دوشنبه 31 اردیبهشت 1386

ايجاد سوءظن سرکوب را تشديد می‌کند

راديو دويچه وله21.05.2007 برابر با31/2/1386
گفتگوی کيواندخت قهاری با عمادالدين باقی، صدای آلمان

آمريکا هر سال اعلام می‌کند که بودجه‌ای را در اختيار فعالان ايرانی حقوق بشر و حقوق مدنی قرار می‌دهد تا به پيشبرد دمکراسی در ايران کمک کند. اين امر، به گفته عمادالدين باقی، رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان در ايران، باعث شده که فشار بر فعالان حقوق بشر و حقوق مدنی در ايران را افزايش دهند و توجيه کنند. عمادالدين باقی در نامه‌ای خطاب به سازمانهای بين‌المللی حقوق بشر درخواست کرده که از امريکا بخواهند شفافانه عمل کرده، بگويد که به چه سازمانهايی کمک می‌کند تا اين موضوع بهانه‌ای برای فشار بر فعالان حقوق بشر در ايران نباشد.

مصاحبه‌ای با عمادالدين باقی در اين مورد:

آقای باقی، شما در نامه‌تان خطاب به سازمانهای جهانی حقوق بشر به اين موضوع پرداخته‌ايد که امريکا هر سال اعلام می‌کند که بودجه‌ای را برای حمايت از جامعه مدنی‌ دمکراسی و حقوق بشر در ايران اختصاص می‌دهد و اين اعلام امريکا در نهايت فعالان حقوق بشر را در ايران به خطر می‌اندازد. خواهش می‌کنم در اين مورد توضيحی بدهيد.

عمادالدين باقی: ممکن است که چنين اقداماتی از طرف دولتهای دوست باعث چنين مشکلاتی نشود يا اگر هم باعث بروز مشکلی بشود بتوانند آن را از طريق روابط ديپلماتيک حل کنند، اما وقتی که مناسبت دو دولت خصمانه شد، در چنين شرايطی طبيعتا اگر هر کدام از اينها دست به چنين اقدامی بزند (فرق نمی‌کند چه دولت ايران باشد چه دولت امريکا) در طرف مقابل واکنش‌برانگيز می‌شود. وقتی که دولت امريکا هر سال اعلام می‌کند که بودجه‌ای را برای حمايت از فعالان حقوق بشر اختصاص می‌دهد و از طرفی مناسبات ايران و امريکا مناسباتی خصمانه است، امريکاييها هم از طرفی اعلام می‌کنند که در پی تغيير رژيم ايران هستند وبدون اينکه مشخص کنند که اين مبالغ به چه کسانی داده می‌شود، طبيعتا اين موجب می‌شود که کل جامعه مدنی ايران و فعالين حقوق بشرودمکراسی در معرض سوء ظن قرار بگيرند. حکومت هم به دليل اينکه احساس خطر می‌کند و فکر می‌کند که از هر سو دارد تهديد می‌شود و درمعرض خطر بحران و سرنگونی است حتی خودشان به زبان آورده‌اند که خطر توطئه انقلاب مخملی وجود دارد، طبيعتا اين يک بهانه می‌شود برای اذيت و آزار نيروهای مستقل فعال در عرصه حقوق بشر و دمکراسی.


خود انجمن دفاع از حقوق زندانيان که شما رياست آن را عهده‌دار هستيد تا کنون با فشارهای اين چنين مواجه بوده است؟

