شنبه 12 مهر 1393

تناقض های ماهواره ستیزی

(نسخ اجتماعی و قانونی ممنوعیت ماهواره)

مجله صدا دوره جدید،شماره 8 شنبه12مهر1393 ص6و7 سرمقاله

عمادالدین باقی

بهانه:
ماه مهرمان با یک بی مهری آغاز شد. پستچی بسته ای آورده بود. برای دریافت آن به باب ورودی رفتم. پس از دریافت بسته پستی ناگهان مأموری که کمین کرده بود پایش را لای در گذاشت و مانع بسته شدن در گردید. دو تن دیگر هم به یاری اش آمدند. به این شیوه زننده اعتراض کرده و این عمل را هتک حرمت حریم خصوصی و منازل مردم دانستم و مانع ورودشان شدم. آنها ناگزیر شدند مسئول بالاتر را فراخوانده و حکمی نشان دهند. به آنها گفتم "حکم قضایی کلی" غیرقانونی است و هر حکمی باید آدرس و نام مشخصی داشته باشد و صدور حکمی که هیچکدام از معیارهای قانونی را رعایت نکرده باشد جرم است. از مسئول این گروه خواستم با مافوق خود یا سردار ساجدی نیا که نامش در حکم آمده تماس بگیرد تا با وی صحبت کنم، پاسخ داد دسترسی نداریم. سرانجام با زور وارد شدند و قیچی قفل شکن برای شکستن قفل در پشت بام آوردند و ضمن برچیدن "اِل اِم بی" ها بدون اطلاع ساختمان مجاور به بام آنها رفته و همین قطعات را ضبط کردند در حالی که افزون بر لزوم ارائه حکم قانونی، طبق ماده9 آیین نامه اجرایی«وزارت كشور مكلف است در قبال توقيف تجهيزات موضوع قانون صورتجلسه‌اي تنظيم... نمايد».
این سومین بار در سال های گذشته بود که چنین صحنه هایی را مشاهده می کردم. ممکن است برخی کسان، هنگامی که شترحادثه درخانه شان خوابید حساسیت شان به این دست از امور بیدار شود اما نگارنده در سال های گذشته بارها درباب آزادی گردش اطلاعات و تلویزیون و... نوشته است و این بار بر وجوهی دیگر از مسئله تمرکز دارد.
1- در شرایطی که طبق آمارهای رسمی 7میلیون بیکار وجود دارد و وزیر کار نیز اخیرا از رقم ده میلیون بیکار سخن گفته است و فشارهای اقتصادی همچنان برگرده مردم سنگینی می کند و دهها معضل اجتماعی و سیاسی دیگر وجود دارد، هر روز در محله ای عده ای مامور را روانه خانه مردم کردن و دیش ماهواره جمع کردن، جز فرصت ایجاد تنش و حادثه و دور کردن مردم و تحریک به خشم چه بهره ای دارد؟
2- جرم انگاری داشتن تجهیزات دریافت ماهواره، سال هاست هزینه های مادی و حیثیتی بزرگی را به مردم و به کشور تحمیل کرده است. در سال های پیش صدها نوشته و مصاحبه کارشناسانه از سوی حقوقدانان، روزنامه نگاران و پژوهشگران در نقد این قانون و عملیات ناشی از آن منتشر شده ولی گویی قرار نیست گوش شنوایی وجود داشته باشد. از سوی دیگر چندسال است مسئولان و کارشناسان مختلف و پزشکان، از پارازیت ها و خطرات و زیان های ناشی از آن اعم از سرطان زا بودن و عقیم کردن زنان و مردان( که آمارهای پزشکی آن تکان دهنده است) سخن می گویند و آثار تخریبی بر سلسله اعصاب شهروندان را گوشزد می کنند و این موضوع از جمله مسائلی است که مستقیما در حیطه مسئولیت مدعی العموم است اما خبری نمی شود. آیا ارسال این پارازیت ها کم است که جستجوی خانه به خانه و البته بی حاصل دیش ها همچنان ادامه دارد و موجب تشدید نارضایتی مردم می شود؟
