یکشنبه 10 آبان 1388

پيام باقي براي مراسم اهداي جايزه مارتين آنالز از سوي ده سازمان جهاني حقوق بشر

پيام باقي براي مراسم اهداي جايزه مارتين آنالز از سوي ده سازمان جهاني حقوق بشر در ژنو-دوشنبه11 آبان 1388 برابر با 2نوامبر2009
اين پيام در پي ممانعت از خروج باقي از كشور و شركت در اين مراسم و به درخواست رئيس موسسه مارتين آنالز ارسال شد.

بني آدم اعضاي يكديگرند
كه در آفرينش زيك گوهرند
چو عضوي به درد آورد روزگار
دگر عضوها را نماند قرار

خانم ها و آقايان عزيز
اين شعر آشنا متعلق به سعدي شاعر ايراني در قرن هشتم(ه.ش) است. از اين نوع سخنان از دانشمندان و شعراي كلاسيك ايراني و اروپايي به وفور مي توان يافت كه نشان از ريشه هاي انديشه تابناك حقوق بشري دارد. مراسم شما و سازمان شما تبلور آرزوهاي ديرينه و انباشته قرن ها است. به همين دليل اين روز تاريخي روزي حسرت انگيز است به ويژه براي من كه حضور در جمع تان يك تجربه استثنايي و تكرار نشدني در زندگي ام بود اما نتوانستم در آن مشاركت كنم. به خاطر عدم امكان حضورم براي خروج از ايران (كه با ممنوع الخروجي هاي كثير ودستگيري هاي وسيع سياسي؛ عقيدتي سيماي يك زندان بزرگ را براي آن ترسيم كرده اند) پيام زير را تقديم مي كنم .
گرچه سخنان زيادي در زمينه مسائل و معضلات حقوق بشر در جهان و راه حل هاي آن مي توان گفت اما در اينجا به بيان دو نكته اكتفا مي كنم و از حاضراني كه خود جزو صاحبنظران وپيشكسوتان مبارزات حقو ق بشري بوده اند پوزش مي خواهم كه به قول يك شاعر ايراني سخنان من همچون« ران ملخي نزد سليمان بردن است».
1- نقض حقوق بشر اگرچه درحوزه عمومي نيز به وفور رخ مي دهد اما هنوز نهادهاي حقوق بشري در حوزه سياسي نتوانسته اند آن را مهار كنند تا به سراغ حوزه عمومي بروند. قدرت و اندام هاي وابسته به آن داراي امكانات و نيروهاي مهمي هستند و در برابر قدرت سياسي بايد نهاد هاي حقوق بشري در جهان نيز از(نيروي اعمال حقوق بشر) human right force برخوردار باشند تا بتوانند جلوي گستردگي نقض حقوق بشر را بگيرند. اما چون فعالان حرفه اي حقوق بشر بايد فاصله خود را از قدرت حفظ كنند لازم مي آيد كه به نوع تازه اي از human right force بينديشند و ضمانت اجراهايي را در حوزه عمومي بيابند. بدون كسب چنين موقعيتي بايد همچنان انرژي زيادي را صرف كرد و نتايج كمتري به دست آورد. گرچه با توسعه فرهنگ حقوق بشر به احتمال زياد آينده بهتري پيش رو داريم اما در اين تاخير؛ انسان هاي زيادي پايمال مي شوند. بايسته است نهادهاي بين المللي حقوق بشر فراخواني منتشر كنند تا در زمينه مكانيسم هايي براي ضمانت اجرايي بخشيدن به رعايت حقوق بشر؛ فعالان اين حوزه از سراسر جهان نظرات خود را بگويند و به كمك تعامل افكار و خرد جمعي راههايي براي اين مشكل يافته شود. چنين فراخواني حس مشاركت و مسئوليت جمعي را نيز تقويت مي كند.نمونه اي از كسب human right force در حوزه عمومي اين است كه در march 2008 يك شرکت اتریشی اعلام كرد سرمایه گذاری در ایران باید تا زمان لغو اعدام کودکان به تعویق افتد. مدافعان حقوق بشر مي توانند شركت ها و دانشگاههاي معتبر جهاني و... را متقاعد كنند كه از هر فرصت مناسب برای تشویق احترام به حقوق بشر حتی خارج از حوزه مسئولیتهای مستقیم" آن شرکت استفاده کند ومتقابلا بر وجهه خود بيفزايند.

2- در تعداي از كشورهاي جهان كه حقوق بشر بطور سيستماتيك نقض مي شود ريشه اصلي مشكل اينجاست كه استقلال قضايي وجود ندارد و دادستان ها و قضات و مسئولان قضايي يا«تابع » نهادهاي امنيتي و مراكز اقتدار سياسي هستند و يا «تحت فشار» آنها. بنابراين به جاي اعتراض به احكام نادرست آنها بايد عدم استقلال نظام قضايي را مورد توجه و اعتراض قرار داد و جامعه بين الملل اينگونه نظام هاي قضايي و احكام آنها را به رسميت نشناسد مگر اينكه استقلال قضايي خود را ثابت كنند.

