چهارشنبه 10 مرداد 1386

گزارشي از راديو فردا درباره حكم جديد3سال زندان

راديو فردا سه شنبه ۹ مرداد ۱۳۸۶

وکیل مدافع عمادالدين باقی می گوید اتهام های موکلش، به دليل مصاحبه با برخی رسانه‌ها، نامه‌نگاری و مصاحبه درباره‌ محکومان زندان و اعدام ِ شماری از متهمان مشارکت در حوادث اهواز عنوان شده است
عماد الدين باقی به سه سال حبس محکوم شد

عمادالدين باقی نويسنده، فعال سياسی و رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان، به اتهام هايی ازجمله مصاحبه با برخی رسانه ها، به سه سال حبس تعزيری محکوم شد.

عماد الدين باقی که صبح سه شنبه ۹ مرداد به شعبه ۶ دادگاه انقلاب تهران احضار شده بود، به اتهام اجتماع و تبانی به منظور انجام جرايم بر ضد امنيت کشور به دو سال حبس و به اتهام تبليغ عليه نظام جمهوری اسلامی ايران به نفع گروه‌های بيگانه و مخالف نظام به يک سال حبس محکوم کرد.

محمود علم وکيل مدافع عمادالدين باقی در اين باره توضيح داده است که اتهام های موکل وی، به دليل مصاحبه با برخی رسانه‌ها، نامه‌نگاری و مصاحبه درباره‌ محکومان زندان و اعدام ِ شماری از متهمان مشارکت در حوادث اهواز عنوان شده است.

اين اتهام ها، دامن چند روزنامه نگار و فعال سياسی ديگر را نيز گرفت و موجب بازداشت آنها شد. از سوی ديگر، سه شنبه نهم مرداد مسعود باستانی و فرشاد قربان پور نيز بازداشت شدند. هر چند که اتهام آنها هنوز مشخص نشده و مهم تر از آن کسی از محل آنان خبر ندارد، ولی گفته می شود که آنها نيز به دليل همکاری های با رسانه هايی که حکومت ايران آنها را برانداز توصيف کرده است، بازداشت شده اند.

در اين پرونده علاوه بر عمادالدين باقی، همسر وی فاطمه کمالی احمد سرايی و نيز مريم باقی، دختر آقای باقی نيز به اتهام اجتماع و تبانی به منظور انجام جرايمی بر ضد امنيت کشور، به ۳ سال زندان به مدت ۵ سال تعليق محکوم شده‌اند.

محمود علم وکيل مدافع باقی گفته داده است که درمدت قانونی، نسبت به احکام صادره برای موکلان خود تجديدنظرخواهی می‌کند اتهام همسر و دختر عمادالدين باقی مربوط به سفر آنها به امارات و شرکت در کنفرانسی مربوط به حقوق بشر است.

محمود علم وکيل مدافع باقی گفته داده است که درمدت قانونی، نسبت به احکام صادره برای موکلان خود تجديدنظرخواهی می‌کند. او ابراز اميدواری کرده است که دادگاه با توجه به دلايل و مدافعات متهمان در مرحله‌ تجديدنظر، حکم به برائت موکلانش دهد.

عمادالدين باقی يکی از روزنامه نگاران مطرح و فعال کشور به شمار می رود که طی سال های گذشته به خاطر محدوديت های فراوان حکومت، به اجبار از روزنامه نگاری فاصله گرفته است. ولی آقای باقی در همه اين سال ها به عنوان رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان همه تلاش و هم و غم خود را صرف دفاع از زندانيانی کرده است که به باور او، بدون دليل روانه زندان شده بودند.

سوابق کاری عمادالدین باقی

عمادالدين باقی فعاليت های مطبوعاتی خود را از سال ۶۲ با روزنامه های کيهان و اطلاعات آغاز کرد. او از سال ۷۰ ۱۳ به مدت هشت سال با روزنامه های «سلام»، «همشهری» و فصلنامه «ضميمه» فعاليت کرد.

مديريت هفته نامه سلام و سردبيری مجلات و ويژه نامه های دهه فجر طی سال های ۷۶ و ۷۷ از سوابق کاری او محسوب می شود اما اوج کار او با روزنامه های جامعه و توس بود .

وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران، صدا سيما، نيروی انتظامی، علی فلاحيان وزير اسبق اطلاعات، مصطفی پور محمدی قائم مقام وزير اطلاعات، سلطانی يکی ديگر از معاونان فلاحيان، خطيب مدير کل اطلاعات قم در زمان فلاحيان، اصلانی وکيل روزنامه کيهان و محتشم مدير مسئول يالثارات نشريه انصار حزب ا. . . و مدعی العموم جزو شاکيان عمادالدين باقی بودند باقی همچنين مدير مسئول روزنامه خرداد و عضو شورای سردبيری روزنامه فتح بود . او در روزنامه های نشاط و عصر آزادگان نيز به عنوان عضو شورای سياست گذاری فعاليت می کرد.

