شنبه 3 مهر 1389

بيانيه‌ برنامه نظارت بر حمايت از مدافعان حقوق بشر درباره محکومیت6ساله عمادالدين باقی به زندان

۳۱ شهريور ۱۳۸۹
۲۲ سپتامبر ۲۰۱۰
برنامه نظارت بر حمايت از مدافعان حقوق بشر، به عنوان برنامه ای مشترک از "فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر"(FIDH) و "سازمان جهانی مبارزه با شکنجه" (OMCT)، از شما درخواست می کند هرچه سريعتر در مورد وضعيت پيش آمده ذيل در جمهوری اسلامی اقدام کنيد.
شرح وضعيت پيش آمده:
برنامه نظارت ازسوی منابع قابل اطمينان مطلع شده که آقای عمادالدين باقی، بنيانگذار انجمن دفاع از حقوق زندانيان و برنده جايزه حقوق بشری مارتين انالز در سال ۲۰۰۹ و همچنين برنده جايزه حقوق بشر جمهوری فرانسه در سال ۲۰۰۵، به زندان محکوم شده است.
با توجه به اطلاعات به دست آمده، آقای عمادالدين باقی روز ۳۰ شهريور ۱۳۸۹ (۲۱ سپتامبر ۲۰۱۰) از سوی شعبه ۱۰۵۷ دادگاه انقلاب تهران در رابطه با بسته شدن انجمن دفاع از حقوق زندانيان در سال ۲۰۰۹ احضار و به او ابلاغ شد که در تاريخ ۲۶ مرداد ۱۳۸۹ (۱۷ اوت ۲۰۱۰) از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به اتهام "تبليغ برضد نظام" و "توطئه برضد امنيت حکومت" در ارتباط با مصاحبه ای که با آيت الله حسينعلی منتظری انجام داده بود (به اطلاعات اوليه مراجعه کنيد)، به شش سال زندان محکوم شده است.
آقای باقی روز ۵ مرداد ۱۳۸۹ (۲۷ ژوئيه ۲۰۱۰) نيز از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب در پرونده ديگری به يک سال زندان و پنج سال محروميت از فعاليت های مدنی در رابطه با بنيانگذاری انجمن دفاع از حقوق بشر محکوم شده بود (در مجموع هفت سال زندان). وی درحال حاضر به طور موقت آزاد است.
برنامه نظارت مراتب نگرانی شديد خود را در مورد محکوميت آقای باقی اعلام می دارد، زيرا به نظر می رسد که اين محکوميت ها صرفاً براساس فعاليت های حقوق بشری او و در چارچوب رويکرد ثابتی که به طور مستمر درقبال وکلا و فعالان حقوق بشر در ايران روا می شود، صورت گرفته است.
برنامه نظارت خاطرنشان می سازد که اين محکوميت در زمانی حادث شده که ديگر مدافعان حقوق بشر، روزنامه نگاران، و فعالان دانشجويی نيز طی چند سال اخير متحمل محکوميت های سنگين زندان شده اند. (۱)
اطلاعات اوليه:
آقای باقی روز ۷ دی ۱۳۸۸ (۲۸ دسامبر ۲۰۰۹) به اتهاماتی که مربوط به مصاحبه انجام شده با آيت الله حسينعلی منتظری بود دستگير شد. اين مصاحبه در زمان موج دستگيری ها که منجر به بازداشت ده ها مدافع حقوق بشر گرديد انجام شد. براساس گزارشات به دست آمده، او در زمان حبس خود پنج ماه را در سلول انفرادی گذراند و از اختلالات قلبی، مشکلات تنفسی و کمر درد شديد رنج می برد.
آقای عمادالدين باقی روز ۱۱ تير ۱۳۸۹ (۲۳ ژوئن ۲۰۱۰) به دليل مشکلات جسمانی و به دنبال پرداخت وثيقه ای به ارزش ۲۰۰ هزار دلار از زندان آزاد شد.

