یکشنبه 18 خرداد 1393

بر چرخ فلک هیچ کس جیره نشد

در رثای صادق قوچانی


روزنامه اعتماد، يكشنبه، 18 خرداد 1393 - شماره 2978 ص1

پس عدم گردم عدم چون ارغنون، گویدم انّا الیه راجعون
شامگاه دوشنبه 12 خرداد بود که مرحوم صادق قوچانی پدر بزرگوار آقای محمد قوچانی دقایقی پس از گفتگو و احوالپرسی با پسر و دخترش در تاکسی و در راه خانه، جان به جان آفرین تسلیم کرد. او انسانی دوست داشتنی و صداقتی مجسم بود. در سی و چهار سال خویشاوندی ام با گیلانیان، اهل این خطه را مردمانی رشید یافتم. به شهادت آمار نشریات محلی و شمارگان فروش مطبوعات و تیراز کتاب از نظر فرهنگی بالاترین رتبه را دارند. مرحوم قوچانی یکی از گیلانی هایی بود که نه به اقتضای شغلش که بانکداری بود بلکه به اقتضای فرهیختگی و علاقه شخصی اش بسیار اهل فرهنگ و مطالعه بود. اگر بخواهم برای ملی و مذهبی بودن از نوع غیر گروهی و غیر سیاسی و به عنوان یک فرهنگ عامه سخن بگویم او یکی از مصادیق بارزش بود که در گیلان فراوانند. معیار او در قضاوت پیرامون هر امری"ایران" بود از همین منظر برخی وقایع سیاسی تاریخ معاصر را تخطئه می کرد. در عین حال مردی بود عمیقا دیندار و اخلاقی. او از خاستگاه همین دو باور "ملی" و "مذهبی" اش همواره منتقد وضع موجود بود. یکی از یاران و دوستان دوران کودکی اش می گفت او از کودکی با ما متفاوت بود. در ایام جوانی هم که ما جوانی می کردیم او می گفت من اهل بساط عیش نیستم و وقت نماز به عبادت می ایستاد.
ساعاتی پس از درگذشت او که همه خانواده خود را به شهر رشت رساندیم محمد با چشم گریان یکراست به سراغ قرآنی رفت که پدر همیشه آن را پس از نماز می خواند. لای قرآن دستنوشته های حاوی برخی رؤیاهایش بود و نیز لیست چهل تن از کسانی که به هنگام نماز و خصوصا در نماز شب دعای شان می کرد. با کمال شگفتی نام یکی از کسانی که در حیات خود از او شکوه می کرد و منتقدش بود در این لیست قرار داشت که برایش طلب آمرزش می کرد و اینهم از رواداری اش حکایت می کرد.
