جمعه 17 آبان 1381

تراژدی دموکراسی در ايران(2)

820625sh14.jpg

( جلد دوم - همه چيز براي قدرت)
فهرست:
بخش مطبوعاتي و سياسي محافل دست نخورده است / يك توضيح / وجه مشترك همه مطبوعات مورد هجوم و تهديد، پيگيري و پايمردي آنها در پرونده قتل هاست / در مورد قتل هاي زنجيره اي پاسخگو نيستم / رمزگشايي از جعبه سياه قتل هاي زنجيره اي / عده اي مي خواهند پرونده قتل ها را به خارج معطوف كنند / فلاحيان مديريت وحشت را حاكم كرده است / دادستان نظامي تهران: اطلاعيه فدائيان اسلام را نديده ام /

فلاحيان: شكايت مي كنم تا افكار عمومي به قضاوت بنشيند / استراتژي دوم خرداد / گفت وگو با عمادالدين باقي (مناظره با فلاحيان در اصفهان و غيبت فلاحيان) / نيازي و مسأله رحلت مرحوم حاج احمد خميني / مشكل پرونده قتل ها مضاعف شده است / اين راز چه بود؟ / يك قتل، يك پرونده مفتوح / تهران تايمز و يك خبر در مورد فوت مرحوم سيد احمد خميني / شايعات مربوط به فوت يادگار امام ساخته و پرداخته يك جاسوس مقيم لندن است / منبع شايعه مرگ مشكوك سيداحمد خميني / حميد انصاري: خبرهاي برخي روزنامه ها در مورد فوت يادگار امام «برداشت» همان روزنامه است / حقيقت را در ره كوره هاي تحريف تاريخ نمي توان جست / حقيقت را در ره كوره هاي نقد و بحث مي توان جست / حق ما را از ظالمان بگيريد / چرا امنيت رواني جامعه را به هم مي ريزيد؟ / فتنه گري تازه بخش رسانه اي سعيد امامي / به كمك رفيق ماجراجو / همه چيز براي قدرت: جنايت انفجار در حرم حضرت رضا(ع) / گزارش يازدهمين گردهمايي سراسري ائمه جمعه / نمايه


اين مطلب از سايت شخصي عمادالدين باقي چاپ شده است!

Copyright © 2004 emadbaghi.com All rights reserved