سه شنبه 23 دی 1393

آزمون بزرگ مشروعیت و قانون

آزمون بزرگ مشروعیت و قانون
سرمقاله مردم امروز، ش16 سه شنبه23دی1393
عمادالدین باقی
رای اکثریت ملت ایران در انتخابات سال92 پاسخ کافی و قاطع به پاره ای جنجال های تبلیغی بود و نشان داد که جامعه درک و تشخیص دارد و مقهور فشار و قدرت تبلیغات گروهی خاص نمی شود و پاسخ عقلانی و قانونی می طلبد اما روند حوادث پس از انتخابات نشان داد جماعتی که بارها وزن اقلیت شان محرز شده است برآنند که کشور را به رویارویی نهایی اکثریت و اقلیت فرابخوانند و آگاهانه یا ناگاهانه سرنوشت شوم برخی کشورهای منطقه را برایش رقم زنند. حوادث دوسال اخیر مجلس راهنمای خوبی برای انتخابات مجلس در سال 94 خواهد بود و مردم از هم اکنون باید رفتار عده ای از نمایندگان را دیده بانی کنند تا به موقع تصمیم لازم را درباره صلاحیت حضور در مجالس بعدی اتخاذ و رای خویش را درباره عملکرد آنها نشان دهند.
علی مطهری فرزند متفکر بزرگ، شهید مطهری که خود نیز صاحب اندیشه و حریت است، چه با همه آرای او موافق چه مخالف باشیم، در چندسال اخیر پیوسته یک سخن می گوید و هیچ پاسخ موجه و حقوقی نمی گیرد و پاسخ انتشار یافته در مطبوعات چهارشنبه17دی93 که با استناد به اصل 32 قانون اساسی از عملکرد خود در برابر اعتراضات علی مطهری دفاع کرده بودند نیز برخلاف مقصودشان تایید اظهارات مطهری بود. مدعای او جای بحث گسترده ای از نظر حقوقی دارد و در این یادداشت نه در مقام این بحث هستم نه هیچ ضرورتی به اظهار نظر درباره حوادث سال88 می بینم اما یک نکته مهم را نمی توان ناگفته نهاد که اگر قرار است عدالت رعایت شود باید به نقش همه افراد و عوامل در پیدایش حوادث سال88 یکسان رسیدگی شود و اشخاصی هم که جانبداری های علنی انتخاباتی شان به سلب اعتماد از شورای نگهبان انجامید همانقدر پاسخگو باشد که دیگران. نمی توان مسائل جناح مقابل(مانند آن یکصدنفری را که به گفته آقای نبی حبیبی دبیر کل حزب مؤتلفه، با کلاشینکف و آرپی جی برای کشتار مردم در راهپمایی خرداد88 در مسیر آزادی –انقلاب دستگیر شدند) را همچنان مسکوت نهاد و پیکان فتنه ستیزی را متوجه یک گروه خاص کرد و عده ای هم که سهم بزرگی در پدیدآیی حادثه داشتند خودشان را در پس شعار فتنه ستیزی پنهان کنند. اصل بیستم قانون اساسی می گوید: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند». قانون اساسی نگفته است بعضی حق حمایت بیشتر و بعضی حق حمایت کمتری در برابر قانون دارند.
مسئولان کشور پی در پی از غول فساد می نالند اما فساد هم فقط اقتصادی نیست، فساد سیاسی هم هست و چه بسا ریشه فساد اقتصادی در پاره ای مصونیت های سیاسی نهفته است و تنها راه رهایی از این اژدهای هزار سر فساد که در حال بلعیدن حیثیت، عزت، کرامت ، امنیت و آسایش ملک و ملت است، «نظارت» و «نظارت» و «نظارت» و «امنیت در نظارت و نقد» است و این وظیفه بیش از هرکس برعهده نمایندگان مجلس است. (گرچه چگونگی برخورد با ماجرای نطق ناتمام علی مطهری نماینده مجلس و ضرب و شتم وی، نخستین آزمون نظام نبوده و آخرین آن هم نخواهد بود اما یکی از آزمون های بزرگ است). از هر زاویه ای به موضوع علی مطهری بنگریم حمله به او و تهدید و توهین ها نه تنها روا نیست که قابل پیگرد است.
