شنبه 13 اردیبهشت 1382

مطبوعات را فرمانبر مي خواهند

شنبه 13 ارديبهشت 1382
هرگاه مطبوعات بتوانند مستقل باشند و مقبوليت عمومي پيدا كنند، اين امر، شاخصي براي توسعه سياسي محسوب خواهد شد.به گزارش ايسنا، عمادالدين باقي، روزنامه‌نگار و فعال سياسي كه در ميزگرد نقش مطبوعات در جنبش اصلاح‌طلبي ايران به ميزباني انجمن اسلامي دانشجويان دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، سخن مي‌گفت، با اعلام اين مطلب اظهار داشت:

به هر نسبتي كه ساخت سياسي جامعه باز باشد، شاهد مطبوعات فعال و باز و به هر ميزان كه اين ساخت بسته باشد، شاهد مطبوعات فرمان‌بر خواهيم بود.وي افزود: مطبوعات در كشور در ساليان گذشته يك متغير وابسته نسبت به ساختار قدرت بودند، به همين دليل نتوانستند هيچ گاه به‌عنوان ركن چهارم دموكراسي مطرح شوند، زيرا هرگاه توانستند به حوزه جامعه مدني و اقبال عمومي دست يابند (متغير مستقل شوند)، برخي از جناح‌ها در جامعه، مطبوعات مستقل را به‌عنوان نهاد ناظر بر قدرت برنتابيدند، زيرا همواره مطبوعات را فرمان‌بر مي‌خواستند.باقي با اشاره به اوج‌گيري تيراژ مطبوعات پس از دوم خرداد، آن را انقلابي بزرگ توصيف كرد.اين روزنامه‌نگار با ابراز خوش‌بيني نسبت به آينده مطبوعات در كشور اظهار داشت: تحقيقات نشان مي‌دهد همبستگي كامل و دقيقي ميان توسعه مطبوعات، نرخ سواد و شهرنشيني و سطح درآمد وجود دارد و چون در كشور نرخ اين شاخص‌ها رو‌به گسترش است، اين مسئله نويددهنده مطبوعاتي آزاد در كشور علي‌رغم همه مقاومت‌ها خواهد بود.

وي با تاكيد بر اينكه به‌عنوان يك اصلاح‌طلب، مايل به انجام تحولات از داخل است، اظهار داشت: واقعيت اين است كه برخلاف تمنيات ما، روشي كه برخي از صاحبان قدرت پيش گرفته‌اند، جامعه را به جايي مي‌رساند كه با ساخت بسته مواجه شود.اين روزنامه‌نگار در پاسخ به سوالي درباره اصلاحات در جناح منتقد دولت ابراز عقيده كرد: اين جناح مركب از عناصر افرادي است كه مي‌توانند دچار تغيير وتحول شوند، ولي واقعيت اين است كه كساني كه برآيند حركت اين جناح محسوب مي‌شوند، به دليل عدم استقلال فكر و دستوري كار كردن با واقعيت جامعه در تعارض هستند و نشان داده‌اند كه اصلاح‌پذير نيستند.اين فعال سياسي آزا دي بيان را حق مردم دانست و تاكيد كرد: آزادي بيان يعني اينكه افراد بتوانند حرف‌هاي خود را، ولو آنكه نادرست باشد، مطرح كنند و نظام مكلف است و وظيفه دارد به مردم اجازه انتشار روزنامه بدهد تا گرايش‌هاي مختلف در سطح جامعه تريبون داشته باشند. باقي در پايان سخنانش با تبريك سالروز آزادي مطبوعات ابراز اميدواري كرد كه روزنامه‌نگاران زنداني آزاد شوند.

13 ارديبهشت 82


اين مطلب از سايت شخصي عمادالدين باقي چاپ شده است!

Copyright © 2004 emadbaghi.com All rights reserved