شنبه 20 مهر 1398

رنگین کمان زندگی ورای جنگ خاورمیانه

(جنگ ترکیه علیه کردها)
عمادالدین باقی
https://t.me/emadbaghi
روزنامه سازندگی، ش497 یکشنبه21مهر1398ص2

در منطقه پرآشوب خاورمیانه انگار مردمانش نفرین شده اند و روزی نیست که خبری از حادثه و مرگ و جنگ از جانب عراق، افغانستان، پاکستان، ترکیه و سوریه اش نیاید. از وقتی خبر آمادگی ترکیه برای حمله به کردهای سوریه آمد خودمان کم درد و رنج داشتیم و حوادث عراق و فقر و بیکاری و شورش و کشته و زخمی های آنجا و کشتارهای افغانستان و لیبی و... کم بود که جنگ ترکیه هم اضافه شد.
اینها همه مسلمان ها هستند که علیه هم می جنگند و به نظر می رسد از هر صد کشته در منطقه 99 نفرش به دست خود مسلمان هاست در حالی که بیشترین تاکید بر دوری ازقوم گرایی و نژادپرستی و تاکید بر تقوی به عنوان معیار فضیلت و نیز رواداری میان مذاهب در همین آیین است اما ستیزه های قوم گرایانه و خشونت های مذهبی در منطقه بیداد می کند آنگاه مسلمانان انتطار دارند دنیا به اسلام به چشم آیین رحمت بنگرد. در واقع بزرگترین دشمنی با این آیین و بدنام کردنش توسط پیروان همین آیین صورت می گیرد و آن کاریکاتورهای موهن دو نشریه اروپایی نتیجه همین اعمال است ولی مسلمان ها به کاریکاتوریست های موهن حمله می کنند و نقش خود را در پیدایی این دیدگاه نمی بینند.
از وقتی خبر خیز ترکیه برای حمله آمد دلنگران خانه هایی بودیم که سوگوار می شوند و سرانجام آنچه نباید رخ می داد رخ داد. دنیای عجیبی است. ترکیه دست به حمله نظامی به کردهای سوریه می زند و نام عملیات "چشمه صلح" بر آن می گذارد و هدف آن را بازگرداندن صلح و ثبات اعلام می کند، شبیه کاری که اسراییل و امریکا و سوریه و روسیه در راه اندازی جنگ ها کرده و می کنند. آنها همه چیز را از دید خود می بینند نه از دید زن و مرد و کودکی که گلوله بر تن شان می نشیند و مادری که فرزندش جلوی چشمش تکه پاره می شود و زنی که شوهرش نابود می شود و خانواده هایی که خانه خراب و آواره می شوند....
آیا برای جلوگیری از کریدور مورد ادعای دولت ترکیه راه مذاکره و یا راه دیوارکشی و مانع سازی و راه های دیگر وجود نداشت؟
این کلمه مقابله با تروریسم هم دستاویزی شده است برای توجیه جنگ و خشونت. تروریسم آن است که همه آن را تروریسم بدانند نه فقط دولت ذینفع. این نوع مواجهه با "مقوله تروریسم" فقط فرصت پیدایی و رشد واقعی تروریسم را ایجاد می کند و داعش را باز می گرداند.
این اقدام جنگی ترکیه که به تقلید از آمریکا به نام جنگ علیه تروریسم آغاز شد منازعه کهنه ترک و کرد را نهادینه تر می کند و این یعنی تقویت چشمه جنگ برای زمانی طولانی تر در حالی که چشمه صلح این است که زمینه این جدال ها ازمیان برود و مدال صلح از آن کسی است که چشمه صلح را اینگونه بسازد نه با جنگ و تشدید نفرت های قومی.
