یکشنبه 6 بهمن 1387

اتهام هاي عام، احكام خاص - عيسي سحرخيز

اتهام هاي عام، احكام خاص
عيسي سحرخيز Aftab_iran@yahoo.com
روز آنلاین - چهارشنبه 2 بهمن 1387 [2009.01.21]

مقام هاي وزارت اطلاعات ايران در پي انتشار اخباري در خصوص صدور احكام متهمان پرونده ي "شبكه براندازي نرم" اعلام كرده اند كه در آينده ي نزديك اعترافات چهار عضو اين شبكه از رسانه ي ملي پخش خواهد شد.
مديرکل ضد جاسوسي وزارت اطلاعات، آرش و کاميار علايي، پزشكاني كه در محافل علمي و پژوهشي به ويژه در زمينه ي بيماري ايدزشناخته شده هستند را از جمله اعتراف كنندگان تلويزيوني معرفي و اين اخبار را نيز تائيد کرده است که آنان به عنوان متهمان اصلي شبكه "ده ها نفره"‌ توسط دادگاه انقلاب تهران محاکمه و به حبس محکوم شده‌اند. مدت حبس اين افراد در شرايطي تاکنون از سوي مراجع قضايي اعلام نشده است كه هفته ي پيش بحث صدور اعدام اين افراد در جامعه مطرح شده بود.
اين اخبار زماني منتشر مي شود كه ايران در آستانه ي سي امين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي قرار دارد و زندانيان سياسي كه در آن زمان به مدد قيام ملت از زندان ها آزاد مي شدند از جمله نكاتي كه بايد بيان مي كردند چگونگي ماجراي آن گروه از ياران ديروزشان بود كه به دليل "كم آوردن"‌ يا "زير شكنجه و انواع فشارهاي جسمي و روحي" به نيت كاهش ميزان جرائم واقعي يا تحميلي، مجبور به بيان "حرف هاي خاص حكومت پسند" در دادگاه ها شده يا به "اعتراف هاي تلويزيوني" تن داده بودند. ديگر موارد مورد درخواست، بيان پشت پرده ي ماجراي عده اي بود كه به دليل "توبه نامه نويسي" مشمول "عفو ملوكانه" شده بودند، همان افرادي كه برخي از آنان پس از انقلاب حتي در مناصب بالاي كشور يا در صدر مقام هاي حزبي و گروهي قرار گرفتند.
آن گروه از مردم كه سن و سالي ازشان گذشته است حتما خوب به ياد دارند كه در اين گونه پرونده ها آن "مقام امنيتي" كه بعد از انقلاب خود و همكارانش "به مكافات عمل" خويش رسيدند، چگونه پشت به دوربين و مردم، و رو به كارگردان و متهم مي نشست و هر چه را ديكته كرده بود از زبان يك موجود دربند مي گفت و مي شنيد!
متاسفانه، پس از انقلاب اسلامي نيز جز مقاطعي محدود و با شكل و شمايلي متفاوت شاهد چنين ماجراهايي بوده ايم كه گويا اين روزها يكي از آخرين موارد آن در چارچوب "اتهام هاي عام،‌ احكام خاص"، در حال كليد خوردن است.
اين مسائل خاص ايران نيست و چنان دامنه و گستردگي داشته و دارد كه مي توان كتاب هاي فراوان در خصوص آن و شيوه هاي كار يافت، از جمله : "مجمع الجزاير گولاك" نوشته ي "الكساندر سولژنيستن" برگردان "عبدالله توكل"؛ "در دادگاه تاريخ" به قلم "روي مدودف"‌ ترجمه ي "منوچهر هزارخاني"؛ "روشنفكران وعاليجنابان خاكستري" نوشته ي "ويتالي شنتاليسكي" برگردان "غلامحسين ميرزا صلاح"؛ كتاب معروف "1984"، شاهكار "جورج اورول" و...
