دوشنبه 24 فروردین 1388

جای خالی حقوق بشر در انتخابات

سرمقاله روزنامه اعتماد ملی یکشنبه23/1/1388

در دیده بانی کنش ها و هماوردی های انتخاباتی ، از دیدگاه کنشگران حقوق بشر یک نکته بیش از همه جلب توجه می کند و آنهم غیبت وعده ها و مباحث حقوق بشری و حقوق شهروندی است. برنامه ها و سخن ها و تحلیل ها بیشتر معطوف به قدرت و مسائل پیرامون آن بوده تا حقوق بشر. توجه به مقولات انسانی هم بیشتر کارکرد تبلیغی داشته اند و کارگزاران حکومتی خود را هزینه عملی ساختن آن نکرده اند.
با اندکی تسامح می توان مدعی شد اساسا جمهوری اسلامی ایران تا حد بسیاری برآمده از گفتمان حقوق بشر است. از هنگامی که کارتر با شعار حقوق بشر به ریاست جمهوری رسید و ملزم بود به وعده انتخاباتی اش وفادار باشد پایه های استبداد پهلوی لرزان شد،این در حالی بود که کارتر در سفر خویش به ایران از آن به عنوان جزیره ثبات نام برده بود و نیروهای مبارز ایران حتی تصور نمی کردند که سال 1356 شاهد ظهور یک جنبش انقلابی باشند.
رهبری انقلاب اسلامی در سال های 1356و1357 نیز از طریق همدلی با گفتمان حقوق بشر و دموکراسی و دفاع از آنها جامعه را بسیج کرد و همین وعده ها و هماغوشی آن با باورهای مذهبی مردم بود که جاذبه سحرآمیز رهبری و انقلاب را آفرید. آیت الله خمینی « در محدوده اول آبان 1356تا30بهمن 1357 که وضعیت انقلابی بود در 276متن(مصاحبه،سخنرانی و پیام)682بار واژه آزادی و دموکراسی و304بار واژه استقلال را به کار برده است که عموما هم از آنها به صورت سلبی یا ایجابی دفاع شده است»(باقی.حقوق مخالفان.ص21-23). اما در تمام سی سال گذشته جای خالی حقوق بشر را در برنامه های دولت ها می توان دید. دولت ها نمی توانند متولی انحصاری حقوق بشر باشند همانطور که تولی گری انحصاری آنها در سایر حوزه های اقتصادی و اجتماعی نیز تجربه شکست خورده ای است. اما دولت ها می توانند همانگونه که در همه زمینه ها برنامه هایی را ارائه می دهند در پهنه حقوق بشر هم چنین کنند و نظارت بر اجرای آن برعهده نهادهای مدنی است. چرا جای حقوق شهروندی و حقوق بشر در برنامه های نامزدهای مجلس و ریاست جمهوری خالی است؟ پاسخ این پرسش، حقایقی از سیمای سیاست و فرهنگ و جامعه در ایران را ترسیم خواهد کرد.
ممکن است گفته شود شعار حمایت از حقوق مخالف در دوره خاتمی یک مفهوم حقوق بشری است. البته منظور از مخالف کسی است که مخالف نظام سیاسی باشد چنانکه در طرح و تصویب اصل 24 قانون اساسی درباره آزای بیان قانونگذاران (واضعان قانون اساسي) گفته‌‌اند كه اين حق شامل نوشتن كتاب در رد نظام جمهوري اسلامي هم مي‌شود. دكتر بهشتي نايب رئيس مجلس خبرگان در هنگام بحث پيرامون مفهوم آزادي بيان در اصل 24 قانون اساسي از خبرگان پرسش مي‌كند: «خواهش مي‌كنم به اصل سوال جواب بدهيد. بنده مي‌گويم يك كسي آمده كتابي نوشته كه اصلاٌ سيستم جمهوري اسلامي سيستم بدي است. مي‌خواهيم بدانيم بر طبق اين اصل قانون اساسي بايد جلوي كتاب او را بگيرند يا نه؟»
شهيد باهنر در پاسخ مي‌گويد: «خير، اگر چنانچه عنوان قيام و اقدام دارد بصورتي كه مي‌خواهد اصل سيستم را بهم بزند، اين البته اشكال دارد ولي اگر بصورت اظهارنظر و بيان عقيده باشد، وقتي كه ما اول نوشتيم نشر افكار و عقايد، حتي ممكن است كسي عقيده خودش را كه عقيده‌اي غيرديني است بيان كند و مي‌خواهد عقايدش را بگويد. او يك طرز فكر اجتماعي، فلسفي و سياسي دارد و بيان مي‌كند.»
