چهارشنبه 29 آبان 1392

نامه یک مدافع حقوق بشر به رئیس جمهور فرانسه درباره مذاکرات هسته ای با ایران


نامه زیر از طریق سفارت فرانسه به پاریس فرستاده شد.
پرزیدنت اولاند
من به عنوان یک فعال و پژوهشگر حقوق بشر که با برخی نهادهای حقوق بشری و غیر دولتی کشور شما نیز همکاری دیرینه دارم از مواضع اخیر کشور شما در مذاکرات5+1 متعجب و نگران شدم که برخلاف مواضع همه کشورها و حتی امریکا در مذاکرات بود. علاوه بر اين، باز هم بعنوان يك فعال حقوق بشر، از شما مي خواهم كه در تصميم خود در جلوگيري از تفاهم در جهت اولين قدم براي ايجاد اعتماد به صلح اميز بودن برنامه هسته ای ایران و در نهایت رفع تحریم های اقتصادی و فنی و علمی برای ایران بازنگري فرماييد.
اگرچه رابطه فرایند مذاکرات هسته ای را غیر مرتبط با دغدغه های یک فعال حقوق بشر بدانید اما از نظر من و بسیاری از فعالان حقوق بشر، ادامه یا توسعه تحریم ها موجب وسیع ترین نوع نقض حقوق بشر و شهروندی ایرانیان است. من به عنوان کسی که از اعدام هایی که پیوسته در حال رخ دادن است و نقض حقوق انساني و شهروندي رنجورم و با تلاش های شبانه روزی در حال مقابله با آن هستم ومدام در اين راه هزینه پرداخت کرده و و تحت تاثیر مستقیم فشارهای سیاسی و اقتصادی هستم، همراه با ديگر فعالان حقوق بشر بدون شک بیش ازكسان ديگر درک می کنم که باید تغییرات و اصلاحات جدی در داخل ایران صورت گیرد هرچند معتقد نیستیم این تنها ایران است که باید در سیاست های داخلی و بین المللی خود دست به اصلاحات و تغییرات بزند و بسیاری از کشورهای منطقه و جهان از جمله برخی کشورهای غربی هم نیازمند این اقدامات هستند اما سخن اصلی من با شما این است که بهبود وضعیت حقوق بشر از طریق فلج سازی و نابودی اقتصاد یک کشور و فقیر کردن مردم آن حاصل نمی شود. افزون بر اين، مسلما شما بايد با من هم عقيده باشيد كه تشویق دولت جدید اهل گفتگو و مصالحه به ادامه اين راه براي وضعیت حقوق بشر مفیدتر از تشدید انزوا است
مردم ایران در انتخابات رياست جمهوري سال 92نشان دادند که علیرغم همه رنج ها و مشقت های شان هنوز روش های اعتدالی و اصلاحی را برای تغییر وضعیت در ایران ترجیح می دهند وجریانات تندرو و اقتدارگرا در داخل ایران و جریانات رادیکال و سرنگونی طلب خارج از ایران را نفي مي كنند. تصميم دولت شما در مخالفت با تلاشهاي مسالمت اميز دولت جديد ايران نه تنها نفي اراده مردم ايران بود، بلكه راه را ناخواسته براي ائتلاف نانوشته جریانات تندرو و اقتدارگرا در داخل ایران و جریانات رادیکال خارج از ایران باز مي كند و كار ما فعالان حقوق بشر را حتي سخت تر مي كند.
من به عنوان کسی که دریافت مدال کمیسیون ملی حقوق بشر فرانسه در سال2005 را جزو افتخارات زندگی خود می داند از شما درخواست می کنم فارغ از تاثیرات مواضع جریانات رادیکال در خاورميانه، روند مهم تحولات اخير ایران را مد نظر قرار دهید. مردم ایران همواره نسبت به فرانسه نگاهي مثبت داشته اند. نباید این حسن ظن را قربانی جلب نظر تندروها کرد.
با احترام
عمادالدین باقی
Wednesday, November 20, 2013

