دوشنبه 31 اردیبهشت 1386

بودجه آمريکا به چه مراکزي داده مي شود؟


عماد الدین باقي در نامه اي به سازمان هاي حقوق بشري

روز آنلاين یکشنبه 30 اردیبهشت 1386 [2007.05.20]

مريم دستگير

عمادالدين باقي، با انتشارنامه اي به سازمان هاي عمده حقوق بشري جهاني ازآنها خواست اقدامات لازم را براي شفاف سازي دولت آمريکا درخصوص اختصاص بودجه براي ايجاد دموکراسي درايران که خود موجبات نقض حقوق بشر درايران را فراهم آورده، انجام دهند. به نوشته باقي اختصاص ناشفاف پول براي کمک به جامعه مدني ايران، باعث سرکوب جامعه مدني ايران شده است.
طي سالهاي گذشته، مقامات امنيتي با بهانه قرار دادن آنچه کمک هاي آمريکا براي برقراري دموکراسي وتقويت جامعه مدني ناميده مي شود، به سرکوب روزنامه نگاران، فعالان اجتماعي وسازمان هاي غيردولتي پرداخته اند. براي مثال در سالهاي آغازين دهه هشتاد، سيامک پورزند ازروزنامه نگاران باسابقه کشور پس اززنداني شدن ومواجه شدن با سياهه اي از اتهامات که او را ماه ها درزندان نگاهداشت و به پاي اعترافات تلويزيوني اجباري کشاند، مواجه شد که از جمله پخش پول خارجي ها وبه خصوص آمريکايي ها درميان روزنامه نگاران بود. موضوعي که هيچگاه ثابت نشد. اگرچه اتهام پخش پول آنچنان مضحک بود که درمصاحبه تلويزيوني نيزمطرح نشد. عمادالدين باقي به هزينه هاي اين بودجه هاي اختصاص داده شده درنامه خود اشاره کرده است.
باقي دراين نامه که براي شوراي حقوق بشر سازمان ملل، رئيس سازمان عفو بين الملل، رئيس سازمان ديده بان حقوق بشر، رئيس سازمان اصلاحات جزايي بين‌المللي، رئيس گزارشگران بدون مرز، رئيس وکلاي بدون مرز، رئيس، انجمن ملي وکلاي دفاع کيفري (NACDL) ورئيس ESPM فرستاده شده، آورده است: " ما و شما نسبت به موارد نقض حقوق بشر توسط دولت‌ها حساس هستيم و وظيفه خويش مي دانيم که درباره آن واکنش نشان دهيم حتي اگر در کشورهايي مانند ايران اين واکنش ها هزينه‌هايي براي مادر پي داشته باشد. از اين رو بديهي است که انتظار مي رود نسبت به نوع تازه‌اي از نقض حقوق بشر يا به خطر افکندن فعالان حقوق بشر بي تفاوت نباشيم."
باقي اختصاص بودجه براي حمايت ازمردم ايران رانوع جديدي ازنقض حقوق بشرو به خطر افکندن فعالان حقوق بشردانسته که دولت آمريکا براي سال آينده پول بيشتري را براي اين منظور اختصاص داده است. بودجه اي که ظاهرا هيچگاه وارد مرزهاي ايران نمي شود. چرا که طي سالهاي گذشته علي رغم همه محدوديت هايي که توسط مقامات امنيتي ودستگيري برخي از روزنامه نگاران دانشگاهيان و فعالان اجتماعي اعمال شده است، هيچگاه موضوع استفاده از چنين پولي مورد اثبات قرارنگرفته است. طي سال هاي 2003 تا 2006 با دستگيري داريوش زاهدي استاد دانشگاه برکلي کاليفرنياي شمالي ودکتر رامين جهانبگلو فيلسوف ايراني، بارديگر موضوع استفاده ازمنابع مالي مرتبط با برقراري دموکراسي وتقويت جامعه مدني درايران، مطرح شد. پس ازماه ها زنداني عملا هيچ شاهدي بر اظهارات مقامات امنيتي پيدا نشد ودونفر دانشگاهي ياد شده آزاد شدند.
باقي با اشاره به اختصاص اين بودجه سازمان هاي حقوق بشري جهاني را مورد خطاب خود قرارداده ونوشته است: "دولت امريکا در سنوات اخير همه ساله اعلام مي‌کند بودجه‌اي را براي حمايت از جامعه مدني، دموکراسي و حقوق بشر در ايران اختصاص مي‌دهد و در کنگره به تصويب رسانده و تبليغات گسترده‌اي درباره اين حمايت‌هاي مالي از فعالان دموکراسي و حقوق بشر در داخل ايران راه مي‌اندازد. همانطور که اگر امروز دولت آمريکا مطلع شود گروهي در داخل اين کشور از القاعده يا از ايران پول دريافت مي‌کنند تا ناامني در آمريکا بيافرينند با آنها برخورد خواهد کرد بديهي است که در ايران نيز حکومت نسبت به کساني که از آمريکا پول دريافت مي‌کنند تا به گفته آمريکايي‌ها رژيم ايران را تغيير دهند حساسيت شديد نشان مي‌دهد."
