یکشنبه 15 دی 1387

دموکراسی ها با هم نمی جنگند(درباب بایکوت روزجهانی دموکراسی)

دموکراسی ها با هم نمی جنگند
درباب بایکوت روزجهانی دموکراسی

روزنامه اعتماد ملی شنبه 14 دی1387- ویژه نامه هفتگی ضمیمه روزنامه ص4

روز جهانی زن ، روز جهانی کودک ، روز جهانی توالت و دهها مناسبت دیگر را در تقویم سال مشاهده می کنیم .نامگذاری روزها شاید از آن رو که وافر شده ،اهمیت و بکارت خود را از دست داده باشد و چون عرضه کالایی بسیار شد ،توجه بایسته ای را بر نمی انگیزد اما برخی موضوعات ذاتا از چنان جایگاهی برخوردارند که نامگذاری روزی بدان موضوع ، مشمول ارزان شدن کالا در صورت عرضه زیاد نمی شوند . بسیاری از این مناسبت ها محصول بحث ها و پیکارهایی است که از قرن نوردهم یا بیستم آغاز شده اند اما موضوع دموکراسی که از 3هزار سال پیش نیز در میان فیلسوفان و سیاستمداران مطرح بوده است و افلاطون و ارسطو نیز در آثار خویش به اندیشه های پیشینیان خود ارجاع داده اند روزی را به خود اختصاص نداده بود . در واقع قدیمی ترین موضوع و مسئله حقوق بشری جزو آخرین و جدیدترین نامگذاری ها شده است . سال گذشته در 8 نوامبر 2007 (17 آبان 86 ) سازمان ملل 15 سپتامبر(25 شهریور) را به عنوان روز جهانی دموکراسی نامید و در همین رابطه از اعضای سازمان ملل، سازمان ها،سازمان های غیردولتی و افراد دعوت کرد تا بطور شایسته این روز را گرامی داشته و به ارتقای آگاهی عمومی کمک نمایند. . سازمان ملل همچنین دولت های عضو را دعوت کرد تا از این بابت اطمینان یابد که به نمایندگان پارلمانی و سازمان های جامعه مدنی این فرصت داده می شود تا آنها نیز در برگزاری هر چه بهتر و بیشتر این مراسم دخیل باشند. در بیانیه سازمان ملل آمده است : « دموکراسی ارزشی جهان شمول مبتنی بر اراده آزاد مردمان در تعیین نظام های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خودشان و مشارکت کامل آنها در تمام جوانب زندگی است...از آنجا که دموکراسی ها دارای ویژگی های مشترک هستند، هیچ مدل واحدی از دموکراسی وجود ندارد و اینکه دموکراسی به هیچ کشور و منطقه ای تعلق ندارد ، چنانکه این نشانه مثبتی است که سازمان ملل بر اهمیت روز جهانی دموکراسی صحه گذارده است اما تاکید بر این خالی از لطف نیست که صرف ارتقای دموکراسی کافی نیست بلکه بحث، ارزیابی و کشف حوزه های دموکراسی نیز حیاتی است . همچنین مهم است که سازمان های جامعه مدنی مسئولیت و وظیفه تاثیرگذاری بر برنامه کاری روز جهانی دموکراسی را به عهده گیرند و تضمین نمایند که این مباحث بازتاب دهنده موضوعات مربوط به بخشهای مختلف جامعه است، بخش هایی مثل مردمان حاشیه نشین و فقیر. بنابراین ما از همه شمایی که در این روز جهانی دموکراسی مشارکت کرده اید به اصرار می خواهیم که اقدام کنید و از دولت خود بخواهید که این روز را در تقویم کاری خود مشخص سازد و مشارکت سازمان های جامعه مدنی در این فرایند را تضمین کند» .
پانزدهم سپتامبر سال جاری 2008م-1387 ش ،نخستین روز بین المللی مردمسالاری بود که در محمع عمومی سازمان ملل گرامی داشته شد و دبیرکل نیز به همین مناسبت به سخنرانی پرداخت . نکات مهم و بل شگفت انگیزی در این رابطه وجود دارند .