همواره درباره این مسئله در اندیشه بودم که چرا با وجود همزیستی غالب اقوام ایرانی و خویشاوندهای ترک و کرد و لر و فارس و بلوچ و عرب و گیل، میان برخی از کردها و ترک های ایران صمیمت جاری نیست در حالی که دو قوم ترک و کرد کنار هم زندگی می کنند و هیچ دلیل منطقی برای کدورت آنها وجود ندارد. این معضل در ارومیه خودمان که اهالی این دو قوم کنار هم زندگی می کنند بازتاب عینی تری پیدا می کند در حالی که هیچ منطقی برای این نقار وجود ندارد اما یکی می گوید کردها باید ترکی بیاموزند و دیگری می گوید نطق عضو شورای شهر تهدید امنیت ملی است و هر روز حادثه ای برپاست و سرمایه و انرژی و ذهن این مردم به جای اینکه صرف توسعه شود صرف این مسایل بی ارزش شده و دولت مرکزی هم پیوسته باید مراقب باشد و هزینه کند که حادثه ای رخ ندهد. جنگ ترکیه علیه کردهای سوریه محصول چنین تضاد تاریخیِ قومی است که بر کل اقوام ترک و کرد در منطقه تاثیر می گذارد و ملت هایی چون ایران که اقوام گوناگون شان در چارچوب یک سرزمین واحد قرن ها همزیستی داشته اند تحت تاثیر قرار می گیرند. چه بسا بخشی از تیرگی ها میان ترک ها و کردهای دیگر کشور ها نیز بازتاب درگیری های درازمدت و خونین ترک و کرد در ترکیه باشد. در واقع ترکیه با جنگ خود علیه کردهای سوریه دامنه این نفرت سازی قومی را گسترش می دهد و به کل منطقه جنگی را تحمیل می کند ولو اینکه جنگ عاطفی باشد که می تواند بستر ناسازگاری های مزمن شده برای آینده گردد. از این منظر دولت ایران نباید بی تفاوت باشد. از این منظر که اقدام ترکیه، امنیت ملی ایران را هم در درازمدت تحت تاثیر قرار می دهد دولت ایران باید میانجی صلح شود و ترکیه را از ادامه خشونت باز دارد. تنوع قومیت های خاورمیانه می تواند منبعی غنی برای رنگین کمان فرهنگی و زیستی منطقه و جاذبه ای برای بشریت باشد اما دولت های قوم اندیش این فرصت زندگی را به فرصت مرگ و جنگ تبدیل کرده اند.. قدرت گرفتن حزب اعتدال و توسعه در ترکیه و وعده ها و حرکت های نخستین آن موجی از امید به وفاق منطقه ای را به وجود آورد ولی حرکت های چندسال اخیر حکومت ترکیه این امیدها را به یأس بدل کرد.
ایران و ترکیه می توانستند دست در دست هم معضل تاریخی کرد و ترک را به سود رنگین کمان زیست صلح آمیز منطقه حل کنند اما دولت ترکیه نتوانست خود را از اسارت کینه های بدریه و حُنینیه رها کند. هنوز هم فرصت برای چشمه های واقعی صلح هست اگر دولت ترکیه از چنبره قوم گرایی بیرون آید و با معیار حقوق بشری ناب به روابط و مسایل قومی و منطقه ای بنگرد و راه حل بجوید.
خاورمیانه تشنه صلح، همزیستی و توسعه است و مردمش نیازمند زندگی، رفاه، امنیت و دولت های خیراندیش و دوراندیش.

