دوشنبه 22 تیر 1388

داستان استفاده ابزاری از حقوق بشر

عمادالدین باقی
سرمقاله اعتماد ملی دوشنبه ۲۲ تير ۱۳۸۸
(این مقاله با تیترانتخابی روزنامه : نگاه دوگانه به حقوق بشر چاپ شده است)

گزاره « استفاده ابزاری از حقوق بشر» در دوسه دهه اخیر چندان تکرار شده که در ادبیات سیاسی ما دمده شده و آشنای عام و خاص است اما گاه حکایت های دندانگیری در این زمینه پدیدار می شود که از چشم اهل نظر پنهان نمی ماند. درباب استفاده ابزاری غربی ها از حقوق بشر در این سالیان، سخن های روا و ناروا از تریبون های رسمی آنقدر خوانده و شنیده ایم که نیازی به واگویی آنها و همصدا شدن با آنها نمی بینم اما درست در روزهایی که در آن بسر می بریم و مسئولان رسمی و انتظامی از بازداشت دست کم دوهزار و پانصد تن (البته در تهران) خبر می دهند و کشته شدن بیست تن را مسئولان نیروی انتظامی پذیرفته اند، فعلا به آمارهای واقعی و مستند وبسیار افزون تر از آنچه گفته شده کاری نداریم اما دستگاههای عظیم رسانه ای دولتی( که قرار بود به حکم ارتزاق از بیت المال، رسانه ملی باشند) گویی هیچ حادثه ای رخ نداده و نه تنها از نقض حقو ق بشر که حتی از نقض گسترده قوانین داخلی و حقوق شهروندی هم سخن نمی گویند و گویی اکنون در بالاترین تراز استاندارهای بین المللی رعایت حقوق بشر و شهروندی قرار داریم اما وقتی خبر کشته شدن یک زن مسلمان مصری توسط یک متهم در دادگاهی در آلمان منتشر می شود به خبر اصلی این رسانه ها تبدیل شده و همه جهان مدافع حقوق بشر و فعالان حقوق بشر را به محاکمه می کشند که چرا سکوت پیشه کرده و با این کارخود ثابت می کنند که از حقوق بشر استفاده سیاسی و ابزاری می شود!
بدیهی است که نگارنده به عنوان یک فعال حقوق بشر این جنایت را در آلمان و در هر جغرافیای دیگری رخ می داد محکوم می کند اما با توجه به اینکه موضوع این زن یک موضوع نسبتا شخصی بود ولی موضوع بازداشت شدگان روزهای اخیر و رفتارهای که خبرش به ما می رسد جنبه سیاسی داشته و طرف آن یک دولت است باید به ما حق بدهند به طریق اولی به این رفتارها قاطعانه ترمعترض باشیم و بلکه خودشان نیز با همین قیاس باید معترض باشند. بجز آنان که به ناحق کشته شدند یا صدها تن که مجروح شدند ، کمترین رفتارهایی که اکنون با زندانیان می شود نگهداری در سلول های بسته است که طبق قوانین بین المللی و داخلی شکنجه بشمار می آید و حتی آیت الله خامنه ای که پیش از انقلاب 5 روز در سلول انفرادی بسر برده اند چنان خاطره تلخ آن روزها برای ایشان باقی مانده است که سی سال بعد از آن می گوید هر روز سلول انفرادی به اندازه ده روز است. این سخن یعنی پذیرش شکنجه بودن سلول بسته و محروم از امکانات اولیه زندگی چه یک نفره و چه دو یا سه نفره.
شگفت این است که رسانه های باصطلاح ملی برای کشته شدن آن زن در آلمان، فریاد و فغان سر می دهند اما برای هزاران شهروند در ایران دشنام و افترا ولقب اغتشاشگر و برانداز و وابسته و ... نثار می کنند. برفرض هم که چنین تهمت هایی وارد بود( که قطعا نیست) اما مگر حقوق شهروندی آنها ساقط شدنی است؟ مگر می توان قانون آیین دادرسی و مقررات نگهداری در بازداشتگاههای موقت را حتی درباره مجرم زیر پا نهاد؟