به اعتقاد باقي، اختصاص بودجه سالانه آمريکا در اين زمينه موجبات سوء ظن گسترده حکومت ايران را نسبت به نهادهاي نوپاي مدني و فعالان حقوق بشر به وجود آورده و با احساس نگراني و خطر، پيوسته آنها را تحت تعقيب و فشار و حتي بازداشت قرار مي‌دهد. رييس انجمن دفاع ازحقوق زندانيان افزوده است: "بديهي است که تمام اين رفتارها ناشي از نگراني‌هاي رواي حکومت نيست بلکه جريانات مخالف آزادي نيز از آن به عنوان بهترين دستاويز براي مشروع جلوه دادن مقابله با آزادي ها و بي اعتبار کردن منتقدان سود مي‌جويند. از سوي ديگر با پيدايش فضاي بدبيني، شخصيت‌ها و نهادهايي که فعال‌تر و برجسته‌تر هستند زودتر به چشم مي‌آيند و در معرض تهديد قرار مي‌گيرند. در دو سال گذشته بارها شاهد اتهاماتي نسبت به نهادهاي مدني از جمله انجمن دفاع از حقوق زندانيان بوده‌ايم و البته برخي نهادها نيز مورد بازرسي و يا پلمپ دفتر قرار گرفته‌اند. من نيز در طول ۱۴ ماه اخير۷ بار به دادگاه و نهادهاي امنيتي رفته‌ام ولي به منظور پرهيز از تنش‌هاي سياسي تاکنون حتي اجازه انتشار خبر آن را نداده‌ام ولي اکنون گمان مي‌کنم بايد تدبيري جدي براي اين مسئله انديشيد."
طي سال گذشته، نه تنها سازمان هاي فعال درجنيش زنان، بلکه برخي ازسازمان هاي خدمات رساننده به سازمان هاي غيردولتي همچون کنشگران دواطلب، به مديريت دکتر سهراب رزاقي نيز مورد سوء ظن مقامات امنيتي بوده اند موضوعي که باعث به تعطيلي سه موسسه راهي، مرکز کارورزي سازمان هاي غيردولتي وکنشگران داوطلب درواپسين روزهاي سال گذشته شد. اگرچه کماکان هيچ نشانه اي ازاين موضوع وجود ندارد که از پول آمريکا چيزي به داخل ايران آمده باشد. باقي با اشاره به اختصاص پول ياد شده "به نام مردم ايران وبه کام برخي ازخارج نشين ها وافرادي که هويتشان معلوم نيست" خواسته است که براي پايان دادن به وضعيتي که اختصاص پول يادشده براي فعالان حقوق بشر درايران ايجاد کرده است، به صورت شفاف مراکزي که اين پول را مي گيرند، مشخص شوند.
باقي با انتقاد ازاعلام چنين کمک هايي به جامعه مدني ايران ازسوي آمريکا افزوده است: "اين شيوه شايسته‌اي نيست که دولت آمريکا عليرغم اطلاع دقيق‌ از پيامدهاي اختصاص بودجه براي حمايت از دموکراسي و حقوق بشر در ايران و آزار و تعقيب فعالان داخل اين کشور به روش خود ادامه مي دهد در حالي که چه بسا پول‌هاي دولت آمريکا صرف معدود ايرانيان خارج‌نشيني مي‌شود که با برخي نهادهاي امريکايي براي جذب اين بودجه تباني مي‌کنند اما تاوان سنگين آن را شخصيت‌ها و نهادهاي مستقل داخل ايران مي‌پردازند."
وي تاکيد کرده: "استدعا دارم براي پايان بخشيدن به اين وضعيت از دولت آمريکا بخواهيد اگر تمايل دارد به اختصاص بودجه ادامه دهد شفاف و علني اعلام کند که اين مبالغ را دقيقاً به چه مراکز يا اشخاصي مي‌پردازد تا معلوم شود دريافت‌کنندگان کيستند. در اين صورت نه مشکلي از اين لحاظ براي فعالان مستقل دموکراسي و حقوق بشر در ايران پديد مي‌آيد و نه آمريکا متهم به تباني خواسته و يا ناخواسته‌ با جناح سرکوبگر در ايران براي آزار آزاديخواهان خواهد شد. اميدوارم هر چه زودتر اقدامات لازم براي جلوگيري از ادامه رويه نادرست حکومت امريکا و شفاف‌سازي در اين زمينه را انجام دهيد."