یکم اینکه چنین روز با اهمیتی مورد توجه و حساسیت شایسته قرار نگرفت و بجز خبری که در نشریه داخلی خرداد-مهر کمیسیون حقوق بشر اسلامی مشاهده کردم ، در مطبوعات داخل ایران و حتی سایت های سیاسی و خبری داخل و خارج کشور اعم از پوزیسیون و اپوزیسیون هیچ انعکاسی نیافت . جستجو در بخش فارسی گوگل نیز نشان داد یک سطر هم در این زمینه نیامده است (امیدوارم جستجوی من ناکام بوده و ادعای پیش گفته نادرست باشد) ومتن بیانیه فوق نیز از انگلیسی برگردانده شده است. بی علاقگی رسانه ها و نهادهای دولتی به این موضوع ، رویداد نامنتظره ای نیست اما دیگران چرا ؟ نهادها و فعالان حقوق بشری داخل کشور چرا ؟
دوم اینکه پیشنهاد کننده روزبین المللی دموکراسی ، قطر بودکه ریاست "کنفرانس بین المللی مردم سالاری های جدید" را بر عهده داشت و قطعنامه ای حاوی این پیشنهاد را طرح کرد . دبیر کل سازمان ملل نیز در پیام خود از قطر بخاطر این پیشنهاد و از " انجمن مردم سالاری" که ریاست آن را پرتغال برعهده دارد تشکر کرد . کشور کوچکی مانند قطر با چنین ابتکاراتی خود را به جایگاهی ارتقا می دهد که به جای انفعال و واپس ماندگی، ابتکار آن را به دست می گیرد و دولتمردان کنونی ما که گویی از این ادبیات می هراسند افتخار خود را به پرخاش علیه حقوق بشر می دانند و هربار در پی بهانه ای برای بی اعتبار کردن آنند . برای مثال در حالی که نهادهای حقوق بشری جهان پیشتاز اعتراض های پیوسته به جنایات اسراییل در غزه بوده اند می گویند فاجعه غزه بار دیگر باعث رسوایی مدعیان حقوق بشر شد و....
سوم اینکه گرچه مردم سالاری به عنوان یک" ارزش جهانی" شناخته شده که تعلق به قوم یا مذهب خاصی ندارد و تمام ارکان و نهادهای وابسته به سازمان ملل در برنامه های کاری خود به آن پرداخته اند اما برای نخستین بار محوریت خاصی پیدا کرده است و بیم آن می رود که سکانداران سیاست ایران تحت تاثیر فرقه های خاصی که عقاید مخالف حقوق بشر ودموکراسی دارند به چالش های بیهوده با آن برخیزند و بیش از پیش منافع ملی و آیینی را دستخوش آسیب های بیهوده نمایند .
چهارم اینکه در پیام یا سخنرانی دبیرکل به این نکته یا خبر نیز اشاره شده است که سازمان ملل متحد صندوقی به نام "صندوق مردم سالاری" پایه گذاری کرده است که توسط سی و پنج دولت عضو کمک مالی می شود . در آینده نزدیک ،کمک به صندوق آشکار مردم سالاری و کمک به صندوق غیرآشکار حمایت از دولت ها و سازمان های متهم در دنیا ، به معیاری برای حضور در چرخه جهانی یا رانده شدن از آن تبدیل می شود . با نگاهی به سیر تحولات تاریخ دویست سال اخیر می توان آینده را و نتایج انفعال در برابر پیشرفت های حقوقی بشر را پیش بینی کرد .
به دست داشتن ابتکار عمل در اتخاذ روش تهاجمی به معنی پرخاشگری نیست بلکه در به دست گرفتن راستین و عملی پرچم ارزش های انسانی و جهانی است که در سنت ما قابل بازیابی ست . دبیرکل سازمان ملل پیام خویش را با این جمله مشهور میان فیلسوفان سیاست به پایان می برد که » دموکراسی های قوام یافته با هم نمی جنگند «. در نتیجه، امنیت روانی و سرمایه های اجتماعی به جای آنکه هزینه جنگ افزار ها شوند صرف رفاه اجتماعی خواهند شد پس برای دستیابی به جهانی از صلح باید به کاروان دموکراسی پیوست و ابتکار آن را به دست گرفت .
 

