جمعه 16 اسفند 1381

احضار باقي براي ابلاغ مصوبه شوراي عالي امنيت ملي بود

خبرگزاري كار ايران
در پي احضار عماد الدين باقي، نويسنده و روزنامه‌‏نگار به وزارت اطلاعات، فاطمه كمالي احمد سرايي همسر وي گفت: احضار باقي به وزارت اطلاعات به منظور ابلاغ مصوبه شوراي عالي امنيت ملي كشور مبني بر ممنوعيت مصاحبه با راديوهاي بيگانه بوده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري كار ايران، ايلنا، همسر باقي در گفت وگوي كوتاهي گفت: اين مصوبه در اسفند 1381 صادر شده است و در آن آمده است، افراد معروف و متنفذ غير دولتي در مطبوعات و احزاب و دانشگاه‌‏ها از مصاحبه با راديو فردا، راديو آمريكا، راديو اسرائيل، راديو آزادي و شبكه‌‏هاي راديويي و تلويزيوني و رسانه‌‏هايي كه با هدف بي‌‏ثبات كردن جمهوري اسلامي فعاليت مي‌‏كنند، ممنوع هستند.كمالي تصريح كرد: در نامه‌‏اي كه معلوم نبوده از طرف كجا است، با استناد به مصاحبه‌‏هاي باقي با راديو فردا از جمله ميزگرد حقوق بشر و دموكراسي كه با حضور ميلاني و آجوداني،آمده بود كه باقي علي‌‏رغم مصوبه شوراي عالي امنيت ملي كشور با راديوها مصاحبه كرده است و در اين زمينه توضيحاتي را از وزارت اطلاعات خواسته بودند.

وي افزود: از آنجايي كه باقي از اين مصوبه اطلاعي نداشته است، وزارت اطلاعات وي را براي ابلاغ مصوبه احضار كرده است.كمالي با اشاره به دست نويس بودن مصوبه شوراي عالي امنيت ملي گفت: باقي متوجه نشده است كه نامه از طرف كجا بوده است.وي گفت كه برخورد مأمور ابلاغ كننده مؤدبانه و محترمانه بوده است.كمالي تصريح كرد: باقي ضمن اينكه خود را ملتزم به قوانين، مقررات و مصالح مي‌‏داند به عنوان يك شهروند حق خود مي‌‏داند كه با شنيدن و ابلاغ مصوبه نقدها و اشكالات وارد بر آن را بگويد و پاسخ آن را بطلبد


اين مطلب از سايت شخصي عمادالدين باقي چاپ شده است!

Copyright © 2004 emadbaghi.com All rights reserved