چهارشنبه 29 آذر 1396

منتظری و مسیله دگردیسی و سنگوارگی

باهوش ترین مرد سیاسی
سال هاست انگ ساده لوحی به باهوش ترین مرد آزادیخواه ایران زده اند و امکان بحث در رسانه های داخلی درباره ان نبوده است. در شماره امروز روزنامه شرق ش۳۰۳۹ - چهارشنبه ۲۹ آذر۱۳۹۶ به مناسبت هشتمین سالگرد درگذشت ایشان یادداشتی نوشته ام با عنوان"منتظری و مسیله دگردیسی و سنگوارگی". برخی عبارت ها را نگارنده برای مصلحت روزنامه حذف کرده بود و عباراتی را هم خود روزنامه حذف کرد ولی متن اصلی را در کانال و سایت خود بازنشر کرده ام. در همان حدی هم که در روزنامه چاپ شد غنیمت است چون نفس پرداختن به موضوعاتی که تابو بودند گامی به پیش است. اشاره به فرافکنی یا ساده لوحی کسانی که این اتهام را وارد کرده اند و نکاتی دیگر که در متن مقاله خواهید خواند. البته هنوز فضا و زمانه ذکر مصادیق هوشمندی این مرجع بزرگ و مظلوم نیست اما کسانی که اهل مطالعه و تحقیق باشند کافی است مروری در کتاب های خاطرات ایت الله منتظری، کتاب انتقاد از خود و نیز کتاب واقعیت ها و قضاوت ها داشته باشند.

عمادالدین باقی
روزنامه شرق ش۳۰۳۹ - چهارشنبه ۲۹ آذر۱۳۹۶
(عبارت های داخل کروشه را نگارنده برای مصلحت روزنامه و عباراتی را هم خود روزنامه حذف کرد و اینجا متن اصلی بازنشر می شود)

در سه دهه گذشته پاره ای نسبت ها به آیت الله منتظری داده شده و در مستند قائم مقام نیز عینا تکرار شده است. تبدل آراء و ساده لوحی از جمله آنهاست. اساساً مرجع تشخیص سادگی، اشخاص یا مراکز قدرت نیست بلکه مرجع تشخیص آن وجدان عمومی است. اکنون باید دید قضاوت وجدان عمومی با قضاوت ارباب قدرت چقدر منطبق است.
من فکر می کنم کسانی که علاقه مند به موضوع آیت الله منتظری هستند نباید به مطالب تصویری و نوشتاری دیگران اکتفا نمایند که بعضا شبیه محاکمه غیابی بوده و به همین دلیل در وجدان عمومی پذیرفته نشده است. افراد باید آرای گوناگون را مطالعه کنند. وجدان عمومی نیازمند داوری عالمانه و علمی و مستند از طریق شنیدن روایت های متفاوت است.
از ذکر مصادیق گوناگون که نقیض عناوین منتسبه است می گذرم. این مصادیق در خاطرات ایشان و انتقاد از خود و واقعیت و قضاوت های مورد تایید آیت الله، به تفصیل آمده اند. در این جا بیشتر بر وجه نظری مسئله تمرکز می کنم.
دگردیسی آراء:
در این سخن یک پیشفرض نهفته است و آن اینکه انجماد و سنگوارگی ونفوذ ناپذیری، مطلوب و تغییر آرا نامطلوب است. برآیند ستایش انجماد، خسارت های جبران ناپذیری است که در این سال ها به کشور وارد شده است. ویژگی ایت الله منتظری این بود که اگر نظری با منطق و استدلال برایش درست یا نادرست تشخیص داده می شد شجاعت داشت آن را اعلام کند و از اینکه متهم به تجدید نظرطلبی شود هراسی نداشت زیرا تبدل آرای وی، علی المبنا بود نه علی البنا. به همین دلیل همان اندازه که منعطف بود اگر در مسئله ای متقاعد نمی شد مقهور جو نیز نمی گردید چنانکه برای مثال درباره ریاست جمهوری زنان چون مجاب نشده بود با وجود جو سنگین مطالبات مطرح شده در این زمینه زیربار نمی رفت.
در شنیدن نظرات دیگران نیز سن و مقام افراد به هیچ وجه مدخلیت نداشت. از یک فرد عادی تا کوچکترین شاگرد خود، از جوانان تامعمرین رای شان محترم و مغتنم بود. حتی اصرار داشت همه نامه های ارسالی به او داده شود و می گفت گاهی در همین فحش هایی هم که به من می دهند نکته های خوبی وجود دارد.
