سه شنبه 24 آذر 1388

آموزش دختران از پشت ديوار


فاطمه كمالي احمد سرايي
ايراندخت- شماره 39(پياپي86)شنبه21آذر1388 ص73
از چند سال پيش بحث تفكيك جنسيتي در دانشگاهها مطرح شد اما تا زماني كه دولت اصلاح طلب متصدي امور بود اينها در حد بحث بود و جدي گرفته نمي شد و البته دستاويز خوبي براي اين بود كه اصلاح طلبان به وسيله آن ديدگاههاي يك جريان مخالف خود را معرفي كنند و نشان دهند اگر آنها رشته امور را به دست بگيرند چه نوع مديريتي خواهند داشت.
پس از روي كار آمدن يك دولت اصولگرا اين موضوع جنبه ديگري پيدا كرد به خصوص كه برخي مسئولان دولتي هم به آن روي خوش نشان مي دادند تا جايي كه در خبرهاي هفته گذشته آمده بود كه آقاي زاهدي وزير آموزش عالي در دولت نهم در آخرين روزهاي كاري خود با استفاده از فرصت هايي كه داشت توانست مجوز يك دانشگاه تك جنسيتي را از شورايعالي انقلاب فرهنگي كه خود عضو آن بود و رئيس دولت هم رئيس اين شورا است بگيرد واين پس از دانشگاه الزهرا كه بعد از انقلاب فرهنگي تاسيس شد ظاهرا دومين دانشگاه تك جنسيتي در ايران خواهد بود. البته اگر حوزه علميه بانوان را كه در سراسر كشور توسعه يافته اند و بعضا نظام آموزشي شبه دانشگاهي پيدا كرده اند را در نظر بگيريم مي توان گفت كه آنها اولين حوزه هاي آموزشي تك جنسيتي هستند. البته به اقتضاي ماهيت دروس اين حوزه ها شايد تك جنسيتي بودن آن محل بحث نباشد اما تعميم آن به يك الگو براي تمام دانشگاهها و مراكز آموزشي جاي بحث جدي دارد.