اقدامات مورد درخواست:
از شما خواهشمنديم که هر چه سريعتر دولتمردان جمهوری اسلامی را از درخواست های زير باخبر سازيد:
۱. تحت هر شرايطی، سلامت روحی و جسمانی آقای عمادالدين باقی و ديگر مدافعان حقوق بشر در ايران را تضمين کنند.
۲. به هرگونه اقدام تهديدآميز و آزاردهنده، ازجمله در سطوح قضايی، در قبال تمامی مدافعان حقوق بشر در ايران پايان دهند.
۳. به اعلاميه مدافعان حقوق بشر، تصويب شده در مجمع کل سازمان ملل در تاريخ ۱۸ آذر ۱۳۷۷ (۹ دسامبر ۱۹۹۸)، احترام گذاشته و آن را رعايت کنند.
- به ويژه ماده اول آن که می گويد: "هر شخصی به صورت فردی يا گروهی اين حق را دارد که در سطوح ملی و يا بين المللی اقدام به حمايت از حقوق بشر کند و آزادی های اصلی را تحقق بخشد"...
- و همچنين ماده ۵ بند دوم که می گويد: "هر شخصی به منظور حمايت و ارتقای حقوق بشر و آزادی های اساسی اين حق را دارد که به صورت فردی يا گروهی در سطح ملی و بين المللی... به تشکيل، عضويت يا مشارکت در سازمان های غيردولتی، انجمن ها يا گروه ها اقدام کند"...
- و همچنين ماه ششم بند دوم و سوم که می گويد: "هر شخصی اين حق را دارد که به صورت فردی يا گروهی، همان گونه که در عهدنامه های بين المللی حقوق بشر و ديگر عهدنامه های قابل اجرا آمده، به طور آزادانه به انتشار و رواج اطلاعات و عقايد ديگران در زمينه حقوق بشر و آزادی های اساسی بپردازد و بدين طريق و به طرق مناسب ديگر توجه عموم مردم را به آن مسايل جلب کند"...
- و همچنين ماده ۱۲ بند دوم که می گويد: "دولت بايد کليه تدابير لازم را انجام دهد تا حمايت فردی و گروهی همه کس در برابر خشونت، تهديد، تعقيب، اقدامات تلافی جويانه، فشار، تبعيض های منفی شخصی و يا قانونی و هرگونه اقدام مستبدانه ديگری که به دنبال اقدامات مشروع و قانونی اين اشخاص براساس اين اعلاميه انجام شده، توسط مراجع ذيصلاح تضمين گردد".
۴. به طور کلی، تحت هر شرايطی اطمينان دهند که حقوق بشر و آزادی های اساسی مطابق با عهدنامه های بين المللی حقوق بشر و موازين بين المللی که ايران نيز متعاهد آنهاست رعايت خواهند شد.
رونوشت:
• رهبر انقلاب اسلامی، جناب آيت الله سيدعلی خامنه ای
• رياست جمهوری، جناب آقای محمود احمدی نژاد
• رياست دادگستری، جناب آيت الله صادق لاريجانی
• وزير امور خارجه، جناب آقای منوچهر متکی
• نمايندگی دائمی جمهوری اسلامی ايران در ژنو، سوئيس
• سفارت ايران در بروکسل، بلژيک
لطفاً رونوشت اين نامه را به ديگر نمايندگان ديپلماتيک جمهوری اسلامی در ديگر کشورها نيز ارسال نماييد.
پاريس – ژنو، ۳۰ شهريور ۱۳۸۹ (۲۱ سپتامبر ۲۰۱۰)
لطفاً در پاسخ خود ما را از هرگونه اقدام انجام شده درخصوص اين درخواست ها مطلع نماييد.