اما آقای باقی پيش از اين يک بار ديگر نيز دستگير و زندانی شده است. او در هفتم فروردين سال ۷۹ در بيمارستان سينا و پس از عيادت از سعيد حجاريان مشاور سياسی محمد خاتمی رييس جمهوری پيشين ايران، به دادگاه احضار شد .

تشکيل دادگاه عمادالدين باقی همراه با توقيف بی سابقه ۱۷ نشريه در يک روز بود که البته طی روزهای بعد تعداد اين نشريات توقيفی به ۲۵ رسيد. جلسه دادگاه عمادالدين باقی بدون حضور هيات منصفه برگزار شد . وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران، صدا سيما، نيروی انتظامی، علی فلاحيان وزير اسبق اطلاعات، مصطفی پور محمدی قائم مقام وزير اطلاعات، سلطانی يکی ديگر از معاونان فلاحيان، خطيب مدير کل اطلاعات قم در زمان فلاحيان، اصلانی وکيل روزنامه کيهان و محتشم مدير مسئول يالثارات نشريه انصار حزب ا. . . و مدعی العموم جزو شاکيان عمادالدين باقی بودند .

پژوهش درباره «قتل های زنجیره ای»

بيشتر شکايت ها نيز مربوط به پژوهش هايی بود که آقای باقی در باره قتل های فعالان سياسی و نويسندگان دگر انديش معروف به «قتلهای زنجيره ای پاييز ۱۳۷۷ » کرده بود .

رييس دادگاه ۱۴۱۰،حکم ۵ تا ۷ سال زندان برای وی صادر کرد. اين در حالی بود که در پايان ششمين جلسه دادگاه قبل از تشکيل هفتمين جلسه دفاع، عمادالدين باقی روانه زندان در بازداشتگاه انفرادی وزارت اطلاعات شد و به دستور قاضی مرتضوی رييس وقت شعبه ۱۴۱۰ ممنوع از تلفن و ملاقات با خانواده شد.

به گفته نزديکان آقای باقی، در اين دادگاه تخلفات قانونی فراوانی صورت گرفت که طی لايحه مبسوطی با عنوان تخلفات ۲۹ گانه دادگاه از سوی عمادالدين باقی به دادگاه انتظامی قضات و کميسيون اصل نود مجلس شورای اسلامی (يا همان کميسيون شکايات مجلس) تسليم شد.

آشنايان آقای باقی می افزايند: «لايحه اعتراض او به رای دادگاه نيز حاوی حقايق مهمی درباره حکم سياسی و جناحی و مخدوش دادگاه بود. به نحوی که يکی از قضات دادگاه تجديد نظر معتقد به صدور حکم تبرئه وی بود، ولی او را در اين پرونده بلافاصله تعويض کردند و قاضی ديگری را آوردند و سرانجام ۷/۵ سال حکم آقای باقی به سه سال تقليل يافت».

۲ سال از اين حکم مربوط به مقاله اعدام و قصاص به قلم آقای باقی بود که دفاعيات مفصل فقهی و تفسيری باقی در دادگاه و نظر برخی از فقها هيچ توجيهی را برای آن نگذاشت . اما حکم در نهايت اجرا شد .

http://www.radiofarda.com/Article/2007/07/31/o1_baghi_sentenses.html

(در داده هاي مربوط به سوابق كار مطبوعاتي باقي دو اشكال جزيي وجود دارد.باقي مشاور مدير مسئول وسردبير خرداد ونويسنده اين روزنامه بود نه مدير مسئول و هفته نامه ياد ياران اشتباها هفته نامه سلام نوشته شده است)
 