نماينده ديگري (موسوي تبريزي) نيز اصل خدادادي آزادي را مطرح مي‌كند و مي‌گويد طبق آن «كمونيست هم كه نه به مبدأ و نه به معاد اعتقاد دارد حتي در ترويج مرام خود آزاد است.» پس از اين بحث و با چنين تصوري از آزادي بيان بود كه اصل 24 قانون اساسي رأي آورد. (نك:مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي.ج1ص650-659).در بند ب ماده 3 مقررات نشر كتاب، مصوب شورايعالي انقلاب فرهنگي نیز مواردي كه كتابي مجاز به نشر نيست احصاء شده ودر آنجا حتی کتاب هایی که در نقد نظام سیاسی و یا نقد اسلام (مشروط به پاسخ شبهات ایجاد شده در پاورقی) نوشته شده اند مجاز به انتشار هستند اما حتی در دوره دولت اصلاحات نیز حقوق مخالفان چنانکه بایسته بود پاس داشته نشد بلکه برخی از دولتمردان در دفاع از حقوق روزنامه نگاران زندانی و نیروهای ملی- مذهبی که جزو اصلاحگران بودند (نه مخالفان به مفهومی که گذشت) نیز کوتاهی کردند و گاهی بر آنان نیشتر زدند و مجلس ششم بود که کارنامه درخشانی در این خصوص برجای نهاد.
ممکن است گفته شود سخن رئیس کنونی دولت نهم در تبلیغات انتخاباتی اش مبنی بر اینکه "ما را به بیرون بودن چندتار موی بانوان چه کار" و یا حمایت از محرومین،نیز یک مفهوم حقوق بشری است . بگذریم از اینکه برخوردهای وسیع گشت های ارشاد در دوسال اخیر نشان داد این دولت نیز وفادار به وعده هایش نبود و مردم را به ناباوری نسبت به وعده های انتخاباتی سوق داده اند. گرچه وعده حمایت از محرومین و عدالت اجتماعی نیز یک آرمان حقوق بشری است اما پرسش این است که چرا این وعده ها تحت گفتمان شناخته شده جهانی و سند بین المللی حقوق بشر مطرح نمی شود و حتی برخی از دولتمردان ، مفاهیمی مانند عدالت اجتماعی و ... را که ذاتا حقوق بشری است مطرح کرده ولی از کاربرد همدلانه واژه های دموکراسی و حقوق بشر نیز واهمه دارند؟
زیرا سند جهانی حقوق بشر دارای پشتوانه ای فلسفی و ادبیاتی پربار و میثاق هایی است که جمهوری اسلامی نیز آنها را پذیرفته و تعهداتی ایجاد می کند که سیاست ورزان از الزامات آن می گریزند. هسته مرکزی حقوق بشر"کرامت انسان" به عنوان اصلی پیشینی است که اگر آن را به عنوان یک شعار تبلیغاتی و خارج از جغرافیای حقوق بشری بکار نبریم، مفهومش این است که معیار سنجش همه قوانین و تصویب نامه ها و عملکردها، میزان پایبندی شان به کرامت انسانی است و هر چه مغایر آن باشد باید باطل شود.
از طرفی، گاهی مفاهیم حقوق بشری به جامه قانون نیز در می آیند اما درعمل جاری نمی شوند.در سال 1380 برای نخستین بار آیت الله شاهرودی بخشنامه حقوق شهروندی را صادر کرد و نمایندگان مجلس ششم نیز آن را تبدیل به قانون کردند و هر دو ، برگ زرینی را در کارنامه خویش ثبت کردند. گرچه در عمل، موانع زیادی در اجرای آن وجود داشت و برخی دستگاهها ناقض این قانون بودند.
با وجود آنکه تاکنون برخی مواد و مفاهیم در خلال گفته های نامزدها و مدیران ویا مصوبات،آمده اند اما تاکنون هیچیک از نامزدهای قضایی و پارلمانی و ریاست جمهوری ، در برنامه هایی که ارائه داده اند، خود را به منشور جهانی حقوق بشر متعهد ندانسته اند و به صراحت از پیگیری و تحقق آن در برنامه های خویش،سخن نگفته اند. شایسته است نامزدی گوی سبقت را برباید و در کارنامه اش این پیشگامی را ثبت کند.
 