مرحوم قوچانی شیفته سلوک آیت الله بروجردی بود و همواره او را به مثابه الگوی شایسته روحانیت در روش سیاسی و مذهبی می ستود و جز آن را به سود ایران و اسلام نمی دانست. مرحوم قوچانی خود نمونه عینی وفاداری به این باورها بود به همین روی در پاکدستی شهره بود. اهل تظاهر نبود و همیشه صورتش را می تراشید اما ایمان و درستکاری اش را نمی تراشید و چون برخی متظاهرین نبود که نادرستی های شان را در پس ظاهری موجه و محاسنی انبوه پنهان می کنند. او سی سال ریاست شعبات مختلف بانک ملی رشت را داشت و در دو مقطع رئیس دوشعبه مهم بود. در حالی که در شعبات حساس بیش از سه سال اجازه تصدی مسئولیت نمی دهند تا جلوی مواضعه و وسوسه را بگیرند اما او به سبب سلامت و خوشنامی اش ده سال رئیس شعبه بازار و چند سال رئیس شعبه دارایی بود که اهل اطلاع از اهمیت و حساسیت این دو شعبه آگاهند. مرحوم قوچانی در دوره خدمت، گره از کار بسیاری گشود اما به اندازه یک ریال حیف و میل نکرد و مال حرام به زندگی اش راه نداد. مقایسه زندگی او با برخی هم ردیف هایش این حقیقت را به خوبی نشان می دهد. این روزها که پی در پی خبرهای اختلاس ها و ارتشاهای نجومی و فسادهای مالی را می شنویم، اهمیت و ارزش پاکدستی امثال مرحوم قوچانی آشکارتر می شود و معلوم می شود فتنه واقعی که باید با آن برخورد می شد این دست ناپاکی هایی است که به قول آقای سیدعلی خمینی موجب شرمساری انسان است و آدرس غلط می دادند تا این فتنه را سرپوش بگذارند.
مرحوم قوچانی از شمار گمنامانی بود که بزرگ تر از برخی مشهوران هستند، زیرا بزرگی به درستکاری و مردمداری و مردم واری است نه به جبروت و نخوت و ستم بارگی.
او به خاطره ها اهمیت می داد به همین خاطر دوسال پیش عده ای از همشاگردی های دوران مدرسه را که با گذشت 50-60سال هنوز در قید حیات بودند یافت و تنها معلم سالخورده ای که در روزهای پایانی عمر بود را دعوت کردند و کلاسی به رسم روزگار قدیم تشکیل دادند و خود روی نیمکت ها نشستند و او به یاد آن روزها در جایگاه معلم نشست و در این مراسم از سوی شاگردان قدیمی تجلیل شد.
مرحوم قوچانی بنا به وصیت اش در روستای کهنه گوراب در جوار پدر و برادرش به خاک سپرده شد اما خاطره اش همیشه با ما خواهد بود و فرزند او و ما، خلف صالح پدری درستکار است که با حسن سلوکش یاد پدر را زنده می دارد.
بگوئید مائیم از کردگار به او باز گردیم فرجام کار
--------------------------
http://www.etemaad.ir/Released/93-03-18/150.htm#278067
روزنامه اعتماد به جای عنوان بالا عنوان "برای یاد یار" را برگزیده است.
 

