شنبه 13 بهمن 1397

گشاده دستی در عفو

عمادالدین باقی
https://t.me/emadbaghi
روزنامه سازندگی،ش293 شنبه13بهمن1397ص4 ( با حذف چند کلمه در اختیار روزنامه قرار گرفت)

ازآغاز دوره اخیر قوه قضاییه، راهبرد این قوه قاطعیت در اجرای مجازات ها اعلام شد و گفتند مجازات باید سخت باشد تا بازدارنده باشد. یکی از نخستین اقدامات این بود که بخش مرخصی آیین نامه سازمان زندان ها تغییر کرد و مقررات سختگیرانه تری برای مرخصی و "رأی باز" وضع شد. در همان زمان هشدار دادیم که این سیاست ها پیشتر آزموده شده و روش تعذیب بی نتیجه بوده و در انتخاب میان مدل رعایت تشریفات دادرسی عادلانه و مدل "کنترل جرم" که مبتنی بر حقوق تنبیهی است، دنیا به سوی پرهیز از روش شدت مجازات می رود، اما این بحث ها سودی نداشت. در نتیجه این راهبرد، تعداد زندانیان کشور در این دوره به بیش ازدوبرابر افزایش یافت و این شدت عمل موجب کاهش جرم نگردید. تعداد پرونده های وارده به قوه قضاییه از 8 میلیون در اواخر دوره ریاست آیت الله شاهرودی به 15 تا16 میلیون(طبق اظهارات مکرر رئیس کنونی قوه و سایر مسئولان قضایی) رسیده است. آثار گسترده تخریبی اقتصادی و اجتماعی این حجم از زندانی و پرونده ها، نیازمند گفتار مستقلی است به ویژه پیامدهای اطاله دادرسی ناشی از وفور پرونده ها.
بار مالی و روانی افزایش زندانیان برای یک جامعه و دولت، بسیارسنگین است و یکی از راه های مواجهه با آن "عفو" است اما این عفو بیش از آنکه ناشی از رأفت انسانی باشد ناشی از اجبار است و حد آن تا جایی است که مشکل حکومت را حل کند لذا از نظر اجتماعی تأثیر مثبت کمتری دارد اما اگر تبدیل به عفو عمومی شود التیام بخش جامعه و شکاف های دولت-ملت است.
یکی از فواید عفو عمومی، سهل گیرانه تر بودن آن است که مصادیق بیشتری از جمله زندانیان وجدان یا متهمان و زندانیان سیاسی را در برمی گیرد.
تعداد زندانیان سیاسی نسبت به زندانیان عادی بسیار ناچیز است و برای تقریب ذهن می توان گفت از 400هزار زندانی ممکن است حداکثر 4هزار تن زندانی سیاسی و امنیتی وجود داشته باشد اما هزینه بین المللی و سیاسی آن بیش از آن 400 هزار زندانی است و باید عفو بتواند آنها را در بربگیرد تا بازتاب و ارزیابی حقوق بشری مثبتی از عفو ارائه شود.
اما یکی از مشکلات بزرگ عفو، اجرای آن است. دو نوع عفو وجود دارد. یکی عفو موردی که شامل زندانیانی است که بطور موردی پرونده شان در کمیسیون عفو بررسی شده و در لیست قرار گرفته اند و وقتی لیست آنان طبق اختیارات رهبری در اصل 110 امضا شد اجرای آن گریز ناپذیر است اما در عفو کلی، معیارها و ضوابطی ارایه می شود. برای مثال گفته می شود زندانیانی که فلان مقدار محکومیت دارند در صورت گذراندن فلان مدت از محکومیت آزاد می شوند.یا گفته می شود کلیه محکومان یکسال تا پنج سال چهارپنجم از مجازات شان بخشیده می شود به استثتای جرائم دایرکردن اماکن فساد و فحشا و جاسوسی و...
