شنبه 19 بهمن 1381

مصاحبه با راديو فردا پس از آزادي از زندان


ماه منير رحيمي (راديوفردا): آقاي باقي ابتدا بفرماييد که شرايط زندان چطور بود ؟ چطور بهتون گذشت ؟ بويژه از دوستان ديگر چه خبر ؟

عمادالدين باقي: زندان زندان است ديگر . اگر هتل هم باشد محدوديت هايي وجود دارد. اگر خوشحالي هاي من بخاطر خوشحال شدن خانواده ام را صرف نظر کنيم خب وقتي که بسياري از دوستان ما مقل دکتر آقاجري ، آقاي يوسفي اشکوري .زندان هستند

پژوهشگراني مثل آقاي عبدي ، آقاي قاضيان زنداني هستند . حقوقداناني مقل دکتر زرافشان مثل آقاي دادخواه ،آقاي سلطاني و يا برجستگاني از جمله آقاي افشاري ، باطبي نميدانم هست يا نه افرادي مثل مهندس طبرزي يا شخصيت هايي مانند آقاي صدر يا رستم خواني در زندان هستند يا دوست همبندم آقاي گنجي يا روزنامه نگار سالخورده اي مثل سيامک پورزند و آخرين آنها آقاي اشراقي که در واقع ايشان هم قرباني شد در جنجالي که اتفاق افتاد. علاوه بر آنها بسياري هم هستند که ما آنها را نمي شناسيم. افرادي که در شهرستان ها زندانيان مطبوعاتي يا سياسي هستند . بنابر اين اخيرا" انجمن بين المللي روزنامه نگاران بدون مکرز اعلام کردند که 110 روزنامه نگار کلا در سراسر جهان زنداني هستند اين است که با اين وضعيت خيلي نمي تواند انسان ابراز خوشحالي کند اينکه از زندان بيرون آمده است .

م.م.ر.: از آقاي گنجي صحبت کرديد ايشان در چه وضعيتي هستند و چقدر اميد است به آزادي ايشان و چقدر از حکمشان باقي است ؟

عمادالدين باقي: ايشان حکمي که آخرين بار به ايشان دادند حکم 6 سال زندان اگر مسئولين دادگستري بخواهند شرايط مختلفي وجود دارد که ايشان بتوانند آزاد شوند. مثلا فرض کنيد مشمول آزادي مشروط بشوند که بعد از گذراندن نيمي از محکوميت از لحاظ قانوني مي تواند اتفاق بيفتد و اين حق قانوني است براي هر زنداني يا مثلا فرض کنيد اين بخش نامه هاي سالانه اي که داده مي شود به عنوان 22 بهمن خب ايشان مي توانند مشمول اين بخشنامه ها شوند و اگر اين اتفاق بيفد قاعدا بعد از گذراندن سه سال که همين روزها خواهد بود ايشان مي توانند آزاد شوند. خب اين مقدار زيادي بستگي دارد به مجموعه شرايط و تصميماتي که ممکن است گرفته شود.

م.م.ر.: آقاي باقي از خودتان بگوييد چه پرونده هايي بسته شده در مورد شما و احيانا چه اتهام يا پرونده هايي باز است ؟

عمادالدين باقي: اين پرونده اي که دوره زندانش تمام شد مختومه مي شود. آن سه پرونده ديگر هم هست که آنجور که من اطلاع دارم فعلا باز است. يکيش حدود يك هفته قبل از آزادي بود که در جريان افتاد يعني دادگاه انقلاب اعلام کرد شعبه 6 دادگاه انقلاب و در واقع من الان با قرار کفالت آزاد هستم. يعني همزمان با روزهاي آخر زندان پرونده جديد در جريان افتاد. منتها قراري که صادر کردند قرار کفالت بود. حالا زمان بعدي کار و اينها را مشخص نکردند. 17 اسفند من بايد مراجعه کنم به دادگاه انقلاب که يک سري مدارک و مستندات مربوط به اتهامات را نسخه هاي اصلي اش را تحويل بدهم بهشان.

