دوشنبه 21 مرداد 1392

پیمان چند جانبه با حقوق ملت

(هشداری برای فردا)

هفته نامه آسمان،شماره54 یکشنبه20مرداد1392ص47و48

برخیز تا به عهد امانت وفا کنیم تقصیرهای رفته به خدمت قضا کنیم (سعدی)

سخنان روحانی در مراسم تنفیذ، تعهدی را برای همه نظام در برابر همه مردم ایجاد کرد،که ضامن تعهدات قانونی بود.شبیه همین سخنان در مراسم تحلیف هم تکرار شد. قانون اساسی را قانون مادر خوانده اند یعنی باید قوانین عادی موافق آن باشد. از دیگر سو قانون اساسی میثاق ملت و حکومت است و هر کس آن را نقض کند مصداق تخلف از وفای به عهد است و خیانت به پیمان بالاترین گناه است. این تصور شایع بین اربابان قدرت و عوام که حقوق مندرج در قوانین اساسی و عادی برای مجرمان نیست و برای مثال اگر کسی اقدامی علیه امنیت ملی یا .... انجام داد دیگر نباید توقع رعایت حقوق داشته باشد و حقوق او ساقط است تصوری از اساس نادرست است زیرا اگر جامعه از اولیاء الله تشکیل می شد که دیگر نیازی به قانون و محتسب نبود بلکه بخاطر وجود افراد عادی و بزهکار و ناقض حقوق دیگران است که نیاز به وضع قانون برای جلوگیری از ستم در حق آنان می افتد. پس باید بیش از هرچیز نسبت به رعایت قانون و حقوق ملت درباره دگراندیشان و مخالفان و نیز مجرمان حساس بود و نادیده گرفتن حقوق آنان است که مصداق خیانت در امانت و پیمان شکنی است.
همین که قانون اساسی فصلی مشبع از حقوق ملت دارد برای متعهد بودن کارگزاران حکومت به حقوق ملت کافی است اما علاوه بر این تعهد در جریان انتخابات، تعهد تازه و مکرری اتفاق می افتد و آنهم اعلام مواضع و برنامه کاندیداهاو رای مردم به شعارها و وعده های آنان است که پیمان دیگری را هم به وجود می آورد. در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم روحانی و عارف تنها نامزدهایی بودند که به ندرت از اصطلاح حقوق بشر استفاده کردند و این یک نوع عقب گرد نسبت به فعالیت های انتخاباتی دوره قبلی(سال88) بود که نامزدها با شفافیت و تاکید زیاد از برنامه های حقوق بشری و شهروندی سخن گفتند. اهمیت آن شفافیت و تاکید بدین روست که حقوق بشر دارای جزییاتی است که راه را بر مصادره کردن رای مردم به نامزدی که آن را سرلوحه برنامه های خویش می سازد می بندد، همان چیزی که روحانی نگران آن بود و در مراسم تنفیذ گفت:«تفسیر چیستی و چرایی مشارکت و رأی مردم، ضرورتی است که پیش روی سیاست‌گذاران، برنامه‌ریزان و مسئولان نظام ما قرار دارد». به دلیل همین نقشی که تصریح بر حقوق بشر و شهروندی دارد برخی می کوشند آن را به میوه ممنوعه تبدیل کنند ولی برای شفافیت تعهدها باید با کاربرد مداوم حقوق بشر، این تابوی کاذب را شکست.در عین حال و با وجود نارسایی یاد شده اما دکتر روحانی در تبلیغات انتخاباتی اش وعده هایی داد و سخنانی گفت که مردم به همین دلیل به او چنان رای دادند که اگر همه نامزدها هم ائتلاف کرده و از یک تن پشتیبانی می کردند بازهم روحانی در همان مرحله اول پیروز بود و روحانی با اخذ رای چشمگیر مردم پیمان دیگری را بر ذمه خویش نهاده است. او در مراسم تنفیذ هم هوشمندی به خرج داد و در سخنانی که در این مراسم ارائه کرد چکیده تمام وعده های انتخاباتی اش را تکرار کرد که نوعی شرط ضمن عقد بوده و می خواست نشان دهد که او با این دیدگاه ها و وعده ها رأی آورده و دارد تنفیذ می شود و در واقع آنچه رخ می دهد تنفیذ رأی او نیست تنفیذ برنامه او هم هست و در واقع پیمانی با رهبری و پیمانی هم با مردم بسته است و نه خودش مجاز به تخلف از آن است نه دیگران. شرط های ضمن عقد یا برنامه تنفیذ شده روحانی چه بود؟