http://www.roozonline.com/archives/2007/05/004619.php
 

آخرين مطالب
بايگاني ماهانه - ميلادي
 January 2021 [12]
 December 2020 [10]
 November 2020 [16]
 October 2020 [8]
 September 2020 [13]
 August 2020 [5]
 July 2020 [10]
 June 2020 [9]
 May 2020 [12]
 April 2020 [14]
 March 2020 [13]
 February 2020 [11]
 January 2020 [7]
 December 2019 [7]
 November 2019 [6]
 October 2019 [11]
 September 2019 [10]
 August 2019 [9]
 July 2019 [8]
 June 2019 [5]
 May 2019 [10]
 April 2019 [7]
 March 2019 [8]
 February 2019 [14]
 January 2019 [5]
 December 2018 [12]
 November 2018 [6]
 October 2018 [4]
 September 2018 [6]
 August 2018 [8]
 July 2018 [7]
 June 2018 [8]
 May 2018 [5]
 April 2018 [6]
 March 2018 [8]
 February 2018 [10]
 January 2018 [8]
 December 2017 [7]
 November 2017 [5]
 October 2017 [4]
 September 2017 [4]
 August 2017 [1]
 July 2017 [5]
 June 2017 [2]
 May 2017 [6]
 April 2017 [3]
 March 2017 [2]
 February 2017 [7]
 January 2017 [8]
 December 2016 [2]
 November 2016 [3]
 October 2016 [4]
 September 2016 [1]
 August 2016 [2]
 July 2016 [2]
 June 2016 [4]
 May 2016 [1]
 April 2016 [3]
 February 2016 [1]
 January 2016 [4]
 December 2015 [2]
 November 2015 [4]
 October 2015 [1]
 September 2015 [1]
 August 2015 [6]
 July 2015 [1]
 June 2015 [4]
 May 2015 [3]
 February 2015 [5]
 January 2015 [6]
 November 2014 [5]
 October 2014 [1]
 September 2014 [5]
 August 2014 [1]
 July 2014 [1]
 June 2014 [3]
 May 2014 [2]
 April 2014 [3]
 March 2014 [2]
 February 2014 [2]
 January 2014 [2]
 December 2013 [5]
 November 2013 [4]
 October 2013 [3]
 September 2013 [4]
 August 2013 [5]
 July 2013 [6]
 June 2013 [1]
 May 2013 [1]
 March 2013 [1]
 February 2013 [3]
 January 2013 [2]
 December 2012 [4]
 November 2012 [3]
 October 2012 [4]
 September 2012 [3]
 August 2012 [2]
 July 2012 [5]
 June 2012 [3]
 May 2012 [2]
 April 2012 [3]
 March 2012 [4]
 February 2012 [4]
 November 2011 [1]
 October 2011 [2]
 September 2011 [1]
 July 2011 [4]
 December 2010 [6]
 November 2010 [2]
 October 2010 [3]
 September 2010 [4]
 August 2010 [2]
 July 2010 [1]
 June 2010 [3]
 May 2010 [4]
 April 2010 [5]
 March 2010 [1]
 February 2010 [2]
 January 2010 [1]
 December 2009 [6]
 November 2009 [6]
 October 2009 [11]
 September 2009 [4]
 August 2009 [12]
 July 2009 [6]
 June 2009 [9]
 May 2009 [9]
 April 2009 [6]
 March 2009 [7]
 February 2009 [9]
 January 2009 [9]
 December 2008 [7]
 November 2008 [1]
 October 2008 [1]
 August 2008 [1]
 June 2008 [4]
 April 2008 [6]
 March 2008 [2]
 February 2008 [3]
 January 2008 [1]
 December 2007 [1]
 October 2007 [2]
 September 2007 [9]
 August 2007 [19]
 July 2007 [9]
 June 2007 [13]
 May 2007 [22]
 April 2007 [6]
 March 2007 [7]
 February 2007 [7]
 January 2007 [18]
 December 2006 [5]
 November 2006 [6]
 October 2006 [10]
 September 2006 [7]
 August 2006 [11]
 July 2006 [8]
 June 2006 [16]
 May 2006 [16]
 April 2006 [7]
 March 2006 [16]
 February 2006 [11]
 January 2006 [5]
 December 2005 [17]
 November 2005 [14]
 October 2005 [8]
 September 2005 [13]
 August 2005 [22]
 July 2005 [8]
 June 2005 [17]
 May 2005 [28]
 April 2005 [12]
 March 2005 [13]
 February 2005 [13]
 January 2005 [19]
 December 2004 [16]
 November 2004 [30]
 October 2004 [41]
 September 2004 [15]
 August 2004 [18]
 July 2004 [29]
 June 2004 [25]
 May 2004 [21]
 April 2004 [18]
 March 2004 [12]
 February 2004 [6]
 January 2004 [13]
 December 2003 [24]
 November 2003 [22]
 October 2003 [16]
 September 2003 [11]
 August 2003 [14]
 July 2003 [3]
 June 2003 [2]
 May 2003 [8]
 April 2003 [4]
 March 2003 [6]
 February 2003 [3]
 January 2003 [4]
 November 2002 [12]
تماس
 emad_baghi at hotmail.com
دريافت با اي ميل
:: براي آگاهي از مطالب تازه، آدرس اي ميل خود را در کادر زير وارد نماييد:

اطلاعات جانبي
::  تاکنون 1491 مطلب و 706 نظر در اين سايت منتشر شده است.
:: براي مشاهده آمار بازديدکنندگان سايت مي توانيد را کليک نماييد.
::  نسخه اکس ام ال اين سايت را در اينجا مشاهده نماييد.
:: اين سايت توسط برنامه مووبل تايپ3.121 طراحي و اجرا شده است.
::  کليه حقوق اين سايت بر اساس امتياز Creative Commons  متعلق به عمادالدين باقي است.