آخرين مطالب
بايگاني ماهانه - ميلادي
 January 2021 [4]
 December 2020 [10]
 November 2020 [16]
 October 2020 [8]
 September 2020 [13]
 August 2020 [5]
 July 2020 [10]
 June 2020 [9]
 May 2020 [12]
 April 2020 [14]
 March 2020 [13]
 February 2020 [11]
 January 2020 [7]
 December 2019 [7]
 November 2019 [6]
 October 2019 [11]
 September 2019 [10]
 August 2019 [9]
 July 2019 [8]
 June 2019 [5]
 May 2019 [10]
 April 2019 [7]
 March 2019 [8]
 February 2019 [14]
 January 2019 [5]
 December 2018 [12]
 November 2018 [6]
 October 2018 [4]
 September 2018 [6]
 August 2018 [8]
 July 2018 [7]
 June 2018 [8]
 May 2018 [5]
 April 2018 [6]
 March 2018 [8]
 February 2018 [10]
 January 2018 [8]
 December 2017 [7]
 November 2017 [5]
 October 2017 [4]
 September 2017 [4]
 August 2017 [1]
 July 2017 [5]
 June 2017 [2]
 May 2017 [6]
 April 2017 [3]
 March 2017 [2]
 February 2017 [7]
 January 2017 [8]
 December 2016 [2]
 November 2016 [3]
 October 2016 [4]
 September 2016 [1]
 August 2016 [2]
 July 2016 [2]
 June 2016 [4]
 May 2016 [1]
 April 2016 [3]
 February 2016 [1]
 January 2016 [4]
 December 2015 [2]
 November 2015 [4]
 October 2015 [1]
 September 2015 [1]
 August 2015 [6]
 July 2015 [1]
 June 2015 [4]
 May 2015 [3]
 February 2015 [5]
 January 2015 [6]
 November 2014 [5]
 October 2014 [1]
 September 2014 [5]
 August 2014 [1]
 July 2014 [1]
 June 2014 [3]
 May 2014 [2]
 April 2014 [3]
 March 2014 [2]
 February 2014 [2]
 January 2014 [2]
 December 2013 [5]
 November 2013 [4]
 October 2013 [3]
 September 2013 [4]
 August 2013 [5]
 July 2013 [6]
 June 2013 [1]
 May 2013 [1]
 March 2013 [1]
 February 2013 [3]
 January 2013 [2]
 December 2012 [4]
 November 2012 [3]
 October 2012 [4]
 September 2012 [3]
 August 2012 [2]
 July 2012 [5]
 June 2012 [3]
 May 2012 [2]
 April 2012 [3]
 March 2012 [4]
 February 2012 [4]
 November 2011 [1]
 October 2011 [2]
 September 2011 [1]
 July 2011 [4]
 December 2010 [6]
 November 2010 [2]
 October 2010 [3]
 September 2010 [4]
 August 2010 [2]
 July 2010 [1]
 June 2010 [3]
 May 2010 [4]
 April 2010 [5]
 March 2010 [1]
 February 2010 [2]
 January 2010 [1]
 December 2009 [6]
 November 2009 [6]
 October 2009 [11]
 September 2009 [4]
 August 2009 [12]
 July 2009 [6]
 June 2009 [9]
 May 2009 [9]
 April 2009 [6]
 March 2009 [7]
 February 2009 [9]
 January 2009 [9]
 December 2008 [7]
 November 2008 [1]
 October 2008 [1]
 August 2008 [1]
 June 2008 [4]
 April 2008 [6]
 March 2008 [2]
 February 2008 [3]
 January 2008 [1]
 December 2007 [1]
 October 2007 [2]
 September 2007 [9]
 August 2007 [19]
 July 2007 [9]
 June 2007 [13]
 May 2007 [22]
 April 2007 [6]
 March 2007 [7]
 February 2007 [7]
 January 2007 [18]
 December 2006 [5]
 November 2006 [6]
 October 2006 [10]
 September 2006 [7]
 August 2006 [11]
 July 2006 [8]
 June 2006 [16]
 May 2006 [16]
 April 2006 [7]
 March 2006 [16]
 February 2006 [11]
 January 2006 [5]
 December 2005 [17]
 November 2005 [14]
 October 2005 [8]
 September 2005 [13]
 August 2005 [22]
 July 2005 [8]
 June 2005 [17]
 May 2005 [28]
 April 2005 [12]
 March 2005 [13]
 February 2005 [13]
 January 2005 [19]
 December 2004 [16]
 November 2004 [30]
 October 2004 [41]
 September 2004 [15]
 August 2004 [18]
 July 2004 [29]
 June 2004 [25]
 May 2004 [21]
 April 2004 [18]
 March 2004 [12]
 February 2004 [6]
 January 2004 [13]
 December 2003 [24]
 November 2003 [22]
 October 2003 [16]
 September 2003 [11]
 August 2003 [14]
 July 2003 [3]
 June 2003 [2]
 May 2003 [8]
 April 2003 [4]
 March 2003 [6]
 February 2003 [3]
 January 2003 [4]
 November 2002 [12]
تماس
 emad_baghi at hotmail.com
دريافت با اي ميل
:: براي آگاهي از مطالب تازه، آدرس اي ميل خود را در کادر زير وارد نماييد:

اطلاعات جانبي
::  تاکنون 1483 مطلب و 706 نظر در اين سايت منتشر شده است.
:: براي مشاهده آمار بازديدکنندگان سايت مي توانيد را کليک نماييد.
::  نسخه اکس ام ال اين سايت را در اينجا مشاهده نماييد.
:: اين سايت توسط برنامه مووبل تايپ3.121 طراحي و اجرا شده است.
::  کليه حقوق اين سايت بر اساس امتياز Creative Commons  متعلق به عمادالدين باقي است.