یکشنبه 27 بهمن 1381

بررسي انقلاب ايران

820625sh3.jpg

پيشگفتار چاپ جديد / پيشگفتار چاپ نخست / ضرورت بحث / چارچوب تحقيق / روش تحليل در اين تحقيق / پيشينه كتاب

بخش اول : جنبش هاي سياسي ايران «از تنباكو تا پيش از انقلاب اسلامي»
فصل اول:
نگاهي گذرا به پيدايش صفويه تا امتياز تنباكو / چگونگي شكل گيري استعمار مقارن با سلطنت صفويه / سلطنت صفويه نقطه عطف تاريخ ايران / پيدايش سلسله قاجار / سلطنت قاجار در كشمكش هاي بين المللي / ايران در آغاز تمدن صنعتي غرب / محمدشاه و قتل قائم مقام فراهاني / سلطنت ناصرالدين شاه، صدارت اميركبير و قتل يك اصلاح طلب ديگر / دوره اعطاي امتيازات / قرارداد دوم رويتر / امتياز شوسه / امتياز كارون / امتياز لاتاري / امتياز «رژي» يا انحصار توتون و تنباكو / خلاصه برخي از مفاد و فصول اين امتياز / نتايج امتياز و بررسي و مقايسه آن با امتياز رژي در عثماني

فصل دوم:
جنبش تنباكو / سيد جمال الدين اسدآبادي و نهضت تنباكو / واكنش مردم و علما در برابر امتياز رژيم / ماهيت قيام و ويژگي هاي آن / ثمرات جنبش تنباكو / مصادره به مطلوب جنبش تنباكو / از تنباكو تا مشروطه
فصل سوم:
نيم نگاهي به جنبش مشروطه، مقدمات و نتايج آن / آغاز مشروطه / مهاجرت صغري / مهاجرت كبري، پيروزي و صدور فرمان تأسيس مجلس شوراي ملي توسط مظفرالدين شاه / سلطنت محمدعلي شاه و آغاز كارشكني هاي او در جنبش / ريشه ها و زمينه هاي جنبش مشروطيت / سنت فكري و عملي قانون در ايران / زمينه هاي اختلاف / اختلاف در ميان رهبران مشروطه / ترور محمدعلي شاه و به توپ بسته شدن مجلس / آزادسازي تهران، عزل محمدعلي شاه، تشكيل دولت جديد و گشايش مجدد مجلس / سلطنت احمد شاه ـ قتل شيخ فضل الله نوري / دو اولتيماتوم ظالمانه روس به ايران / جنگ جهاني اول و تأثير آن بر روند حوادث ايران / كوچ كردن كميته دفاع و تشكيل حكومت موقت ملي در قم / پديده تروريسم
فصل چهارم:
رضاخان از كودتا تا سقوط / كودتاي رضاخان و سيد ضيأ / قيام كلنل محمدتقي خان پسيان نهضت جنگل / سقوط كابينه قوام و نخست وزيري رضاخان / قيام شيخ خزعل در خوزستان / قيام آقا نورالله در اصفهان، تشكيل مجلس هفتم، تبعيد رفتن مدرس / اقدامات رضاشاه / اشغال ايران توسط متفقين و بروز بي ثباتي در ايران / جنبش فرقه دموكرات آذربايجان و كردستان / نخست وزيري مجدد قوام و تخليه آذربايجان از ارتش سرخ
فصل پنجم:
نهضت ملي ايران / چگونگي به قدرت رسيدن آمريكا و تحول معادلات سلطه در جهان / آغاز نفوذ آمريكا / نهضت ملي ايران / ايران پس از كودتاي 28 مرداد / اثرات منفي ناكامي نهضت ملي ايران
فصل ششم:
از جنبش سال هاي 41 و 43 تا انقلاب اسلامي / اصلاحات ارضي / نقش آيت الله بروجردي / غائله انجمن هاي ايالتي و ولايتي يا نهضت دوماهه سال 1341 / انقلاب سفيد شاه و قيام پانزده خرداد 42 / قيام عليه كاپيتولاسيون و تبعيد آيت الله خميني / مرجعيت آيت الله خميني راز بقاي جنبش / پس از تبعيد آيت الله خميني و آغاز جنبش مسلحانه در ايران / دوران ركود جنبش