3- زندان يك مسئله جهاني و پايدار است و اگر روزي مجازات اعدام ا زجهان برچيده شود اما زندان برچيده نخواهد شد و مجازات اعدام هم به زندان تبديل مي شود.زندان با ابعاد مختلف حقوق بشر چون شكنجه و كرامت انسان و غيره ارتباط تنگاتنگي دارد. تجربه زندان هاي گوانتامو و زندان ابوغريب در عراق واخباري كه ا ززندان هاي ديگر كشورها مي رسد و اخيرا حوادث تلخ زندان هاي ايران كه منجر به مرگ عده اي از زندانيان شد ونيز اعتراف گيري ها از زندانيان نشان مي دهد در آغاز هزاره سوم هنوز با بحران گسترده نقض حقوق بشر در زندان ها چه در جوامع جهان سوم و چه در جوامع توسعه يافته مواجه هستيم.
از اين فرصت گرانبها استفاده مي‌كنم و يكي از ايده ها يا طرح‌هاي خويش را براي ‏بهبود حقوق زندانيان و نيز توجه به حقوق آنها به عنوان گام موثري در اعتلاي حقوق بشر در سطح جهان مطرح مي‌كنم .در مراسم دريافت جايزه كميسيون ملي حقوق بشر فرانسه در December 2005 نيز كه بازهم به دليل ممنوع الخروجي ام پيام فرستادم اين پيشنهاد را مطرح كردم اما چون به جايي نرسيد از شما درخواست مي‌كنم تلاش‌هاي خود را خصوصا در سازمان ملل براي ‏پشتيباني از پيشنهاد اختصاص دادن يك روز جهاني براي دفاع از حقوق زندانيان انجام دهيد.
4- در حال حاضر در بيشتر كشورهاي اسلامي مجازات اعدام رواج دارد و وجود اين تصور و برداشت سنتي كه لغو اعدام با نص قرآن منافات دارد دليل مقاوت در برابر لغو اعدام است. اين مسئله نشان مي دهد در قلمرو ممالك اسلامي بيش از اعتراض به اعدام نياز به جنبش فكري تازه اي براي بازتفسير شريعت و نشان دادن مباني انسانگرايانه دين وجود دارد. شبكه عربي حقوق بشر و كمپين بين المللي حقوق بشر با همين رويكرد بود كه دوجلد كتاب مرا درباره اينكه لغو مجازات اعدام منافاتي با اسلام ندارد به عربي ترجمه و در ممالك اسلامي منتشر كردند.

اميد است با بررسي پيشنهاد فوق و موافقت با آن و اعلام اين روز جهاني به وسيله چند سازمان معتبر حقوق بشري بتوانيم ‏گامي مفيد در راه دفاع از كرامت انسان برداريم.‏شرح بيشتر پيشنهاد را در پيوست جداگانه اي ارائه مي دهم.
برايتان آرزوي موفقيت و سلامتي دارم.‏
عمادالدين باقي