او خود بارها در درس های خارج و در سخنرانی هایش از قول آیت الله بروجردی استاد خویش می گفت: «انا فی کل یوم رجل». یعنی من فرزند زمان خویشم و امروز و فردایم ممکن است متفاوت باشد. این مرام او در علم و سیاست و زندگی اش بود. در نظریه های علمی نیز منجمد نبود. ابتدا از «نظریه نصب» به «نظریه نَخب» رسید سپس در نظریه ولایت فقیه که شارح اصلی اش بود تجدید نظرهایی داشت. دکتر شریعتی هنگامی که در درس های اسلام شناسی تهران مورد انتقاد قرار می گیرد که آنچه می گوید با اسلام شناسی مشهد او متفاوت است پاسخ  می گوید: به قول استادم گورویچ من کنسرو نیستم.  این ویژگی ایت الله منتظری مشهور بود. جالب اینکه شهید بهشتی دو تن را دارای ویژگی پویایی دانسته است: شریعتی و منتظری را. او می گوید: «کسانی که خلاق نیستند اگر در سال سی ام زندگی خود، رأیی را بگویند، می توان آن را به حساب سال هفتادم زندگی شان هم گذاشت. می پرسیم رأی آقا درباره فلان مطلب چه بوده؟ می گویند به نوشته هایش نگاه کن؛ می خواهد نوشته های سال سی ام، می خواهد نوشته سال هفتادم! همه یک جور است. ولی آدم هایی که دارای اندیشه پویا، متحرک و خلاق هستند، رأیشان درباره یک مطلب امسال با پارسال فرق می کند. به قول آیت الله منتظری، دوست عزیز و فقیه مجاهد ما «امروز امروز است، دیروز دیروز». ایشان اگر دیروز مطلبی گفته باشد و امروز رأیش عوض شده باشد، می گوییم آقا! دیروز این جور گفتید! ایشان می گوید: «دیروز دیروز بود، امروز امروز است» (کتاب: دکتر شریعتی در جستجوی شدن).
این سخن بهشتی به عنوان یکی از کسانی که از پیش از انقلاب در پی رهبری و مرجعیت آیت الله منتظری بود پس از آیت الله خمینی بود(که در مناسبت دیگری دلایل و مدارک آن روشن خواهد شد) نشان می دهد این ویژگی ممتاز و مثبت آیت الله منتظری که برخی بجای مدح، قدح کرده اند شهره بوده و همه کسانی که وی را همراهی و پشتیبانی کردند با علم به این صفات بوده است ]اما ناگهان دستگاه تبلیغی آن را به ذنب لایغفر بدل کرده[ و از دگردیسی آرای وی اتهام دیگری را به عنوان ساده لوحی برگرفته اند.
ساده لوحی :
به طور خلاصه به عنوان کسی که حرفه اصلی اش پژوهش بوده، در مورد سند چنین مدعایی، در این 30 سال هر چه بیشتر کاویده ام کمتر یافته ام یعنی تا امروز یک نفر را ندیده ام که برای این مدعا یک دلیل قانع کننده بیاورد [ و این قدرت رسانه و سرکوبگری اش را در دوره رسانه های مونولوگ نشان می دهد که چگونه می توانستند دروغی را با زور غالب کنند. ولی بر عکس تمام آنچه به عنوان دلیل برای ساده اندیشی ایشان مطرح کرده اند، دلیل نقض اعای خود آنهاست یعنی آنها دلیلی است به تیزهوشی] در نتیجه این پرسش ایجاد می شود که چرا این اتفاق می افتد. پاسخ را می توان در نظریه معروف فرافکنی در روانشناسی جست. [در واقع کسانی که خود نقصی دارند آن را به دیگران نسبت می دهند. وقتی می بینیم دلایلی که ارائه می کنند همگی نقیض مدعا و دلیل بر تیزهوشی ایت الله منتظری است این معنایی جز فرافکنی ندارد].