1- از نظر حقوقی: اگر به وظایف نمایندگان در قانون اساسی تامل شود می توان گفت علی مطهری اگر به وظایف خود عمل نمی کرد مستوجب توبیخ و حتی در مظان مجرمیت بود زیرا:
طبق اصل شصت و هفتم قانون اساسی نمایندگان باید در نخستین جلسه به پنج موضوع زیر سوگند یاد کنند:1- پاسداري از حريم اسلام و نگهباني از دستاوردهاي انقلاب اسلامي 2ـ رعايت امانت و تقوا در انجام وظايف وكالت. 3ـ پايبندي به استقلال و اعتلاي كشور 4ـ دفاع از قانون اساسي 5ـ مدنظر قرار دادن آزادي مردم و تامين مصالح آنها. بنابراین اگر نماینده ای تشخیص دهد برای دفاع از اسلام و دستاوردهای انقلاب و قانون اساسی و مصالح مردم سخنی بگوید هیچ مقامی اجازه ندارد با او برخورد کند زیرا اگر او به وظیفه خویش عمل نکند خلاف قانون اساسی و مصالح مردم و استقلال کشور عمل کرده است. علی مطهری نیز درست یا نادرست، کرارا با استناد به مواد قانونی از نقض قانون اساسی سخن گفته است نه چیز دیگر. یک نماینده وظیفه دارد از آزادی ها و حقوق مردم حراست کند.
طبق اصل هشتاد و چهارم :«هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است وحق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر نماید». و در اصل هشتاد و ششم : «نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی و اظهارنظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده اند تعقیب یا توقیف کرد». نماینده طبق ماده 192 آیین نامه داخلی مجلس حق تذکر کتبی وشفاهی دارد. آیا تمام تذکرات نمایندگان وارد است؟ و اگر تذکری وارد نباشد نماینده را مورد تهدید و تهاجم قرار می دهند؟
طبق اصل ۷۶ قانون اساسی «مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد» و برابر با اصل نود قانون اساسی: «هر کسی شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد می‌تواند شکایت خود را کتبا به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایت رسیدگی کند و پاسخ کافی بدهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یا قوه قضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی را از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در مواردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند» بنابراین وقتی که عده ای از شهروندان(حتی اگر یک نفر باشد) شکایتی از قوای دیگر داشته باشند باید به آنها پاسخ قانع کننده داده شود و علی مطهری به این وظیفه قانونی اش در برابر شهروندان عمل کرده است و کسانی که او را به سبب انجام وظیفه قانونی اش مورد حمله قرار داده اند باید تحت تعقیب قرار گیرند نه کسی که به وظیفه قانونی خویش عمل کرده است.
2- از نظر حقوق بشری: هنگامی که برخی مسئولان نسبت به انتقادات نهادهای بین المللی حقوق بشر معترض هستند و آن را تحت تاثیر القائات گروه های معاند قلمداد می کنند دیگر به صلاح خودشان هم نیست که حتی صدای یک معترض داخلی و نماینده مجلس را نیز بر نتابند. ما به عنوان مدافعان حقوق بشر دغدغه اصلی مان حقوق بشر است و اگر حمله کنندگان به مطهری به راستی دغدغه نظام را داشته باشند باید به مطهری مدال بدهند زیرا وجود امثال علی مطهری برای واکسینه کردن نظام ضروری است. اگر گالیندوپول ها و احمد شهید های داخلی وجود داشته باشند دیگر نیازی به نوع خارجی آن نیست. از این زاویه به جای معترض شدن به مطهری باید به دیگر نمایندگانی معترض بود که نقش نمایندگی مردمی را که در خرداد1392 صراحتا نظرات خویش را اعلام داشتند ایفا نمی کنند. نمی شود هم اعتراضات بیرونی را محکوم کنیم و هم اعتراضات قانونی درونی را ممنوع نماییم. ماده ۲۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر اشعار می دارد: «هر شخصی حق دارد که در مدیریت دولت کشور خود، مستقیماً یا به واسطه انتخاب آزادانه نمایندگان شرکت جوید» و شهروندان از طریق نماینده خود می خواهند در روند امور دخالت و پرسش یا انتقاد کنند.
3- اصل مدعا: ممکن است کسانی با ادبیات مورد استفاده علی مطهری مخالف باشند اما نباید اصل مدعای او را به پای یک کلمه ای که کاربرد آن را نادرست می دانند ذبح نمایند. به نظر می آید برخی تعمد دارند که در پس همان کلمه پنهان شوند تا از پرداختن به اصل موضوع و مدعای مطهری بگریزند. او یک مدعای حقوقی دارد و پاسخ حقوقی می طلبد و تا امروز حاضر به هیچ مناظره ای در این زمینه نشده اند و هیچ پاسخی که جامعه را اقناع کند ارائه نشده است و این را از نتیجه انتخابات خرداد 92 به خوبی می توان فهمید.