1- او بر پیام مردم برای تغییر تاکید کرد:«من با حمایت و پشتوانۀ مردمی پا به میدان مسئولیتی نهاده‌ام که خواستار تغییر و بهبود معیشت و منزلت خویش هستند».
2- روحانی افزود:«مردمی که می‌خواهند بهتر زندگی کنند، مردمی که می‌خواهند از فقر، فساد و تبعیض به‌دور باشند. مردمی که می‌خواهند حرمت و کرامت داشته باشند، مردمی که می‌خواهند در فضای آزاد معنوی و عقلانی رشد کنند و مردمی که می‌خواهند به آینده‌ای مطمئن امیدوار باشند».بنابراین، حق حرمت و کرامت داشتن و در فضای آزاد زیستن، یکی دیگر از پیمان های چندجانبه او و مردم و سران و کارگزاران نظام است.
3- روحانی گفت:«جامعه ما به‌ویژه نسل جوان، باید مدام سازوکارهای گفتگو، حقِ دانستن و در جریان امور بودن را به‌کار بندد تا در «نخواستن‌ها»ی عقلانی قانع، و بر «خواستن‌ها»ی لازم، ترغیب شود» و متعهد است که راه گفتگو را و حق دانستن را هموار کند.
4- کاهش شکاف‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ، وفاق و همگرایی ملت و منزلت جهانی بیشتر ایران را متذکر شد.
5- او از تعبیر شهروند استفاده کرد. کاربرد تعبیر "ملت" و "مردم" در ادبیات دیکتاتورها به وفور یافته می شود به این دلیل که واژه ای پر ابهام و کشدار است و با آن می توان تکثر را رد کرد و مخالفان را ناچیز شمرد و سرکوب کرد و از "ملت من" سخن گفت. اما "شهروند" از انسان های ذیحق و دارای حقوق مساوی و صاحب کرامت سخن می گوید. البته کاربرد ملت و مردم بدون پرهیز داشتن از به کارگیری مفهوم شهروندی وجه تمایزی را با گروه فوق ایجاد می کند. روحانی و دیگران نیز باید از ادبیات شبهه ناک دور شده و زبان حقوقی و مدنی را به کار برند.
6- او افکار مختلف با گرایش های متنوع را به رسمیت شناخت و گفت: «همه شهروندان ایرانی با آراء و افکار مختلف و با گرایش‌های متنوع سیاسی، دست به‌کار شدند و امید و اعتمادی بزرگ در متن نظام، ظهور کرد» پس باید در عمل، همه این آفرینندگانِ امید بزرگ را، منظور کنند.
7-وی افزود:«دولت می‌کوشد که داشته‌ها و نداشته‌ها و عوامل مساعد و نامساعد پیش رو را با صراحت و صداقت با مردم در میان بگذارد» و اگر با مردم چنین نباشد و پس از ناکامی های احتمالی، طبق رویه دیگران بگوید "نگذاشتند" از وی پذیرفته نیست.
8-او از رویکرد تعاملی و سیاست‌های تعادلی و تمرکز بر حاکمیت قانون، سخن گفت.
9- از اهمیت توجه به رونق اقتصاد و تولید کشور گفت و افزود: جهت‌گیری دولت، نجات اقتصادی ایران، تعامل سازنده با جهان و احیای اخلاق است.
10- او گفت بگذاریم که شایستگان بر ملت خدمت کنند و سینه‌ها از کینه‌ها پاک شود و اجازه دهیم که آشتی جای قهر و دوستی جای دشمنی بنشیند و اسلام با چهره رحمانی خود و ایران با چهره عقلانی خود و انقلاب با چهره انسانی خود و نظام با چهره عاطفی خود حماسه بیافریند.