برنامه نظارت، برنامه مشترکی است از "فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر"(FIDH) و "سازمان جهانی مبارزه با شکنجه" (OMCT) که به حمايت از مدافعان حقوق بشر اختصاص داشته و هدف اصلی آن، پشتيبانی همه جانبه از اين افراد در زمان نياز می باشد.
برنامه نظارت، همچنين برنده جايزه حقوق بشر در سال ۱۹۹۸ از کشور فرانسه است.
ـــــــــــــــــ
۱- به درخواست های فوری IRN 007/0910/OBS 111 و IRN 008/0910/OBS 112 مراجعه کنيد.

----------------------------
برنامه نظارت همچنین دو بیانیه در خصوص تأييد حکم مجيد توکلی، و محکوميت‌ شيوا نظرآهاری صادر کرده است:
تأييد حکم در دادگاه تجديد نظر
۳۰ شهريور ۱۳۸۹
۲۱ سپتامبر ۲۰۱۰
برنامه نظارت بر حمايت از مدافعان حقوق بشر، به عنوان برنامه ای مشترک از "فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر"(FIDH) و "سازمان جهانی مبارزه با شکنجه" (OMCT)، از شما درخواست می کند هرچه سريعتر در مورد وضعيت پيش آمده ذيل در جمهوری اسلامی اقدام کنيد.
شرح وضعيت پيش آمده:
برنامه نظارت ازسوی منابع قابل اطمينان مطلع شده که حکم آقای مجيد توکلی، از اعضای گروه دانشجويی ادوار تحکيم وحدت، در دادگاه تجديد نظر مورد تأييد قرار گرفته است. ادوار تحکيم وحدت يک سازمان مدافع حقوق بشر و طرفدار اصلاحات است.
با توجه به اطلاعات به دست آمده، آقای مجيد توکلی روز ۲۷ شهريور ۱۳۸۹ (۱۸ سپتامبر ۲۰۱۰) در دادگاه تجديد نظر به هشت و سال و نيم زندان محکوم شده است: پنج سال زندان به دليل "مشارکت در تجمعات غيرقانونی"، يک سال زندان به جرم "تبليغ برضد نظام"، دو سال زندان به دليل "توهين به رهبر انقلاب" و شش ماه زندان برای "توهين به رييس جمهور".
اطلاعات اوليه:
مجيد توکلی روز ۱۶ آذر ۱۳۸۸ (۷ دسامبر ۲۰۰۹) در جريان اعتراضات دانشجويی که به دليل انتخابات مناقشه آميز رياست جمهوری در ايران برگزار شده بود دستگير شد. وکيل آقای توکلی امکان حضور در دادگاه او را که در ژانويه ۲۰۱۰ برگزار شد نيافت. مجيد توکلی در اين دادگاه به پنج سال زندان برای "مشارکت در تجمعات غيرقانونی"، يک سال زندان برای "تبليغ برضد نظام"، دو سال زندان به دليل "توهين به رهبر انقلاب" و شش ماه زندان برای "توهين به رييس جمهور" محکوم شده بود. اين حکم همچنين شامل ممنوعيت پنج ساله در زمينه مشارکت در فعاليت های سياسی و خروج از کشور می شد. وی در زندان اوين در چندين نوبت در سلول انفرادی بسر برده است. او روز اول تير ۱۳۸۹ (۲۲ ژوئن ۲۰۱۰) به بند ۳۵۰ زندان اوين که گفته می شود وضعيت آن بسيار بد است انتقال يافت.
اقدامات مورد درخواست:
از شما خواهشمنديم که هر چه سريعتر دولتمردان جمهوری اسلامی را از درخواست های زير باخبر سازيد:
۱. تحت هر شرايطی، سلامت روحی و جسمانی آقای مجيد توکلی و ديگر مدافعان حقوق بشر در ايران را تضمين کنند.
۲. آقای مجيد توکلی را هرچه سريعتر و بدون هيچ گونه قيد و شرطی آزاد کنند، زيرا به نظر می رسد حبس او صرفاً به دليل فعاليت های وی در زمينه حقوق بشر صورت گرفته.
