پنجشنبه 18 مرداد 1386

حق حيات،حقي فرامرزي

بي بي سي 1آگوست2007برابر با10مرداد1386
در پاسخ به اولين سوال بي بي سي درمورد رفتار با محکومان در دستگاه قضایی ایران واعدام ها،آقای احمدقابل مي گويد : علتش این بوده که اینها چون مثلاً قتل انجام داده اند پس می شود همه جور به آنها اهانت کرد. من در بازداشت اول خودم در جمعی بودم که آنها زیر اعدام بودند و افراد قاچاقچی بودند آنها مطالبی عنوان می کردند که انسان واقعاً به انسانیت بعضی از ماموران شک می کرد.
بي بي سي: اعتقاد عموم بر آن است که حکم اجرای اعدام در ملاء عام می تواند عبرتی برای دیگران بوده و جلوی ارتکاب به قتل و جنایت را بگیرد اما کارشناسان و حقوق دانان با استناد به آمار و ارقام چنین تصوری را نادرست می دانند بهمن کشاورز حقوقدان و وکیل دادگستری:
نشان دادن این نوع صحنه ها در تلویزیون تصور نمی رود که نه باعث عبرت کسی بشود و نه مشکلی را حل کند.
بي بي سي:در ماه های گذشته در ایران اعدام هایی در خیابان ها مقابل چشمان شهروندان عادی صورت گرفته که بعضی کارشناسان چنین مراسمی را نه به لحاظ عقلی قابل توجیه می دانند نه به لحاظ شرعی.
قابل: اینکه بعضی از مجازات ها را که مجاز هستند که افراد را دعوت کنند برای مشاهده،آنجا صحبت از این است که طائفه ای از مومنین،گروهی از مومنین این را ببینند.صحبت از این نیست که به گونه ای پخش شود و یا به گونه ای ندای عمومی داده شود که همه مردم بیایند ببینند. یک گروهی که آنجا باشند ببینند کفایت می کند به شرط اینکه همه ماجرای محاکمه بر اساس روال صحیح و قانونی و شرعی خودش را انجام گرفته باشد.
بي بي سي:تحقیقات جامعه شناسی ـ روانشناختی نشان می دهد که نمایش عمومی قتل،اعدام و دیگر اقدامات خشونت آمیز در نهایت حاصلی جز افزایش خشونت در جامعه نخواهد داشت.عمادالدین باقی رئیس انجمن دفاع از حقوق زندانیان صدور حکم اعدام را جواز ارتکاب قتل در جامعه می داند:
مجازات اعدام یکی از منابع شارژ خشونت در جامعه است یعنی همینکه ما در جامعه به مردم تفهیم می کنیم و نشان می دهیم که می شود انسانی را کشت این در واقع یک نوع مجوز کشتن را به همه می دهد و علاوه بر این وقتی که تصاوير اعدام در ملا عام ازتلویزیون ملی در سطح گسترده ای پخش می شود علاوه بر اینکه باعث ترویج خشونت است، قصاوت قلب می آورد ودر بعضي ها باعث برانگیختن حس همدردی مردم با مجرم هم میشود.
بي بي سي:پس تکلیف چیست؟ چگونه می توان مجرم را مجازات کرد و در عین حال از دامن زدن به خشونت های بیشتر در جامعه جلوگیری کرد.
عمادالدین باقی: اعدام به طور مطلق باید لغو شود و هیچ مبنای دینی ندارد. چون جعل حکومت است و خود حکومت می تواند جعل کند ومی تواندلغو كند. تنها می ماند قصاص. قصاص به عنوان تنها چیزی که نص صریح در قرآن درباره آن وجود دارد یک امر اجباری نیست، وجوبش وجوب تعیینی نیست و وجوب تخيیری است.در واقع برای کسی که مرتکب قتل نفس بی گناه می شود لزوما مجازات قصاص وضع نشده بلكه قصاص وخون بها که همان جریمه مالی باشد ونيز عفو تعیین شده بنابر این از دیدگاه دين وحقوق بشر اساساً می شود مجازات قصاص را هم بر مبنای قرآن و بنا به دلالت بعضی از آیات قرآن متوقف کرد.