3- نکته ویژه در اتفاق یاد شده این بود که مأمورانی که در ابتدا تلاش زیادی برای اجرای دستور داشتند و مقام های بالاتر را نیز فراخواندند پس از جمع آوری "اِل اِم بی" ها در برابر چند پرسش و انتقاد، باب همزبانی را گشودند و متفقاً از اینکه ناگزیر از اجرای چنین حکمی هستند ابراز ناخرسندی می کردند. یکی از آنها می گفت ما می دانیم که چند دقیقه بعد همه این دیش ها و قطعات دوباره جایگزین و نصب می شوند، دیگری می گفت در بسیاری از موارد توسط مردم تحقیر و توهین می شنویم، آن یکی می گفت عذاب وجدان می کشد و... ؛ دور است که مسئولان انتظامی ناشکیبایی ورزیده و با این سخن مقابله کنند اما محتمل است آن را ادعای ناروا به پرسنل خویش قلمداد نمایند لیک خود می دانند در تحقیقی که دوسال پیش به روش دلفی توسط پژوهشگران نیروی انتظامی اجرا شد اغلب پاسخگویان که از مسئولان نظامی و انتظامی بودند اتخاذ این روش ها در برخورد با مسائل فرهنگی را بی فایده و زیان آور دانستند. البته این نوع تحقیقات نمودهای بیرونی هم داشته و گاهی مسئولان نیروی انتطامی سخنانی درباره بیهودگی برخی اقدامات گفته اند که تازه ترین نمونه اش اظهارات سردار احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی بود. او این واقع بینی را داشت که علیرغم موضع تند قوه قضاییه بگوید:« ناجا موافق بسته شدن شبکه های اجتماعی نیست و انواع فناوری های ارتباطی مانند فیس بوک و وایبر و واتس آپ در دوره کنونی که به عصر ارتباطات موسوم شده اجتناب ناپذیر است(مطبوعات پنج شنبه3مهر1393) اما بازهم شاهد اقدامات غیرواقع بینانه و فرساینده و بیهوده ای هستیم که هزینه اش را باید مردم و نیروی انتظامی بپردازند.
4- بیهودگی این عمل از نظر جلوگیری از ماهواره و باهودگی اش از نظر بازاری که برای این کالا ایجاد کرده و نیز خسارت هایی که به اعتبار نهادهای قانونی وارد ساخته است نیازی به اطلاعات ویژه و محرمانه ندارد زیرا رئیس سازمان صدا و سیمای حکومتی به استناد نظرسنجی اجرا شده توسط مرکز تحقیقات صدا و سیما می گوید چهل و دو درصد مردم ماهواره می بینند، وزیر ارشاد به استناد پژوهشی دیگر اظهار می دارد71درصد مردم تهران ماهواره می بینند و اکرمی عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز می گوید70درصد مردم از ماهواره استفاده می کنند هرچند او این رخداد را ویرانگر و توطئه دشمن می خواند. این آمار نشان می دهد که علیرغم همه این هزینه ها، گرایش به شبکه های ماهواره ای رشد شتابان داشته است و مسئول سازمان بسیج طلاب و روحانیون سپاه گلستان؛ نیز اعلام کرده است:«مردم داشتن ماهواره را افتخار می دانند». اما پرسش این است که چرا همچنان بر تداوم چنین عملی اصرار می ورزند که نه مردم و نه مجریان به آن اعتقادی ندارند؟
5- آمار42 درصدی رئیس صدا و سیما و 70درصدی سایر مسئولان در استفاده از ماهواره به گفته یکی از نمایندگان سابق در نامه به رئیس مجلس، یعنی طبق قانون منع استفاده از ماهواره، میلیون ها ایرانی، رسماً «مجرم» هستند(سیدحسن الحسینی،مهر1392) در عین حال، قانون و حکومت توان مجازات این همه «مجرم خودساخته» را ندارد.(تابناک،10مهر92) و نتیجه آن نیز سست شدن هیمنه قانون است و بهتر است همان مرجع قانونگذار برای حفظ جایگاه قانون در ممنوعیت ماهواره تجدید نظر کند.
