جمعه 17 آبان 1381

براي تاريخ : گفت و گو با سعيد حچاريان

820625sh13.jpg


فهرست:
اشاره / گفت و گو با سعيد حجاريان / ضريب امنيت، تيپولوژي امنيت / ترور حجاريان / تراژدي حذف و سعيد حجاريان / ترور يك كار فني است و نمي تواند يك تصميم انفرادي باشد / ترور حجاريان يك عمل تشكيلاتي است / يارا، يارا، يارا، دل مارا، به چراغ نگاهي روشن كن / توضيح عمادالدين باقي / ترور تشكيلاتي (ايدئولوژيك حجاريان خطرناك تر از قتل هاي زنجيره اي آئين اصلاح طلبي را پاس بداريم!؟ / باقي به دادگاه انقلاب احضار شد / قاضي ويژه پرونده ترور عمادالدين باقي را احضار كرد / وزارت اطلاعات و صدا و سيما شاكي؛ اتهام نشر اكاذيب /

دادگاه انقلاب صلاحيت بررسي اتهام نشر اكاذيب را ندارد / براي عوامل اصلي ترور حاشيه امنيتي ايجاد مي كنند / باند مافيايي مي خواهد ترورها را ادامه دهد / احضار روزنامه نگاران به دادگاه شدت گرفت / احضار باقي به دادگاه انقلاب به اتهام نشر اكاذيب / هدف طراحان ترور برچيدن دولت خاتمي و حذف جبهه دوم خرداد بود / احضار عمادالدين باقي به وزارت اطلاعات و دادگاه انقلاب / كارشناسان: آرامش كشور در گرو امنيت و وحدت ملي است / عمادالدين باقي: اصلاح طلبان همچنان بايد خويشتن داري نشان دهند / يك تير دو نشان / پيوست ها: پيوست 1) صورت مشورح مذاكرات جلسات علني مجلس شوراي اسلامي درباره / تشكيل وزارت اطلاعات / پيوست 2) صورت مشروح مذاكرات جلسات علني مجلس شوراي اسلامي در بررسي برنامه دولت و رأي اعتماد به وزير اطلاعات


اين مطلب از سايت شخصي عمادالدين باقي چاپ شده است!

Copyright © 2004 emadbaghi.com All rights reserved