چهارشنبه 27 فروردین 1399

پشتیبانی عملی جامعه مدنی از آسیب‌دیدگان کرونا

در این هفته های کرونایی برخی مشاغل. رونقی چندبرابر یافته و برخی به تعطیلی و ورشکستگی افتاده اند. در چنین شرایطی که هر روز در اندیشه غم معاش افراد زیادی هستیم که این روزها مشاغل شان را از دست داده اند، درآمد ندارند و فاقد پس انداز هم هستند، برخی خبرها چقدر شادی آور اند!
آقای جواد نورمحمدی از خیٌرین و مفاخر ورزشی در استان البرز(کرج)، امروز در گفتگویی که داشتیم خبری دادند که بسیار شادمانم کرد. گفتند "موسسه خیریه خادمین علی ابن ابیطالب" که به همت جمعی از هنرمندان و ورزشکاران ارجمند تأسیس شده است فراخوانی را در ۱۱ فروردین منتشر کرده که تا امروز یعنی در مدت ۱۵ روز، مردم یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان کمک نقدی واریز کرده اند و خود عزیزانی که مؤسسه را تشکیل داده اند نیز مبالغی را افزوده اند. در این فاصله صدها بسته مواد غذایی به مناطق مختلف محروم در جنوب تهران، مازندران، خراسان، لرستان و دیگر مکان ها فرستاده اند که مستقیم برای زنان سرپرست خانوار یا خانواده هایی که نان آورشان شغلش را بخاطر شرایط کرونایی از دست داده است اهدا شده و این روند ادامه دارد. ویدئوهای کوتاه ارسالی، جوانان و ورزشکاران و هنرمندانی را نشان می داد که با پوشیدن ماسک و بدون تبلیغ و خودنمایی هدایا را گمنامانه تحویل می دادند و می رفتند.
واقعیت این است که در شرایط بحران فراگیر. از عهده هیچ دولتی به تنهایی کاری برنمی آید و نهادهای مدنی و خود مردم سهم اصلی را دارند. این خبر نشان می داد بر خلاف تلاش ذهن های بیمارگونه ای که می خواهند فقط سیاهی ها را ببیند، در این جامعه فضیلت و انسانیت نمرده است. وجود افراد ناصالح و سودجو هیچ وقت نباید چنان موجب دلسردی بشود که این انسانهای نیکوکار و نوعدوست را که کم نیستند، نبینیم. اینان مایه های تقویت دلگرمی، امید، دلبستگی و همبستگی اجتماعی اند.

در این هفته های کرونایی برخی مشاغل. رونقی چندبرابر یافته و برخی به تعطیلی و ورشکستگی افتاده اند. در چنین شرایطی که هر روز در اندیشه غم معاش افراد زیادی هستیم که این روزها مشاغل شان را از دست داده اند، درآمد ندارند و فاقد پس انداز هم هستند، برخی خبرها چقدر شادی آورند!
آقای #جواد_نورمحمدی از خیٌرین و مفاخر ورزشی در استان البرز(کرج)، امروز در گفتگویی که داشتیم خبری دادند که بسیار شادمانم کرد. گفتند "موسسه خیریه خادمین علی ابن ابیطالب" که به همت جمعی از هنرمندان و ورزشکاران ارجمند تأسیس شده است فراخوانی را در ۱۱ فروردین منتشر کرده که تا امروز یعنی در مدت ۱۵ روز، مردم یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان کمک نقدی واریز کرده اند و خود عزیزانی که مؤسسه را تشکیل داده اند نیز مبالغی را افزوده اند. در این فاصله صدها بسته مواد غذایی به مناطق مختلف محروم در جنوب تهران، مازندران، خراسان، لرستان و دیگر مکان ها فرستاده اند که مستقیم برای زنان سرپرست خانوار یا خانواده هایی که نان آورشان شغلش را بخاطر شرایط کرونایی از دست داده است اهدا شده و این روند ادامه دارد. ویدئوهای کوتاه ارسالی، جوانان و ورزشکاران و هنرمندانی را نشان می داد که با پوشیدن ماسک و بدون تبلیغ و خودنمایی هدایا را گمنامانه تحویل می دادند و می رفتند.
واقعیت این است که در شرایط بحران فراگیر. از عهده هیچ دولتی به تنهایی کاری برنمی آید و نهادهای مدنی و خود مردم سهم اصلی را دارند. این خبر نشان می داد بر خلاف تلاش ذهن های بیمارگونه ای که می خواهند فقط سیاهی ها را ببیند، در این جامعه فضیلت و انسانیت نمرده است. وجود افراد ناصالح و سودجو هیچ وقت نباید چنان موجب دلسردی بشود که این انسانهای نیکوکار و #نوعدوست را که کم نیستند، نبینیم. اینان مایه های تقویت دلگرمی، امید، دلبستگی و #همبستگی_اجتماعی اند.