اما جلوه این تبعیض ها و استفاده ابزاری در قلمرو خارجی نیز چشمگیرتر است. درست همزمان با آه و فغان برای کشته شدن ناحق یک زن مسلمان در آلمان از سوی همین رسانه ها و دستگاههای دیپلماسی وابسته به آن، جهان شاهد بود که در چین در یک روز مسلمانان ایغور در یک تظاهرات مسالمت آمیزبری اعتراض به کشته شدن دو هموطن خود در یک کارخانه، مورد حمله پلیس و لباس شخصی های چینی نامسلمان قرار گرفتند و بیش از180 تن شهید و صدها تن مجروح شدند اما در رسانه ملی!! خبری از اعتراض که پیشکش حتی از خبررسانی هم نبود و روزنامه معروف اصولگرایی هم که گمان می کند خبرها در عالم واقع با کوچک و بزرگ شدن توسط آنها کوچک و بزرگ می شوند این خبر تکان دهنده را نه تنها در صفحه نخست پوشش نمی دهد که در حاشیه ای در صفحه آخر منعکس می کند و البته هیچ ذکری از مسلمان بودن کشته شدگان و معترضان هم نمی کند.
رفتار دوگانه این جریان در عرصه بین المللی بسیار شگفت انگیز است. در جریان حمله اسراییل به حماس در غزه که توسط سازمان های بین المللی حقوق بشر نیز جنایت جنگی خوانده شد به حق اعتراضات گسترده ای روا داشتند و حتی تمام شبکه های فارسی و عربی و انگلیسی ایران(ده شبکه) اغلب ساعات و بخش های خبری و غیرخبری خود را به آن اختصاص دادند به نحوی که گویی این جنگ مستقیما به ایران تحمیل شده است.در جریان این جنگ غیر انسانی بیش ازهزارفلسطینی کشته شدند . اما جالب اینجاست که چند سال است مسلمانان چچن در بمباران و کشتار روس ها صدها برابر مسلمانان غزه کشته و مجروح می دهند اما حتی خبر آن هم در رسانه های ایران نمی آید در حالی که تلویزیون خود روسیه خبرهای جنگ و کشته و مجروح شدن و اسارت چچنی ها را منتشر می کند اما رسانه های ایران حتی به اندازه خود روس ها نیز خبر رسانی نمی کنند. چرا؟ اگر معیار آنها اعتقادی باشد چه فرقی میان مسلمان چچنی و چینی و مصری و ایرانی و فلسطینی وجود دارد؟ اگر معیارحقوق بشری باشد نیز اساسا میان مسلمان و غیر مسلمان نباید تبعیضی باشد و نسبت به همه باید به اعتبار کرامت ذاتی انسان حساسیت یکسانی داشت. بنابراین می توان استنباط کرد که ادعای دفاع از مردم فلسطین و یا آن زن مقتوله درآلمان نه جنبه دینی دارد و نه جنبه حقوق بشری و صرفا کنشی سیاسی است که در پوشش های نامناسب پیچیده شده است. چین و روسیه به دلیل اینکه در جریان حوادث اخیر از دولت حمایت کرده اند نباید از واکنش دستگاه دیپلماسی ایران برنجند. یک معامله سیاسی بر سر جان انسان ها ( از نگاه مدافعان حقوق بشر) و بر سر جان مسلما نها( از نگاه اعتقادی و اسلامی). در واقع همزمان شاهد استفاده ابزاری از حقو ق بشر و دین در برابر حکومت هایی هستیم که هم در دشمنی با حقوق بشر و هم در دشمنی با دین شهره اند اما ازاغماض دولتی که خود را پرچمدار حمایت از مسلمانان و مظلومان جهان می داند برخوردار می شوند وجنایت آنها دیگر جنایت نیست.اتفاقا همین دیروز بود که روزنامه کیهان هم نوشته بود«از جمهوري اسلامي ايران كه پرچمدار نهضت جهاني اسلام است انتظار مي‌رود در اخراج سفير دولت فاشيست آلمان پيشگام باشد»(20/04/88)
 

