پنجشنبه 23 مرداد 1399

بهترین کار در #محرم چیست؟

#عمادالدین_باقی
تشخیص عمل صالح زمان، خودش یک #عمل_صالح است. در شرایط کرونایی که مراسم سوگواری سنتی موجب تهدید سلامت و جان خود و دیگران می شود حتی اگر یک نفر به خطر افتد مسئولیت اش با همه کسانی است که تساهل می ورزند. گرچه به سوگواری امام حسین(ع)(و بزرگان و خویشان) سفارش شده اما نباید فراموش کنیم که در شرع نیز تَرتُب احکام وجود دارد. ترک واجب به خاطر مستحب نشانه یک ریا و دروغ است و نشان می‌دهد که مرتکب حتی به واجب هم عقیده درستی ندارد چه رسد به مستحب. اگر امر دائر بین واجب و مستحب بود نوبت به مستحبات نمی رسد. نباید فراموش کرد که از نظر بزرگان دین دعا خوب و مستحب است زیارت هم خوب است اما حفظ سلامت و جان از اهم واجبات است.
علیرضا رئیسی معاون بهداشت وزارت بهداشت در بیان پروتکل‌های بهداشتی برای مراسم محرم گفت تاجایی که ممکن است به جای چای و شربت مردم به نذر توزیع ماسک بین عزاداران بپردازند.(سه شنبه14مرداد99). اینهم نیکوست اما نیکوتر از آن عملی است که همواره می‌تواند به عنوان عملی برتر و نیکوتر انجام شود. استاد عالیقدر ما زنده یاد آیت الله منتظری به کرات به آنان که به دیدنش می شتافتند توصیه و تاکید می‌کرد به مطالعه و همچنین بارها می‌گفت که مطالعه واجب و دعا مستحب است. این سخن او ریشه در سنت بزرگان راستین دین دارد. مقدس اردبیلی که در مناقبش فراوان گفته و گاه اغراق هم کرده اند و می گویند: "#مقدس_اردبیلی در ذات قدسی و صفات ملکی مانند شجاعت نبی و ولایت وصی و سخاوت حاتم طایی ضرب‌المثل بود و لولؤه البحرین می‌گوید در زهد و پرهیزکاری همتایی نداشت و مقامات و کراماتی را دارا بود که شیخ مجلسی در بحار ذیل آنها که به حضور اقدس حضرت ولیعصر شرفیاب شده اند از وی نام می‌برد و انوارالنعمانیه سید جزایری نقل کرده که مطمئن ترین استادان من از شاگردان مقدس اردبیلی بوده‌اند" اما همو کسی است که چون مقیم نجف و مشغول علم و تحقیق و تدریس بود:"گفته اند موقعی که برای زیارت از نجف به کربلا مشرف می‌شد احتیاط می‌کرد و جمع بین قصر و اتمام می نمود و می‌فرمود تحصیل علم واجب است و زیارت سیدالشهدا مستحب. موقعی که تعارض مستحب با واجب باشد ممکن است نهی متوجه سنت باشد در نتیجه سفر معصیت محسوب شود و شکی نیست که در سفر معصیت باید جمع بین قصر و اتمام نمود(روضات الجنات جلد ۱ صفحه ۱۱۵ و ۱۱۸).
وفق این سنت است که گمان می کنم بهترین کار در ایام محرم به جای سوگواری های متداول گذشته مطالعه درباره محرم و عاشورا است. خاطره نیکویی را در خور ذکر می دانم. چندسال پیش آقای#محمود_دردکشان از فضلای مبارز برای هیئتی در اصفهان ۵۰۰ جلد کتاب "جامعه شناسی کوفه و قیام امام حسین" به قلم نگارنده را ابتیاع و توزیع کرد و می گفت به جای سور و سات و طعام جسم، کتاب و خوراک فکر و روح به عزاداران حسینی دادن شایسته تر است.
من نیز در این ایام از میان کتابهای سودمندی که به زبان های فارسی و عربی منتشرشده چند کتاب به زبان فارسی را توصیه می کنم مانند:
- «لؤلؤ و مرجان» ، نوشته میرزا حسین نوری.
-«عزاداری های نامشروع» از علامه سید محسن جبل عاملی.
-دو کتاب «شهید جاوید» و«نگاهی به حماسه حسینی» از آیت الله صالحی نجف آبادی.
-«حماسه حسینی»  از شهید مرتضی مطهری
-« امام حسین علیه السلام» نوشته دکترسید جعفر شهیدی.
-«راز و رمزهای کربلا» از دکتر ابراهیم یزدی.
-«شاهکاری های بنی امیه» از دکتر فضل الله صلواتی.
- «از عاشورای حسین تا عاشورای شیعه»، محمد اسفندیاری.
- «رسانه شیعه» از محسن مظاهری.