۳. به هرگونه اقدام تهديدآميز و آزاردهنده، ازجمله در سطوح قضايی، در قبال تمامی مدافعان حقوق بشر در ايران پايان دهند.
۴. به اعلاميه مدافعان حقوق بشر، تصويب شده در مجمع کل سازمان ملل در تاريخ ۱۸ آذر ۱۳۷۷ (۹ دسامبر ۱۹۹۸)، احترام گذاشته و آن را رعايت کنند. به ويژه ماده اول آن که می گويد: "هر شخصی به صورت فردی يا گروهی اين حق را دارد که در سطوح ملی و يا بين المللی اقدام به حمايت از حقوق بشر کند و آزادی های اصلی را تحقق بخشد” و همچنين ماده ۵ قسمت سوم که می گويد: "هر شخصی اين حق دارد که به صورت فردی يا گروهی در سطح ملی و بين المللی... با سازمان های غيردولتی يا بين دولتی ارتباط برقرار کند" و همچنين ماده ۱۲ بند دوم که می گويد: "دولت بايد کليه تدابير لازم را انجام دهد تا حمايت فردی و گروهی همه کس در برابر خشونت، تهديد، تعقيب، اقدامات تلافی جويانه، فشار، تبعيض های منفی شخصی و يا قانونی و هرگونه اقدام مستبدانه ديگری که به دنبال اقدامات مشروع و قانونی اين اشخاص براساس اين اعلاميه انجام شده، توسط مراجع ذيصلاح تضمين گردد".
۵. به طور کلی، تحت هر شرايطی اطمينان دهند که حقوق بشر و آزادی های اساسی مطابق با عهدنامه های بين المللی حقوق بشر و موازين بين المللی که ايران نيز متعاهد آنهاست رعايت خواهند شد.
رونوشت:
• رهبر انقلاب اسلامی، جناب آيت الله سيدعلی خامنه ای
• رياست جمهوری، جناب آقای محمود احمدی نژاد
• رياست دادگستری، جناب آيت الله صادق لاريجانی
• وزير امور خارجه، جناب آقای منوچهر متکی
• نمايندگی دائمی جمهوری اسلامی ايران در ژنو، سوئيس
• سفارت ايران در بروکسل، بلژيک
لطفاً رونوشت اين نامه را به ديگر نمايندگان ديپلماتيک جمهوری اسلامی در ديگر کشورها نيز ارسال نماييد.
پاريس – ژنو، ۳۰ شهريور ۱۳۸۹ (۲۱ سپتامبر ۲۰۱۰)
لطفاً در پاسخ خود ما را از هرگونه اقدام انجام شده درخصوص اين درخواست ها مطلع نماييد.
برنامه نظارت، برنامه مشترکی است از "فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر"(FIDH) و "سازمان جهانی مبارزه با شکنجه" (OMCT) که به حمايت از مدافعان حقوق بشر اختصاص داشته و هدف اصلی آن، پشتيبانی همه جانبه از اين افراد در زمان نياز می باشد.
برنامه نظارت، همچنين برنده جايزه حقوق بشر در سال ۱۹۹۸ از کشور فرانسه است.
***
محکوميت به زندان
۳۰ شهريور ۱۳۸۹
۲۱ سپتامبر ۲۰۱۰
برنامه نظارت بر حمايت از مدافعان حقوق بشر، به عنوان برنامه ای مشترک از "فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر"(FIDH) و "سازمان جهانی مبارزه با شکنجه" (OMCT)، از شما درخواست می کند هرچه سريعتر در مورد وضعيت پيش آمده ذيل در جمهوری اسلامی اقدام کنيد.