Letter to French President Hollande on Iran Nuclear Talks
November 20, 2013

Dear President Hollande,
As a human rights activist and researcher that has for long cooperated with some of your country’s non-governmental human rights institutions, I write to express my surprise and dismay at your government’s recent position in the talks between P5+1 and Iran which was against the position of all other countries at the talks, including even the United States. Furthermore, again in my capacity as a human rights activist, I would like to urge you to reconsider the decision by your government to prevent the initiation of a first step in the process of building confidence in the peacefulness of Iran’s nuclear program and eventual ending of economic, technical, and scientific sanctions against Iran.
Although you may not find connection between nuclear talks and the concerns of a human rights activist, but from my viewpoint and the point of view of many other human rights activists in Iran, the continuation and expansion of sanctions are causing the most extensive violations of human and citizenship rights in Iran. As a human rights activist who is pained by numerous executions and human rights violations in Iran and spends his days and nights trying to change the situation, paying heavy costs and facing tremendous economic and political pressures, I along with other human rights activists in Iran surely understand and feel better than anyone else the need for substantive reform in my country, even if we also know that Iran is not the only country that should engage in serious reform in its internal affairs and international relations and many other countries, in the region and the world, including in the West, should also engage in similar acts. But my main message to you is that improvements in human rights cannot be achieved when attempts are being made to paralyze and destroy the country’s economy and impoverish the Iranian people. Furthermore, surely you must agree that encouraging a government that is interested in dialogue and reconciliation to continue this course will also have much better results for human rights than forcing the increased isolation of the country.
In the 2013 presidential election, the people of Iran made clear that despite all their trials and difficulties they continue to prefer moderation and gradual reform, rejecting both domestic forces pushing Iran towards extremism and external players keen on radical regime change. Your government’s decision to block the conciliatory efforts of the new Iranian government is not only a rejection of the popular will in Iran but will also unwillingly smooth the path for the unwritten alliance of extremist and authoritarian forces inside Iran and external radical forces bent on destabilizing the country. It makes the task of Iran’s human rights activists even harder.
As a very proud recipient of the French National Consultative Commission on Human Rights Award (2005), I urge you to ignore the voices of extremism that are plaguing the Middle East region and give due attention to the very important changes that the recent election in Iran has wrought. The people of Iran have always deemed France in a positive light. This goodwill should not be sacrificed for the benefit of extremists.