برخی‌ فشارها به شکل آشکار و برخی‌ به شکل غيرآشکار بوده است. شکل آشکارش اين بوده است که در طول لااقل دو سه ماه اخير در روزنامه معروف دولتی که از نظر خيلی‌ها بيشتر جريان امنيتی خاصی است که در هيات و شکل روزنامه‌ای جلوه می‌کند، صراحتا اعلام کرده است که عمادالدين باقی يا انجمن دفاع از حقوق زندانيان دريافت‌کننده اختصاصی بودجه از امريکا هستند. شکلهای غيرآشکارش هم پيغامهايی است که داده می‌شود يا احضارهای متعددی است که صورت می‌گيرد و در اين زمينه‌ها اتهام مطرح می‌کنند. اين نشان می‌دهد که يا واقعا دچار سوء ظن‌اند، که من اين را بعيد می‌دانم، چون فکر می‌کنم که اينها با شناخت کاملی که از ما دارند می‌دانند که ما عقايدمان چيست و می‌دانند که منابع مالی ما چيست. ما حق عضويت دريافت می‌کنيم، از خيرات و زکوات و وجوه شرعی مصرف می‌کنيم و هر سال هم ترازنامه مالی مان را انتشار می‌دهيم. من فکر می‌کنم می‌دانند که چنين چيزی صحت ندارد، ولی برای اينکه يک عامل فشاری ايجاد کنند سعی می‌کنند از اين به عنوان بهانه استفاده کنند.


آقای باقی، شما چه مدت است که با چنين فشارهايی روبرو هستيد؟

عمادالدين باقی: بالاخره از زمانی که دولت امريکا اعلام کرده که چنين بودجه‌ای را اختصاص به حمايت از جامعه مدنی و پيشبرد دمکراسی می‌دهد، از آن زمان اين مشکل شروع شده است. حتی خيلی پيش از اين،‌ اگر يادتان باشد، در دوره‌ای که مطبوعات اصلاح‌طلب در سال ۱۳۷۸ فعال بودند آقای مصباح بحث چمدانهای دلار را مطرح کرد. يعنی اين مسئله هميشه مطرح بوده است. اما در اين دو سال اخير خيلی اوج گرفته است. بخصوص که موضوع انقلاب مخملی تبديل به يک دغدغه جدی برای مقامات امنيتی شده است. اين از يک طرف، از طرف ديگر هم در طول اين چهارده ماه گذشته کرارا احضارهايی صورت گرفته و به دادگاه رفته‌ايم. اما بخاطر اينکه ما علاقه‌ای نداشتيم که اين جور بحثها را به رسانه‌ها و مطبوعات بکشانيم و معتقد بوديم که با توضيح و گفتگو می‌شود کمک کرد که سوء ظن‌ها اگر وجود دارند(که ما معتقديم يا وجود ندارند يا ساختگی هستند)اين سوء ظن‌ها برطرف شوند و خيلی علاقه‌مند به تنش و بحثهای تنش‌آميز نبوديم. اما واقعيت اين است که شيوه ما باعث نشده که اين برخوردها و فشارها خاتمه پيدا کند.


الان چه وضعيت يا چه موقعيت خاصی است که شما بالاخره تصميم گرفتيد که اين موضوع را در پهنه همگانی مطرح کنيد؟

اخيرا وقتی که قضيه خانم هاله اسفندياری پيش آمد و ما ديديم که خانم اسفندياری مستمسکی شد که هم دروغهايی در مورد ايشان انتشار بدهند و حرفهايی خلاف واقع در مورد ايشان بزنند و اتهاماتی را به ايشان نسبت بدهند بعد ما متوجه شديم که هدف از جعل اين اتهامات در مورد ايشان اين است که اول ايشان را تبديل کنند به عنصری که مرتبط با موساد و دريافت‌کننده بودجه اختصاصی امريکاست و بعد از طريق اظهار ارتباط بين ما و ايشان، ما و انجمن را يا حتی افراد و نهادهای ديگر را مورد سوال قرار بدهند. وقتی قضيه به اينجا رسيد و ما ديديم که تهاجمات شديدتر شده است و يک نفر هم در معرض اتهامات ناروا قرار می‌گيرد، فکر کرديم که بايد با اين مسئله به صورت جدی‌تری برخورد کرد. لذا اين درخواستها مطرح شد.