4- تبعیض: از طرفی برفرض که کاربرد کلمه ای از سوی دکترعلی مطهری خوشایند کسانی نباشد مگر در این سال ها برخی رسانه های خاص و مسئولان، رکیک ترین تعبیرات را علیه شخصیت های موجه کشور به کار نبرده اند اما چرا کسی آنجا بر نیفروخت؟ سخن مطهری حتی اپسیلونی در برابر مواضع و نظرات رسانه ها و مقامات رسمی در سال های اخیر نیست و این واکنش ها در برابر یک نطق که در آرشیو مواضع نمایندگان و سایر مقامات یک میلیونیم هم نمی شود نمایانگر ناشکیبایی است و چنین ناشکیبایی هایی می تواند برای تمامیت کشور بسیار خطرناک باشد.
پرسش اینجاست: اگر به اصول قانون اساسی درباره حقوق مردم و آزادی های شهروندان و آزادی بیان و امر به معروف و نهی منکر و طرد استبداد و فساد و.. باور داریم و اگر باور داریم که واضعان قانون اساسی هنگام بحث درباره اصل 24 قانون اساسی گفتند منظور از آزادی بیان این است که به گفته شهید بهشتی:« يك كسي آمده كتابي نوشته كه اصلاٌ سيستم جمهوري اسلامي سيستم بدي است» یا به قول شهید باهنر« حتي ممكن است كسي عقيده خودش را كه عقيده‌اي غيرديني است بيان كند و مي‌خواهد عقايدش را بگويد. او يك طرز فكر اجتماعي، فلسفي و سياسي دارد و بيان مي‌كند»(نك:مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي.ج1ص650-659) و این دیدگاه رای می آورد؛ و اگر معتقد نیستیم که ما قیم مردم هستیم و مردم باید فقط آنچه را ما چند نفر صاحب قدرت تشخیص می دهیم بپذیرند و اگر شهروندی، پرسش ها یا اعتراضاتی در حد و اندازه ناچیزی که دکترعلی مطهری نماینده مستقل مردم مطرح می کند داشت، باید در کجا بیان کند و از که پاسخ بجوید؟ اگر روزنامه ها در صورت درج برخی نقدها و نظرات متهم به زیرپانهادن خط قرمز شوند و یا یک نماینده وظیفه شناس نیز نتواند وظیفه نظارتی و پرسشگری خویش را ایفاء نماید باید به کجا پناه برد؟
----------------
عبارات داخل پرانتز به منظور کوتاه تر شدن متن توسط نگارنده، در اصل مقاله حذف شده اند.
برای آگاهی بیشتر از موضوع بازداشت صدنفر نگاه کنید به:
http://www.emadbaghi.com/archives/001288.php#more
 

آخرين مطالب
بايگاني ماهانه - ميلادي
 January 2021 [12]
 December 2020 [10]
 November 2020 [16]
 October 2020 [8]
 September 2020 [13]
 August 2020 [5]
 July 2020 [10]
 June 2020 [9]
 May 2020 [12]
 April 2020 [14]
 March 2020 [13]
 February 2020 [11]
 January 2020 [7]
 December 2019 [7]
 November 2019 [6]
 October 2019 [11]
 September 2019 [10]
 August 2019 [9]
 July 2019 [8]
 June 2019 [5]
 May 2019 [10]
 April 2019 [7]
 March 2019 [8]
 February 2019 [14]
 January 2019 [5]
 December 2018 [12]
 November 2018 [6]
 October 2018 [4]
 September 2018 [6]
 August 2018 [8]
 July 2018 [7]
 June 2018 [8]
 May 2018 [5]
 April 2018 [6]
 March 2018 [8]
 February 2018 [10]
 January 2018 [8]
 December 2017 [7]
 November 2017 [5]
 October 2017 [4]
 September 2017 [4]
 August 2017 [1]
 July 2017 [5]
 June 2017 [2]
 May 2017 [6]
 April 2017 [3]
 March 2017 [2]
 February 2017 [7]
 January 2017 [8]
 December 2016 [2]
 November 2016 [3]
 October 2016 [4]
 September 2016 [1]
 August 2016 [2]
 July 2016 [2]
 June 2016 [4]
 May 2016 [1]
 April 2016 [3]
 February 2016 [1]
 January 2016 [4]
 December 2015 [2]
 November 2015 [4]
