دوشنبه 16 بهمن 1396

نارضایتی ها چگونه به انفجار می انجامند؟

(مورد شناسی معلمان)
مجله صدا ش148 شنبه14بهمن1396 ص10-9
عمادالدین باقی
همیشه وقتی که بهمن راه می افتد و ویران می کند، خود«بهمن» موضوع بحث قرار می گیرد و کسی به آن دانه ها و گلوله های برفی به ظاهر ناچیز و بی اهمیت اما عوامل اصلی ای که این بهمن را آفریده اند توجه نمی کند.
پس از اعتراضات نامنتظره دی ماه 1396 در صد شهر و پیامدهای تأثرآور آن، انتظار می رود متولیان امور بیش از گذشته نسبت به نارضایتی ها و اموری که جزیی به نظر می رسند توجه نمایند اما نشانه ها، مأیوس کننده اند. گویی هنگامی که زلزله ای تمام شد فراموش می شود که در منطقه ای زلزله خیز زندگی می کنند و این فراموشی، مرگبار است. از بحث های کلی و نظری گذر کرده و به یک مورد مشخص می پردازم.
اخیرا بخشنامه ای صادر شده است مبنی بر اینکه کسورات بیمه بازنشستگی معلمان حق التدریسی که به استخدام درآمده اند و در گذشته بر مبنای 9درصد محاسبه شده اکنون بر پایه 5/22 محاسبه می شود. چنانکه در نامه معلمان به رئیس جمهور هم آورده اند، معلمانی که بیش از ۲۰ سال سابقه خدمت رسمی داشته و بخشی از سنوات خدمت شان را تحت عنوان حق التدریسی اشتغcoداشته اند به اعتبار استمرار خدمت و تبدیل وضعیت استخدامی به حالت رسمی، خصوصاً به تجویز «قانون طرح الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوبه ۲۷۱۱ ۱۳۹۵» دوره حق التدریسی شان به عنوان سابقه خدمت تلقی شده است اما وزارت آموزش و پرورش علیرغم مراجعات مکرر آموزگاران برای پرداخت حق بیمه دوران حق التدریسی و احتساب آن جزو سنوات خدمت رسمی، از عمل به تکلیف قانونی خود در محاسبه حق بیمه بر مبنای زمان اشتغال (یعنی بر اساس ۹ درصد حقوق و مزایا) اجتناب کرده است ولی امروز با بخشنامه ای محاسبه آن را برخلاف قانون بر مبنای زمان کنونی (یعنی بر مبنای 5/22 درصد حقوق و مزایای فعلی) انجام می دهند.
در نتیجه برای مثال کسی که با ۲۵ سال سابقه بازنشسته می شود وچند سال از ۶۷ تا ۷۵ حق التدریس تمام وقت بوده موقع تقاضای بازنشستگی گفتند ۱۹۰ هزار تومان بابت بیمه سالهای حق التدریس باید پرداخت کند و او هم پرداخت کرده است ولی وقتی حکم بازنشستگی اش آمده مشاهده می کند که ۱۶ میلیون تومان بدهی برایش منظور و قسط بندی کرده اند. یا فرد دیگری با بیست و شش سال سابقه مبلغ یازده میلیون و نهصد وسی.هزار تومان برای پنجاه و یک ماه حق التدریس باید واریز کند.
معلمان انتظار دارند که حق بیمه دوران حق التدریسی معلمان را بر اساس تعرفه قانونی9درصد در همان زمان تدریس محاسبه و لحاظ کنند زیرا این بخشنامه برای معلمانی که درآمد کنونی هم تکافوی معاش شان را نمی کند فشار اقتصادی و روانی دوچندانی ایجاد کرده است. معلمان نیز اعتراضاتی را به شیوه های آرام و مدنی انجام داده اند. آنها در برابر دعوت های گوناگون برای برگزاری تظاهرات و تجمعات، مصلحت اندیشی و مقاومت کرده اند تا شائبه مقاصد سیاسی پیدا نکند و یا فرصت برای بهره برداری جریانات دیگر فراهم نشود که در نتیجه معلمان و منافع آنان قربانی شوند. در برابر، اما به همه راه های قانونی متوسل شده اند. تاکنون صدها شکایت در دیوان عدالت اداری ثبت کرده اند. بجز دیدار یا گفتگوی تلفنی یا نامه نگاری با بعضی از نمایندگان مجلس، برخی با رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس مستقیما گفتگو کرده و نامه ای به امضای معلمان را به دست وی رسانده اند. بعضی هم نامه هایی با امضای دبیران ذینفع، به ریاست کمیسیون اصل ۹۰ و ریاست کمیسیون اجتماعی و ریاست کمیسیون آموزش مجلس، تقدیم کرده اند. برخی دیگر با وزیرآموزش و پرورش ملاقات حضوری داشته و نامه های درخواستی همکاران فرهنگی شان را تحویل داده اند. برخی دیگر نامه ها و مستنداتی را برای معاون وزیرآموزش وپرورش فرستاده و شفاها نیز گفتگو کرده اند.