از موارد نوشته شده در ايران نيز به كتاب "اسرار تاريكخانه ها" مي توان اشاره داشت كه به كوشش دوست ارجمند "مرتضي كاظميان" فراهم آمد و توسط انتشارات " قصيده سرا" در اختيار عموم قرار گرفت، اما پس از يك چاپ محدود، توقيف و نسخ موجود آن جمع آوري گرديد. نمونه ي ديگر، كتاب "در ميهماني حاج آقا" است كه خاطرات دوران بازجويي و زندان دو فعال سياسي - مرحوم حبيب داوران (دكتر داروساز) و فرهاد بهبهاني (دكتراي شيمي) از دستگير شدگان پرونده ي 90 امضايي به رئيس جمهور هاشمي رفسنجاني را دربر مي گيرد و پس از عرضه توسط "انتشارات اميد فردا"‌ به سرنوشت كتاب فوق دچار شد.
به دليل تاثيرگذاري اين خاطرات و نوشته ها بر افكار عمومي و در فضاي موجود جامعه است كه مقام هاي اطلاعاتي و امنيتي هر تلاشي كه به خرج مي دهند، به دليل نوع رويكرد و پيشينه ي عمل خود كمتر نتيجه مي گيرند و در واقع به هيچ وجه قادر به اقناع افكار عمومي براي اثبات صحت اين مسائل و پذيرش اين اتهام ها توسط اكثر مردم نيستند.
همين چند سال پيش بود كه دوست ديگري، ابراهيم نبوي، زماني كه از زندان اوين بيرون آمد در برابر اين پرسش كه "آن حرف ها چه بود كه زدي؟"، با طنز خاص خود كه به گونه اي ريشه در واقعيت هاي جامعه ي ديروز و امروز ايران دارد، پاسخ داد: "ببين، من وقتي اون تو هستم چيزي كه آن ها دوست دارند مي گم، وقتي هم كه بيرون اومدم هرچي كه خودم دوست دارم". هم او بود كه پيش از اينكه رخت سفر از ايران بر بندد با بيان تمثيلي از جامعه ي شوروي سابق و فعاليت ماموران "كا گ ب"، به زيبايي فضايي را در باب زندگي حيوانات زيبا و ضعيف و اعتراف به "داشتن نام حيواني ديگر" و "رفتاري باب ميل ديگري" ترسيم كرد. طنزي برگرفته از واقعيت هاي كشورهاي كمونيستي اروپاي شرقي، حكومت هاي نظامي و نظام هاي استبدادي و مبتني بر اسناد و مدارك علمي و نمونه هاي تاريخي فراوان. به عنوان نمونه توجه كنيد به صفحاتي از كتاب "زندگي استالين" نوشته ي "ادوارد راژينسكي"‌ كه انتشارات موسسه اطلاعات ترجمه و منتشر كرده است:
مقامات بلندپايه كميسارياي خلق در امور داخلي كنفرانسي برگزار كردند. به آن ها اطلاع داده شد كه از "توطئه اي عظيم" پرده برداشته شده است كه تروتسكي، كامنوف، ژينوويوف و تعدادي ديگر از رهبران مخالف در راس آن بوده اند. به نظر مي رسيد كه آن ها در همه شهرهاي بزرگ گروه هاي تروريستي تشكيل داده باشند. همه افرادي كه در اين كنفرانس حضور داشتند به يك اداره سياسي سري در كميسارياي خلق در امور داخلي منتقل شدند تا به كار تحقيق كمك كنند. شخص رهبر بر كار آن ها نظارت و سرپرستي داشت و در اين كار يژوف به او كمك مي كرد.
البته همه حاضران در جلسه متوجه بودند كه هيچ گونه توطئه اي در ميان نبوده است. اما آن ها نيز به "زبان سري" آشنا بودند. به آن ها گفته شده بود كه حزب بايد درگير يك توطئه شود. اين امر براي موفقيت در مبارزه علي امپرياليسم جهاني و تروتسكي تفرقه جو ضروري بود.
... صدها نفر از مخالفان متفرقه از زندان ها و تبعيدگاه ها جمع آوري شده و به مسكو تحويل داده شدند. آن ها بايد به مشاركت خود در فعاليت هاي تروريستي اعتراف مي كردند و نقش خود را در محاكمه نمايشي ايفا مي كردند...
