پنجشنبه 3 اسفند 1396

ماجرای دراویش و ضرورت پرهیز از خشونت

(روزنامه وزین سازندگی تیتر: «همه را با یک چوب نرانیم» انتخاب کرده و تغییراتی جزیی با موافقت نویسنده انجام داده است)
روزنامه سازندگی پنج شنبه3 اسفند1396 ص 27
عمادالدین باقی
دراویش در تاریخ ایران دوران پر فراز و فرودی را سپری کرده اند. گاه جدال متصوفه و متشرعه در کار بوده و گاه آنها با اقتداریابی خود تشیع را گسترش داده اند، سپس فقیهان از آن بهره مند شده اند. در میان متصوفه نحله ها و گرایش های مختلفی وجود داشته که برخی چنان به تشیع و فقها نزدیک بودند که تمایز شان کار دشواری بوده است اما اکنون بحث بر سر صوفیه در تاریخ نیست. دروایش خاکساری و گنابادی دست کم در دهه های اخیر چنان همزیستی ای با سایر فرق اسلامی به ویژه تشیع داشته اند که مردم قایل به تضادی میان انها نبودند. در طول سه دهه نخست جمهوری اسلامی نیز انان همواره پابه پای انقلاب و نظام برآمده از آن بودند. دکتر نورعلی تابنده یکی از شخصیت های همراه با انقلاب اسلامی بود و پیش از انقلاب وکالت مبارزان را برعهده می گرفت و پس از انقلاب در دوره جنگ فعال بودند اما از یک دهه پیش با اقتداریابی خزنده جریانات ضد تصوف و عرفان که با بنیانگذار جمهوری اسلامی نیز به همین سبب دشمنی هایی داشتند ولی با نقاب تزویر و در پوشش مدافعان نظام به جایگاهی دست یافتند، اقدامات خشونت باری را علیه آنان تجویز کرده و بر تضادهای غیر ضرور افزودند. از آن پس بود که برخوردهای حذفی و کنش ها و واکنش ها شروع شد و بارها افراد دلسوزی در درون نظام و در جامعه رسانه ای کشور نسبت به آن هشدار دادند
دراویش، شیعه دوازده امامی هستند که عقایدو اعمال شان با بقیه شیعیان تفاوت چندانی ندارد و در خرافات و غالی گری نیز برخی مداحان و دسته های مذهبی ضد دروایش، گوی سبقت را از آنها ربوده اند.
در ماه های اخیر دست های پیدا و پنهانی به ویژه از درون، در کار راه اندازی آشوب هایی برای بهم ریختگی ایران هستند. در چنین شرایطی ناگهان خبر یا شایعه ای مبنی بر حکم دستگیری دکتر تابنده 90 ساله، پیر فقرای گنابادی پخش شده و عده ای از آنان برای جلوگیری از بازداشت مراد سالخورده خویش، گرد خانه او اجتماع می کنند. این رخداد به آسانی مهار شدنی بود به ویژه که دکتر تابنده به مرام ضدخشونت و همراهی با نظم موجود باور دارد اما تحریکات ادامه می یابد تا اینکه طبق فیلم ویدیویی منتشر شده، یکی از دروایش با مشاهده صحنه حمله نیروهای امنیتی به هیجان امده و دست به واکنش جنون آمیزی می زند و با اتوبوس، عده ای را زیر می گیرد. این عمل چه واکنش