م.م.ر.: ممکن است دقيق بفرماييد که چه اتهاماتي از شما همچنان باقي است ؟

عمادالدين باقي: اتهاماتي که جديد تفهيم کرده اند يکي اش اقدام عليه امنيت کشور بود تمام مستنداتش همان مقالات چند سال پيش بود که در مورد قتل روشنفکران و دگر انديشان نوشته شده بود به اين مقالات يکبار رسيدگي شد حکم صادر شد مجددا دارد در اين دادگاه از بعد ديگري مطرح مي شود و به آن توجه مي شود که اين البته از لحاظ قانوني قابل مناقشه است. بسياري از مستنداتش همان چيزهايي است که در دادگاه قبلي به آنها رسيدگي شد و شکايات هم روي همين مقالات آمده بود مثلا شکايت آقاي فلاحيان ، آقاي مصطفي پور محمدي و دو تن ديگر از معاونان آقاي فلاحيان بود که در وزارت اطلاعات بود که دادگاه آن آقا محکوميت هم صادر کرد و چون آن دادگاه قبلي 7 سال و نيم بود که رفت در دادگاه تجديد نظر شکست و به 3 سال تقليل پيدا کرد. اين 3 سال 2 سالش مربوط به مقاله اعدام و قصاص بود و يک سالش مربوط به شکايت آقاي فلاحيان و معاونينشان بود مربوط به همين مقالات مربوط به قتل هاي زنجيره اي حالا مجددا اين را از يک بعد ديگري مي خواهند رسيدگي کنند.

م.م.ر.: خب، آقاي باقي حالا که از زندان در آمديد چه برنامه اي پيش رويتان داريد ؟ چه کاري قرار است بکنيد؟

عمادالدين باقي: کار مطبوعاتي را من خيلي بعيد مي دانم بتوانم واردش بشوم. ضمن اينکه استانداردهايي که الان تحميل شده به مطبوعات ، مطبوعات را توي سطحي قرار داده که همکاري ما را با آنها خيلي مشکل مي کند. مطبوعات هم خيلي معذور دارند براي درج مطالب يا همکاري ما. کار دانشگاه هم بستگي به اين دارد که آموزش عالي در شرايط فعلي بپذيرد يا نه . اگر هم نپذيرد تنها کاري که باقي مي ماند براي ما کار کتاب است . کتاب هم بايستي تحويل وزارت ارشاد شود اگر وزارت ارشاد به عنوان تنها مرجع قانوني مجوز کتاب اجازه داد کتاب چاپ شود و اگر هم اجازه نداد کتاب بايگاني بشود.

م.م.ر.: کتاب خاصي را در نظر داريد ؟ آيا ممکن است درمورد همان قتل هاي زنجيره اي و اينها باشد؟

عمادالدين باقي: کتاب مربوط به قتل هاي زنجيره اي که آن دو جلد «تراژدي دموکراسي در ايران» بود که دادگاه توقيف کرد. چون دادگاه توقيف کرده عملا امکان انتشار مجدد آن وجود ندارد. ولي کارهاي ديگري هست مثلا يک ترجمه اي است در مورد سيستم قضايي آمريکاست . يا يک کتاب ديگري هم در دوره زندان تهيه کردم کارهاي تدوينش تقريبا تمام شد در اين هفته هاي آخر پيرامون مسائل نظري و عملي دموکراسي در ايران اسم کتاب هم هست مدلي براي تحقق دموکراسي . خب اين کتاب هم بايد تحويل وزارت ارشاد شود. اگر وزارت ارشاد مجوز ندهد شيوه ديگري بخواهد منتشر شود، شايد ديگر خودم خيلي نظر مساعدي ندارم. بايد ببينيم که وزارت ارشاد چه تصميمي مي گيرد. در صورتي که کار کتاب ها هم به مشکل برخورد معني اش اين است که عملا ما هيچ کار ديگري در ايران نمي توانيم انجام دهيم. يعني نه تدريس نه کار مطبوعاتي نه نوشتن .


اين مطلب از سايت شخصي عمادالدين باقي چاپ شده است!

Copyright © 2004 emadbaghi.com All rights reserved