در خصوص چگونگي اعتراف گيري و حتي "سناريو نويسي و اجراي شوهاي تلويزيوني" قصه و حديث مفصل است، از نوشته هاي مكتوبي كه در برابر متهم قرار مي گيرد تا حفظ كند و پس از چند دور قرائت در مقابل آينه، در انتها در برابر دوربين بارها از بر بخواند تا بهترين اجرا ضبط و ثبت شده و در مقابل چشم مردم بر پرده ي تلويزيون نمايش داده شود گرفته، تا تكميل شست و شوي مغزي "متهم مطلوب" در هواپيما، در جريان يك سفر خارجي تا محيط هايي را كه در عمر خود به چشم نديده يا از آن چيزي نشنيده را خوب بشناسد و در نهايت به زيبايي براي افكار عمومي ترسيم كند. به عنوان مثال شرح دهد كه در تركيه در چه هتل هايي اقامت داشته، چه خورده و نوشيده و پوشيده، با چه افراد عادي و ماموران خارحي ملاقات كرده و چگونه براي فلان كشور خارجي جاسوسي مي كرده است.
البته اين شيوه ها چنان نخ نما شده است كه قاطبه ي مردم كمتر فريب آن را مي خورند و از اين رو كمتر افراد يا معدود كشورهايي باقي مانده اند كه هنوز به بكارگيري و اثرگذاري آن دل بسته باشند. پته ي اين روش ها نه تنها از سوي فعالان سياسي و كنشگران اجتماعي ايران و جهان روي آب ريخته شده و مي شود، بلكه به عنوان يك مبحث علمي مهم از جانب روانكاوان و روانشناسان داخلي و خارجي تبيين و تشريح شده و مي شود. ماهنامه ي "جامعه سالم"‌ پيش از توقيف در شماره اي ويژه، از جمله ديدگاه يك روانپزشك خارجي را چنين مطرح كرد:
دكتر رابرت ليفتون، روانپزشكي كه در اين زمينه مطالعات ارزنده اي انجام داده است مي گويد: هر وقت مشاهده شود كه متهمي عليه منافع خاص خود نزد پليس اعترافات داوطلبانه كرده است، اعترافاتي كه به احكام زندان يا اعدام منتهي شود و شواهد نيز نشان دهند كه در جريان بازجويي از شكنجه جسماني يا داغ و درفش استفاده نشده است، مي توان احتمال داد كه از شيوه هاي اعمال فشار رواني استفاده شده است.
تحقيقات روانپزشكي نشان داده است كه وقتي زير فشار بازجويي و سوال هاي بي پايان، مقاومت شخصي شروع به فروپاشي مي كند، مغز انسان طبيعي دستخوش دگرگوني هايي مي شود. از يك سو، ممكن است ميزان تلقين پذيري آن افزايش يابد، تا آن جا كه بازجو بتواند حتي شخص بي گناهي را متقاعد سازد تا به جرمي كه هرگز مرتكب نشده است، اعتراف كند. از سوي ديگر، مغز ممكن است واكنش هاي آونگي تندي نشان دهد و شخص را وادار سازد اعتقادات و الگوهاي رفتاري پيشين خود را به كلي تغيير دهد و نيز ميل شديدي براي همكاري يا "خوش رقصي" در او برانگيزد كه منجر به اعترافاتي شود كه خلاف طبيعت و عقل سليم او هستند.
خانم "مريم رسوليان" يك متخصص ايراني نيز در مصاحبه اي كه ماهنامه ي آفتاب با عنوان "شكنجه سفيد و شست و شوي مغزي" در شماره ي 12 خود با او داشت، پرده از روي ابعاد ديگري از اين ماجرا برداشت:
شست وشوي مغزي، به معناي پذيرش درخواست صاحبان قدرت تحت شرايط فشار زندان و عليرغم ميل زنداني مي باشد. تعريف ديگر شست و شوي مغزي، آموزش دوباره و غيرارادي به فرد، در زمينه سيستم ارزشي و باورهاي فرد، در شرايط فشار و محدوديت اطلاعات است. از ياد نبريم كه باورها، اعتقادات و قضاوت ها، خود بر پايه اي از مجموعه اي از اطلاعات قرار دارند. اگر فرد در شرايط محدوديت اطلاعات (درون داده ها) قرار بگيرد علاوه بر محدوديت تحميل شده، اطلاعات تحريف شده و يا اساسا نادرست نيز به وي داده و ارائه شود، زمينه براي تغيير باورهايش فراهم مي گردد.