آخرين مطالب
بايگاني ماهانه - ميلادي
 July 2019 [5]
 June 2019 [5]
 May 2019 [10]
 April 2019 [7]
 March 2019 [8]
 February 2019 [14]
 January 2019 [5]
 December 2018 [12]
 November 2018 [6]
 October 2018 [4]
 September 2018 [6]
 August 2018 [8]
 July 2018 [6]
 June 2018 [8]
 May 2018 [5]
 April 2018 [6]
 March 2018 [8]
 February 2018 [10]
 January 2018 [8]
 December 2017 [7]
 November 2017 [5]
 October 2017 [4]
 September 2017 [4]
 August 2017 [1]
 July 2017 [5]
 June 2017 [2]
 May 2017 [6]
 April 2017 [3]
 March 2017 [2]
 February 2017 [7]
 January 2017 [8]
 December 2016 [2]
 November 2016 [3]
 October 2016 [4]
 September 2016 [1]
 August 2016 [2]
 July 2016 [2]
 June 2016 [4]
 May 2016 [1]
 April 2016 [3]
 February 2016 [1]
 January 2016 [4]
 December 2015 [2]
 November 2015 [4]
 October 2015 [1]
 September 2015 [1]
 August 2015 [6]
 July 2015 [1]
 June 2015 [4]
 May 2015 [3]
 February 2015 [5]
 January 2015 [6]
 November 2014 [5]
 October 2014 [1]
 September 2014 [5]
 August 2014 [1]
 July 2014 [1]
 June 2014 [3]
 May 2014 [2]
 April 2014 [3]
 March 2014 [2]
 February 2014 [2]
 January 2014 [2]
 December 2013 [5]
 November 2013 [4]
 October 2013 [3]
 September 2013 [4]
 August 2013 [5]
 July 2013 [6]
 June 2013 [1]
 May 2013 [1]
 March 2013 [1]
 February 2013 [3]
 January 2013 [2]
 December 2012 [4]
 November 2012 [3]
 October 2012 [4]
 September 2012 [3]
 August 2012 [2]
 July 2012 [5]
 June 2012 [3]
 May 2012 [2]
 April 2012 [3]
 March 2012 [4]
 February 2012 [4]
 November 2011 [1]
 October 2011 [2]
 September 2011 [1]
 July 2011 [4]
 December 2010 [6]
 November 2010 [2]
 October 2010 [3]
 September 2010 [4]
 August 2010 [2]
 July 2010 [1]
 June 2010 [3]
 May 2010 [4]
 April 2010 [5]
 March 2010 [1]
 February 2010 [2]
 January 2010 [1]
 December 2009 [6]
 November 2009 [6]
 October 2009 [11]
 September 2009 [4]
 August 2009 [12]
 July 2009 [6]
 June 2009 [9]
 May 2009 [9]
 April 2009 [6]
 March 2009 [7]
 February 2009 [9]
 January 2009 [9]
 December 2008 [7]
 November 2008 [1]
 October 2008 [1]
 August 2008 [1]
 June 2008 [4]
 April 2008 [6]
 March 2008 [2]
 February 2008 [3]
 January 2008 [1]
 December 2007 [1]
 October 2007 [2]
 September 2007 [9]
 August 2007 [19]
 July 2007 [9]
 June 2007 [13]
 May 2007 [22]
 April 2007 [6]
 March 2007 [7]
 February 2007 [7]
 January 2007 [18]
 December 2006 [5]
 November 2006 [6]
 October 2006 [10]
 September 2006 [7]
 August 2006 [11]
 July 2006 [8]
 June 2006 [16]
 May 2006 [16]
 April 2006 [7]
 March 2006 [16]
 February 2006 [11]
 January 2006 [5]
 December 2005 [17]
 November 2005 [14]
 October 2005 [8]
 September 2005 [13]
 August 2005 [22]
 July 2005 [8]
 June 2005 [17]
 May 2005 [28]
 April 2005 [12]
 March 2005 [13]
 February 2005 [13]
 January 2005 [19]
 December 2004 [16]
 November 2004 [30]
 October 2004 [41]
 September 2004 [15]
 August 2004 [18]
 July 2004 [29]
 June 2004 [25]
 May 2004 [21]
 April 2004 [18]
 March 2004 [12]
 February 2004 [6]
 January 2004 [13]
 December 2003 [24]
 November 2003 [22]
 October 2003 [16]
 September 2003 [11]
 August 2003 [14]
 July 2003 [3]
 June 2003 [2]
 May 2003 [8]
 April 2003 [4]
 March 2003 [6]
 February 2003 [3]
 January 2003 [4]
 November 2002 [12]
تماس
 emad_baghi at hotmail.com
دريافت با اي ميل
:: براي آگاهي از مطالب تازه، آدرس اي ميل خود را در کادر زير وارد نماييد:

اطلاعات جانبي
::  تاکنون 1304 مطلب و 706 نظر در اين سايت منتشر شده است.
:: براي مشاهده آمار بازديدکنندگان سايت مي توانيد را کليک نماييد.
::  نسخه اکس ام ال اين سايت را در اينجا مشاهده نماييد.
:: اين سايت توسط برنامه مووبل تايپ3.121 طراحي و اجرا شده است.
::  کليه حقوق اين سايت بر اساس امتياز Creative Commons  متعلق به عمادالدين باقي است.