عده زیادی به دفتر رهبری و به نهاد ریاست جمهوری تلفن کرده و پیامک داده و شماره ثبت پیام یا نامه گرفته و وعده پیگیری دریافت کرده اند.عده ای دیگر به حدود ۳۰نفر از نمایندگان مجلس پیامک و تلگرام نوشته و مشکل را بازگو کرده اند.
برخی از فرهنگیان استان خوزستان و بندر ماهشهر و یا استان البرز شکایت خود را به دفتر نماینده شهر داده اند. بعضی دیگر چند بار مراجعه حضوری به اداره کل آموزش و پرورش اهواز یا استان البرز داشته اند.برخی حتی به سراغ حاجی بابایی وزیر اسبق آموزش و پرورش و نماینده فعلی رفته و شکایت کرده اند.

این همه تکاپو در حالی است که اساسا آموزگاران، نباید مضطرب و یا اسیر بوروکراسی وقتگیر و هزینه بر در این سیستم فرساینده و عقیم اداری شوند. معلمان که هیچ قصور و تقصیری نداشته اند. در واقع اگر بپذیریم که دستگاه دولتی در ان زمان بدون مصوبه ای 9درصد از حقوق را به عنوان بیمه کسر کرده(که بعید است) در هر صورت این دستگاه دولتی بوده که در دهه 60 مرتکب خطا شده است و امروز در دهه 90 باید معلمان تاوان خطای آنها را بدهند؟ از سوی دیگر قانون فقط در صورتی که به نفع متهم باشد عطف به ماسبق می شود و از نظر قانونی، قانون جدید درباره کسورات معلمان عطف به ماسبق نمی شود و ناظر به پس از تصویب قانون است.
حقوق مکتسبه ای که طبق قانون برای افراد ایجاد شده است مصون از هرگونه تعرض شناخته می‌شود و با توجه به اینکه طبق ماده ۱۵۱ قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاه استخدامی مکلف است کسور بازنشستگی پرسنل تمام وقت خود را مطابق قانون نزد صندوق بازنشستگی کارکنان دولت واریز نماید استنکاف دستگاه استخدامی از عمل به این تکلیف قانونی نفی کننده حقوق افرادی که در آن دستگاه استخدام رسمی شده‌اند نمی‌گردد.
با وجود محق بودن معلمان اما نگرانی و تکاپوی آنان و مراجعه به همه نهادهای مربوطه تاکنون هیچ ثمری نداشته و همه پنبه در گوش شان کرده اند و با بی اعتنایی کامل با این خواسته های مشروع روبرو می شوند. هنگامی که معلمان خسته شده و ناگزیر از تجمع و اعتراض گردیده و نیروی سومی هم سوار موج می شود و کلی هزینه برای کشور ایجاد می کند، ناگهان همه دست به کار می شوند، مطبوعات و رسانه ها ودولتی ها و ائمه جمعه و غیره همه به انتقاد و حمله و یا دفاع و دلسوزی می پردازند.