آخرين مطالب
بايگاني ماهانه - ميلادي
 December 2019 [4]
 November 2019 [7]
 October 2019 [12]
 September 2019 [10]
 August 2019 [9]
 July 2019 [6]
 June 2019 [5]
 May 2019 [10]
 April 2019 [7]
 March 2019 [8]
 February 2019 [14]
 January 2019 [5]
 December 2018 [12]
 November 2018 [6]
 October 2018 [4]
 September 2018 [6]
 August 2018 [8]
 July 2018 [6]
 June 2018 [8]
 May 2018 [5]
 April 2018 [6]
 March 2018 [8]
 February 2018 [10]
 January 2018 [8]
 December 2017 [7]
 November 2017 [5]
 October 2017 [4]
 September 2017 [4]
 August 2017 [1]
 July 2017 [5]
 June 2017 [2]
 May 2017 [6]
 April 2017 [3]
 March 2017 [2]
 February 2017 [7]
 January 2017 [8]
 December 2016 [2]
 November 2016 [3]
 October 2016 [4]
 September 2016 [1]
 August 2016 [2]
 July 2016 [2]
 June 2016 [4]
 May 2016 [1]
 April 2016 [3]
 February 2016 [1]
 January 2016 [4]
 December 2015 [2]
 November 2015 [4]
 October 2015 [1]
 September 2015 [1]
 August 2015 [6]
 July 2015 [1]
 June 2015 [4]
 May 2015 [3]
 February 2015 [5]
 January 2015 [6]
 November 2014 [5]
 October 2014 [1]
 September 2014 [5]
 August 2014 [1]
 July 2014 [1]
 June 2014 [3]
 May 2014 [2]
 April 2014 [3]
 March 2014 [2]
 February 2014 [2]
 January 2014 [2]
 December 2013 [5]
 November 2013 [4]
 October 2013 [3]
 September 2013 [4]
 August 2013 [5]
 July 2013 [6]
 June 2013 [1]
 May 2013 [1]
 March 2013 [1]
 February 2013 [3]
 January 2013 [2]
 December 2012 [4]
 November 2012 [3]
 October 2012 [4]
 September 2012 [3]
 August 2012 [2]
 July 2012 [5]
 June 2012 [3]
 May 2012 [2]
 April 2012 [3]
 March 2012 [4]
 February 2012 [4]
 November 2011 [1]
 October 2011 [2]
 September 2011 [1]
 July 2011 [4]
 December 2010 [6]
 November 2010 [2]
 October 2010 [3]
 September 2010 [4]
 August 2010 [2]
 July 2010 [1]
 June 2010 [3]
 May 2010 [4]
 April 2010 [5]
 March 2010 [1]
 February 2010 [2]
 January 2010 [1]
 December 2009 [6]
 November 2009 [6]
 October 2009 [11]
 September 2009 [4]
 August 2009 [12]
 July 2009 [6]
 June 2009 [9]
 May 2009 [9]
 April 2009 [6]
 March 2009 [7]
 February 2009 [9]
 January 2009 [9]
 December 2008 [7]
 November 2008 [1]
 October 2008 [1]
 August 2008 [1]
 June 2008 [4]
 April 2008 [6]
 March 2008 [2]
 February 2008 [3]
 January 2008 [1]
 December 2007 [1]
 October 2007 [2]
 September 2007 [9]
 August 2007 [19]
 July 2007 [9]
 June 2007 [13]
 May 2007 [22]
 April 2007 [6]
 March 2007 [7]
 February 2007 [7]
 January 2007 [18]
 December 2006 [5]
 November 2006 [6]
 October 2006 [10]
 September 2006 [7]
 August 2006 [11]
 July 2006 [8]
 June 2006 [16]
 May 2006 [16]
 April 2006 [7]
 March 2006 [16]
 February 2006 [11]
 January 2006 [5]
 December 2005 [17]
 November 2005 [14]
 October 2005 [8]
 September 2005 [13]
 August 2005 [22]
 July 2005 [8]
 June 2005 [17]
 May 2005 [28]
 April 2005 [12]
 March 2005 [13]
 February 2005 [13]
 January 2005 [19]
 December 2004 [16]
 November 2004 [30]
 October 2004 [41]
 September 2004 [15]
 August 2004 [18]
 July 2004 [29]
 June 2004 [25]
 May 2004 [21]
 April 2004 [18]
 March 2004 [12]
 February 2004 [6]
 January 2004 [13]
 December 2003 [24]
 November 2003 [22]
 October 2003 [16]
 September 2003 [11]
 August 2003 [14]
 July 2003 [3]
 June 2003 [2]
 May 2003 [8]
 April 2003 [4]
 March 2003 [6]
 February 2003 [3]
 January 2003 [4]
 November 2002 [12]
تماس
 emad_baghi at hotmail.com
دريافت با اي ميل
:: براي آگاهي از مطالب تازه، آدرس اي ميل خود را در کادر زير وارد نماييد:

اطلاعات جانبي
::  تاکنون 1347 مطلب و 706 نظر در اين سايت منتشر شده است.
:: براي مشاهده آمار بازديدکنندگان سايت مي توانيد را کليک نماييد.
::  نسخه اکس ام ال اين سايت را در اينجا مشاهده نماييد.
:: اين سايت توسط برنامه مووبل تايپ3.121 طراحي و اجرا شده است.
::  کليه حقوق اين سايت بر اساس امتياز Creative Commons  متعلق به عمادالدين باقي است.