بي بي سي:ایران به لحاظ تعداد اعدام ها پس از چین مقام دوم در جهان را داراست.به گفته سازمان عفو بین الملل در سال گذشته میلادی دست کم 177 نفر در ایران اعدام شده است.احمد قابل در این باره می گوید این در حالی است که در اسلام توصیه به کاستن از تعداد مجازات های اعدام شده است:
قابل: ما یک حکم کلی در اسلام داریم که قانون آمری حقوق اسلامی یا فقه اسلامی است و آن اين است که «فلا تسرفوا فی القتل» در نص قرآن است ما باید مجموعه رفتار قضایی و محاکمات مان و کیفرهایی که در بعضی شرایط در نظر می گیریم به گونه ای باشد که عدد کثیری در جامعه به قتل نرسند.
بي بي سي:اعدام های اخیر در ایران با مخالفت شدید مجامع بین المللی و سازمان ها و مدافعان حقوق بشر مواجه شده است.دستگاه قضایی ایران معمولاً نسبت به چنین واکنش هایی بی اعتنایی کرده و آنها را دخالت در امور داخلی کشور می داند با این حال عمادالدین باقی چنین تلقی را نادرست می خواند.
باقی: بسیاری از مسائل در زمره امور داخلی ملت ها هستند و امر و نهی دولت های دیگر دخالت امور در داخلی کشورها شمرده می شود اما برخی از امور مانند جان انسان ها فراتر از قلمروهای ملی و مرزی هستند جزء آن دسته مسائلی است که در واقع مسئله بشری است و اگر هر کس در هر کجای دنیا اعتراض کند آن دخالت در امور داخلی کشورها تلقی نمی شود.(اين مطلب موافق با منطق قرآن است كه مي گويد: من‌ قتل‌ نفساً‌ بغير نفس‌ او فساداً‌ في‌ الارض‌ فكانما قتل‌ الناس‌ جميعا و من‌ احياها فكانما احيي‌الناس‌ جميعا.
يعني اگر كسي شخصي را بكشد گويي همه انسان ها را كشته است وكلمه جميعا بعد از ناس تاكيد بر اين است كه قتل يك نفر يعني كشتن همه مردم وهركسي كه نفسي را حيات بخشد واز مرگ نجات دهد گويي همه انسانها را حيات بخشيده است.
اين آيه دلالت وصراحت دارد كه حق حيات يك حق بشري است وهر كسي در هرجاي دنيا مي تواند نسبت به سلب حيات حساس بوده واعتراض كند)
{بي بي سي در انتشار گفتگو عبارت داخل پرانتز را حذف كرده بود كه به دليل اهميت آن در تكميل بحث در اينجا آورده شد}
 

آخرين مطالب
بايگاني ماهانه - ميلادي
 April 2019 [5]
 March 2019 [8]
 February 2019 [14]
 January 2019 [5]
 December 2018 [12]
 November 2018 [6]
 October 2018 [4]
 September 2018 [6]
 August 2018 [8]
 July 2018 [6]
 June 2018 [8]
 May 2018 [5]
 April 2018 [6]
 March 2018 [8]
 February 2018 [10]
 January 2018 [8]
 December 2017 [7]
 November 2017 [5]
 October 2017 [4]
 September 2017 [4]
 August 2017 [1]
 July 2017 [5]
 June 2017 [2]
 May 2017 [6]
 April 2017 [3]
 March 2017 [2]
 February 2017 [7]
 January 2017 [8]
 December 2016 [2]
 November 2016 [3]
 October 2016 [4]
 September 2016 [1]
 August 2016 [2]
 July 2016 [2]
 June 2016 [4]
 May 2016 [1]
 April 2016 [3]
 February 2016 [1]
 January 2016 [4]
 December 2015 [2]
 November 2015 [4]
 October 2015 [1]
 September 2015 [1]
 August 2015 [6]
 July 2015 [1]
 June 2015 [4]
 May 2015 [3]
 February 2015 [5]
 January 2015 [6]
 November 2014 [5]
 October 2014 [1]
 September 2014 [5]