هرچند خوشبختانه در آخرین دقایق نگارش این یادداشت خبرهایی از دستور رئیس جمهور برای اصلاح بخشنامه یاد شده و صدور بخشنامه اصلاحی آمده است اما نمی توان این موضوع را هم ناگفته نهاد که وقتی در فرایند مشابهی در دولت پیشین عده ای از معلمان ناگزیر می شوند برای بهبود وضعیت معیشتی و حقوق و مزایای خویش دست به اعتراضات صنفی بزنند به جای اینکه سخن شان شنیده شود بازداشت می شوند و مطلوب است که همراستا با این رویکرد مثبت، برای آزادی معلمان زندانی هم تلاش شود. در حال حاضر بعضی از آنها مانند محمود بهشتی و اسماعیل عبدی در زندان بسر می برند. جرم علیرضا هاشمی هم که آزاد شده است بازدیدِ گروهی، از خانواده بعضی از معلمان بازداشتی و سخنرانی در انجا بود حال آنکه شنیدن سخن معترضان و پیگیری خواسته های شان به مراتب کم هزینه تر از نادیده گرفتن آنهاست. توجه به نارضایتی معلمان و جبران کسورات بیمه اش شان راه دوری نخواهد رفت. صرفنظر از نقدهایی که به بخشی از معلمان وارد است و باید در جای خود بدان پرداخت و شایسته تر آن است که خودشان به نقد درون صنفی همت گمارند، اگر معلمان در یک جامعه محترم شمرده و تامین باشند و عزت شان پاسداری شود، جامعه ای که به دست آنها ساخته می شود، شایسته تر، کم آسیب تر و پر بازده ترین خواهد بود.
در اواخر دوره مدیریت شهرداری پیشین تهران نوشته بودم «شهرداری تهران با بودجه 18هزار میلیارد تومان در سال، هزینه ای بیشتر دارد که یک سوم آن حقوق 65 هزار پرسنل شهرداری است ولی با دیون انباشته تقریبا 65 هزار میلیارد تومانی بعلاوه 35هزار میلیاردتومان بدهی به بانک شهر تا چندسال آینده شهر را پیش پیش فروش کرده است. این در حالی است که آموزش و پرورش با 12ونیم میلیون فراگیر و بیش از1میلیون حقوق بگیر، کل بودجه اش 35هزار میلیاردتومان است(مجله صدا، ش110 شنبه26فروردین 1396ص18و19: بالاتر از شهر سوخته). در لایحه بودجه 1397نیز اعتباری تقریبا معادل 36هزار میلیارد تومان برای آموزش و پرورش پیش بینی شده است در حالی که جمع بودجه منظور شده برای بخشی از نهادها مانند مداحان، مؤسسه اقای مصباح، نشرآثار امام، بنیادسعدی، ستاد نماز، دفتر تیلیغات حوزه، سازمان تبلیغات، شورای هماهنگی تبلیغات وچندین نهاد دیگر حدود 6012 میلیارد تومان درنظر گرفته شده است. اگر از مجموعه همه بودجه هایی که برای نهادهای فرهنگی خاص، شبه خصوصی و شخصی و غیر پاسخگو و وابسته به چهره ها و نهادها کاسته و به آموزش و پرورش اختصاص دهند حتما دستاوردی بیشتری از نظر رشد فرهنگی خواهد داشت و نارضایتی های یکی از بزرگترین اصناف کشور برطرف شده و بر جمعیت 12ونیم میلیونی تحت آموزش آنها نیز آثار مثبت برجای می نهد.
کانال گفتارهای باقی https://t.me/emadbaghi
اینستاگرام emadeddinbaghi
وبسایت emadbaghi.com
 

آخرين مطالب
بايگاني ماهانه - ميلادي
 January 2021 [12]
 December 2020 [10]
 November 2020 [16]
 October 2020 [8]
 September 2020 [13]
 August 2020 [5]
 July 2020 [10]
 June 2020 [9]
 May 2020 [12]
 April 2020 [14]
 March 2020 [13]
 February 2020 [11]
 January 2020 [7]
 December 2019 [7]
 November 2019 [6]
 October 2019 [11]
 September 2019 [10]
 August 2019 [9]
 July 2019 [8]
 June 2019 [5]
 May 2019 [10]
 April 2019 [7]
 March 2019 [8]
 February 2019 [14]
 January 2019 [5]
 December 2018 [12]
 November 2018 [6]
 October 2018 [4]
 September 2018 [6]
 August 2018 [8]
 July 2018 [7]
 June 2018 [8]
 May 2018 [5]
 April 2018 [6]
 March 2018 [8]
 February 2018 [10]
 January 2018 [8]
 December 2017 [7]
 November 2017 [5]
 October 2017 [4]
 September 2017 [4]
 August 2017 [1]
 July 2017 [5]
 June 2017 [2]
 May 2017 [6]