قانون ممنوعيت بكارگيري تجهيزات دريافت از ماهواره در سال1373 تصویب شده و در ماده2 آمده است: «مهلت جمع‌آوری تجهیزات موجود دریافت از ماهواره از تاریخ تصویب این قانون یک ماه می‌باشد. بعد از انقضای مهلت مذکور‌استفاده‌کنندگان به مجازات‌های تصریح شده در این قانون محکوم خواهند شد». در ‌ماده 3 نیز می گوید: «وزارت کشور موظف است با هماهنگی وزارت اطلاعات با وسایل ممکن نسبت به جلوگیری از ورود و توزیع تجهیزاتی که صرفاً برای‌دریافت از ماهواره مورد استفاده قرار می‌گیرد اقدام نماید» اما با سپری شدن 20سال از تصویب این قانون نه تنها موفقیتی به دست نیامده بلکه آمار گرایش به این شبکه ها فزاینده بوده است؟ چرا این ناکامی مورد تجزیه و تحلیل علمی قرار نگرفته و این کار ادامه دارد؟
6- طبق قانون ممنوعیت ماهواره برخی افراد و نهادها از این قانون استثناء هستند. درماده 6 قانون خاطر نشان شده است که:«دستگاه‌های صدا و سیما، پست و تلگراف و تلفن و سازمان‌های وابسته از شمول این قانون مستثنی می‌باشند» و ‌ماده 7 می گوید:«دستگاه‌ها و سازمان‌هایی که برای انجام وظایف قانونی خویش لازم است از تجهیزات دریافت از ماهواره استفاده نمایند باید مجوز لازم را ‌از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با هماهنگی وزارتخانه‌های اطلاعات و پست و تلگراف و تلفن کسب نمایند» لذا در ماده1 آیین نامه اجرایی این قانون، مجوز استفاده از تجهيزات دريافت از ماهواره توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با نظرخواهي از وزارتخانه‌هاي پست و تلگراف و تلفن (براي‌صلاحيت‌هاي فني) و اطلاعات صادر می شود و موظفند حداكثر ظرف پانزده روز از زمان تقاضا، نسبت به درخواست‌هاي واصل شده اعلام نظر نمايند پس از پايان مهلت تعيين‌شده در صورت عدم اعلام نظر دستگاه‌هاي فوق، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مجاز به ارائه مجوز خواهد بود» و در‌ماده 14 آیین نامه اجرایی هم آمده است:«دستگاه‌ها و سازمانها مي‌توانند با ذكر دلايل توجيهي به امضاي بالاترين مقام اجرايي خود براي استفاده از تجهيزات گيرنده برنامه‌هاي تلويزيوني‌ ماهواره‌اي از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي درخواست مجوز كنند» بنابراین مدیران مسئول، نمایندگان مجلس و برخی از روزنامه نگاران و یا مؤسسات تحقیقی و پژوهشگران... می توانند از وزارت ارشاد درخواست مجوز کنند اما نگارنده با وجود اینکه مشمول این استثنائات بوده و منعی برای داشتن ماهواره ندارد اقدام به اخذ مجوز نکرده است زیرا این اقدام به معنای پذیرش تبعیض بلاوجه است. اگر عملی مجرمانه باشد نمی توان عده ای را از آن معاف کرد و همین استثناء نشان می دهد که منظور از قانون فوق محروم کردن عده ای از مردم از دریافت ماهواره است به تصور اینکه آنها ممکن است گمراه شوند. این همان منطقی است که درباره کتب ضاله به کار می رود. وجود این پیشفرض، محل اشکالات حقوقی فراوان است.
7- ممنوعیت مطلق استفاده از ماهواره به این نحو که هرکس آن را در اختیار داشته باشد مجرم است و همه دارندگان آن مورد تعرض و ضبط تجهیزات قرار گیرند نه تنها با ماده19 اعلامیه جهانی حقوق بشر و اصل 24 قانون اساسی ایران مغایرت دارد بلکه از نظر شرعی نیز هر چیزی(ولو غیر طاهر) که منفعت محلله ای برای آن مفروض باشد یعنی فایده حلال و عقلایی داشته باشد محکوم به جواز است.( قیود «منفعه محلله معتد بها» یا «منفت محلله مقصوده» حکم جواز ماهواره را تغییر نمی دهند).
8- در این قانون، پیشفرض های تناقض آلودی وجود دارد زیرا از میان صدها شبکه ماهواره ای اغلب آنها برنامه های مفید علمی، آموزشی، مذهبی، خبری، کارتن، سرگرمی و... دارند و تعدادی هم شبکه های مبتذل هستند. اکثر مراجع تقلید گفته اند که اگر استفاده حلال از آن بشود اشکالی ندارد. آیت الله وحید خراسانی نیز اوایل مهرماه1393در پاسخ به استفتایی مبنی بر “استفاده از آنتن ماهواره براي مقاصد مباح و شرعي چه حکمي دارد؟” پاسخ داده است: “در فرض سؤال در صورتی که خوف انحراف عقیده یا سستی در مسائل شرعی نباشد و یا ارتکاب حرام برای دیگران نیز پیش نباید، اشکالی ندارد.”