و درخواست شما به طور مشخص چيست؟


به طور خيلی مختصر درخواست من اين است که اگر واقعا سياستمداران امريکايی در اين ادعا که هدفشان حمايت از دمکراسی است صادق باشند بايستی به نتايج تصميماتشان واقف باشند. بدون شک آنها می‌دانند که اين باعث چه مشکلهايی برای فعالين ايرانی شده است. بنابراين درخواست ما اين است که اگر اينها تمايل دارند که به اين روششان ادامه بدهند(که ما معتقديم اساسا اين روش،روشی منطقی نيست)رسما اعلام کنند و به صراحت نام ببرند از تک تک سازمانهايی که دريافت‌کننده چنين بودجه‌ای هستند، تا بدين وسيله هم بهانه از دست کسانی که در واقع می‌خواهند به اين وسيله شخصيتهای مستقل و اصلاح‌طلب داخلی را زير سوال ببرند و به اينها آسيب برسانند، بهانه گرفته شود. هم اينکه افکار عمومی هم بدانند که کسانی که فکر می‌کنند با گرفتن پول از امريکا می‌شود دمکراسی و حقوق بشر را پيش برد، اينها چه کسانی هستند. وقتی که سازمان ملل متحد شبکه حمايت ازمدافعان حقوق بشر را در دنيا تشکيل می‌دهد برای اينکه مدافعان حقوق بشر در معرض آسيبهای دولتها قرار نگيرند، طبيعتا همه مجامع جهانی حقوق بشر بايستی حساس باشند نسبت به امنيت مدافعان حقوق بشر. يکی از راههای آن اين است که وقتی سياستمدارانی، چه در امريکا چه در جای ديگر، با اين روشها و با اين بودجه‌گذاريها بهانه‌ای می‌دهند به دولتهايی که می‌خواهند فعالين حقوق بشر را تحت تعقيب و آزار قرار بدهند، جلوی اين بهانه سازيها را بگيرند و از دولت امريکا بخواهند که يا اين روش را متوقف کند چون اينکه فکر می‌کنند با اين بودجه‌ها می‌شود برای کشوری دمکراسی و حقوق بشر آورد اين فکر غلطی است، يا اگر می‌خواهند ادامه بدهند با صراحت نام ببرند که به چه کسانی اين وجوه را پرداخت می‌کنند.