 April 2017 [3]
 March 2017 [2]
 February 2017 [7]
 January 2017 [8]
 December 2016 [2]
 November 2016 [3]
 October 2016 [4]
 September 2016 [1]
 August 2016 [2]
 July 2016 [2]
 June 2016 [4]
 May 2016 [1]
 April 2016 [3]
 February 2016 [1]
 January 2016 [4]
 December 2015 [2]
 November 2015 [4]
 October 2015 [1]
 September 2015 [1]
 August 2015 [6]
 July 2015 [1]
 June 2015 [4]
 May 2015 [3]
 February 2015 [5]
 January 2015 [6]
 November 2014 [5]
 October 2014 [1]
 September 2014 [5]
 August 2014 [1]
 July 2014 [1]
 June 2014 [3]
 May 2014 [2]
 April 2014 [3]
 March 2014 [2]
 February 2014 [2]
 January 2014 [2]
 December 2013 [5]
 November 2013 [4]
 October 2013 [3]
 September 2013 [4]
 August 2013 [5]
 July 2013 [6]
 June 2013 [1]
 May 2013 [1]
 March 2013 [1]
 February 2013 [3]
 January 2013 [2]
 December 2012 [4]
 November 2012 [3]
 October 2012 [4]
 September 2012 [3]
 August 2012 [2]
 July 2012 [5]
 June 2012 [3]
 May 2012 [2]
 April 2012 [3]
 March 2012 [4]
 February 2012 [4]
 November 2011 [1]
 October 2011 [2]
 September 2011 [1]
 July 2011 [4]
 December 2010 [6]
 November 2010 [2]
 October 2010 [3]
 September 2010 [4]
 August 2010 [2]
 July 2010 [1]
 June 2010 [3]
 May 2010 [4]
 April 2010 [5]
 March 2010 [1]
 February 2010 [2]
 January 2010 [1]
 December 2009 [6]
 November 2009 [6]
 October 2009 [11]
 September 2009 [4]
 August 2009 [12]
 July 2009 [6]
 June 2009 [9]
 May 2009 [9]
 April 2009 [6]
 March 2009 [7]
 February 2009 [9]
 January 2009 [9]
 December 2008 [7]
 November 2008 [1]
 October 2008 [1]
 August 2008 [1]
 June 2008 [4]
 April 2008 [6]
 March 2008 [2]
 February 2008 [3]
 January 2008 [1]
 December 2007 [1]
 October 2007 [2]
 September 2007 [9]
 August 2007 [19]
 July 2007 [9]
 June 2007 [13]
 May 2007 [22]
 April 2007 [6]
 March 2007 [7]
 February 2007 [7]
 January 2007 [18]
 December 2006 [5]
 November 2006 [6]
 October 2006 [10]
 September 2006 [7]
 August 2006 [11]
 July 2006 [8]
 June 2006 [16]
 May 2006 [16]
 April 2006 [7]
 March 2006 [16]
 February 2006 [11]
 January 2006 [5]
 December 2005 [17]
 November 2005 [14]
 October 2005 [8]
 September 2005 [13]
 August 2005 [22]
 July 2005 [8]
 June 2005 [17]
 May 2005 [28]
 April 2005 [12]
 March 2005 [13]
 February 2005 [13]
 January 2005 [19]
 December 2004 [16]
 November 2004 [30]
 October 2004 [41]
 September 2004 [15]
 August 2004 [18]
 July 2004 [29]
 June 2004 [25]
 May 2004 [21]
 April 2004 [18]
 March 2004 [12]
 February 2004 [6]
 January 2004 [13]
 December 2003 [24]
 November 2003 [22]
 October 2003 [16]
 September 2003 [11]
 August 2003 [14]
 July 2003 [3]
 June 2003 [2]
 May 2003 [8]
 April 2003 [4]
 March 2003 [6]
 February 2003 [3]
 January 2003 [4]
 November 2002 [12]
تماس
 emad_baghi at hotmail.com
دريافت با اي ميل
:: براي آگاهي از مطالب تازه، آدرس اي ميل خود را در کادر زير وارد نماييد:

اطلاعات جانبي
::  تاکنون 1491 مطلب و 706 نظر در اين سايت منتشر شده است.
:: براي مشاهده آمار بازديدکنندگان سايت مي توانيد را کليک نماييد.
::  نسخه اکس ام ال اين سايت را در اينجا مشاهده نماييد.
:: اين سايت توسط برنامه مووبل تايپ3.121 طراحي و اجرا شده است.
::  کليه حقوق اين سايت بر اساس امتياز Creative Commons  متعلق به عمادالدين باقي است.