کانال گفتارهای باقی
https://t.me/emadbaghi
اینستاگرام emadeddinbaghi
وبسایت www.emadbaghi.com
 

آخرين مطالب
بايگاني ماهانه - ميلادي
 January 2021 [12]
 December 2020 [10]
 November 2020 [16]
 October 2020 [8]
 September 2020 [13]
 August 2020 [5]
 July 2020 [10]
 June 2020 [9]
 May 2020 [12]
 April 2020 [14]
 March 2020 [13]
 February 2020 [11]
 January 2020 [7]
 December 2019 [7]
 November 2019 [6]
 October 2019 [11]
 September 2019 [10]
 August 2019 [9]
 July 2019 [8]
 June 2019 [5]
 May 2019 [10]
 April 2019 [7]
 March 2019 [8]
 February 2019 [14]
 January 2019 [5]
 December 2018 [12]
 November 2018 [6]
 October 2018 [4]
 September 2018 [6]
 August 2018 [8]
 July 2018 [7]
 June 2018 [8]
 May 2018 [5]
 April 2018 [6]
 March 2018 [8]
 February 2018 [10]
 January 2018 [8]
 December 2017 [7]
 November 2017 [5]
 October 2017 [4]
 September 2017 [4]
 August 2017 [1]
 July 2017 [5]
 June 2017 [2]
 May 2017 [6]
 April 2017 [3]
 March 2017 [2]
 February 2017 [7]
 January 2017 [8]
 December 2016 [2]
 November 2016 [3]
 October 2016 [4]
 September 2016 [1]
 August 2016 [2]
 July 2016 [2]
 June 2016 [4]
 May 2016 [1]
 April 2016 [3]
 February 2016 [1]
 January 2016 [4]
 December 2015 [2]
 November 2015 [4]
 October 2015 [1]
 September 2015 [1]
 August 2015 [6]
 July 2015 [1]
 June 2015 [4]
 May 2015 [3]
 February 2015 [5]
 January 2015 [6]
 November 2014 [5]
 October 2014 [1]
 September 2014 [5]
 August 2014 [1]
 July 2014 [1]
 June 2014 [3]
 May 2014 [2]
 April 2014 [3]
 March 2014 [2]
 February 2014 [2]
 January 2014 [2]
 December 2013 [5]
 November 2013 [4]
 October 2013 [3]
 September 2013 [4]
 August 2013 [5]
 July 2013 [6]
 June 2013 [1]
 May 2013 [1]
 March 2013 [1]
 February 2013 [3]
 January 2013 [2]
 December 2012 [4]
 November 2012 [3]
 October 2012 [4]
 September 2012 [3]
 August 2012 [2]
 July 2012 [5]
 June 2012 [3]
 May 2012 [2]
 April 2012 [3]
 March 2012 [4]
 February 2012 [4]
 November 2011 [1]
 October 2011 [2]
 September 2011 [1]
 July 2011 [4]
 December 2010 [6]
 November 2010 [2]
 October 2010 [3]
 September 2010 [4]
 August 2010 [2]
 July 2010 [1]
 June 2010 [3]
 May 2010 [4]
 April 2010 [5]
 March 2010 [1]
 February 2010 [2]
 January 2010 [1]
 December 2009 [6]
 November 2009 [6]
 October 2009 [11]
 September 2009 [4]
 August 2009 [12]
 July 2009 [6]
 June 2009 [9]
 May 2009 [9]
 April 2009 [6]
 March 2009 [7]
 February 2009 [9]
 January 2009 [9]
 December 2008 [7]
 November 2008 [1]
 October 2008 [1]
 August 2008 [1]
 June 2008 [4]
 April 2008 [6]
 March 2008 [2]
 February 2008 [3]
 January 2008 [1]
 December 2007 [1]
 October 2007 [2]
 September 2007 [9]
 August 2007 [19]
 July 2007 [9]
 June 2007 [13]
 May 2007 [22]
 April 2007 [6]
 March 2007 [7]
 February 2007 [7]
 January 2007 [18]
 December 2006 [5]
 November 2006 [6]
 October 2006 [10]
 September 2006 [7]
 August 2006 [11]
 July 2006 [8]
 June 2006 [16]
 May 2006 [16]
 April 2006 [7]
 March 2006 [16]
 February 2006 [11]
 January 2006 [5]
 December 2005 [17]
 November 2005 [14]
 October 2005 [8]
 September 2005 [13]
 August 2005 [22]
 July 2005 [8]
 June 2005 [17]
 May 2005 [28]
 April 2005 [12]
 March 2005 [13]
 February 2005 [13]
 January 2005 [19]
 December 2004 [16]
 November 2004 [30]
 October 2004 [41]
 September 2004 [15]
 August 2004 [18]
 July 2004 [29]
 June 2004 [25]
 May 2004 [21]
 April 2004 [18]
 March 2004 [12]
 February 2004 [6]
 January 2004 [13]
 December 2003 [24]
 November 2003 [22]
 October 2003 [16]
 September 2003 [11]
 August 2003 [14]
 July 2003 [3]
 June 2003 [2]
 May 2003 [8]
 April 2003 [4]
 March 2003 [6]
 February 2003 [3]
 January 2003 [4]
 November 2002 [12]
تماس
 emad_baghi at hotmail.com
دريافت با اي ميل
:: براي آگاهي از مطالب تازه، آدرس اي ميل خود را در کادر زير وارد نماييد:

اطلاعات جانبي
::  تاکنون 1491 مطلب و 706 نظر در اين سايت منتشر شده است.
:: براي مشاهده آمار بازديدکنندگان سايت مي توانيد را کليک نماييد.
::  نسخه اکس ام ال اين سايت را در اينجا مشاهده نماييد.
:: اين سايت توسط برنامه مووبل تايپ3.121 طراحي و اجرا شده است.
::  کليه حقوق اين سايت بر اساس امتياز Creative Commons  متعلق به عمادالدين باقي است.