آخرين مطالب
بايگاني ماهانه - ميلادي
 January 2021 [12]
 December 2020 [10]
 November 2020 [16]
 October 2020 [8]
 September 2020 [13]
 August 2020 [5]
 July 2020 [10]
 June 2020 [9]
 May 2020 [12]
 April 2020 [14]
 March 2020 [13]
 February 2020 [11]
 January 2020 [7]
 December 2019 [7]
 November 2019 [6]
 October 2019 [11]
 September 2019 [10]
 August 2019 [9]
 July 2019 [8]
 June 2019 [5]
 May 2019 [10]
 April 2019 [7]
 March 2019 [8]
 February 2019 [14]
 January 2019 [5]
 December 2018 [12]
 November 2018 [6]
 October 2018 [4]
 September 2018 [6]
 August 2018 [8]
 July 2018 [7]
 June 2018 [8]
 May 2018 [5]
 April 2018 [6]
 March 2018 [8]
 February 2018 [10]
 January 2018 [8]
 December 2017 [7]
 November 2017 [5]
 October 2017 [4]
 September 2017 [4]
 August 2017 [1]
 July 2017 [5]
 June 2017 [2]
 May 2017 [6]
 April 2017 [3]
 March 2017 [2]
 February 2017 [7]
 January 2017 [8]
 December 2016 [2]
 November 2016 [3]
 October 2016 [4]
 September 2016 [1]
 August 2016 [2]
 July 2016 [2]
 June 2016 [4]
 May 2016 [1]
 April 2016 [3]
 February 2016 [1]
 January 2016 [4]
 December 2015 [2]
 November 2015 [4]
 October 2015 [1]
 September 2015 [1]
 August 2015 [6]
 July 2015 [1]
 June 2015 [4]
 May 2015 [3]
 February 2015 [5]
 January 2015 [6]
 November 2014 [5]
 October 2014 [1]
 September 2014 [5]
 August 2014 [1]
 July 2014 [1]
 June 2014 [3]
 May 2014 [2]
 April 2014 [3]
 March 2014 [2]
 February 2014 [2]
 January 2014 [2]
 December 2013 [5]
 November 2013 [4]
 October 2013 [3]
 September 2013 [4]
 August 2013 [5]
 July 2013 [6]
 June 2013 [1]
 May 2013 [1]
 March 2013 [1]
 February 2013 [3]
 January 2013 [2]
 December 2012 [4]
 November 2012 [3]
 October 2012 [4]
 September 2012 [3]
 August 2012 [2]
 July 2012 [5]
 June 2012 [3]
 May 2012 [2]
 April 2012 [3]
 March 2012 [4]
 February 2012 [4]
 November 2011 [1]
 October 2011 [2]
 September 2011 [1]
 July 2011 [4]
 December 2010 [6]
 November 2010 [2]
 October 2010 [3]
 September 2010 [4]
 August 2010 [2]
 July 2010 [1]
 June 2010 [3]
 May 2010 [4]
 April 2010 [5]
 March 2010 [1]
 February 2010 [2]
 January 2010 [1]
 December 2009 [6]
 November 2009 [6]
 October 2009 [11]
 September 2009 [4]
 August 2009 [12]
 July 2009 [6]
 June 2009 [9]
 May 2009 [9]
 April 2009 [6]
 March 2009 [7]
 February 2009 [9]
 January 2009 [9]
 December 2008 [7]
 November 2008 [1]
 October 2008 [1]
 August 2008 [1]
 June 2008 [4]
 April 2008 [6]
 March 2008 [2]
 February 2008 [3]
 January 2008 [1]
 December 2007 [1]
 October 2007 [2]
 September 2007 [9]
 August 2007 [19]
 July 2007 [9]
 June 2007 [13]
 May 2007 [22]
 April 2007 [6]
 March 2007 [7]
 February 2007 [7]
 January 2007 [18]
 December 2006 [5]
 November 2006 [6]
 October 2006 [10]
 September 2006 [7]
 August 2006 [11]
 July 2006 [8]
 June 2006 [16]
 May 2006 [16]
 April 2006 [7]
 March 2006 [16]
 February 2006 [11]
 January 2006 [5]
 December 2005 [17]
 November 2005 [14]
 October 2005 [8]
 September 2005 [13]
 August 2005 [22]
 July 2005 [8]
 June 2005 [17]
 May 2005 [28]
 April 2005 [12]
 March 2005 [13]
 February 2005 [13]
 January 2005 [19]
 December 2004 [16]
 November 2004 [30]
 October 2004 [41]
 September 2004 [15]
 August 2004 [18]
 July 2004 [29]
 June 2004 [25]
 May 2004 [21]
 April 2004 [18]
 March 2004 [12]
 February 2004 [6]
 January 2004 [13]
 December 2003 [24]
 November 2003 [22]
 October 2003 [16]
 September 2003 [11]
 August 2003 [14]
 July 2003 [3]
 June 2003 [2]
 May 2003 [8]
 April 2003 [4]
 March 2003 [6]
 February 2003 [3]
 January 2003 [4]
 November 2002 [12]
تماس
 emad_baghi at hotmail.com
دريافت با اي ميل
:: براي آگاهي از مطالب تازه، آدرس اي ميل خود را در کادر زير وارد نماييد:

اطلاعات جانبي
::  تاکنون 1491 مطلب و 706 نظر در اين سايت منتشر شده است.
:: براي مشاهده آمار بازديدکنندگان سايت مي توانيد را کليک نماييد.
::  نسخه اکس ام ال اين سايت را در اينجا مشاهده نماييد.
:: اين سايت توسط برنامه مووبل تايپ3.121 طراحي و اجرا شده است.
::  کليه حقوق اين سايت بر اساس امتياز Creative Commons  متعلق به عمادالدين باقي است.