نگارش: پنج شنبه18مهر1398 ساعت6 بامداد. چنانکه در پاورقی روزنامه هم ذکر شده این مقاله روز پنج شنبه در اختیار روزنامه قرار گرفت.
کانال گفتارهای باقی
 https://t.me/emadbaghi
اینستاگرام   emadeddinbaghi
وبسایت www.emadbaghi.com
فیس بوک         Emadbaqi@
 

آخرين مطالب
بايگاني ماهانه - ميلادي
 January 2020 [7]
 December 2019 [7]
 November 2019 [7]
 October 2019 [12]
 September 2019 [10]
 August 2019 [9]
 July 2019 [6]
 June 2019 [5]
 May 2019 [10]
 April 2019 [7]
 March 2019 [8]
 February 2019 [14]
 January 2019 [5]
 December 2018 [12]
 November 2018 [6]
 October 2018 [4]
 September 2018 [6]
 August 2018 [8]
 July 2018 [6]
 June 2018 [8]
 May 2018 [5]
 April 2018 [6]
 March 2018 [8]
 February 2018 [10]
 January 2018 [8]
 December 2017 [7]
 November 2017 [5]
 October 2017 [4]
 September 2017 [4]
 August 2017 [1]
 July 2017 [5]
 June 2017 [2]
 May 2017 [6]
 April 2017 [3]
 March 2017 [2]
 February 2017 [7]
 January 2017 [8]
 December 2016 [2]
 November 2016 [3]
 October 2016 [4]
 September 2016 [1]
 August 2016 [2]
 July 2016 [2]
 June 2016 [4]
 May 2016 [1]
 April 2016 [3]
 February 2016 [1]
 January 2016 [4]
 December 2015 [2]
 November 2015 [4]
 October 2015 [1]
 September 2015 [1]
 August 2015 [6]
 July 2015 [1]
 June 2015 [4]
 May 2015 [3]
 February 2015 [5]
 January 2015 [6]
 November 2014 [5]
 October 2014 [1]
 September 2014 [5]
 August 2014 [1]
 July 2014 [1]
 June 2014 [3]
 May 2014 [2]
 April 2014 [3]
 March 2014 [2]
 February 2014 [2]
 January 2014 [2]
 December 2013 [5]
 November 2013 [4]
 October 2013 [3]
 September 2013 [4]
 August 2013 [5]
 July 2013 [6]
 June 2013 [1]
 May 2013 [1]
 March 2013 [1]
 February 2013 [3]
 January 2013 [2]
 December 2012 [4]
 November 2012 [3]
 October 2012 [4]
 September 2012 [3]
 August 2012 [2]
 July 2012 [5]
 June 2012 [3]
 May 2012 [2]
 April 2012 [3]
 March 2012 [4]
 February 2012 [4]
 November 2011 [1]
 October 2011 [2]
 September 2011 [1]
 July 2011 [4]
 December 2010 [6]
 November 2010 [2]
 October 2010 [3]
 September 2010 [4]
 August 2010 [2]
 July 2010 [1]
 June 2010 [3]
 May 2010 [4]
 April 2010 [5]
 March 2010 [1]
 February 2010 [2]
 January 2010 [1]
 December 2009 [6]
 November 2009 [6]
 October 2009 [11]
 September 2009 [4]
 August 2009 [12]
 July 2009 [6]
 June 2009 [9]
 May 2009 [9]
 April 2009 [6]
 March 2009 [7]
 February 2009 [9]
 January 2009 [9]
 December 2008 [7]
 November 2008 [1]
 October 2008 [1]
 August 2008 [1]
 June 2008 [4]
 April 2008 [6]
 March 2008 [2]
 February 2008 [3]
 January 2008 [1]
 December 2007 [1]
 October 2007 [2]
 September 2007 [9]
 August 2007 [19]
 July 2007 [9]
 June 2007 [13]
 May 2007 [22]
 April 2007 [6]
 March 2007 [7]
 February 2007 [7]
 January 2007 [18]
 December 2006 [5]
 November 2006 [6]
 October 2006 [10]
 September 2006 [7]
 August 2006 [11]
 July 2006 [8]
 June 2006 [16]
 May 2006 [16]
 April 2006 [7]
 March 2006 [16]
 February 2006 [11]
 January 2006 [5]
 December 2005 [17]
 November 2005 [14]
 October 2005 [8]
 September 2005 [13]
 August 2005 [22]
 July 2005 [8]
 June 2005 [17]
 May 2005 [28]
 April 2005 [12]
 March 2005 [13]
 February 2005 [13]
 January 2005 [19]
 December 2004 [16]
 November 2004 [30]
 October 2004 [41]
 September 2004 [15]
 August 2004 [18]
 July 2004 [29]
 June 2004 [25]
 May 2004 [21]
 April 2004 [18]
 March 2004 [12]
 February 2004 [6]
 January 2004 [13]
 December 2003 [24]
 November 2003 [22]
 October 2003 [16]
 September 2003 [11]
 August 2003 [14]
 July 2003 [3]
 June 2003 [2]
 May 2003 [8]
 April 2003 [4]
 March 2003 [6]
 February 2003 [3]
 January 2003 [4]
 November 2002 [12]
تماس
 emad_baghi at hotmail.com
دريافت با اي ميل
:: براي آگاهي از مطالب تازه، آدرس اي ميل خود را در کادر زير وارد نماييد:

اطلاعات جانبي
::  تاکنون 1357 مطلب و 706 نظر در اين سايت منتشر شده است.
:: براي مشاهده آمار بازديدکنندگان سايت مي توانيد را کليک نماييد.
::  نسخه اکس ام ال اين سايت را در اينجا مشاهده نماييد.
:: اين سايت توسط برنامه مووبل تايپ3.121 طراحي و اجرا شده است.
::  کليه حقوق اين سايت بر اساس امتياز Creative Commons  متعلق به عمادالدين باقي است.