شنبه 17 خرداد 1382

احضار باقي به وزارت اطلاعات و ممنوعيت گفت و گو با راديوهاي فارسي زبان

در پی انتشار خبر ممنوعيت مصاحبه‌ی عماد‌الدين باقی با راديوهای بيگانه، همسر باقی به نقل از وی اعلام كرد كه بايد فضای داخل كشور باز شود تا افراد بتوانند آزادانه نظرات و ديدگاه‌های خود را مطرح كنند.فاطمه كمالی احمدسرايی، درباره‌ی احضار عماد‌الدين باقی به وزارت اطلاعات به خبرنگار خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، گفت: طی تماسی، باقی را به وزارت اطلاعات دعوت كردند و با برخوردی محترمانه، مصوبه‌ی شورای عالی امنيت كشور را مبنی بر ممنوعيت مصاحبه با راديوهای بيگانه به وی ابلاغ كردند.وی افزود: اين مصوبه در اسفند 1381 صادر شده و در آن آمده كه افراد معروف و متنفذ غير دولتی در عرصه‌ی مطبوعات و دانشگاه‌ها، از مصاحبه با راديوهای فردا، راديو آمريكا، اسرائيل، آزادی و شبكه‌های راديو و تلويزيونی و رسانه‌هايی كه با هدف بی‌ثبات كردن جمهوری اسلامی فعاليت می‌كنند، ممنوع هستند.

همسر باقی اظهار داشت‌ كه عماد‌الدين باقی در پاسخ به اين ابلاغ گفت كه به رعايت و اجرای قوانين كشور معتقد هستم و حتی اگر قانونی را قبول نداشته باشم، مادامی كه تغيير نكرده، در نقد و تغيير آن كوشش می‌كنم، ولی از آن تخلف نمی‌كنم.وی افزود: باقی نقدها و اشكالاتی نسبت به مصوبه داشت كه علاوه بر بيان شفاهی آن، به صورت كتبی نيز نوشته و تسليم كرده است. از جمله اين كه مصاحبه يا عدم مصاحبه‌ی يك فرد، حقی است كه نمی‌توان افراد را از آن سلب كرد و تنها می‌توان درباره‌ی نحوه‌ی استفاده‌ی از آن نظر ارشاد و مشورتی داد.

همسر باقی با اشاره به يكی از مثال‌های باقی درباره‌ی حق گواهينامه‌ی شهروندان و احتمال تخلف در رانندگی، گفت: در اين جا می‌توان كسی را كه از حق رانندگی به خوبی استفاده نمی‌كند و به ديگران آسيب می‌زند، مؤاخذه كرد، ولی نمی‌توان حق رانندگی را از وی سلب كرد.وی ادامه داد: باقی به آن‌ها گفت كه شما فضا را در داخل باز كنيد تا افراد بتوانند آزادانه‌تر سخنان خود را بگويند و نيازی به مصاحبه با رسانه‌های ديگر نداشته باشند.كمالی با اشاره به بخشی از اظهارات باقی مبنی بر اين كه « تا زمانی كه آزادانه می‌توانم سخنان خود را در داخل كشور مطرح كنم، دليلی ندارد كه با رسانه‌های خارجی مصاحبه كنم » يادآور شد: يكی از ابهامات موجود در اين مصوبه، از نظر باقی، اين بود كه آيا افراد غير معروف و غير متنفذ می‌توانند با رسانه‌های خارجی مصاحبه كنند و آيا راديو بی‌بی‌سی، فرانسه و آلمان كه نام آن‌ها به صراحت ذكر نشده، مستثنا هستند يا نه؟ كه ابلاغ كننده‌ی مصوبه به باقی گفت چون در مصوبه ذكر شده « ساير رسانه‌ها » بنابراين شما نمی‌توانيد با هيچ راديويی مصاحبه كنيد.

وی در ادامه به نقل از باقی اظهار داشت: اگر قرار است اين مسأله جنبه‌ی قانونی داشته باشد، صرف نظر از اين كه بايد مصوب مجلس باشد، بايد جامع و مانع نيز باشد. طبق اين مصوبه، ساير رسانه‌ها به تشخيص افراد واگذار شده، يعنی اين كه اگر كسی برخی راديوهايی را كه نام برده نشده است مصداق رسانه‌هايی كه با هدف بی‌ثباتی جمهوری اسلامی فعاليت می‌كنند، نديد، می‌تواند مصاحبه كند و بعدا نيز نبايد مورد اشكال قرار گيرد، مگر اين كه به صراحت نام رسانه برده شده باشد.همسر باقی درباره‌ی نحوه‌ی ابلاغ مصوبه و احضار باقی گفت: مصوبه‌ی شورای عالی امنيت به صورت دستی نوشته شده بود و برای وی قرائت شد. ولی نامه‌ای را به باقی نشان دادند كه بريده مصاحبه‌های وی با رسانه‌های مختلف موجود بوده و در آن نامه توضيح خواسته بودند كه چرا باقی علی‌رغم مصوبه‌ی شورا، با رسانه‌های خارجی مصاحبه كرده است.كمالی ادامه داد: ابلاغ كننده‌ی مصوبه به باقی اعلام كرده بود كه چون ما اين مصوبه را به شما ابلاغ نكرده بوديم، از شما خواستيم تا بياييد و آن را به اطلاع شما برسانيم.وی به نقل از باقی خاطر نشان كرد: ضمن اين كه خود را ملتزم به رعايت قوانين و مقررات كشور می‌دانم، به عنوان يك شهروند حق دارم كه پس از شنيدن و ابلاغ مصوبه، نقدها و اشكالات وارده را بگويم و پاسخ بطلبم.اين مطلب از سايت شخصي عمادالدين باقي چاپ شده است!

Copyright © 2004 emadbaghi.com All rights reserved