شرح وضعيت پيش آمده:
برنامه نظارت ازسوی منابع قابل اطمينان مطلع شده که حکم محکوميت خانم شيوا نظرآهاری، يکی از اعضای کمپين "يک ميليون امضاء" و سخنگوی کميته گزارشگران حقوق بشر در ايران، صادر شده است.
با توجه به اطلاعات به دست آمده، خانم شيوا نظرآهاری روز ۲۷ شهريور ۱۳۸۹ (۱۸ سپتامبر ۲۰۱۰) به شش سال زندان، تبعيد به شهرستان ايذه در جنوب غربی ايران و ۷۶ ضربه شلاق محکوم شده است.
اطلاعات اوليه:
خانم شيوانظرآهاری روز ۲۴ خرداد ۱۳۸۸ (۱۴ ژوئن ۲۰۰۹) پس از اعلام عمومی نتيجه انتخابات رياست جمهوری و درحالی که تجمعات اعتراض آميز گسترده ای در جريان بود، توسط مأموران وزارت اطلاعات دستگير شد. خانم نظرآهاری در مدت حبس خود بيش از ۳ ماه را در سلول انفرادی و در بند ۲۰۹ زندان اوين گذراند که در اين مدت متحمل بازجويی های طولانی شده و امکان ملاقات يا تماس تلفنی با خانواده اش را نيز نداشته است. او روز اول مهر ۱۳۸۸ (۲۳ سپتامبر ۲۰۰۹) به قد وثيقه ای به ارزش ۲۰۰ هزار دلار آزاد شد.
خانم شيوا نظرآهاری مجدداً در تاريخ اول دی ۱۳۸۸ (۲۱ دسامبر ۲۰۰۹) توسط مأموران امنيتی بازداشت و به زندان اوين منتقل شد.
خانم نظرآهاری در تاريخ ۱۳ شهريور ۱۳۸۹ (۴ سپتامبر ۲۰۱۰) در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به اتهام "خدشه دار کردن وجهه جمهوری اسلامی"، "گردهمايی به هدف توطئه برضد دولت جمهوری اسلامی"، "ايجاد اغتشاش در اذهان عمومی" و "محاربه" محکوم شده است. او به دنبال فشارهای بين المللی، در تاريخ ۲۱ شهريور ۱۳۸۹ (۱۲ سپتامبر ۲۰۱۰) به قيد وثيقه ای به ارزش ۵۰۰ ميليون تومان آزاد شد.
اقدامات مورد درخواست:
از شما خواهشمنديم که هر چه سريعتر دولتمردان جمهوری اسلامی را از درخواست های زير باخبر سازيد:
۱. تحت هر شرايطی، سلامت روحی و جسمانی خانم شيوا نظرآهاری و ديگر مدافعان حقوق بشر در ايران را تضمين کنند.
۲. به هرگونه اقدام تهديدآميز و آزاردهنده، ازجمله در سطوح قضايی، در قبال تمامی مدافعان حقوق بشر در ايران پايان دهند.
۳. به اعلاميه مدافعان حقوق بشر، تصويب شده در مجمع کل سازمان ملل در تاريخ ۱۸ آذر ۱۳۷۷ (۹ دسامبر ۱۹۹۸)، احترام گذاشته و آن را رعايت کنند. به ويژه ماده اول آن که می گويد: "هر شخصی به صورت فردی يا گروهی اين حق را دارد که در سطوح ملی و يا بين المللی اقدام به حمايت از حقوق بشر کند و آزادی های اصلی را تحقق بخشد” و همچنين ماده ۵ قسمت سوم که می گويد: "هر شخصی اين حق دارد که به صورت فردی يا گروهی در سطح ملی و بين المللی... با سازمان های غيردولتی يا بين دولتی ارتباط برقرار کند" و همچنين ماده ۱۲ بند دوم که می گويد: "دولت بايد کليه تدابير لازم را انجام دهد تا حمايت فردی و گروهی همه کس در برابر خشونت، تهديد، تعقيب، اقدامات تلافی جويانه، فشار، تبعيض های منفی شخصی و يا قانونی و هرگونه اقدام مستبدانه ديگری که به دنبال اقدامات مشروع و قانونی اين اشخاص براساس اين اعلاميه انجام شده، توسط مراجع ذيصلاح تضمين گردد".