11- از فرایند مردم سالاری سخن گفت و البته در هر دوباری که آن را به کار برد پسوند مناقشه برانگیز دینی را بر آن نیفزود چه "مردم سالاری"، مردم سالاری است و دینی و غیر دینی ندارد و افزودن قیدها و پسوندهای ایدئولوژیک، راه را برای تفسیرهای محدود کننده و تهی کننده می گشاید.
12- او گفت:«امیدوارم که اندیشمندان، محققان و نهادهای علمی و مدنی، دولت را در انجام این مهم یاری دهند تا مبنای جهت‌گیری‌ها، سیاست‌ها و برنامه‌های آتی کشور باشد» و متعهد شده است که نهادهای علمی و مدنی را تقویت و سازوکاری برای استفاده از اندیشمندان و محققان تدارک ببیند(در آینده طرح پیشنهادی آن ارائه خواهد شد).
13- او خاطرنشان کرد: مردم در انتخابات شگفتی‌آفریدند. بعد از این نوبت تکلیف ما مسئولان است که در همه سطوح نظام حقوق و تکالیف مردم را محترم بشماریم. روحانی با بیان اینکه "توانمندی دولت در تقویت پایگاه اجتماعی آن و وفاداری به عهد و پیمان خود به مردم است"، خاطرنشان کرد: لازمه این پایبندی، صداقت و راستگویی است. ما اساس دینداری، ادای امانت و پایبندی به عهد و پیمان می‌دانیم. امیر مومنان علی(ع) گفته است؛ اصل دینداری امانت و وفای به عهد است.
و در پایان او از خدا خواست از کبر و غرور و بخل و حسد رها و دورش کند؛ از استبداد رأی، عجله در تصمیم‌گیری و تقدم منافع شخصی بر منافع ملی و بستن دهان رقیبان به خداوند پناه می‌برد.
همه محورهایی که او در مراسم تنفیذ گفته است وعده و پیمانی است چند جانبه میان او با مردم و او با رهبری و کل نظام با رئیس جمهور و با تمام شهروندان. این فقط روحانی نیست که باید برعهد خود باقی باشد. همه کسانی که در مراسم تنفیذ حضور داشتند و همه کسانی که مدعی اند نظام سیاسی کنونی را قبول دارند و همه کارگزاران سیستم در برابر تمام این محورها مسئول هستند. کمترین تخطی از این پیمان از سوی هر کس باشد کشور را به وضعیتی وخیم تر از قبل سوق خواهد داد. همه می دانند که اکثریت مشارکت کنندگان در دو روز و بلکه ساعات آخر انتخابات تصمیم به رای دادن گرفتند. نگرانی از میزان مشارکت و عواقب کاهش حضور در پای صندوق های رأی چنان بود که برای نخستین بار مقام رهبری اعلام کرد حتی کسانی که نظام را قبول ندارند بخاطر ایران در انتخابات شرکت کنند. بنابراین اگر طبق نظریات روانشناسی اجتماعی سرخوردگی و محرومیت موجب پرخاشگری است، سرخوردگی پس از یک امید موجب پرخاشگری شدیدتر و غیرقابل کنترلی خواهد شد و این بار دیگر کسی هیچ امید و تدبیری را باور نخواهد کرد. مردم در 24 خرداد اعتراضات خیابانی را به صندوق های رای بردند و سخن گفتن با زبان مدنی و صندوق را بر تعیین تکلیف در خیابان ترجیح دادند تا ایران را از سرنوشتی مشابه سوریه و مصر دور کنند و این حاکی از درجه ای از رشد سیاسی بود. مباد که نا امیدی این روند را معکوس سازد. گروه های افراطی، آگاهانه یا ناآگاهانه همین امید را نشانه رفته اند.
بی‌مغز بود سر که نهادیم پیش خلق
دیگر فروتنی به در کبریا کنیم
دارالفنا کرای مرمت نمی‌کند
بشتاب تا عمارت دارالبقا کنیم
دارالشفای توبه نبستست در هنوز
تا درد معصیت به تدارک دوا کنیم
چند آید این خیال و رود در سرای دل
تا کی مقام دوست به دشمن رها کنیم
چون برترین مقام ملک دون قدر ماست
چندین به دست دیو زبونی چرا کنیم
سیم دغل خجالت و بدنامی آورد
خیز ای حکیم تا طلب کیمیا کنیم
بستن قبا به خدمت سالار و شهریار
امیدوارتر که گنه در عبا کنیم
 