پيوست

طرح پيشنهادي نامگذاري روز جهاني حقوق زنداني و جايزه بهترين زندانبان

در اينجا خلاصه‌اي از طرح را ‏ارائه مي‌كنم:‏
‏ ما در حال حاضر روزها و مناسبت‌هاي ملي يا جهاني مانند روز جهاني حقوق بشر، روز جهاني مبارزه با اعدام ؛ روز جهاني كارگر، روز جهاني آزادي ‏مطبوعات، روز جهاني مبارزه با ايدز و حتي روز جهاني توالت هستيم. اين در حالي است كه ‏پديده زندان كه قدمتي ديرينه‌تر از بسياري از موارد ديگر دارد و مشكلي انساني است و نحوه برخورد با زنداني از مظاهر و ‏شاخص‌هاي اشكار رعايت يا نقض حقوق بشر است وهمه جوامع با آن سر و كار دارند اما روزي جهاني بدين نام مقرر نشده ‏است.‏
تعيين چنين روزي البته بايد كارشناسانه و داراي دلايلي موجهي براي روز مقرر شده باشد.
برخي فوايد روز جهاني دفاع از حقوق زنداني از اين قرار است:‏
‏1- متمركز كردن توجه رسانه ها و افكار عمومي و اوج دادن آن در روز معيني از سال به موضوع زنداني و زندان در حالي كه ‏اكنون چنين اتفاقي رخ نمي دهد.‏
‏2- تجربه نشان مي دهد كه هر سازمان و رسانه اي اگر موضوع كاري خاص را محور عمل خود قرار دهد تمام امكانات و ‏توانايي‌هاي آن براي رسيدن به هدف معين در روز معين به تحرك در مي‌آيد.‏
‏3- مي‌توان در روز جهاني حقوق زنداني براي بهترين كتاب هايي كه در اين زمينه نوشته شده، بهترين فيلم‌هاي ساخته ‏شده، فعال‌ترين افراد و يا نهادها درباره حقوق زنداني، روزنامه يا رسانه‌اي كه بيشتر و موثرتر در طرح مسايل زندان و زنداني ‏فعاليت‌ كرده‌اند و ... هدايا، تقديرنامه‌ها، لوح يا مدالي در نظر گرفت.‏
‏4- از‌ آنجا كه هدف ما تضمين حقوق زندانيان است و آنكه بيش از همه در تماس با زنداني قراردارد و بايد اين حقوق را رعايت ‏كند زندانبان است، بايد آنها را هدف گرفت. تهديد، توبيخ وسرزنش و مجازات زندانبان و به عبارت ديگر برخورد سلبي ‏كردن به تنهايي نمي تواند موجب شود كه زندانبان، حقوق زنداني را رعايت كند. تبليغ حقوق بشر و حقوق زنداني هم نشان ‏داده است كه به تنهايي ضامن آن نبوده است. زندانبان به عنوان موثرترين و اصلي‌ترين عامل رعايت حقوق زنداني بايد ‏مورد توجه قرار گيرد و بايد با برخوردهاي ايجابي و تشويقي آنها را به اين كار واداشت. بنابراين معرفي بهترين زندانباني كه ‏بنا بر گزارشات زندانيان و نهادها و فعالان حقوق بشري بهتر و بيشتر به رعايت حقوق زندانيان و كرامت انساني آنها توجه ‏داشته است و اهداي جايزه به آنها مي‌تواند يكي از اقدامات مفيد در روز جهاني حقوق زنداني باشدو رقابت سازنده اي در ‏ميان زندانبانان براي رعايت حقوق زندانيان ايجاد كند.‏
‏5- يكي از مزاياي طرح فوق اين است كه حتي در كشورهاي متهم به نقض حقوق بشر و نيز در جهان سوم چنين پيشنهادي ‏با استقبال دولت‌ها و ملت‌ها روبرو خواهد شد زيرا دولت‌ها با تشويق زندانباناني كه حقوق زندانيان را رعايت مي‌كنند ‏مخالفت نخواهند كرد و جايزه نه به مخالف حكومت كه به يكي از كارمندان حكومت داده مي‌شود . مخالفان حكومت‌ها نيز ‏از اينكه زندانبانان حقوق‌شان را رعايت كنند استقبال مي‌نمايند. دقيقا به همين دليل است كه به محض اعلام اين ايده به ‏صورت خيلي سربسته و كوتاه در ايران برخي از زندانيان سياسي كه داراي محكوميت‌هاي سنگين هستند با من تماس گرفته ‏و ضمن تقدير از اين پيشنهاد زندانبان‌هايي را براي مورد تشويق قرار گرفتن نامزد كردند.‏
‏6- در اين روز سازمان‌هاي جهاني حقوق بشر و ‏NGO‏ ها و مطبوعات براي ارائه گزارش از وضع داخلي زندان‌ها بسيج ‏مي‌شوند و موارد تقض حقوق بشر را وسيعا بيان مي‌كنند و به اين وسيله كنترل و فشاري را براي رعايت حقوق زندانيان ‏ايجاد مي‌نمايند.‏
با تشكر
عمادالدين باقي
 