 August 2014 [1]
 July 2014 [1]
 June 2014 [3]
 May 2014 [2]
 April 2014 [3]
 March 2014 [2]
 February 2014 [2]
 January 2014 [2]
 December 2013 [5]
 November 2013 [4]
 October 2013 [3]
 September 2013 [4]
 August 2013 [5]
 July 2013 [6]
 June 2013 [1]
 May 2013 [1]
 March 2013 [1]
 February 2013 [3]
 January 2013 [2]
 December 2012 [4]
 November 2012 [3]
 October 2012 [4]
 September 2012 [3]
 August 2012 [2]
 July 2012 [5]
 June 2012 [3]
 May 2012 [2]
 April 2012 [3]
 March 2012 [4]
 February 2012 [4]
 November 2011 [1]
 October 2011 [2]
 September 2011 [1]
 July 2011 [4]
 December 2010 [6]
 November 2010 [2]
 October 2010 [3]
 September 2010 [4]
 August 2010 [2]
 July 2010 [1]
 June 2010 [3]
 May 2010 [4]
 April 2010 [5]
 March 2010 [1]
 February 2010 [2]
 January 2010 [1]
 December 2009 [6]
 November 2009 [6]
 October 2009 [11]
 September 2009 [4]
 August 2009 [12]
 July 2009 [6]
 June 2009 [9]
 May 2009 [9]
 April 2009 [6]
 March 2009 [7]
 February 2009 [9]
 January 2009 [9]
 December 2008 [7]
 November 2008 [1]
 October 2008 [1]
 August 2008 [1]
 June 2008 [4]
 April 2008 [6]
 March 2008 [2]
 February 2008 [3]
 January 2008 [1]
 December 2007 [1]
 October 2007 [2]
 September 2007 [9]
 August 2007 [19]
 July 2007 [9]
 June 2007 [13]
 May 2007 [22]
 April 2007 [6]
 March 2007 [7]
 February 2007 [7]
 January 2007 [18]
 December 2006 [5]
 November 2006 [6]
 October 2006 [10]
 September 2006 [7]
 August 2006 [11]
 July 2006 [8]
 June 2006 [16]
 May 2006 [16]
 April 2006 [7]
 March 2006 [16]
 February 2006 [11]
 January 2006 [5]
 December 2005 [17]
 November 2005 [14]
 October 2005 [8]
 September 2005 [13]
 August 2005 [22]
 July 2005 [8]
 June 2005 [17]
 May 2005 [28]
 April 2005 [12]
 March 2005 [13]
 February 2005 [13]
 January 2005 [19]
 December 2004 [16]
 November 2004 [30]
 October 2004 [41]
 September 2004 [15]
 August 2004 [18]
 July 2004 [29]
 June 2004 [25]
 May 2004 [21]
 April 2004 [18]
 March 2004 [12]
 February 2004 [6]
 January 2004 [13]
 December 2003 [24]
 November 2003 [22]
 October 2003 [16]
 September 2003 [11]
 August 2003 [14]
 July 2003 [3]
 June 2003 [2]
 May 2003 [8]
 April 2003 [4]
 March 2003 [6]
 February 2003 [3]
 January 2003 [4]
 November 2002 [12]
تماس
 emad_baghi at hotmail.com
دريافت با اي ميل
:: براي آگاهي از مطالب تازه، آدرس اي ميل خود را در کادر زير وارد نماييد:

اطلاعات جانبي
::  تاکنون 1282 مطلب و 706 نظر در اين سايت منتشر شده است.
:: براي مشاهده آمار بازديدکنندگان سايت مي توانيد را کليک نماييد.
::  نسخه اکس ام ال اين سايت را در اينجا مشاهده نماييد.
:: اين سايت توسط برنامه مووبل تايپ3.121 طراحي و اجرا شده است.
::  کليه حقوق اين سايت بر اساس امتياز Creative Commons  متعلق به عمادالدين باقي است.