 October 2015 [1]
 September 2015 [1]
 August 2015 [6]
 July 2015 [1]
 June 2015 [4]
 May 2015 [3]
 February 2015 [5]
 January 2015 [6]
 November 2014 [5]
 October 2014 [1]
 September 2014 [5]
 August 2014 [1]
 July 2014 [1]
 June 2014 [3]
 May 2014 [2]
 April 2014 [3]
 March 2014 [2]
 February 2014 [2]
 January 2014 [2]
 December 2013 [5]
 November 2013 [4]
 October 2013 [3]
 September 2013 [4]
 August 2013 [5]
 July 2013 [6]
 June 2013 [1]
 May 2013 [1]
 March 2013 [1]
 February 2013 [3]
 January 2013 [2]
 December 2012 [4]
 November 2012 [3]
 October 2012 [4]
 September 2012 [3]
 August 2012 [2]
 July 2012 [5]
 June 2012 [3]
 May 2012 [2]
 April 2012 [3]
 March 2012 [4]
 February 2012 [4]
 November 2011 [1]
 October 2011 [2]
 September 2011 [1]
 July 2011 [4]
 December 2010 [6]
 November 2010 [2]
 October 2010 [3]
 September 2010 [4]
 August 2010 [2]
 July 2010 [1]
 June 2010 [3]
 May 2010 [4]
 April 2010 [5]
 March 2010 [1]
 February 2010 [2]
 January 2010 [1]
 December 2009 [6]
 November 2009 [6]
 October 2009 [11]
 September 2009 [4]
 August 2009 [12]
 July 2009 [6]
 June 2009 [9]
 May 2009 [9]
 April 2009 [6]
 March 2009 [7]
 February 2009 [9]
 January 2009 [9]
 December 2008 [7]
 November 2008 [1]
 October 2008 [1]
 August 2008 [1]
 June 2008 [4]
 April 2008 [6]
 March 2008 [2]
 February 2008 [3]
 January 2008 [1]
 December 2007 [1]
 October 2007 [2]
 September 2007 [9]
 August 2007 [19]
 July 2007 [9]
 June 2007 [13]
 May 2007 [22]
 April 2007 [6]
 March 2007 [7]
 February 2007 [7]
 January 2007 [18]
 December 2006 [5]
 November 2006 [6]
 October 2006 [10]
 September 2006 [7]
 August 2006 [11]
 July 2006 [8]
 June 2006 [16]
 May 2006 [16]
 April 2006 [7]
 March 2006 [16]
 February 2006 [11]
 January 2006 [5]
 December 2005 [17]
 November 2005 [14]
 October 2005 [8]
 September 2005 [13]
 August 2005 [22]
 July 2005 [8]
 June 2005 [17]
 May 2005 [28]
 April 2005 [12]
 March 2005 [13]
 February 2005 [13]
 January 2005 [19]
 December 2004 [16]
 November 2004 [30]
 October 2004 [41]
 September 2004 [15]
 August 2004 [18]
 July 2004 [29]
 June 2004 [25]
 May 2004 [21]
 April 2004 [18]
 March 2004 [12]
 February 2004 [6]
 January 2004 [13]
 December 2003 [24]
 November 2003 [22]
 October 2003 [16]
 September 2003 [11]
 August 2003 [14]
 July 2003 [3]
 June 2003 [2]
 May 2003 [8]
 April 2003 [4]
 March 2003 [6]
 February 2003 [3]
 January 2003 [4]
 November 2002 [12]
تماس
 emad_baghi at hotmail.com
دريافت با اي ميل
:: براي آگاهي از مطالب تازه، آدرس اي ميل خود را در کادر زير وارد نماييد:

اطلاعات جانبي
::  تاکنون 1491 مطلب و 706 نظر در اين سايت منتشر شده است.
:: براي مشاهده آمار بازديدکنندگان سايت مي توانيد را کليک نماييد.
::  نسخه اکس ام ال اين سايت را در اينجا مشاهده نماييد.
:: اين سايت توسط برنامه مووبل تايپ3.121 طراحي و اجرا شده است.
::  کليه حقوق اين سايت بر اساس امتياز Creative Commons  متعلق به عمادالدين باقي است.