اگر افرادی قبل یا اوایل انقلاب از هوشمندی آیت الله منتظری می گفتند و پس از ان قائل به ساده اندیشی وی شدند، ایراد متوجه آنهاست که تغییر رای دادند نه متوجه آیت الله منتظری اما به لسان طلبگی می توان گفت، عدالت از امور اثباتی و علمیت و فراست از امور ثبوتی اند. ممکن است شخصی با یک دروغ از عدالت ساقط شود ولی علمیت از امور ثبوتی است و ساقط نمی شود. فراست و هوشمندی نیز از امور ثبوتی است نه اثباتی. یعنی این صفات زایل شدنی نیستند مگر به زوال وجود شخص [یعنی اگر ایشان قبلا باهوش بوده، حتما بعدا هم باهوش است یعنی بر خلاف آنچه گفته می شود، آیت الله منتظری قربانی فراست خویش شد که باعث آفتابی شدن بی فراستی دیگران بود]. اما این اتهام دو عارضه دارد: یکی اینکه  اصل انقلاب و نظام را هدف می گیرد. دو دیگر اینکه خود مسئولان انقلاب و نظام را هم در معرض اتهام قرار می دهد و شنونده می گوید اگر او ساده اندیش بود چرا دیگران وی را تایید و ترویج کردند.
از بیان مصادیق و نقد انها که فعلا میسر نیست می گذرم و تنها اشاره می کنم که نخستین بار این ادعا از زبان سیدمهدی هاشمی در اعترافات تلویزیونی اش مطرح شد و در همان زمان مستدل ترین پاسخ را آیت الله خامنه ای داده و در یک سخنرانی در جمع دانشجویان با اشاره به منابع متعدد آگاهی و خبری آیت الله منتظری گفتند در دیدارهایی که مسئولان نظام با ایشان داریم:«گاهی ایشان از زیر مجموعه ما مسئولان اطلاعاتی دارد که خود ما نداریم». این دفاع علمی و انضمامی نشان می داد که منابع خبری و کانال های اطلاعاتی آیت الله منتظری آنقدر متعدد بود که امکان کانالیزه شدن وی وجود نداشت و در دفتر او نیز تکثر وجود داشت. در خانه او و در ذهن او به روی همه باز بود.
هنگامی که مرحوم سید احمد خمینی در رنج نامه اش خطاب به آیت الله منتظری می نویسد: شما نقش تعیین کننده ای در تثبیت مرجعیت امام داشتید وآقای حمید روحانی در جلد نخست کتاب بررسی و تحلیل نهضت امام خمینی که با ویرایش و نظر امام خمینی در نجف منتشر شد از آیت الله منتظری به عنوان رهبر انقلاب در داخل کشور یاد کرده است و مسئولان و همراهان انقلاب همواره از وی به عنوان دوم شخص انقلاب یاد کرده اند این شبهه پدید می آید که اگر کسی که نفر دوم انقلاب، مؤسس انقلاب، مؤسس مرجعیت آیت الله خمینی و.. بوده، ساده لوح باشد،[ اگر او پس از انقلاب که تجاربش بسیار غنی تر شده نیز ساده لوح بوده، در نتیجه می توان گفت پیش از انقلاب حتما ساده لوح تر بوده است. بنابراین همه رهبران و مسئولان انقلاب و نظام از او ساده لوح تر بوده اند]. از اینرو کسانی که این انگ بی پایه و غیر اخلاقی را به یکی از باهوش ترین مردان سیاسی ایران نسبت می دهند با این سخنان در واقع اعتبار و مشروعیت برآمدگان وی و مدیریت و نظام موجود را به چالش می کشند.
کانال گفتارهای باقی https://t.me/emadbaghi
اینستاگرام   emadeddinbaghi
 

آخرين مطالب
بايگاني ماهانه - ميلادي
 January 2021 [12]
 December 2020 [10]
 November 2020 [16]
 October 2020 [8]
 September 2020 [13]
 August 2020 [5]
 July 2020 [10]
 June 2020 [9]
 May 2020 [12]
 April 2020 [14]
 March 2020 [13]
 February 2020 [11]
 January 2020 [7]
 December 2019 [7]
 November 2019 [6]
 October 2019 [11]
 September 2019 [10]
 August 2019 [9]
 July 2019 [8]
 June 2019 [5]
 May 2019 [10]
 April 2019 [7]
 March 2019 [8]
 February 2019 [14]
 January 2019 [5]
 December 2018 [12]
 November 2018 [6]
 October 2018 [4]
 September 2018 [6]
 August 2018 [8]
 July 2018 [7]
 June 2018 [8]
 May 2018 [5]
 April 2018 [6]
 March 2018 [8]
 February 2018 [10]
 January 2018 [8]
 December 2017 [7]
 November 2017 [5]
 October 2017 [4]
 September 2017 [4]
 August 2017 [1]
