جمعه 17 آبان 1381

بهار رکن چهارم

820625sh8.jpg

مروري بر جنبش مطبوعات اصلاح طلب
مطبوعات و توسعه سياسي


ديباچه
فصل اول: تاريخ مطبوعات
بررسي تاريخي از وضعيت مطبوعات از مشروطيت تاكنون / پيش از مشروطيت1مشروطيت / دوره مشروطيت و پيروزي نهضت / جبهه گيري در برابر آزادي قلم / تصويب فوري قانون مطبوعات
فصل دوم: مطبوعات و توسعه سياسي
چرا به روزنامه هاي تازه نياز داريم؟ / مطبوعات از ديدگاه جامعه شناسي توسعه / شكست تب توسعه در جهان سوم / لزوم تغيير جهان بيني و تفكر، بستر نرم افزاري توسعه / درجه برودت توسعه از نظر وبر / دوم 1خرداد درجه برودت توسعه / مطبوعات، بستر نرم افزاري توسعه اقتصادي ، سياسي / ناامني و ناپايداري مطبوعات. . . /

فرسايش فرهنگ استبدادي و بسط عقلانيت / مطبوعات و توسعه سياسي / توسعه ذاتا رخدادي فرهنگي است / خواص مطبوعات در جامعه مدرن / شرطهاي ضروري مطبوعات براي تأثير در توسعه / سياسي / چهار تجربه در تاريخ مطبوعات ايران / آستانه تحريكي در سياست و مطبوعات / دوم خرداد مبدأ تقسيم مطبوعات / پرسش و پاسخ / نخبه پروري و افزايش ضريب امنيت از طريق مطبوعات / مسئله ترويج ابتذال در مطبوعات / مقايسه مطبوعات دوره هاشمي،خاتمي / آيا روح شرقي استبدادزده است / نماينده مردم كدام جريان است؟ / پايان خط يك مطبوعه / خار در بوستان مطبوعات / رابطه رشد اقتصادي و توسعه سياسي
فصل سوم: آزادي مطبوعات
سلام بارقه اميد / مطبوعات، نقد و نظارت / بورقاني نامي ماندگار در تاريخ مطبوعات / خاتمي و مطبوعات / دشمنان آزادي همان دشمنان مطبوعاتند / استلزامات طرح جديد اصلاح قانون مطبوعات / هراس از «شبهه» و «دانستن» در مردم و مطبوعات / بگذاريد مطبوعات مستقل بمانند / امروز چشم هاي مردم نگران تصميم خانه ملت است / «آتش تهيه» براي انتخابات مجلس ششم / چرا «شمس» بازداشت شده است؟ / منابع ويژه / مطبوعات اصلاح طلب، مطبوعات محافظه كار / گامي فـراتر
فصل چهارم: توقيف مطبوعات
لزوم احراز نيت مجرمانه / قوه قضاييه يك حزب سياسي؟ / چرا روزنامه جامعه تعطيل شد؟ / مطبوعات، مهمترين ركن جامعه مدني در آماج حمله ها / توس و اقدام عليه امنيت ملي / مطبوعات مهمترين سنگر دفاع از جامعه مدني/همه چيز يك انتقام جويي بود / كيفرخواست عليه تعطيلي سلام / قتل هاي زنجيره اي1قتل هاي زنجيره اي، مطبوعات / بزرگداشت روزنامه هاي تعطيل شده! / براندازي نظام توسط قاتلان ركن چهارم / كيفرخواست دادگاه ويژه روحانيت عليه آزادي بيان است / بزرگترين محاكمه تاريخ انقلاب دفع شائبه سياسي بودن دادگاه خرداد، / تبعيض قضايي / دادگاه ويژه روحانيت و كيفرخواست استثنايي در دنيا / برتري حقوقي جبهه دوم خرداد، / همچون گوسفندي بي آزار ذبح شويد / نوري در دادگاه ويژه درخشيد / سراسر كيفرخواست نوري برخلاف عرف قضايي است / اقدام قوه قضاييه عليه روزنامه نگاران، حرمت قانون را مي شكند / شاهرودي؛ گامي به سوي جامعه مدني
فصل پنجم: نـقد مطبوعات
سخني صريح با سردبيرجامعه / واكنش ها نسبت به نقد روزنامه جامعه / پاسخ به انتقادات / اين نشريه نتوانسته است با «نخبگان» ارتباط برقرار كند / نقد رفتار مطبوعات دوم خرداد در ماجراي كرباسچي / كارگزاران
فصل ششم: راديو، تلويزيون در بوته نقد
مصاحبه با مركز تحقيقات صدا و سيما / سكوت يا بمباران تبليغاتي / توضيح روابط عمومي صداوسيما / نگاهي دوباره به سكوت يا بمباران تبليغاتي / حزب سياسي صدا و سيما و بايكوت ملت / صدا و سيما حاضر است تمام اصول اخلاقي را زير پا بگذارد / تحليل باقي از اقدام اخير سيما / شارلاتانيزم تلويزيوني


اين مطلب از سايت شخصي عمادالدين باقي چاپ شده است!

Copyright © 2004 emadbaghi.com All rights reserved