در ماده5 قانون هم خاطر نشان شده است:«سازمان صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (‌مؤسسه رسانه‌های تصویری) می‌توانند نسبت به ضبط و پخش آن دسته از‌برنامه‌های ماهواره که مغایر با ارزش‌های و مبانی فرهنگ اسلامی و ملی نباشد اقدام نمایند». این ماده با کل قانون در تعارض است زیرا هنگامی که پذیرفته است برنامه های مفید هم در شبکه ها وجود دارند دیگر مجاز نیستند مردم را از آن محروم کنند. آیا ماموران، هنگامی که به خانه ها می ریزند از کسی سوال می کنند که چه نوع استفاده ای از ماهواره می نمایند؟ وقتی فله ای وارد می شوند معنایش این است که معتقدند مردم از شبکه های مفید استفاده نمی کنند وهمه علاقمند به شبکه های مبتذل هستند. اولا این کار توهین به مردم و جرمی قابل تعقیب است هرچند اینجا از مدعی العموم خبری نیست. دوم اینکه اگر عده ای بگویند شما مجاز هستید فقط آنچه را ما صلاح و صواب تشخیص می دهیم تماشا کنید مانند این است که بگویند شما فقط کتابی را که حکومت برای تان مفید می داند باید بخوانید و غیر از آن ممنوع است یا فقط به رستورانی که ما نام می بریم بروید و.... این جایگاه، جایگاه خدایی است. از کجا عده ای از همین مردم که برحسب تصادف به منصبی رسیده اند می توانند برای خود نسبت به دیگران چنین جایگاهی قایل شوند؟ در حالی که معدل نخبگان و خیراندیشان و متدینان و متفکران جامعه هزاران برابر بیش از جمع محدود حاکمان است. ثانیا اگر این تصور درست باشد که همه مردم بیننده شبکه های مبتذل هستند در درجه اول باید خود مدیران مؤاخذه شوند که چرا 35 سال آبشار تبلیغی چنین نتیجه ای داده است و در واقع به جای اینکه به روش خود شک کنند همان راهی را که موجب پیدایش چنین وضعیتی شده است ادامه می دهند. سوم اینکه باید پاسخ دهند چرا 21 شبکه تلویزیونی ایران با هزینه ای معادل اداره یک کشور کوچک نتوانسته اند مردم را جذب کنند.
چهارم اینکه مردم حق انتخاب دارند و خداوند نیز مردم را به زور هدایت نمی کند و این کار نه با منافع ملی منطبق است نه با حکم شرع و قرآن نه با سیاست و مردم داری.
9- مناسک گرایی این است كه اگر قانونی برای هدف یا نظمی وضع شد خود آن قانون، مقدس و هدف می‌شود و حتی اگر هدف تامین نشد یا روزگاری آن قانون از موضوعیت ساقط گردید باز هم بر خود قانون جمود می‌ورزند حال آنكه قانون تا هنگامی كه هدف خود را تامین می‌كند مفید ومعتبر است در غیر اینصورت باید اصلاح یا تغییر یابد زیرا خود قانون اصیل نیست بل هدف آن اصیل است.
داستان حرام اعلام کردن دوش و ماشین و دوچرخه و رادیو و تلویزیون در آغاز ورود به ایران توسط برخی فقیهان و استفاده عمومی بعدی از آن و همچنین قانون ممنوعیت ویدئو در دهه 60 آموزنده است. با وجود اینکه در دهه 60 نگهداری و خرید و فروش ویدئو جرم بود و دستگیری ها و مجازات های فراوانی رخ داد و قانون آن هم ظاهرا به صورت رسمی لغو نشد اما چرا امروز به استناد قانون کسی را بخاطر داشتن یا خرید و فروش ویدئو مجازات نمی کنند؟ این انفعال ها و تجربه ها این بار درباره استفاده از شبکه های مجازی و اینترنت هم در حال تکرار شدن است. قانون، محترم است اما مقدس و لایتغیر نیست. قانون ممکن است اشتباه باشد و به همین دلیل قوانین اساسی و عادی در دنیا بسیار تغییر می کنند و اصلاح می شوند.