باشد چه کنش، بدون تردید مجرمانه است اما نمی توان آن را از مجموعه رویدادهای پیشین جدا کرد. مرتکب این جنایت، مجرم است و کسانی هم که با پخش شایعات و تحریک عواطف، زمینه ساز آن شدند شریک جرم اند. آنچه پس از این حادثه ناگوار و شهادت سه تن از پرسنل نیروی انتظامی روی داد موضعگیری ها و نوشته هایی است که بر آتش فتنه می دمند و همچون برخی فرصت طلبان خارج نشین و مدعی اصلاح طلبی، از موضع روشنفکرانه، عمل یک فرد گناهکار را به کلیت دروایش تعمیم داده و آن را مبنای تحلیل رفتار همه آنان می گیرند در حالی که دروایش در همه این سال ها نشان داده اند که اهل مسالمت و مخالف خشونت اند و نمی توان به استناد عمل یک تن یا حتی چند تن از آنان، یک جریان تاریخی و جمعیت بزرگ را متهم ساخت. این شیوه شبیه شیوه آنانی است که به استتناد جنایات داعش، همه مسلمانان جهان را متهم می سازند.
امروز چهارشنبه2اسفند، بیانیه دکتر تابنده که نوعی اعلام برائت از اقدام خشونت بار یک درویش هیجان زده است، خط بطلانی بر تحلیل های عوامفریبانه کسانی بود که به استناد عمل مجرمانه یک فرد هیجانی مجوز خشونت علیه جامعه دروایش را که شهروندان این دیار هستند صادر می کردند. در بیانیه دکتر تابنده ضمن تسلیت به خانواده کشته شدگان حادثه اخیر در خیابان گلستان آمده است: « من خودم اعتقاداتم بنا بر مذهب شیعه است، شیعه‌ی دوازده امامی، که منتظر ظهور دوازدهمین امام (عج) هستم.... خوشبختانه امروز که عنان مملکت در دست بزرگانی است که به خدا و رسولش (ص) معتقدند، خوب است که آنها سعی کنند دشمنی‌ها را که موجب این قبیل درگیری‌های دردناک و این طور نگرانی‌ها و غصه‌ها می‌شود از داخل جامعه بردارند. آنها باید سعی کنند که دشمنی‌ای در بین مردم نباشد و به دیده محبت به یکدیگر نگاه بکنند. اگر به این طریق باشد، آنهایی هم که مهر ندارند، یعنی نمی‌خواهند مهر بورزند، خودبخود از جامعه طرد می‌شوند و محتاج به طرد حکومتی نیست و جامعه اینها را طرد می‌کند....بنابراین ممکن است در مسلک درویشی هم کسانی باشند که برخلاف دستورات درویشی و عرفانی رفتار می‌کنند، یا روی غلبه‌ی احساسات و با ابراز احساسات قوی از کوره در می‌روند و چه بسا مرتکب اعمال نادرست و نامقبول درویشی شوند، باید جلوی آنها را گرفت که از کوره در نروند، ولی بالاخره آنها هم انسان‌هایی هستند که باید به حالشان رسیدگی شود تا به خطای خود پی برند»
تداوم تنش ها و درگیری های مذهبی به ویژه در شرایطی که گرگان برای این سرزمین دندان تیز کرده اند صلاح ملک و ملت نیست. ایجاد اعتماد و همدلی ضرورت مبرم زیست جمعی ما است.

