پنجشنبه 6 شهریور 1382

عمادالدين باقي:بيانيه 15 دي 1378 وزارت اطلاعات در خصوص قتلهاي زنجيره‌اي، درخشانترين دستاورد دوره خاتمي است

خبرگزاري دانشجويان ايران - همدان
«پيدايش مطبوعات دوره‌ي اصلاحات نيز يكي ديگر از دستاوردهاي اين دوره است كه عمده‌اش محصول تلاش روشنفكران ديني بود كه مستقل از حاكميت بودند. دولت آقاي خاتمي در آن دوره آنها را همراهي كرد.»
عمادالدين باقي، روزنامه‌نگار در گفت‌وگو با خبرنگار سرويس سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) درباره دستاوردهاي دولت آقاي خاتمي، افزود:« كارهاي انجام شده را منحصرا دستاورد شخص آقاي خاتمي نمي‌دانم؛ بلكه دستاورد دوره‌ي آقاي خاتمي مي‌دانم.»


وي ادامه داد: «برخي از اين دستاوردها، حاصل تلاش افرادي بوده كه خود، داراي انگيزه و تحليل بودند و دست به كارهايي زدند كه آقاي خاتمي يا اطلاع داشت و يا نداشت، يا موافق بود و يا نبود.»
وي گفت: «دستاورد مشترك آقاي خاتمي و مطبوعات را كه مي‌توان درخشانترين دستاورد دوره خاتمي دانست، ماجراي مربوط به قتل‌هاي زنجيره‌اي و بيانيه 15 دي 1378 وزارت اطلاعات است. مطبوعات، فشارهايي آوردند و زمينه‌هايي ايجاد كردند و آن اقدام از طرف آقاي خاتمي صورت گرفت.»
باقي با اشاره به حادثه فوت زهرا كاظمي، گفت: «حركت رييس جمهور در تشكيل كميته‌اي براي پيگيري قتل زهرا كاظمي - هر چند به اعتقاد من گزارش آن در مجموع ضعيف بود - يكي ديگر از اين دستاوردهاست و اين ارزش را داشت كه يك بار ديگر حكومت ايران با شهامت به چنين رفتاري كه در زير مجموعه‌اش اتفاق افتاده است، اعتراف نمايد.»
اين روزنامه‌نگار گفت: «يكي ديگر از دستاوردهاي اين دوره آن بود كه براي اولين بار بحث جناح‌بندي سياسي در ايران و آرايش نيروهايي كه قبلا در يك محدوده‌ي كوچكتري كه بيشتر بين دانشجويان و نخبگان سياسي مطرح بود، به شكل عمومي درآمد و يك نوع آگاهي فراگير را در مورد كشمكش‌هاي سياسي در جامعه به ميان مردم برد.»
باقي خاطرنشان ساخت: «بعضي اقدامات را مي‌توان جزء دستاوردهايي به شمار آورد كه سبب بهبود موقعيت بين‌المللي ايران در دوره‌ي اول رياست جمهوري آقاي خاتمي شد كه مهمترين آن تنش‌زدايي در روابط خارجي است كه زمينه جذب سرمايه‌گذاري خارجي براي حل سريع‌تر و مؤثرتر مشكلات اقتصادي و رفاهي را بوجود آورد، اما اين دستاورد بر اثر رفتارهاي نيروهاي ضداصلاحات از بين رفت يعني عقيم ماند.»
وي در پايان يادآور شد: « البته در نهايت مي‌توان گفت كه كارهاي انجام نشده، بيش از كارهاي انجام شده است.»


اين مطلب از سايت شخصي عمادالدين باقي چاپ شده است!

Copyright © 2004 emadbaghi.com All rights reserved