دادستانی باید این ضابطه ها را با مصادیق تطبیق داده و کلیه زندانیانی را که مشمول آن می شوند آزاد کند. همین جا است که روحیات و دیدگاه ها و سلیقه های شخصی به شدت مجال دخالت و تأثیر گذاری پیدا می کنند و مقامات مجری بخشنامه عفو می توانند افراد زیادی را به عناوین مختلف امنیتی بودن و غیره استثنا نمایند، در نتیجه پروژه عفو را بی اثر کرده و حتی از حیز انتفاع ساقط کنند.  مصادیق مشخصی با مدارک و مستندات در اختیار داریم که کمیسیون عفو، زندانی سیاسی را در لیست عفو گذاشته اما همین عوامل مانع اجرا شده اند. در حال حاضر تعداد زیادی از افراد با عناوین مختلف مندرج در قانون مجازات اسلامی محکوم شده ولی از شمول قانون جرم سیاسی خارج نگه داشته می شوند در حالی که ماهیت پرونده، سیاسی است و آزادی آنها می تواند باور و اعتماد به روند عفو عمومی و ارزیابی مثبت حقوق بشری از آن را ایجاد کند.
بنابراین با توجه به اینکه ریاست کنونی قوه قضاییه و دیگر مدیران او برآنند که در واپسین روزهای حضور در این جایگاه، خاطره نیکویی برجای بگذارند بایسته است عفو گسترده اعلامی، شامل همه کسانی شود که طبق قانون جرم سیاسی علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست داخلی یا خارجی کشور اقدامی کرده اند بدون اینکه مرتکب قتل و عملیات تروریستی شده باشند و نیز کسانی که طبق قانون جرم سیاسی مرتکب توهین یا افترا و نشر اکاذیب نسبت به رهبری( که خود اعلام کرده اند از کسی بخاطر اهانت شکایت ندارند)، رؤسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان شده اند و نیز اقداماتی که وفق قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات انجام شده و همچنین جرایم موضوع مواد (498)، (499)، (500)، 513 و 514و خصوصا مواد (610) و (698) و نیز مواد 729 تا 755 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی و نیز مرتکبان جرایم مندرج در قانون جرایم رایانه ای و نیز قانون مطبوعات را در بر گیرد. حتی در جرائم جاسوسی هم اگر اتهام افراد منطبق با تعریف اسناد محرمانه و سری در قانون اطلاعات و اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب 29/11/1353 و ماده (5) آيين نامه طرز نگاهداری اسناد سری و محرمانه و نیز مواد (4) و (13) قانون مجازات جرایم نيروهای مسلح جمهوری اسلامی ايران نباشد، مشمول عفو و آزادی شوند.
گرچه همه زندانیان، بشرند و از آزادی هر زندانی و بازگشت آنها به آغوش خانواده خشنود می شویم اما دلیل اینکه از منظر حقوق بشری آزادی زندانیان سیاسی که شامل مواد و موارد ذکر شده در بالا می شوند با وجود تعداد ناچیزشان اما مهم تر و پربازتاب تر از آزادی دیگران است این است که در همه نظام های سیاسی و حتی در قوانین کنونی ایران پذیرفته شده است که جرم سیاسی جرم شرافتمندانه و با انگیزه دیگرخواهانه است نه خودخواهانه. بخشی از موارد ذکر شده در بالا جزو این گروه به شمار می آیند.
بنابراین انتطار می رود:
1- عفو، گسترده باشد نه در حد رفع مشکل نگهداری زندانیان.
2- شامل همه زندانیان سیاسی و حتی امنیتی گردد.
3-اجرا کنندگان بخشنامه عفو تحت نظارت باشند و نتوانتد با توسل به اعمال سلیقه و فکر شخصی خود و اعمال استثنای زیاد، عفو را از ارزش بیندازند.
آزادی همه معلمان زندانی، متهمان محیط زیستی، و فعالان های مدنی و سیاسی و حقوق بشری، دانشجویان، دراویش، کسانی که مرتبط با وقایع سال 1388 بوده اند و زنان زندانی حتی اگر به باور مراجع حکومتی مرتکب جرم شده باشند(که عفو در اینصورت از نظر آنها معنی می دهد) و همچنین رفع حصرها می تواند باور عمومی به اقدام شایسته و ارزشمند عفو گسترده را تقویت کرده و در التیام فضای عمومی مؤثر واقع شود.
کانال گفتارهای باقی
 https://t.me/emadbaghi
اینستاگرام   emadeddinbaghi
وبسایت www.emadbaghi.com
فیس بوک         Emadbaqi@
 