واكنش افراد را كه تحت اين فشارها قرار مي گيرند مي توان به سه دسته طبقه بندي كرد: گروه اول،‌ به ظاهر تسليم مي شوند. گروهي ديگر، تسليم مي شوند و همانند سازي مي كنند و گروه سوم در برابر تغيير عقيده مقاومت مي كنند. توجه به اين نكته اهميت دارد كه هر سه گروه، صدمه روحي شديدي متحمل مي شوند و علائم اضطراب، افسردگي، توهم، هذيان ها و سوتعبيرها و خطاهاي ادراكي در اين افراد، قابل رويت و احساس است...
بعد از ايجاد وابستگي به بازجو و احساس گناه، شست و شوي مغزي تازه ايجاد مي شود. هر چيزي كه زنداني بيان مي كند، باعث رضايت بازجو نمي شود و بازجو درباره هر جمله، سوالات متعدد و چند جانبه اي مي كند و شروع به بازنويسي جملات با خود زنداني مي نمايد. زنداني مجبور است نوشته هاي او را بپذيرد و يا مداوم بحث كند و اين اساس و عصاره شست و شوي مغزي است. در واقع بازجو وقتي راضي مي شود كه زنداني از اظهارات قبلي و منطق و سيستم ارزشي بازجو براي صحت گفته هاي خود استدلال مي كند... وقتي شست و شوي مغزي در فضاي بسته و تحت شرايط تهديد و فشار اتفاق مي افتد، پايداري اثرات آن به فضاي جامعه نيز بستگي دارد. يعني اگر احساس خفقان ارعاب و وحشت در بيرون از فضاي زندان نيز حاكم باشد، پايداري اثرات شكنجه بيشتر خواهد بود...
شايد اين موارد كه در كتاب ها و رسانه هاي دوران اصلاحات نمونه هايي از آن ها به عنوان مشت نمونه ي خروار بيان شده است، اكنون تا حدي از ذهن جامعه پاك شده باشد، اما مسلما در فضايي كه جمع گسترده اي از اقشار ملت- از فعالان جنبش دانشجويي و كارگري گرفته تا كنشگران جنبش زنان و حقوق بشر و... از اقليت هاي قومي گرفته تا پيروان مذاهب و آئين ها- داراي پرونده هاي معتدد باز و بسته هستند و دائم به بهانه هاي مختلف در حال رفت و آمد به بازداشتگاه ها و دادگاه ها، كتمان آن ها امكانپذير نباشد. طبيعي است كه سابقه ي برخورد با اين افراد و گروه ها در بازداشتگاه ها، اتاق هاي بازجويي و سلول هاي انفرادي براي "اعتراف گيري" و "تك نويسي" هيچگاه از ذهن آنان، بستگان و دوستانشان نمي رود- آن هم در شرايطي كه هر روز عنوان مجرمانه ي جديدي از قبيل "سياه نمايي"، "براندازي نرم" و...، بدون آنكه ردي از آن ها در كتاب هاي قانون يافت شود، ساخته و پرداخته مي شود و اقشار بيشتري دستگير و زنداني و طيف گسترده تري ناخواسته به اين ماجراها مرتبط مي شوند.
در چنين وضعيتي كه هر روز شكاف بين دولت - ملت فزون تر شده و طيف وسيع تري در جايگاه متهم مي نشينند و در موقعيت بستگان محكوم قرار مي گيرند و درنتيجه اقليتي محدود حاكم و اكثريتي غالب محكوم مي شوند، بعيد است كه كاربرد وكارائي روش ها و نمونه هاي جديد، از جمله مورد اخير در خصوص تشكيل دهندگان گسترده ي " پرونده ي براندازي نرم" - حتي به ضرب و زور پخش اعتراف تلويزيوني- اثر مطلوب داشته باشد. چون، در حقيقت به آساني پنبه ي سياست ترتيب دهندگان نمايش هاي تك پرده و چند پرده اي تلويزيوني زده مي شود و مردم قضاوت هاي خود را بر اساس واقعيت هاي موجود و حقيقت هاي كتمان ناپذير شكل مي دهند.
آخرين نمونه همين شنبه ي پيش زماني كه موضوع "شايعه ي اعدام برادران علايي" در جمعي مطرح بود، از جانب يكي از دوستان كه مردم ايران و حتي جهان با نام و فعاليت هاي حقوق بشري اش آشنا هستند بيان شد. نامي از او به ميان نمي آورم و خود او اگر صلاح بداند، دير يا زود، شرح مفصلي از اين ماجراي تاسف برانگيزو در عين حال افشاگرانه و عبرت انگيز بيان خواهد داشت.