آموزش دختران از پشت ديوار
بحث تفكيك جنسيتي دردانشگاهها در هفته هاي اخير هم دوباره مطرح شد. هنگامي كه اين بحث از سوي نماينده ولي فقيه در دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي مطرح شد بازتاب گسترده يي داشت . نماينده ولي فقيه در دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي که خود ابداع کننده راه اندازي مراکز همسريابي در دانشگاه ها است در هفته جاري طرح تک جنسيتي کردن دانشگاه ها را مطرح کرده است. او معتقد است تحصيل دانشجويان دختر و پسر به صورت مختلط در دانشگاه ها باعث به وجود آمدن دوستي هايي مي شود که عوارض خطرناکي به دنبال دارد و البته اين عوارض اجتناب ناپذير است زيرا «اگر گوشت را جلوي گربه بيندازي غيرممکن است که گربه گوشت را نخورد.»
با تفكيك جنسيتي دانشگاهها اين پرسش هم مطرح مي شود كه آيا اساتيد مرد به خانم ها ويا به عكس اساتيد زن به آقايان مي تواند تدريس كند.سعدالله نصيري نماينده مجلس و عضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي با اشاره به بحث هاي مطرح شده در مورد تفکيک جنسيتي در دانشگاه هاي کشور گفت؛ در اوايل انقلاب و همزمان با انقلاب فرهنگي اين بحث ها از سوي برخي از افراد مطرح شد که مسوولان آن زمان اجراي اين طرح را به صلاح نظام آموزشي کشور نديده و اجرا نکردند. وي در پاسخ به اين سوال ايلنا که پس چرا بعد از 30 سال دوباره بحث تفکيک جنسيتي در دانشگاه ها مطرح شده است، گفت به نظر من آن کساني که به دنبال اين طرح هستند سعي دارند مسائل و مشکلات دانشگاه هاي کشور را با اين مسائل پيش پا افتاده حل کنند.( روزنامه اعتماد دوشنبه، 2 آذر 1388)
اين طرح براي جامعه ما كه هنوز در دوره گذار است و تكليف خود را با بسياري از ارزش هاي متعارض روشن نكرده است مشكل ساز است. براي مثال در حالي كه روش هاي سنتي همسر يابي و همسر گزيني كه بيشتر متكي به انتخاب اوليا بود كمرنگ شده است و محيط هاي آموزشي يكي از فرصت هاي آشنايي و شناخت و تشكيل زندگي سالم است به سوي دانشگاه تك جنسيتي برويم كه با ساختار سنتي همسر گزيني مناسبت دارد در اين صورت دختران و پسران دچار مشكلات جدي در انتخاب هاي آگاهانه و درست مي شوند. از سوي ديگر بروز مشكلات و نابساماني هايي در اين محيط ها كه ازجوانان كم تجربه آكنده است بعضي را به ارائه راه حل هاي شتابزده و بي مبنا سوق مي دهد. آنها به جاي پر رنگ كردن نقش مشورتي اوليا وايجاد امكانات و فرصت هاي بيشتري براي آن و همچنين يافتن دلايل اساسي بروز اين مشكلات؛ طرح هايي مي دهند كه خود به تشديد مشكلات و بحران ها و بدبيني ها مي انجامد.
در اين قيل و قال ها دو موضوع پنهان مانده است. در حقيقت مهم ترين انتقاد يا مشكل در اين زمينه هيچكدام از موافقت ها و مخالفت ها نيست بلكه به نظر نگارند ه مشكل در دو چيز است:
1- فقدان كار كارشناسي: تا كنون نه از سوي موافقان و نه از سوي مخالفان اين پيشنهاد دليل مبتني بر كار پژوهشي ارائه نشده است. ممكن است گفته شود اين چه توقعي است كه هر از گاهي كساني پيدا شوند كه با ناديده گرفتن يك روند طولاني تجربي كه منجر به يك برنامه در دست اجرا شده است مشكلات مصنوعي ايجاد كنند و ما به جاي ادامه پيشرفت ؛گرفتار رفع اشكالات ايجاد شده توسط آنها شويم و انرژي خود را صرف كار تحقيقي براي رد يك شيوه منسوخ شده كنيم. اين سخن البته درست است اما اگر كارهاي گذشته هم بر مبناي كار كارشناسي باشد مي توان پرونده همان را بيرون كشيد و نيازي به صرف انرژي تازه براي پاسخ به ديگران نيست. از طرفي چه توليد اشكالات مصنوعي باشد چه واقعي ما بايد بتوانيم كار اقناعي كنيم.
در زمينه دانشگاه تك جنسيتي و مختلط آيا تاكنون تحقيق جدي و علمي درباره مزيت هاي آن و برآورد سود و زيان هاي اجتماعي و فرهنگي و انساني آن بعمل آمده است؟ كداميك از موافقان يا مخالفان چنين برهاني را در دست دارند؟ البته در نگاه اول و بر حسب تجربه هاي موجود در دنيا و برحسب درك وجداني به نظر مي رسد دانشگاه به شيوه موجود و مختلط طبيعي تر و كارآمدتر است اما براي همين هم بهتر است سند پژوهشي ارائه شود. در كشورهاي مختلف تجربه كلاس هاي مختلط و برنامه هاي فوق العاده مختلط و همچنين دانشگاههايي با الگوي تك جنسيتي در بعضي كشورهاي عربي و اسلامي وجود دارد ولي آيا تفاوت ها و نتايج آنها مورد بررسي دقيق علمي قرار گرفته است و فهرست جنبه هاي مثبت و منفي هر يك از آنها برشمرده شده است؟
2- تغيير صورت مسئله: بعضي از دست اندكاران امور كشور وقتي به كارنامه سي ساله گذشته نگاه مي كنند و مي بينند كه با وجود انحصار رسانه اي و آموزشي و القاي مداوم عقايد و هنجارهاي مشخص ؛ به جاي آنكه جامعه به صورت دلخواه آنان در آمده باشد شكل كاملا متفاوتي يافته و محيط دانشگاهي با آنچه برايش طراحي كرده بوند خيلي متفاوت است به جاي ريشه يابي و درك درست مسئله متوسل به پاك كردن صورت مسئله يا تغيير دادن آن مي شوند. شايد اساسا دليل شكست اين برنامه در روش انحصار آموزشي و رسانه اي باشد؟ شايد در بينش آنها باشد كه فكر مي كنند جامعه مانند خميري است كه هر گونه آنها بخواهند مي توانند جامعه را شكل دهند. شايد ريشه يابي ها نشان دهد مديريت غلطي كه باعث ايجاد محروميت ها و عقده هاي روحي و جنسي شده كه گاه به حد بيمارگون مي رسد منشاء مشكلاتي است كه در پي راه حل آن هستند. از اين زاويه مي توان پديده هاي مختلف اجتماعي مانند شوهر كشي و همسركشي و غيره را هم با اين موضوع در ربط دانست زيرا بالا رفتن نرخ خيانت زن به مرد و يا مرد به زن كه باعث بروز اين حوادث و جنايت ها شده است هم ريشه در وجود عقده هاي جنسي در حد بيمارگونه شده آن در جامعه دارد و داراي آبشخور مشتركي با بسياري ار ناهنجاري هاي ديگر است كه ظاهرا با هم ارتباطي ندارند.
-------------------------------------
اين مقاله با عنوان :«تك پايه اي ساختن محيط» براي نشريه فرستاده شده و عنوان آموزش از پشت ديوار يك ميان تيتر بود.
 