آخرين مطالب
بايگاني ماهانه - ميلادي
 January 2021 [12]
 December 2020 [10]
 November 2020 [16]
 October 2020 [8]
 September 2020 [13]
 August 2020 [5]
 July 2020 [10]
 June 2020 [9]
 May 2020 [12]
 April 2020 [14]
 March 2020 [13]
 February 2020 [11]
 January 2020 [7]
 December 2019 [7]
 November 2019 [6]
 October 2019 [11]
 September 2019 [10]
 August 2019 [9]
 July 2019 [8]
 June 2019 [5]
 May 2019 [10]
 April 2019 [7]
 March 2019 [8]
 February 2019 [14]
 January 2019 [5]
 December 2018 [12]
 November 2018 [6]
 October 2018 [4]
 September 2018 [6]
 August 2018 [8]
 July 2018 [7]
 June 2018 [8]
 May 2018 [5]
 April 2018 [6]
 March 2018 [8]
 February 2018 [10]
 January 2018 [8]
 December 2017 [7]
 November 2017 [5]
 October 2017 [4]
 September 2017 [4]
 August 2017 [1]
 July 2017 [5]
 June 2017 [2]
 May 2017 [6]
 April 2017 [3]
 March 2017 [2]
 February 2017 [7]
 January 2017 [8]
 December 2016 [2]
 November 2016 [3]
 October 2016 [4]
 September 2016 [1]
 August 2016 [2]
 July 2016 [2]
 June 2016 [4]
 May 2016 [1]
 April 2016 [3]
 February 2016 [1]
 January 2016 [4]
 December 2015 [2]
 November 2015 [4]
 October 2015 [1]
 September 2015 [1]
 August 2015 [6]
 July 2015 [1]
 June 2015 [4]
 May 2015 [3]
 February 2015 [5]
 January 2015 [6]
 November 2014 [5]
 October 2014 [1]
 September 2014 [5]
 August 2014 [1]
 July 2014 [1]
 June 2014 [3]
 May 2014 [2]
 April 2014 [3]
 March 2014 [2]
 February 2014 [2]
 January 2014 [2]
 December 2013 [5]
 November 2013 [4]
 October 2013 [3]
 September 2013 [4]
 August 2013 [5]
 July 2013 [6]
 June 2013 [1]
 May 2013 [1]
 March 2013 [1]
 February 2013 [3]
 January 2013 [2]
 December 2012 [4]
 November 2012 [3]
 October 2012 [4]
 September 2012 [3]
 August 2012 [2]
 July 2012 [5]
 June 2012 [3]
 May 2012 [2]
 April 2012 [3]
 March 2012 [4]
 February 2012 [4]
 November 2011 [1]
 October 2011 [2]
 September 2011 [1]
 July 2011 [4]
 December 2010 [6]
 November 2010 [2]
 October 2010 [3]
 September 2010 [4]
 August 2010 [2]
 July 2010 [1]
 June 2010 [3]
 May 2010 [4]
 April 2010 [5]
 March 2010 [1]
 February 2010 [2]
 January 2010 [1]
 December 2009 [6]
 November 2009 [6]
 October 2009 [11]
 September 2009 [4]
 August 2009 [12]
 July 2009 [6]
 June 2009 [9]
 May 2009 [9]
 April 2009 [6]
 March 2009 [7]
 February 2009 [9]
 January 2009 [9]
 December 2008 [7]
 November 2008 [1]
 October 2008 [1]
 August 2008 [1]
 June 2008 [4]
 April 2008 [6]
 March 2008 [2]
 February 2008 [3]
 January 2008 [1]
 December 2007 [1]
 October 2007 [2]
 September 2007 [9]
 August 2007 [19]
 July 2007 [9]
 June 2007 [13]
 May 2007 [22]
 April 2007 [6]
 March 2007 [7]
 February 2007 [7]
 January 2007 [18]
 December 2006 [5]
 November 2006 [6]
 October 2006 [10]
 September 2006 [7]
 August 2006 [11]
 July 2006 [8]
 June 2006 [16]
 May 2006 [16]
 April 2006 [7]
 March 2006 [16]
 February 2006 [11]
 January 2006 [5]
 December 2005 [17]
 November 2005 [14]
 October 2005 [8]
 September 2005 [13]
 August 2005 [22]
 July 2005 [8]
 June 2005 [17]
 May 2005 [28]
 April 2005 [12]
 March 2005 [13]
 February 2005 [13]
 January 2005 [19]
 December 2004 [16]
 November 2004 [30]
 October 2004 [41]
 September 2004 [15]
 August 2004 [18]
 July 2004 [29]
 June 2004 [25]
 May 2004 [21]
 April 2004 [18]
 March 2004 [12]
 February 2004 [6]
 January 2004 [13]
 December 2003 [24]
 November 2003 [22]
 October 2003 [16]
 September 2003 [11]
 August 2003 [14]
 July 2003 [3]
 June 2003 [2]
 May 2003 [8]
 April 2003 [4]
 March 2003 [6]
 February 2003 [3]
 January 2003 [4]
 November 2002 [12]
تماس
 emad_baghi at hotmail.com
دريافت با اي ميل
:: براي آگاهي از مطالب تازه، آدرس اي ميل خود را در کادر زير وارد نماييد:

اطلاعات جانبي
::  تاکنون 1491 مطلب و 706 نظر در اين سايت منتشر شده است.
:: براي مشاهده آمار بازديدکنندگان سايت مي توانيد را کليک نماييد.
::  نسخه اکس ام ال اين سايت را در اينجا مشاهده نماييد.
:: اين سايت توسط برنامه مووبل تايپ3.121 طراحي و اجرا شده است.
::  کليه حقوق اين سايت بر اساس امتياز Creative Commons  متعلق به عمادالدين باقي است.