۴. به طور کلی، تحت هر شرايطی اطمينان دهند که حقوق بشر و آزادی های اساسی مطابق با عهدنامه های بين المللی حقوق بشر و موازين بين المللی که ايران نيز متعاهد آنهاست رعايت خواهند شد.
رونوشت:
• رهبر انقلاب اسلامی، جناب آيت الله سيدعلی خامنه ای
• رياست جمهوری، جناب آقای محمود احمدی نژاد
• رياست دادگستری، جناب آيت الله صادق لاريجانی
• وزير امور خارجه، جناب آقای منوچهر متکی
• نمايندگی دائمی جمهوری اسلامی ايران در ژنو، سوئيس
• سفارت ايران در بروکسل، بلژيک
لطفاً رونوشت اين نامه را به ديگر نمايندگان ديپلماتيک جمهوری اسلامی در ديگر کشورها نيز ارسال نماييد.
پاريس – ژنو، ۳۰ شهريور ۱۳۸۹ (۲۱ سپتامبر ۲۰۱۰)
لطفاً در پاسخ خود ما را از هرگونه اقدام انجام شده درخصوص اين درخواست ها مطلع نماييد.
برنامه نظارت، برنامه مشترکی است از "فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر"(FIDH) و "سازمان جهانی مبارزه با شکنجه" (OMCT) که به حمايت از مدافعان حقوق بشر اختصاص داشته و هدف اصلی آن، پشتيبانی همه جانبه از اين افراد در زمان نياز می باشد.
برنامه نظارت، همچنين برنده جايزه حقوق بشر در سال ۱۹۹۸ از کشور فرانسه است.
 

آخرين مطالب
بايگاني ماهانه - ميلادي
 January 2021 [12]
 December 2020 [10]
 November 2020 [16]
 October 2020 [8]
 September 2020 [13]
 August 2020 [5]
 July 2020 [10]
 June 2020 [9]
 May 2020 [12]
 April 2020 [14]
 March 2020 [13]
 February 2020 [11]
 January 2020 [7]
 December 2019 [7]
 November 2019 [6]
 October 2019 [11]
 September 2019 [10]
 August 2019 [9]
 July 2019 [8]
 June 2019 [5]
 May 2019 [10]
 April 2019 [7]
 March 2019 [8]
 February 2019 [14]
 January 2019 [5]
 December 2018 [12]
 November 2018 [6]
 October 2018 [4]
 September 2018 [6]
 August 2018 [8]
 July 2018 [7]
 June 2018 [8]
 May 2018 [5]
 April 2018 [6]
 March 2018 [8]
 February 2018 [10]
 January 2018 [8]
 December 2017 [7]
 November 2017 [5]
 October 2017 [4]
 September 2017 [4]
 August 2017 [1]
 July 2017 [5]
 June 2017 [2]
 May 2017 [6]
 April 2017 [3]
 March 2017 [2]
 February 2017 [7]
 January 2017 [8]
 December 2016 [2]
 November 2016 [3]
 October 2016 [4]
 September 2016 [1]
 August 2016 [2]
 July 2016 [2]
 June 2016 [4]
 May 2016 [1]
 April 2016 [3]
 February 2016 [1]
 January 2016 [4]
 December 2015 [2]
 November 2015 [4]
 October 2015 [1]
 September 2015 [1]
 August 2015 [6]
 July 2015 [1]
 June 2015 [4]
 May 2015 [3]
 February 2015 [5]
 January 2015 [6]
 November 2014 [5]
 October 2014 [1]
 September 2014 [5]
 August 2014 [1]
 July 2014 [1]
 June 2014 [3]
 May 2014 [2]
 April 2014 [3]
 March 2014 [2]
 February 2014 [2]
 January 2014 [2]
 December 2013 [5]
 November 2013 [4]
 October 2013 [3]