 July 2017 [5]
 June 2017 [2]
 May 2017 [6]
 April 2017 [3]
 March 2017 [2]
 February 2017 [7]
 January 2017 [8]
 December 2016 [2]
 November 2016 [3]
 October 2016 [4]
 September 2016 [1]
 August 2016 [2]
 July 2016 [2]
 June 2016 [4]
 May 2016 [1]
 April 2016 [3]
 February 2016 [1]
 January 2016 [4]
 December 2015 [2]
 November 2015 [4]
 October 2015 [1]
 September 2015 [1]
 August 2015 [6]
 July 2015 [1]
 June 2015 [4]
 May 2015 [3]
 February 2015 [5]
 January 2015 [6]
 November 2014 [5]
 October 2014 [1]
 September 2014 [5]
 August 2014 [1]
 July 2014 [1]
 June 2014 [3]
 May 2014 [2]
 April 2014 [3]
 March 2014 [2]
 February 2014 [2]
 January 2014 [2]
 December 2013 [5]
 November 2013 [4]
 October 2013 [3]
 September 2013 [4]
 August 2013 [5]
 July 2013 [6]
 June 2013 [1]
 May 2013 [1]
 March 2013 [1]
 February 2013 [3]
 January 2013 [2]
 December 2012 [4]
 November 2012 [3]
 October 2012 [4]
 September 2012 [3]
 August 2012 [2]
 July 2012 [5]
 June 2012 [3]
 May 2012 [2]
 April 2012 [3]
 March 2012 [4]
 February 2012 [4]
 November 2011 [1]
 October 2011 [2]
 September 2011 [1]
 July 2011 [4]
 December 2010 [6]
 November 2010 [2]
 October 2010 [3]
 September 2010 [4]
 August 2010 [2]
 July 2010 [1]
 June 2010 [3]
 May 2010 [4]
 April 2010 [5]
 March 2010 [1]
 February 2010 [2]
 January 2010 [1]
 December 2009 [6]
 November 2009 [6]
 October 2009 [11]
 September 2009 [4]
 August 2009 [12]
 July 2009 [6]
 June 2009 [9]
 May 2009 [9]
 April 2009 [6]
 March 2009 [7]
 February 2009 [9]
 January 2009 [9]
 December 2008 [7]
 November 2008 [1]
 October 2008 [1]
 August 2008 [1]
 June 2008 [4]
 April 2008 [6]
 March 2008 [2]
 February 2008 [3]
 January 2008 [1]
 December 2007 [1]
 October 2007 [2]
 September 2007 [9]
 August 2007 [19]
 July 2007 [9]
 June 2007 [13]
 May 2007 [22]
 April 2007 [6]
 March 2007 [7]
 February 2007 [7]
 January 2007 [18]
 December 2006 [5]
 November 2006 [6]
 October 2006 [10]
 September 2006 [7]
 August 2006 [11]
 July 2006 [8]
 June 2006 [16]
 May 2006 [16]
 April 2006 [7]
 March 2006 [16]
 February 2006 [11]
 January 2006 [5]
 December 2005 [17]
 November 2005 [14]
 October 2005 [8]
 September 2005 [13]
 August 2005 [22]
 July 2005 [8]
 June 2005 [17]
 May 2005 [28]
 April 2005 [12]
 March 2005 [13]
 February 2005 [13]
 January 2005 [19]
 December 2004 [16]
 November 2004 [30]
 October 2004 [41]
 September 2004 [15]
 August 2004 [18]
 July 2004 [29]
 June 2004 [25]
 May 2004 [21]
 April 2004 [18]
 March 2004 [12]
 February 2004 [6]
 January 2004 [13]
 December 2003 [24]
 November 2003 [22]
 October 2003 [16]
 September 2003 [11]
 August 2003 [14]
 July 2003 [3]
 June 2003 [2]
 May 2003 [8]
 April 2003 [4]
 March 2003 [6]
 February 2003 [3]
 January 2003 [4]
 November 2002 [12]
تماس
 emad_baghi at hotmail.com
دريافت با اي ميل
:: براي آگاهي از مطالب تازه، آدرس اي ميل خود را در کادر زير وارد نماييد:

اطلاعات جانبي
::  تاکنون 1491 مطلب و 706 نظر در اين سايت منتشر شده است.
:: براي مشاهده آمار بازديدکنندگان سايت مي توانيد را کليک نماييد.
::  نسخه اکس ام ال اين سايت را در اينجا مشاهده نماييد.
:: اين سايت توسط برنامه مووبل تايپ3.121 طراحي و اجرا شده است.
::  کليه حقوق اين سايت بر اساس امتياز Creative Commons  متعلق به عمادالدين باقي است.