Sincerely yours,

Emadeddin Baghi
 

آخرين مطالب
بايگاني ماهانه - ميلادي
 January 2021 [12]
 December 2020 [10]
 November 2020 [16]
 October 2020 [8]
 September 2020 [13]
 August 2020 [5]
 July 2020 [10]
 June 2020 [9]
 May 2020 [12]
 April 2020 [14]
 March 2020 [13]
 February 2020 [11]
 January 2020 [7]
 December 2019 [7]
 November 2019 [6]
 October 2019 [11]
 September 2019 [10]
 August 2019 [9]
 July 2019 [8]
 June 2019 [5]
 May 2019 [10]
 April 2019 [7]
 March 2019 [8]
 February 2019 [14]
 January 2019 [5]
 December 2018 [12]
 November 2018 [6]
 October 2018 [4]
 September 2018 [6]
 August 2018 [8]
 July 2018 [7]
 June 2018 [8]
 May 2018 [5]
 April 2018 [6]
 March 2018 [8]
 February 2018 [10]
 January 2018 [8]
 December 2017 [7]
 November 2017 [5]
 October 2017 [4]
 September 2017 [4]
 August 2017 [1]
 July 2017 [5]
 June 2017 [2]
 May 2017 [6]
 April 2017 [3]
 March 2017 [2]
 February 2017 [7]
 January 2017 [8]
 December 2016 [2]
 November 2016 [3]
 October 2016 [4]
 September 2016 [1]
 August 2016 [2]
 July 2016 [2]
 June 2016 [4]
 May 2016 [1]
 April 2016 [3]
 February 2016 [1]
 January 2016 [4]
 December 2015 [2]
 November 2015 [4]
 October 2015 [1]
 September 2015 [1]
 August 2015 [6]
 July 2015 [1]
 June 2015 [4]
 May 2015 [3]
 February 2015 [5]
 January 2015 [6]
 November 2014 [5]
 October 2014 [1]
 September 2014 [5]
 August 2014 [1]
 July 2014 [1]
 June 2014 [3]
 May 2014 [2]
 April 2014 [3]
 March 2014 [2]
 February 2014 [2]
 January 2014 [2]
 December 2013 [5]
 November 2013 [4]
 October 2013 [3]
 September 2013 [4]
 August 2013 [5]
 July 2013 [6]
 June 2013 [1]
 May 2013 [1]
 March 2013 [1]
 February 2013 [3]
 January 2013 [2]
 December 2012 [4]
 November 2012 [3]
 October 2012 [4]
 September 2012 [3]
 August 2012 [2]
 July 2012 [5]
 June 2012 [3]
 May 2012 [2]
 April 2012 [3]
 March 2012 [4]
 February 2012 [4]
 November 2011 [1]
 October 2011 [2]
 September 2011 [1]
 July 2011 [4]
 December 2010 [6]
 November 2010 [2]
 October 2010 [3]
 September 2010 [4]
 August 2010 [2]
 July 2010 [1]
 June 2010 [3]
 May 2010 [4]
 April 2010 [5]
 March 2010 [1]
 February 2010 [2]
 January 2010 [1]
 December 2009 [6]
 November 2009 [6]
 October 2009 [11]
 September 2009 [4]
 August 2009 [12]
 July 2009 [6]
 June 2009 [9]
 May 2009 [9]
 April 2009 [6]
 March 2009 [7]
 February 2009 [9]
 January 2009 [9]
 December 2008 [7]
 November 2008 [1]
 October 2008 [1]
 August 2008 [1]
 June 2008 [4]
 April 2008 [6]
 March 2008 [2]
 February 2008 [3]
 January 2008 [1]
 December 2007 [1]
 October 2007 [2]
 September 2007 [9]
 August 2007 [19]
 July 2007 [9]
 June 2007 [13]
 May 2007 [22]
 April 2007 [6]
 March 2007 [7]
 February 2007 [7]
 January 2007 [18]
 December 2006 [5]
 November 2006 [6]
 October 2006 [10]
 September 2006 [7]
 August 2006 [11]
 July 2006 [8]
 June 2006 [16]
 May 2006 [16]
 April 2006 [7]
 March 2006 [16]
 February 2006 [11]
 January 2006 [5]
 December 2005 [17]
 November 2005 [14]
 October 2005 [8]
 September 2005 [13]
 August 2005 [22]
 July 2005 [8]
 June 2005 [17]
 May 2005 [28]
 April 2005 [12]
 March 2005 [13]
 February 2005 [13]
 January 2005 [19]
 December 2004 [16]
 November 2004 [30]
 October 2004 [41]
 September 2004 [15]
 August 2004 [18]
 July 2004 [29]
 June 2004 [25]
 May 2004 [21]
 April 2004 [18]
 March 2004 [12]
 February 2004 [6]
 January 2004 [13]
 December 2003 [24]
 November 2003 [22]
 October 2003 [16]
 September 2003 [11]
 August 2003 [14]
 July 2003 [3]
 June 2003 [2]
 May 2003 [8]
 April 2003 [4]
 March 2003 [6]
 February 2003 [3]
 January 2003 [4]
 November 2002 [12]
تماس
 emad_baghi at hotmail.com
دريافت با اي ميل
:: براي آگاهي از مطالب تازه، آدرس اي ميل خود را در کادر زير وارد نماييد:

اطلاعات جانبي
::  تاکنون 1491 مطلب و 706 نظر در اين سايت منتشر شده است.
:: براي مشاهده آمار بازديدکنندگان سايت مي توانيد را کليک نماييد.
::  نسخه اکس ام ال اين سايت را در اينجا مشاهده نماييد.
:: اين سايت توسط برنامه مووبل تايپ3.121 طراحي و اجرا شده است.
::  کليه حقوق اين سايت بر اساس امتياز Creative Commons  متعلق به عمادالدين باقي است.