 September 2013 [4]
 August 2013 [5]
 July 2013 [6]
 June 2013 [1]
 May 2013 [1]
 March 2013 [1]
 February 2013 [3]
 January 2013 [2]
 December 2012 [4]
 November 2012 [3]
 October 2012 [4]
 September 2012 [3]
 August 2012 [2]
 July 2012 [5]
 June 2012 [3]
 May 2012 [2]
 April 2012 [3]
 March 2012 [4]
 February 2012 [4]
 November 2011 [1]
 October 2011 [2]
 September 2011 [1]
 July 2011 [4]
 December 2010 [6]
 November 2010 [2]
 October 2010 [3]
 September 2010 [4]
 August 2010 [2]
 July 2010 [1]
 June 2010 [3]
 May 2010 [4]
 April 2010 [5]
 March 2010 [1]
 February 2010 [2]
 January 2010 [1]
 December 2009 [6]
 November 2009 [6]
 October 2009 [11]
 September 2009 [4]
 August 2009 [12]
 July 2009 [6]
 June 2009 [9]
 May 2009 [9]
 April 2009 [6]
 March 2009 [7]
 February 2009 [9]
 January 2009 [9]
 December 2008 [7]
 November 2008 [1]
 October 2008 [1]
 August 2008 [1]
 June 2008 [4]
 April 2008 [6]
 March 2008 [2]
 February 2008 [3]
 January 2008 [1]
 December 2007 [1]
 October 2007 [2]
 September 2007 [9]
 August 2007 [19]
 July 2007 [9]
 June 2007 [13]
 May 2007 [22]
 April 2007 [6]
 March 2007 [7]
 February 2007 [7]
 January 2007 [18]
 December 2006 [5]
 November 2006 [6]
 October 2006 [10]
 September 2006 [7]
 August 2006 [11]
 July 2006 [8]
 June 2006 [16]
 May 2006 [16]
 April 2006 [7]
 March 2006 [16]
 February 2006 [11]
 January 2006 [5]
 December 2005 [17]
 November 2005 [14]
 October 2005 [8]
 September 2005 [13]
 August 2005 [22]
 July 2005 [8]
 June 2005 [17]
 May 2005 [28]
 April 2005 [12]
 March 2005 [13]
 February 2005 [13]
 January 2005 [19]
 December 2004 [16]
 November 2004 [30]
 October 2004 [41]
 September 2004 [15]
 August 2004 [18]
 July 2004 [29]
 June 2004 [25]
 May 2004 [21]
 April 2004 [18]
 March 2004 [12]
 February 2004 [6]
 January 2004 [13]
 December 2003 [24]
 November 2003 [22]
 October 2003 [16]
 September 2003 [11]
 August 2003 [14]
 July 2003 [3]
 June 2003 [2]
 May 2003 [8]
 April 2003 [4]
 March 2003 [6]
 February 2003 [3]
 January 2003 [4]
 November 2002 [12]
تماس
 emad_baghi at hotmail.com
دريافت با اي ميل
:: براي آگاهي از مطالب تازه، آدرس اي ميل خود را در کادر زير وارد نماييد:

اطلاعات جانبي
::  تاکنون 1491 مطلب و 706 نظر در اين سايت منتشر شده است.
:: براي مشاهده آمار بازديدکنندگان سايت مي توانيد را کليک نماييد.
::  نسخه اکس ام ال اين سايت را در اينجا مشاهده نماييد.
:: اين سايت توسط برنامه مووبل تايپ3.121 طراحي و اجرا شده است.
::  کليه حقوق اين سايت بر اساس امتياز Creative Commons  متعلق به عمادالدين باقي است.