روزنامه سازندگی شماره ۷۲۷ پنجشنبه ۲۳ مرداد ۹۹ صفحه ۲

کانال گفتارهای باقی
https://t.m/emadbaghi
اینستاگرام emadeddinbaghi
وبسایت www.emadbaghi.com
فیس بوک Emadbaqi@
 

آخرين مطالب
بايگاني ماهانه - ميلادي
 January 2021 [12]
 December 2020 [10]
 November 2020 [16]
 October 2020 [8]
 September 2020 [13]
 August 2020 [5]
 July 2020 [10]
 June 2020 [9]
 May 2020 [12]
 April 2020 [14]
 March 2020 [13]
 February 2020 [11]
 January 2020 [7]
 December 2019 [7]
 November 2019 [6]
 October 2019 [11]
 September 2019 [10]
 August 2019 [9]
 July 2019 [8]
 June 2019 [5]
 May 2019 [10]
 April 2019 [7]
 March 2019 [8]
 February 2019 [14]
 January 2019 [5]
 December 2018 [12]
 November 2018 [6]
 October 2018 [4]
 September 2018 [6]
 August 2018 [8]
 July 2018 [7]
 June 2018 [8]
 May 2018 [5]
 April 2018 [6]
 March 2018 [8]
 February 2018 [10]
 January 2018 [8]
 December 2017 [7]
 November 2017 [5]
 October 2017 [4]
 September 2017 [4]
 August 2017 [1]
 July 2017 [5]
 June 2017 [2]
 May 2017 [6]
 April 2017 [3]
 March 2017 [2]
 February 2017 [7]
 January 2017 [8]
 December 2016 [2]
 November 2016 [3]
 October 2016 [4]
 September 2016 [1]
 August 2016 [2]
 July 2016 [2]
 June 2016 [4]
 May 2016 [1]
 April 2016 [3]
 February 2016 [1]
 January 2016 [4]
 December 2015 [2]
 November 2015 [4]
 October 2015 [1]
 September 2015 [1]
 August 2015 [6]
 July 2015 [1]
 June 2015 [4]
 May 2015 [3]
 February 2015 [5]
 January 2015 [6]
 November 2014 [5]
 October 2014 [1]
 September 2014 [5]
 August 2014 [1]
 July 2014 [1]
 June 2014 [3]
 May 2014 [2]
 April 2014 [3]
 March 2014 [2]
 February 2014 [2]
 January 2014 [2]
 December 2013 [5]
 November 2013 [4]
 October 2013 [3]
 September 2013 [4]
 August 2013 [5]
 July 2013 [6]
 June 2013 [1]
 May 2013 [1]
 March 2013 [1]
 February 2013 [3]
 January 2013 [2]
 December 2012 [4]
 November 2012 [3]
 October 2012 [4]
 September 2012 [3]
 August 2012 [2]
 July 2012 [5]
 June 2012 [3]
 May 2012 [2]
 April 2012 [3]
 March 2012 [4]
 February 2012 [4]
 November 2011 [1]
 October 2011 [2]
 September 2011 [1]
 July 2011 [4]
 December 2010 [6]
 November 2010 [2]
 October 2010 [3]
 September 2010 [4]
 August 2010 [2]
 July 2010 [1]
 June 2010 [3]
 May 2010 [4]
 April 2010 [5]
 March 2010 [1]
 February 2010 [2]
 January 2010 [1]
 December 2009 [6]
 November 2009 [6]
 October 2009 [11]
 September 2009 [4]
 August 2009 [12]
 July 2009 [6]
 June 2009 [9]
 May 2009 [9]
 April 2009 [6]
 March 2009 [7]
 February 2009 [9]
 January 2009 [9]
 December 2008 [7]
 November 2008 [1]
 October 2008 [1]
 August 2008 [1]
 June 2008 [4]
 April 2008 [6]
 March 2008 [2]
 February 2008 [3]
 January 2008 [1]
 December 2007 [1]
 October 2007 [2]
 September 2007 [9]
 August 2007 [19]
 July 2007 [9]
 June 2007 [13]
 May 2007 [22]
 April 2007 [6]
 March 2007 [7]
 February 2007 [7]
 January 2007 [18]
 December 2006 [5]
 November 2006 [6]
 October 2006 [10]
 September 2006 [7]
 August 2006 [11]
 July 2006 [8]
 June 2006 [16]
 May 2006 [16]
 April 2006 [7]
 March 2006 [16]
 February 2006 [11]
 January 2006 [5]
 December 2005 [17]
 November 2005 [14]
 October 2005 [8]
 September 2005 [13]
 August 2005 [22]
 July 2005 [8]
 June 2005 [17]
 May 2005 [28]
 April 2005 [12]
 March 2005 [13]
 February 2005 [13]
 January 2005 [19]
 December 2004 [16]
 November 2004 [30]
 October 2004 [41]
 September 2004 [15]
 August 2004 [18]
 July 2004 [29]
 June 2004 [25]
 May 2004 [21]
 April 2004 [18]
 March 2004 [12]
 February 2004 [6]
 January 2004 [13]
 December 2003 [24]
 November 2003 [22]
 October 2003 [16]
 September 2003 [11]
 August 2003 [14]
 July 2003 [3]
 June 2003 [2]
 May 2003 [8]
 April 2003 [4]
 March 2003 [6]
 February 2003 [3]
 January 2003 [4]
 November 2002 [12]
تماس
 emad_baghi at hotmail.com
دريافت با اي ميل
:: براي آگاهي از مطالب تازه، آدرس اي ميل خود را در کادر زير وارد نماييد:

اطلاعات جانبي
::  تاکنون 1491 مطلب و 706 نظر در اين سايت منتشر شده است.
:: براي مشاهده آمار بازديدکنندگان سايت مي توانيد را کليک نماييد.
::  نسخه اکس ام ال اين سايت را در اينجا مشاهده نماييد.
:: اين سايت توسط برنامه مووبل تايپ3.121 طراحي و اجرا شده است.
::  کليه حقوق اين سايت بر اساس امتياز Creative Commons  متعلق به عمادالدين باقي است.