http://www.dw-world.de/dw/article/0,2144,2546244,00.html
 

آخرين مطالب
بايگاني ماهانه - ميلادي
 January 2021 [12]
 December 2020 [10]
 November 2020 [16]
 October 2020 [8]
 September 2020 [13]
 August 2020 [5]
 July 2020 [10]
 June 2020 [9]
 May 2020 [12]
 April 2020 [14]
 March 2020 [13]
 February 2020 [11]
 January 2020 [7]
 December 2019 [7]
 November 2019 [6]
 October 2019 [11]
 September 2019 [10]
 August 2019 [9]
 July 2019 [8]
 June 2019 [5]
 May 2019 [10]
 April 2019 [7]
 March 2019 [8]
 February 2019 [14]
 January 2019 [5]
 December 2018 [12]
 November 2018 [6]
 October 2018 [4]
 September 2018 [6]
 August 2018 [8]
 July 2018 [7]
 June 2018 [8]
 May 2018 [5]
 April 2018 [6]
 March 2018 [8]
 February 2018 [10]
 January 2018 [8]
 December 2017 [7]
 November 2017 [5]
 October 2017 [4]
 September 2017 [4]
 August 2017 [1]
 July 2017 [5]
 June 2017 [2]
 May 2017 [6]
 April 2017 [3]
 March 2017 [2]
 February 2017 [7]
 January 2017 [8]
 December 2016 [2]
 November 2016 [3]
 October 2016 [4]
 September 2016 [1]
 August 2016 [2]
 July 2016 [2]
 June 2016 [4]
 May 2016 [1]
 April 2016 [3]
 February 2016 [1]
 January 2016 [4]
 December 2015 [2]
 November 2015 [4]
 October 2015 [1]
 September 2015 [1]
 August 2015 [6]
 July 2015 [1]
 June 2015 [4]
 May 2015 [3]
 February 2015 [5]
 January 2015 [6]
 November 2014 [5]
 October 2014 [1]
 September 2014 [5]
 August 2014 [1]
 July 2014 [1]
 June 2014 [3]
 May 2014 [2]
 April 2014 [3]
 March 2014 [2]
 February 2014 [2]
 January 2014 [2]
 December 2013 [5]
 November 2013 [4]
 October 2013 [3]
 September 2013 [4]
 August 2013 [5]
 July 2013 [6]
 June 2013 [1]
 May 2013 [1]
 March 2013 [1]
 February 2013 [3]
 January 2013 [2]
 December 2012 [4]
 November 2012 [3]
 October 2012 [4]
 September 2012 [3]
 August 2012 [2]
 July 2012 [5]
 June 2012 [3]
 May 2012 [2]
 April 2012 [3]
 March 2012 [4]
 February 2012 [4]
 November 2011 [1]
 October 2011 [2]
 September 2011 [1]
 July 2011 [4]
 December 2010 [6]
 November 2010 [2]
 October 2010 [3]
 September 2010 [4]
 August 2010 [2]
 July 2010 [1]
 June 2010 [3]
 May 2010 [4]
 April 2010 [5]
 March 2010 [1]
 February 2010 [2]
 January 2010 [1]
 December 2009 [6]
 November 2009 [6]
 October 2009 [11]
 September 2009 [4]
 August 2009 [12]
 July 2009 [6]
 June 2009 [9]
 May 2009 [9]
 April 2009 [6]
 March 2009 [7]
 February 2009 [9]
 January 2009 [9]
 December 2008 [7]
 November 2008 [1]
 October 2008 [1]
 August 2008 [1]
 June 2008 [4]
 April 2008 [6]
 March 2008 [2]
 February 2008 [3]
 January 2008 [1]
 December 2007 [1]
 October 2007 [2]
 September 2007 [9]
 August 2007 [19]
 July 2007 [9]
 June 2007 [13]
 May 2007 [22]
 April 2007 [6]
 March 2007 [7]
 February 2007 [7]
 January 2007 [18]
 December 2006 [5]
 November 2006 [6]
 October 2006 [10]
 September 2006 [7]
 August 2006 [11]
 July 2006 [8]
 June 2006 [16]
 May 2006 [16]
 April 2006 [7]
 March 2006 [16]
 February 2006 [11]
 January 2006 [5]
 December 2005 [17]
 November 2005 [14]
 October 2005 [8]
 September 2005 [13]
 August 2005 [22]
 July 2005 [8]
 June 2005 [17]
 May 2005 [28]
 April 2005 [12]
 March 2005 [13]
 February 2005 [13]
 January 2005 [19]
 December 2004 [16]
 November 2004 [30]
 October 2004 [41]
 September 2004 [15]
 August 2004 [18]
 July 2004 [29]
 June 2004 [25]
 May 2004 [21]
 April 2004 [18]
 March 2004 [12]
 February 2004 [6]
 January 2004 [13]
 December 2003 [24]
 November 2003 [22]
 October 2003 [16]
 September 2003 [11]
 August 2003 [14]
 July 2003 [3]
 June 2003 [2]
 May 2003 [8]
 April 2003 [4]
 March 2003 [6]
 February 2003 [3]
 January 2003 [4]
 November 2002 [12]
تماس
 emad_baghi at hotmail.com
دريافت با اي ميل
:: براي آگاهي از مطالب تازه، آدرس اي ميل خود را در کادر زير وارد نماييد:

اطلاعات جانبي
::  تاکنون 1491 مطلب و 706 نظر در اين سايت منتشر شده است.
:: براي مشاهده آمار بازديدکنندگان سايت مي توانيد را کليک نماييد.
::  نسخه اکس ام ال اين سايت را در اينجا مشاهده نماييد.
:: اين سايت توسط برنامه مووبل تايپ3.121 طراحي و اجرا شده است.
::  کليه حقوق اين سايت بر اساس امتياز Creative Commons  متعلق به عمادالدين باقي است.