کانال روزنامه سازندگی
@saazandegi

کانال گفتارهای باقی
https://t.me/emadbaghi

اینستاگرام emadeddinbaghi
 

آخرين مطالب
بايگاني ماهانه - ميلادي
 July 2019 [5]
 June 2019 [5]
 May 2019 [10]
 April 2019 [7]
 March 2019 [8]
 February 2019 [14]
 January 2019 [5]
 December 2018 [12]
 November 2018 [6]
 October 2018 [4]
 September 2018 [6]
 August 2018 [8]
 July 2018 [6]
 June 2018 [8]
 May 2018 [5]
 April 2018 [6]
 March 2018 [8]
 February 2018 [10]
 January 2018 [8]
 December 2017 [7]
 November 2017 [5]
 October 2017 [4]
 September 2017 [4]
 August 2017 [1]
 July 2017 [5]
 June 2017 [2]
 May 2017 [6]
 April 2017 [3]
 March 2017 [2]
 February 2017 [7]
 January 2017 [8]
 December 2016 [2]
 November 2016 [3]
 October 2016 [4]
 September 2016 [1]
 August 2016 [2]
 July 2016 [2]
 June 2016 [4]
 May 2016 [1]
 April 2016 [3]
 February 2016 [1]
 January 2016 [4]
 December 2015 [2]
 November 2015 [4]
 October 2015 [1]
 September 2015 [1]
 August 2015 [6]
 July 2015 [1]
 June 2015 [4]
 May 2015 [3]
 February 2015 [5]
 January 2015 [6]
 November 2014 [5]
 October 2014 [1]
 September 2014 [5]
 August 2014 [1]
 July 2014 [1]
 June 2014 [3]
 May 2014 [2]
 April 2014 [3]
 March 2014 [2]
 February 2014 [2]
 January 2014 [2]
 December 2013 [5]
 November 2013 [4]
 October 2013 [3]
 September 2013 [4]
 August 2013 [5]
 July 2013 [6]
 June 2013 [1]
 May 2013 [1]
 March 2013 [1]
 February 2013 [3]
 January 2013 [2]
 December 2012 [4]
 November 2012 [3]
 October 2012 [4]
 September 2012 [3]
 August 2012 [2]
 July 2012 [5]
 June 2012 [3]
 May 2012 [2]
 April 2012 [3]
 March 2012 [4]
 February 2012 [4]
 November 2011 [1]
 October 2011 [2]
 September 2011 [1]
 July 2011 [4]
 December 2010 [6]
 November 2010 [2]
 October 2010 [3]
 September 2010 [4]
 August 2010 [2]
 July 2010 [1]
 June 2010 [3]
 May 2010 [4]
 April 2010 [5]
 March 2010 [1]
 February 2010 [2]
 January 2010 [1]
 December 2009 [6]
 November 2009 [6]
 October 2009 [11]
 September 2009 [4]
 August 2009 [12]
 July 2009 [6]
 June 2009 [9]
 May 2009 [9]
 April 2009 [6]
 March 2009 [7]
 February 2009 [9]
 January 2009 [9]
 December 2008 [7]
 November 2008 [1]
 October 2008 [1]
 August 2008 [1]
 June 2008 [4]
 April 2008 [6]
 March 2008 [2]
 February 2008 [3]
 January 2008 [1]
 December 2007 [1]
 October 2007 [2]
 September 2007 [9]
 August 2007 [19]
 July 2007 [9]
 June 2007 [13]
 May 2007 [22]
 April 2007 [6]
 March 2007 [7]
 February 2007 [7]
 January 2007 [18]
 December 2006 [5]
 November 2006 [6]
 October 2006 [10]
 September 2006 [7]
 August 2006 [11]
 July 2006 [8]
 June 2006 [16]
 May 2006 [16]
 April 2006 [7]
 March 2006 [16]
 February 2006 [11]
 January 2006 [5]
 December 2005 [17]
 November 2005 [14]
 October 2005 [8]
 September 2005 [13]
 August 2005 [22]
 July 2005 [8]
 June 2005 [17]
 May 2005 [28]
 April 2005 [12]
 March 2005 [13]
 February 2005 [13]
 January 2005 [19]
 December 2004 [16]
 November 2004 [30]
 October 2004 [41]
 September 2004 [15]
 August 2004 [18]
 July 2004 [29]
 June 2004 [25]
 May 2004 [21]
 April 2004 [18]
 March 2004 [12]
 February 2004 [6]
 January 2004 [13]
 December 2003 [24]
 November 2003 [22]
 October 2003 [16]
 September 2003 [11]
 August 2003 [14]
 July 2003 [3]
 June 2003 [2]
 May 2003 [8]
 April 2003 [4]
 March 2003 [6]
 February 2003 [3]
 January 2003 [4]
 November 2002 [12]
تماس
 emad_baghi at hotmail.com
دريافت با اي ميل
:: براي آگاهي از مطالب تازه، آدرس اي ميل خود را در کادر زير وارد نماييد:

اطلاعات جانبي
::  تاکنون 1304 مطلب و 706 نظر در اين سايت منتشر شده است.
:: براي مشاهده آمار بازديدکنندگان سايت مي توانيد را کليک نماييد.
::  نسخه اکس ام ال اين سايت را در اينجا مشاهده نماييد.
:: اين سايت توسط برنامه مووبل تايپ3.121 طراحي و اجرا شده است.
::  کليه حقوق اين سايت بر اساس امتياز Creative Commons  متعلق به عمادالدين باقي است.