اين دوست شرح مي داد كه با وجود مقاومت هاي بالايي كه ميزانش براي بازجويان روشن بود - و طبيعي است كه افرادي چون برادران علايي و... به علت نداشتن تجربه، غيرسياسي بودن و... به ندرت بتوانند هم سنگ آن عمل كنند- در مقطعي كه تحت بازجويي قرار داشته، به اين بهانه كه او حاضر نيست زير فشار غيرقانوني براي پوشيدن لباس زندان برود، از "رفتن به دستشوئي" منع شده بوده است. درنتيجه، در يك مقطع براي مدت چهار روز متوالي در سلول را به روي او بسته بودند و از جمله اجازه ي دستشوئي رفتن را به او نمي دادند. وي نيز به دليل ملاحظات شرعي و بهداشتي چون ديگراني كه به ناچار محل زندگي خود را آلوده به مدفوع و ادرار مي كرده اند، عمل نمي كرده است. رفتار و منشي كه البته در دوران زندان به جسم و جان، و روح و روان او زيان فراوان و جبران ناپذيري وارد آورد. بازجويان در صدد بوده اند كه از طريق اعمال چنين فشارهاي غيرانساني شاهد مقصود را در بغل گيرند و آنچه كه نياز دارند در برگه هاي بازجويي نوشته شده بيابند. از جمله، پذيرفتن اين ماجرا كه او قصد دارد از طريق نرفتن به دستشويي افكار عمومي داخلي و خارجي را تحريك كرده و پروژه "براندازي نرم‌ راه بيندازد"!
حال مي توان حديث مفصل خواند از اين مجمل و به گوشه هايي از آنچه كه بر "ده ها" متهم جديدي كه نامشان در پرونده ""شبكه براندازي نرم" آمده، به ويژه چهار نفري كه گفته مي شود قرار است طي چند روز آينده شاهد فيلم "شوي تلويزيوني"‌ آن ها باشيم، هرچه بيشتر پي برد.
در شرايطي كه گويا از دست كسي كاري بر نمي آيد، اين مي ماند كه دست به دعا برداريم و دست كم از خدا بخواهيم كه اين جمع نيز عاقبت به خير شده و سرنوشتي مانند ده ها بازيگران ديگر اين گونه شوهاي اجباري، از جمله سربازان نيروي دريايي انگليس، هاله ي اسفندياري و...بيابند تا به جاي گذراندن باقيمانده ي عمر در زندان، بتوانند اندك زماني بعد به فعاليت هاي عادي يا علمي خود در خارج ادامه دهند و حتي با نوشتن خاطرات زندان، منبع درآمد جديدي نيز بيابند!
 

آخرين مطالب
بايگاني ماهانه - ميلادي
 September 2020 [10]
 August 2020 [5]
 July 2020 [10]
 June 2020 [9]
 May 2020 [12]
 April 2020 [14]
 March 2020 [12]
 February 2020 [11]
 January 2020 [7]
 December 2019 [7]
 November 2019 [6]
 October 2019 [11]
 September 2019 [10]
 August 2019 [9]
 July 2019 [8]
 June 2019 [5]
 May 2019 [10]
 April 2019 [7]
 March 2019 [8]
 February 2019 [14]
 January 2019 [5]
 December 2018 [12]
 November 2018 [6]
 October 2018 [4]
 September 2018 [6]
 August 2018 [8]
 July 2018 [7]
 June 2018 [8]
 May 2018 [5]
 April 2018 [6]
 March 2018 [8]
 February 2018 [10]
 January 2018 [8]
 December 2017 [7]
 November 2017 [5]
 October 2017 [4]
 September 2017 [4]
 August 2017 [1]
 July 2017 [5]
 June 2017 [2]
 May 2017 [6]
 April 2017 [3]
 March 2017 [2]
 February 2017 [7]
 January 2017 [8]
 December 2016 [2]
 November 2016 [3]
 October 2016 [4]
 September 2016 [1]
 August 2016 [2]
 July 2016 [2]
 June 2016 [4]
 May 2016 [1]
 April 2016 [3]
 February 2016 [1]
 January 2016 [4]
 December 2015 [2]
 November 2015 [4]
 October 2015 [1]
 September 2015 [1]
 August 2015 [6]