بخش دوم: جنبش انقلابي ايران (1357 ـ 1355)
فصل اول:
از فضاي باز تا جرقه انقلاب / زمينه هاي روي كارآمدن كارتر و مسئله حقوق بشر /1 ـ بحران داخلي آمريكا / 2 ـ تضعيف موقعيت آمريكا در جهان / 3 ـ اوج گيري رقابت 2اروپا، 4اروپا و ژاپن / 4 ـ كودتا در شيلي / 5 ـ مذاكرات سالت / 6 ـ تزلزل وابستگان آمريكا:تركيب سياسي هيأت حاكمه آمريكا / تعديل جو ضد آمريكايي و دريچه هاي اطمينان به وسيله حقوق بشر و ليبراليزاسيون / حقوق بشر عليه رژيم ايران ـ زندان و زندانيان سرآغاز فروپاشي / پس از روي كارآمدن كارتر و فضاي باز! / جرقه انقلاب / مقاله ايران و استعمار سرخ و سياه چرا، چگونه و. . .
فصل دوم:
ظهور و سقوط كابينه شريف امامي / تركيب دولت 1شريف امامي، 4شريف امامي و ماهيت آن / تدابير دولت شريف امامي / اتحاد رژيم و نيروهاي چپ براي تحريف انقلاب / اعلام حكومت نظامي و جمعه خونين / هجرت امام، مرحله جديد انقلاب / 13 آبان، نقش 5ساواك، 4ساواك در تخريب و سقوط شريف امامي
فصل سوم:
ظهور و سقوط كابينه ازهار / هيأت حاكمه آمريكا و مهار موج انقلاب / نطق شاه و پاسخ امام خميني / چماق و سرنيزه دو پناهگاه شاه / مخالفت روحانيون با شاه بر سر اغراض و منافع شخصيه نيست / موقعيت كابينه ازهاري / مقاومت مردم در برابر ترفندهاي رژيم شاه و روند موج اعتصابات / گسترش انقلاب و اقدامات فرسايشي دستگاه / اقدامات ازهاري / خشونت و كشتار / تظاهرات عاشورا و زمينه هاي سقوط رژيم / محرم ماه تعيين سرنوشت ـ سقوط ازهاري / شيوه تظاهرات
فصل چهارم:
آخرين تلاش آمريكا و شاه. . . / مواضع جبهه ملي در اوج انقلاب / سفر سنجابي به پاريس ـ ملاقات او با شاه و عهدشكني رهبر جبهه ملي / رهبر انقلاب و بيانيه سه ماده اي / چگونگي نخست وزير شدن بختيار و واكنش گروه هاي محافظه كار / شرح ماجرا از زبان دكتر سنجابي / دولت بختيار و توطئه هاي خطرناك / روش و برنامه بختيار اعلام موجوديت شوراي انقلاب و شوراي سلطنت و دستورات انقلابي امام / چگونگي بركناري شاه براي حفظ منافع حياتي غرب و كنفرانس گوادلوپ / وضعيت ارتش ـ سستي اهرم هاي سركوب / مأموريت ژنرال روبرت هايزر به ايران / خروج شاه از ايران و ايجاد فرصت براي موفقيت بختيار يا طراحي كودتا / خروج شاه از ايران / آخرين مقاومت ها / بازتاب خروج شاه در مردم / بازتاب فرار شاه در ميان هواداران او و شدت گرفتن چماقداري / بازتاب فرار شاه در ميان نظاميان وفادار به رژيم / بازتاب دستورات انقلابي امام، مقارن با فرار شاه و سفر رئيس شوراي سلطنت به پاريس / فرصت و زمان (سياست كارتر، ترفند بختيار و مشكل بازگشت امام) / ماجراي سفر بختيار به پاريس / اربعين، پيروزي ديگر و مطرح شدن مراجعت امام / انعكاس لغو بازگشت امام و علني شدن ازهم گسيختگي نيروهاي سه گانه / انعكاس لغو سفر امام در مردم
فصل پنجم:
از بازگشت امام تا پيروزي انقلاب / بازگشت امام و تحليل شرايط كشور / از ورود امام تا پيروزي انقلاب / قيام بهمن و سقوط نظام / چرا انقلاب ايران در سال 57 پيروز شد؟ / نخواستن سركوب يا نتوانستن / ويژگي ها و شيوه هاي رهبري انقلاب / پرهيز از جنگ مسلحانه / مبارزه قهرآميز توده اي يا خونريزي كمتر / اداي تكليف / ايمان به نيروي مردم / سازش ناپذيري / امام هيچوقت به خارج اميد نبست / يكنواختي خواسته ها و مواضع / آمار قربانيان انقلاب / پيوست ها / چكيده مذاكرات مجلس شوراي ملي درباره كاپيتولاسيون / متن سخنراني آيت الله خميني عليه كاپيتولاسيون / متن كامل مقاله ايران و استعمار سرخ و سياه / تلگرام بني احمد به ازهاري نخست وزير / اعضاي كابينه هاي ايران از آغاز دولت هويدا تا سقوط رژيم شاه / پي نوشت ها (منابع و مأخذ) / نمايه


اين مطلب از سايت شخصي عمادالدين باقي چاپ شده است!

Copyright © 2004 emadbaghi.com All rights reserved