10- هنگامی که اکثریت جامعه ای به قانونی عمل نکنند آن قانون از نظر اجتماعی، نسخ شده است زیرا قانون باید مورد رضایت شهروندان باشد. غیر از عدم اعتقاد و التزام اکثریت شهروندان و حتی مجریان و غیر از تعارض قانون ماهواره با حقوق شهروندی و نیز اهانت آمیز بودنش نسبت به ذی شعور بودن شهروندان، اساسا قانون ممنوعیت ماهواره با قانون متأخر نیز منسوخ شده و توسط «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» که بهمن‌ماه 1387 درمجلس شورای اسلامی و در تاریخ مرداد1388 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده، نسخ گردیده است. گرچه این قانون دارای قید ها و ابهامات فراوان است اما در ماده 2 می گوید:«هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آنکه قانون منع کرده باشد. استفاده از اطلاعات عمومی یا انتشار آنها تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود». با وجود ابهامی که از «مگر» به بعد وجود دارد می توان به استناد سایر مواد قانون گفت که منظور از آن اطلاعات محرمانه یا اطلاعات مربوط به حریم خصوصی افراد است و در هر صورت حق دسترسی به اطلاعات عمومی تضمین شده است. یکی از منابع دسترسی به اطلاعات آزاد، شبکه های ماهواره ای و اینترنت است. هنگامی که طبق «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» شهروندان می توانند از مؤسسات خصوصی و عمومی درخواست هر نوع اطلاعاتی بنمایند حتی از «دستگاه‌هایی که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری است»(بندواو ماده10) مشروط به عدم مخالفت وی، و موسسه عمومی نمی‌تواند از متقاضی دسترسی به اطلاعات، هیچ‌گونه دلیل یا توجیهی جهت تقاضایش مطالبه کند و پاسخ به درخواست‌های دسترسی به اطلاعات باید کتبی یا الکترونیکی و حداکثر ظرف ده روز باشد و بجز اسرار دولتی و اطلاعات مربوط به حریم خصوصی اشخاص باید هر اطلاعاتی را که شهروندان مطالبه می کنند در اختیار آنها بگذارند و مصوبه و تصمیمی که موجد حق یا تکلیف عمومی است قابل طبقه‌بندی به عنوان اسرار دولتی نمی‌باشد و انتشار آنها الزامی خواهد بود. در ماده22 این قانون ممانعت از دسترسی به اطلاعات برخلاف مقررات این قانون را جرم تلقی کرده است بنابراین استفاده از اطلاعات عمومی که نیازی به هیچ درخواستی از مؤسسات خصوصی و عمومی ندارد به طریق اولی آزادتر بوده و جلوگیری از آن جرم است. این قانون نگفته است برخی از شهروندان ممکن است بخاطر دریافت اطلاعات دچار گمراهی شوند و مردم را دارای صلاحیت لازم برای دریافت کردن و داشتن اطلاعات می داند.
 

آخرين مطالب
بايگاني ماهانه - ميلادي
 January 2021 [12]
 December 2020 [10]
 November 2020 [16]
 October 2020 [8]
 September 2020 [13]
 August 2020 [5]
 July 2020 [10]
 June 2020 [9]
 May 2020 [12]
 April 2020 [14]
 March 2020 [13]
 February 2020 [11]
 January 2020 [7]
 December 2019 [7]
 November 2019 [6]
 October 2019 [11]
 September 2019 [10]
 August 2019 [9]
 July 2019 [8]
 June 2019 [5]
 May 2019 [10]
 April 2019 [7]
 March 2019 [8]
 February 2019 [14]
 January 2019 [5]
 December 2018 [12]
 November 2018 [6]
 October 2018 [4]
 September 2018 [6]
 August 2018 [8]
 July 2018 [7]
 June 2018 [8]
 May 2018 [5]
 April 2018 [6]
 March 2018 [8]
 February 2018 [10]
 January 2018 [8]
 December 2017 [7]
 November 2017 [5]
 October 2017 [4]
 September 2017 [4]
 August 2017 [1]
 July 2017 [5]
 June 2017 [2]
 May 2017 [6]
 April 2017 [3]
 March 2017 [2]
 February 2017 [7]
 January 2017 [8]
 December 2016 [2]