آخرين مطالب
بايگاني ماهانه - ميلادي
 January 2021 [12]
 December 2020 [10]
 November 2020 [16]
 October 2020 [8]
 September 2020 [13]
 August 2020 [5]
 July 2020 [10]
 June 2020 [9]
 May 2020 [12]
 April 2020 [14]
 March 2020 [13]
 February 2020 [11]
 January 2020 [7]
 December 2019 [7]
 November 2019 [6]
 October 2019 [11]
 September 2019 [10]
 August 2019 [9]
 July 2019 [8]
 June 2019 [5]
 May 2019 [10]
 April 2019 [7]
 March 2019 [8]
 February 2019 [14]
 January 2019 [5]
 December 2018 [12]
 November 2018 [6]
 October 2018 [4]
 September 2018 [6]
 August 2018 [8]
 July 2018 [7]
 June 2018 [8]
 May 2018 [5]
 April 2018 [6]
 March 2018 [8]
 February 2018 [10]
 January 2018 [8]
 December 2017 [7]
 November 2017 [5]
 October 2017 [4]
 September 2017 [4]
 August 2017 [1]
 July 2017 [5]
 June 2017 [2]
 May 2017 [6]
 April 2017 [3]
 March 2017 [2]
 February 2017 [7]
 January 2017 [8]
 December 2016 [2]
 November 2016 [3]
 October 2016 [4]
 September 2016 [1]
 August 2016 [2]
 July 2016 [2]
 June 2016 [4]
 May 2016 [1]
 April 2016 [3]
 February 2016 [1]
 January 2016 [4]
 December 2015 [2]
 November 2015 [4]
 October 2015 [1]
 September 2015 [1]
 August 2015 [6]
 July 2015 [1]
 June 2015 [4]
 May 2015 [3]
 February 2015 [5]
 January 2015 [6]
 November 2014 [5]
 October 2014 [1]
 September 2014 [5]
 August 2014 [1]
 July 2014 [1]
 June 2014 [3]
 May 2014 [2]
 April 2014 [3]
 March 2014 [2]
 February 2014 [2]
 January 2014 [2]
 December 2013 [5]
 November 2013 [4]
 October 2013 [3]
 September 2013 [4]
 August 2013 [5]
 July 2013 [6]
 June 2013 [1]
 May 2013 [1]
 March 2013 [1]
 February 2013 [3]
 January 2013 [2]
 December 2012 [4]
 November 2012 [3]
 October 2012 [4]
 September 2012 [3]
 August 2012 [2]
 July 2012 [5]
 June 2012 [3]
 May 2012 [2]
 April 2012 [3]
 March 2012 [4]
 February 2012 [4]
 November 2011 [1]
 October 2011 [2]
 September 2011 [1]
 July 2011 [4]
 December 2010 [6]
 November 2010 [2]
 October 2010 [3]
 September 2010 [4]
 August 2010 [2]
 July 2010 [1]
 June 2010 [3]
 May 2010 [4]
 April 2010 [5]
 March 2010 [1]
 February 2010 [2]
 January 2010 [1]
 December 2009 [6]
 November 2009 [6]
 October 2009 [11]
 September 2009 [4]
 August 2009 [12]
 July 2009 [6]
 June 2009 [9]
 May 2009 [9]
 April 2009 [6]
 March 2009 [7]
 February 2009 [9]
 January 2009 [9]
 December 2008 [7]
 November 2008 [1]
 October 2008 [1]
 August 2008 [1]
 June 2008 [4]
 April 2008 [6]
 March 2008 [2]
 February 2008 [3]
 January 2008 [1]
 December 2007 [1]
 October 2007 [2]
 September 2007 [9]
 August 2007 [19]
 July 2007 [9]
 June 2007 [13]
 May 2007 [22]
 April 2007 [6]
 March 2007 [7]
 February 2007 [7]
 January 2007 [18]
 December 2006 [5]
 November 2006 [6]
 October 2006 [10]
 September 2006 [7]
 August 2006 [11]
 July 2006 [8]
 June 2006 [16]
 May 2006 [16]
 April 2006 [7]
 March 2006 [16]
 February 2006 [11]
 January 2006 [5]
 December 2005 [17]
 November 2005 [14]
 October 2005 [8]
 September 2005 [13]
 August 2005 [22]
 July 2005 [8]
 June 2005 [17]
 May 2005 [28]
 April 2005 [12]
 March 2005 [13]
 February 2005 [13]
 January 2005 [19]
 December 2004 [16]
 November 2004 [30]
 October 2004 [41]
 September 2004 [15]
 August 2004 [18]
 July 2004 [29]
 June 2004 [25]
 May 2004 [21]
 April 2004 [18]
 March 2004 [12]
 February 2004 [6]
 January 2004 [13]
 December 2003 [24]
 November 2003 [22]
 October 2003 [16]
 September 2003 [11]
 August 2003 [14]
 July 2003 [3]
 June 2003 [2]
 May 2003 [8]
 April 2003 [4]
 March 2003 [6]
 February 2003 [3]
 January 2003 [4]
 November 2002 [12]
تماس
 emad_baghi at hotmail.com
دريافت با اي ميل
:: براي آگاهي از مطالب تازه، آدرس اي ميل خود را در کادر زير وارد نماييد:

اطلاعات جانبي
::  تاکنون 1491 مطلب و 706 نظر در اين سايت منتشر شده است.
:: براي مشاهده آمار بازديدکنندگان سايت مي توانيد را کليک نماييد.
::  نسخه اکس ام ال اين سايت را در اينجا مشاهده نماييد.
:: اين سايت توسط برنامه مووبل تايپ3.121 طراحي و اجرا شده است.
::  کليه حقوق اين سايت بر اساس امتياز Creative Commons  متعلق به عمادالدين باقي است.