آخرين مطالب
بايگاني ماهانه - ميلادي
 February 2020 [7]
 January 2020 [7]
 December 2019 [7]
 November 2019 [7]
 October 2019 [12]
 September 2019 [10]
 August 2019 [9]
 July 2019 [6]
 June 2019 [5]
 May 2019 [10]
 April 2019 [7]
 March 2019 [8]
 February 2019 [14]
 January 2019 [5]
 December 2018 [12]
 November 2018 [6]
 October 2018 [4]
 September 2018 [6]
 August 2018 [8]
 July 2018 [6]
 June 2018 [8]
 May 2018 [5]
 April 2018 [6]
 March 2018 [8]
 February 2018 [10]
 January 2018 [8]
 December 2017 [7]
 November 2017 [5]
 October 2017 [4]
 September 2017 [4]
 August 2017 [1]
 July 2017 [5]
 June 2017 [2]
 May 2017 [6]
 April 2017 [3]
 March 2017 [2]
 February 2017 [7]
 January 2017 [8]
 December 2016 [2]
 November 2016 [3]
 October 2016 [4]
 September 2016 [1]
 August 2016 [2]
 July 2016 [2]
 June 2016 [4]
 May 2016 [1]
 April 2016 [3]
 February 2016 [1]
 January 2016 [4]
 December 2015 [2]
 November 2015 [4]
 October 2015 [1]
 September 2015 [1]
 August 2015 [6]
 July 2015 [1]
 June 2015 [4]
 May 2015 [3]
 February 2015 [5]
 January 2015 [6]
 November 2014 [5]
 October 2014 [1]
 September 2014 [5]
 August 2014 [1]
 July 2014 [1]
 June 2014 [3]
 May 2014 [2]
 April 2014 [3]
 March 2014 [2]
 February 2014 [2]
 January 2014 [2]
 December 2013 [5]
 November 2013 [4]
 October 2013 [3]
 September 2013 [4]
 August 2013 [5]
 July 2013 [6]
 June 2013 [1]
 May 2013 [1]
 March 2013 [1]
 February 2013 [3]
 January 2013 [2]
 December 2012 [4]
 November 2012 [3]
 October 2012 [4]
 September 2012 [3]
 August 2012 [2]
 July 2012 [5]
 June 2012 [3]
 May 2012 [2]
 April 2012 [3]
 March 2012 [4]
 February 2012 [4]
 November 2011 [1]
 October 2011 [2]
 September 2011 [1]
 July 2011 [4]
 December 2010 [6]
 November 2010 [2]
 October 2010 [3]
 September 2010 [4]
 August 2010 [2]
 July 2010 [1]
 June 2010 [3]
 May 2010 [4]
 April 2010 [5]
 March 2010 [1]
 February 2010 [2]
 January 2010 [1]
 December 2009 [6]
 November 2009 [6]
 October 2009 [11]
 September 2009 [4]
 August 2009 [12]
 July 2009 [6]
 June 2009 [9]
 May 2009 [9]
 April 2009 [6]
 March 2009 [7]
 February 2009 [9]
 January 2009 [9]
 December 2008 [7]
 November 2008 [1]
 October 2008 [1]
 August 2008 [1]
 June 2008 [4]
 April 2008 [6]
 March 2008 [2]
 February 2008 [3]
 January 2008 [1]
 December 2007 [1]
 October 2007 [2]
 September 2007 [9]
 August 2007 [19]
 July 2007 [9]
 June 2007 [13]
 May 2007 [22]
 April 2007 [6]
 March 2007 [7]
 February 2007 [7]
 January 2007 [18]
 December 2006 [5]
 November 2006 [6]
 October 2006 [10]
 September 2006 [7]
 August 2006 [11]
 July 2006 [8]
 June 2006 [16]
 May 2006 [16]
 April 2006 [7]
 March 2006 [16]
 February 2006 [11]
 January 2006 [5]
 December 2005 [17]
 November 2005 [14]
 October 2005 [8]
 September 2005 [13]
 August 2005 [22]
 July 2005 [8]
 June 2005 [17]
 May 2005 [28]
 April 2005 [12]
 March 2005 [13]
 February 2005 [13]
 January 2005 [19]
 December 2004 [16]
 November 2004 [30]
 October 2004 [41]
 September 2004 [15]
 August 2004 [18]
 July 2004 [29]
 June 2004 [25]
 May 2004 [21]
 April 2004 [18]
 March 2004 [12]
 February 2004 [6]
 January 2004 [13]
 December 2003 [24]
 November 2003 [22]
 October 2003 [16]
 September 2003 [11]
 August 2003 [14]
 July 2003 [3]
 June 2003 [2]
 May 2003 [8]
 April 2003 [4]
 March 2003 [6]
 February 2003 [3]
 January 2003 [4]
 November 2002 [12]
تماس
 emad_baghi at hotmail.com
دريافت با اي ميل
:: براي آگاهي از مطالب تازه، آدرس اي ميل خود را در کادر زير وارد نماييد:

اطلاعات جانبي
::  تاکنون 1364 مطلب و 706 نظر در اين سايت منتشر شده است.
:: براي مشاهده آمار بازديدکنندگان سايت مي توانيد را کليک نماييد.
::  نسخه اکس ام ال اين سايت را در اينجا مشاهده نماييد.
:: اين سايت توسط برنامه مووبل تايپ3.121 طراحي و اجرا شده است.
::  کليه حقوق اين سايت بر اساس امتياز Creative Commons  متعلق به عمادالدين باقي است.