آخرين مطالب
بايگاني ماهانه - ميلادي
 January 2021 [12]
 December 2020 [10]
 November 2020 [16]
 October 2020 [8]
 September 2020 [13]
 August 2020 [5]
 July 2020 [10]
 June 2020 [9]
 May 2020 [12]
 April 2020 [14]
 March 2020 [13]
 February 2020 [11]
 January 2020 [7]
 December 2019 [7]
 November 2019 [6]
 October 2019 [11]
 September 2019 [10]
 August 2019 [9]
 July 2019 [8]
 June 2019 [5]
 May 2019 [10]
 April 2019 [7]
 March 2019 [8]
 February 2019 [14]
 January 2019 [5]
 December 2018 [12]
 November 2018 [6]
 October 2018 [4]
 September 2018 [6]
 August 2018 [8]
 July 2018 [7]
 June 2018 [8]
 May 2018 [5]
 April 2018 [6]
 March 2018 [8]
 February 2018 [10]
 January 2018 [8]
 December 2017 [7]
 November 2017 [5]
 October 2017 [4]
 September 2017 [4]
 August 2017 [1]
 July 2017 [5]
 June 2017 [2]
 May 2017 [6]
 April 2017 [3]
 March 2017 [2]
 February 2017 [7]
 January 2017 [8]
 December 2016 [2]
 November 2016 [3]
 October 2016 [4]
 September 2016 [1]
 August 2016 [2]
 July 2016 [2]
 June 2016 [4]
 May 2016 [1]
 April 2016 [3]
 February 2016 [1]
 January 2016 [4]
 December 2015 [2]
 November 2015 [4]
 October 2015 [1]
 September 2015 [1]
 August 2015 [6]
 July 2015 [1]
 June 2015 [4]
 May 2015 [3]
 February 2015 [5]
 January 2015 [6]
 November 2014 [5]
 October 2014 [1]
 September 2014 [5]
 August 2014 [1]
 July 2014 [1]
 June 2014 [3]
 May 2014 [2]
 April 2014 [3]
 March 2014 [2]
 February 2014 [2]
 January 2014 [2]
 December 2013 [5]
 November 2013 [4]
 October 2013 [3]
 September 2013 [4]
 August 2013 [5]
 July 2013 [6]
 June 2013 [1]
 May 2013 [1]
 March 2013 [1]
 February 2013 [3]
 January 2013 [2]
 December 2012 [4]
 November 2012 [3]
 October 2012 [4]
 September 2012 [3]
 August 2012 [2]
 July 2012 [5]
 June 2012 [3]
 May 2012 [2]
 April 2012 [3]
 March 2012 [4]
 February 2012 [4]
 November 2011 [1]
 October 2011 [2]
 September 2011 [1]
 July 2011 [4]
 December 2010 [6]
 November 2010 [2]
 October 2010 [3]
 September 2010 [4]
 August 2010 [2]
 July 2010 [1]
 June 2010 [3]
 May 2010 [4]
 April 2010 [5]
 March 2010 [1]
 February 2010 [2]
 January 2010 [1]
 December 2009 [6]
 November 2009 [6]
 October 2009 [11]
 September 2009 [4]
 August 2009 [12]
 July 2009 [6]
 June 2009 [9]
 May 2009 [9]
 April 2009 [6]
 March 2009 [7]
 February 2009 [9]
 January 2009 [9]
 December 2008 [7]
 November 2008 [1]
 October 2008 [1]
 August 2008 [1]
 June 2008 [4]
 April 2008 [6]
 March 2008 [2]
 February 2008 [3]
 January 2008 [1]
 December 2007 [1]
 October 2007 [2]
 September 2007 [9]
 August 2007 [19]
 July 2007 [9]
 June 2007 [13]
 May 2007 [22]
 April 2007 [6]
 March 2007 [7]
 February 2007 [7]
 January 2007 [18]
 December 2006 [5]
 November 2006 [6]
 October 2006 [10]
 September 2006 [7]
 August 2006 [11]
 July 2006 [8]
 June 2006 [16]
 May 2006 [16]
 April 2006 [7]
 March 2006 [16]
 February 2006 [11]
 January 2006 [5]
 December 2005 [17]
 November 2005 [14]
 October 2005 [8]
 September 2005 [13]
 August 2005 [22]
 July 2005 [8]
 June 2005 [17]
 May 2005 [28]
 April 2005 [12]
 March 2005 [13]
 February 2005 [13]
 January 2005 [19]
 December 2004 [16]
 November 2004 [30]
 October 2004 [41]
 September 2004 [15]
 August 2004 [18]
 July 2004 [29]
 June 2004 [25]
 May 2004 [21]
 April 2004 [18]
 March 2004 [12]
 February 2004 [6]
 January 2004 [13]
 December 2003 [24]
 November 2003 [22]
 October 2003 [16]
 September 2003 [11]
 August 2003 [14]
 July 2003 [3]
 June 2003 [2]
 May 2003 [8]
 April 2003 [4]
 March 2003 [6]
 February 2003 [3]
 January 2003 [4]
 November 2002 [12]
تماس
 emad_baghi at hotmail.com
دريافت با اي ميل
:: براي آگاهي از مطالب تازه، آدرس اي ميل خود را در کادر زير وارد نماييد:

اطلاعات جانبي
::  تاکنون 1491 مطلب و 706 نظر در اين سايت منتشر شده است.
:: براي مشاهده آمار بازديدکنندگان سايت مي توانيد را کليک نماييد.
::  نسخه اکس ام ال اين سايت را در اينجا مشاهده نماييد.
:: اين سايت توسط برنامه مووبل تايپ3.121 طراحي و اجرا شده است.
::  کليه حقوق اين سايت بر اساس امتياز Creative Commons  متعلق به عمادالدين باقي است.