 July 2015 [1]
 June 2015 [4]
 May 2015 [3]
 February 2015 [5]
 January 2015 [6]
 November 2014 [5]
 October 2014 [1]
 September 2014 [5]
 August 2014 [1]
 July 2014 [1]
 June 2014 [3]
 May 2014 [2]
 April 2014 [3]
 March 2014 [2]
 February 2014 [2]
 January 2014 [2]
 December 2013 [5]
 November 2013 [4]
 October 2013 [3]
 September 2013 [4]
 August 2013 [5]
 July 2013 [6]
 June 2013 [1]
 May 2013 [1]
 March 2013 [1]
 February 2013 [3]
 January 2013 [2]
 December 2012 [4]
 November 2012 [3]
 October 2012 [4]
 September 2012 [3]
 August 2012 [2]
 July 2012 [5]
 June 2012 [3]
 May 2012 [2]
 April 2012 [3]
 March 2012 [4]
 February 2012 [4]
 November 2011 [1]
 October 2011 [2]
 September 2011 [1]
 July 2011 [4]
 December 2010 [6]
 November 2010 [2]
 October 2010 [3]
 September 2010 [4]
 August 2010 [2]
 July 2010 [1]
 June 2010 [3]
 May 2010 [4]
 April 2010 [5]
 March 2010 [1]
 February 2010 [2]
 January 2010 [1]
 December 2009 [6]
 November 2009 [6]
 October 2009 [11]
 September 2009 [4]
 August 2009 [12]
 July 2009 [6]
 June 2009 [9]
 May 2009 [9]
 April 2009 [6]
 March 2009 [7]
 February 2009 [9]
 January 2009 [9]
 December 2008 [7]
 November 2008 [1]
 October 2008 [1]
 August 2008 [1]
 June 2008 [4]
 April 2008 [6]
 March 2008 [2]
 February 2008 [3]
 January 2008 [1]
 December 2007 [1]
 October 2007 [2]
 September 2007 [9]
 August 2007 [19]
 July 2007 [9]
 June 2007 [13]
 May 2007 [22]
 April 2007 [6]
 March 2007 [7]
 February 2007 [7]
 January 2007 [18]
 December 2006 [5]
 November 2006 [6]
 October 2006 [10]
 September 2006 [7]
 August 2006 [11]
 July 2006 [8]
 June 2006 [16]
 May 2006 [16]
 April 2006 [7]
 March 2006 [16]
 February 2006 [11]
 January 2006 [5]
 December 2005 [17]
 November 2005 [14]
 October 2005 [8]
 September 2005 [13]
 August 2005 [22]
 July 2005 [8]
 June 2005 [17]
 May 2005 [28]
 April 2005 [12]
 March 2005 [13]
 February 2005 [13]
 January 2005 [19]
 December 2004 [16]
 November 2004 [30]
 October 2004 [41]
 September 2004 [15]
 August 2004 [18]
 July 2004 [29]
 June 2004 [25]
 May 2004 [21]
 April 2004 [18]
 March 2004 [12]
 February 2004 [6]
 January 2004 [13]
 December 2003 [24]
 November 2003 [22]
 October 2003 [16]
 September 2003 [11]
 August 2003 [14]
 July 2003 [3]
 June 2003 [2]
 May 2003 [8]
 April 2003 [4]
 March 2003 [6]
 February 2003 [3]
 January 2003 [4]
 November 2002 [12]
تماس
 emad_baghi at hotmail.com
دريافت با اي ميل
:: براي آگاهي از مطالب تازه، آدرس اي ميل خود را در کادر زير وارد نماييد:

اطلاعات جانبي
::  تاکنون 1441 مطلب و 706 نظر در اين سايت منتشر شده است.
:: براي مشاهده آمار بازديدکنندگان سايت مي توانيد را کليک نماييد.
::  نسخه اکس ام ال اين سايت را در اينجا مشاهده نماييد.
:: اين سايت توسط برنامه مووبل تايپ3.121 طراحي و اجرا شده است.
::  کليه حقوق اين سايت بر اساس امتياز Creative Commons  متعلق به عمادالدين باقي است.