آخرين مطالب
بايگاني ماهانه - ميلادي
 January 2021 [12]
 December 2020 [10]
 November 2020 [16]
 October 2020 [8]
 September 2020 [13]
 August 2020 [5]
 July 2020 [10]
 June 2020 [9]
 May 2020 [12]
 April 2020 [14]
 March 2020 [13]
 February 2020 [11]
 January 2020 [7]
 December 2019 [7]
 November 2019 [6]
 October 2019 [11]
 September 2019 [10]
 August 2019 [9]
 July 2019 [8]
 June 2019 [5]
 May 2019 [10]
 April 2019 [7]
 March 2019 [8]
 February 2019 [14]
 January 2019 [5]
 December 2018 [12]
 November 2018 [6]
 October 2018 [4]
 September 2018 [6]
 August 2018 [8]
 July 2018 [7]
 June 2018 [8]
 May 2018 [5]
 April 2018 [6]
 March 2018 [8]
 February 2018 [10]
 January 2018 [8]
 December 2017 [7]
 November 2017 [5]
 October 2017 [4]
 September 2017 [4]
 August 2017 [1]
 July 2017 [5]
 June 2017 [2]
 May 2017 [6]
 April 2017 [3]
 March 2017 [2]
 February 2017 [7]
 January 2017 [8]
 December 2016 [2]
 November 2016 [3]
 October 2016 [4]
 September 2016 [1]
 August 2016 [2]
 July 2016 [2]
 June 2016 [4]
 May 2016 [1]
 April 2016 [3]
 February 2016 [1]
 January 2016 [4]
 December 2015 [2]
 November 2015 [4]
 October 2015 [1]
 September 2015 [1]
 August 2015 [6]
 July 2015 [1]
 June 2015 [4]
 May 2015 [3]
 February 2015 [5]
 January 2015 [6]
 November 2014 [5]
 October 2014 [1]
 September 2014 [5]
 August 2014 [1]
 July 2014 [1]
 June 2014 [3]
 May 2014 [2]
 April 2014 [3]
 March 2014 [2]
 February 2014 [2]
 January 2014 [2]
 December 2013 [5]
 November 2013 [4]
 October 2013 [3]
 September 2013 [4]
 August 2013 [5]
 July 2013 [6]
 June 2013 [1]
 May 2013 [1]
 March 2013 [1]
 February 2013 [3]
 January 2013 [2]
 December 2012 [4]
 November 2012 [3]
 October 2012 [4]
 September 2012 [3]
 August 2012 [2]
 July 2012 [5]
 June 2012 [3]
 May 2012 [2]
 April 2012 [3]
 March 2012 [4]
 February 2012 [4]
 November 2011 [1]
 October 2011 [2]
 September 2011 [1]
 July 2011 [4]
 December 2010 [6]
 November 2010 [2]
 October 2010 [3]
 September 2010 [4]
 August 2010 [2]
 July 2010 [1]
 June 2010 [3]
 May 2010 [4]
 April 2010 [5]
 March 2010 [1]
 February 2010 [2]
 January 2010 [1]
 December 2009 [6]
 November 2009 [6]
 October 2009 [11]
 September 2009 [4]
 August 2009 [12]
 July 2009 [6]
 June 2009 [9]
 May 2009 [9]
 April 2009 [6]
 March 2009 [7]
 February 2009 [9]
 January 2009 [9]
 December 2008 [7]
 November 2008 [1]
 October 2008 [1]
 August 2008 [1]
 June 2008 [4]
 April 2008 [6]
 March 2008 [2]
 February 2008 [3]
 January 2008 [1]
 December 2007 [1]
 October 2007 [2]
 September 2007 [9]
 August 2007 [19]
 July 2007 [9]
 June 2007 [13]
 May 2007 [22]
 April 2007 [6]
 March 2007 [7]
 February 2007 [7]
 January 2007 [18]
 December 2006 [5]
 November 2006 [6]
 October 2006 [10]
 September 2006 [7]
 August 2006 [11]
 July 2006 [8]
 June 2006 [16]
 May 2006 [16]
 April 2006 [7]
 March 2006 [16]
 February 2006 [11]
 January 2006 [5]
 December 2005 [17]
 November 2005 [14]
 October 2005 [8]
 September 2005 [13]
 August 2005 [22]
 July 2005 [8]
 June 2005 [17]
 May 2005 [28]
 April 2005 [12]
 March 2005 [13]
 February 2005 [13]
 January 2005 [19]
 December 2004 [16]
 November 2004 [30]
 October 2004 [41]
 September 2004 [15]
 August 2004 [18]
 July 2004 [29]
 June 2004 [25]
 May 2004 [21]
 April 2004 [18]
 March 2004 [12]
 February 2004 [6]
 January 2004 [13]
 December 2003 [24]
 November 2003 [22]
 October 2003 [16]
 September 2003 [11]
 August 2003 [14]
 July 2003 [3]
 June 2003 [2]
 May 2003 [8]
 April 2003 [4]
 March 2003 [6]
 February 2003 [3]
 January 2003 [4]
 November 2002 [12]
تماس
 emad_baghi at hotmail.com
دريافت با اي ميل
:: براي آگاهي از مطالب تازه، آدرس اي ميل خود را در کادر زير وارد نماييد:

اطلاعات جانبي
::  تاکنون 1491 مطلب و 706 نظر در اين سايت منتشر شده است.
:: براي مشاهده آمار بازديدکنندگان سايت مي توانيد را کليک نماييد.
::  نسخه اکس ام ال اين سايت را در اينجا مشاهده نماييد.
:: اين سايت توسط برنامه مووبل تايپ3.121 طراحي و اجرا شده است.
::  کليه حقوق اين سايت بر اساس امتياز Creative Commons  متعلق به عمادالدين باقي است.