 November 2016 [3]
 October 2016 [4]
 September 2016 [1]
 August 2016 [2]
 July 2016 [2]
 June 2016 [4]
 May 2016 [1]
 April 2016 [3]
 February 2016 [1]
 January 2016 [4]
 December 2015 [2]
 November 2015 [4]
 October 2015 [1]
 September 2015 [1]
 August 2015 [6]
 July 2015 [1]
 June 2015 [4]
 May 2015 [3]
 February 2015 [5]
 January 2015 [6]
 November 2014 [5]
 October 2014 [1]
 September 2014 [5]
 August 2014 [1]
 July 2014 [1]
 June 2014 [3]
 May 2014 [2]
 April 2014 [3]
 March 2014 [2]
 February 2014 [2]
 January 2014 [2]
 December 2013 [5]
 November 2013 [4]
 October 2013 [3]
 September 2013 [4]
 August 2013 [5]
 July 2013 [6]
 June 2013 [1]
 May 2013 [1]
 March 2013 [1]
 February 2013 [3]
 January 2013 [2]
 December 2012 [4]
 November 2012 [3]
 October 2012 [4]
 September 2012 [3]
 August 2012 [2]
 July 2012 [5]
 June 2012 [3]
 May 2012 [2]
 April 2012 [3]
 March 2012 [4]
 February 2012 [4]
 November 2011 [1]
 October 2011 [2]
 September 2011 [1]
 July 2011 [4]
 December 2010 [6]
 November 2010 [2]
 October 2010 [3]
 September 2010 [4]
 August 2010 [2]
 July 2010 [1]
 June 2010 [3]
 May 2010 [4]
 April 2010 [5]
 March 2010 [1]
 February 2010 [2]
 January 2010 [1]
 December 2009 [6]
 November 2009 [6]
 October 2009 [11]
 September 2009 [4]
 August 2009 [12]
 July 2009 [6]
 June 2009 [9]
 May 2009 [9]
 April 2009 [6]
 March 2009 [7]
 February 2009 [9]
 January 2009 [9]
 December 2008 [7]
 November 2008 [1]
 October 2008 [1]
 August 2008 [1]
 June 2008 [4]
 April 2008 [6]
 March 2008 [2]
 February 2008 [3]
 January 2008 [1]
 December 2007 [1]
 October 2007 [2]
 September 2007 [9]
 August 2007 [19]
 July 2007 [9]
 June 2007 [13]
 May 2007 [22]
 April 2007 [6]
 March 2007 [7]
 February 2007 [7]
 January 2007 [18]
 December 2006 [5]
 November 2006 [6]
 October 2006 [10]
 September 2006 [7]
 August 2006 [11]
 July 2006 [8]
 June 2006 [16]
 May 2006 [16]
 April 2006 [7]
 March 2006 [16]
 February 2006 [11]
 January 2006 [5]
 December 2005 [17]
 November 2005 [14]
 October 2005 [8]
 September 2005 [13]
 August 2005 [22]
 July 2005 [8]
 June 2005 [17]
 May 2005 [28]
 April 2005 [12]
 March 2005 [13]
 February 2005 [13]
 January 2005 [19]
 December 2004 [16]
 November 2004 [30]
 October 2004 [41]
 September 2004 [15]
 August 2004 [18]
 July 2004 [29]
 June 2004 [25]
 May 2004 [21]
 April 2004 [18]
 March 2004 [12]
 February 2004 [6]
 January 2004 [13]
 December 2003 [24]
 November 2003 [22]
 October 2003 [16]
 September 2003 [11]
 August 2003 [14]
 July 2003 [3]
 June 2003 [2]
 May 2003 [8]
 April 2003 [4]
 March 2003 [6]
 February 2003 [3]
 January 2003 [4]
 November 2002 [12]
تماس
 emad_baghi at hotmail.com
دريافت با اي ميل
:: براي آگاهي از مطالب تازه، آدرس اي ميل خود را در کادر زير وارد نماييد:

اطلاعات جانبي
::  تاکنون 1491 مطلب و 706 نظر در اين سايت منتشر شده است.
:: براي مشاهده آمار بازديدکنندگان سايت مي توانيد را کليک نماييد.
::  نسخه اکس ام ال اين سايت را در اينجا مشاهده نماييد.
:: اين سايت توسط برنامه مووبل تايپ3.121 طراحي و اجرا شده است.
::  کليه حقوق اين سايت بر اساس امتياز Creative Commons  متعلق به عمادالدين باقي است.