شنبه 25 مرداد 1382

دوبار محاکمه براي يک اتهام

بي بي سي
عماد الدين باقی نويسنده و پژوهشگر منتقد دولت ايران به شعبه ششم دادگاه انقلاب اسلامی تهران احضار شده است.او به اقدام عليه امنيت ملی کشور و اهانت به رهبری متهم شده که ظاهراً اين اتهامات يك هفته قبل از آزادی او از زندان در زمستان به او تفهيم شده است.عمادالدين باقی به دليل مقاله هايی که در روزنامه های تعطيل شده درباره قتلهای زنجيره ‏ای نوشته بوده با اين اتهامات مواجه شده و اين در حالی است که او يک بار به همين اتهامات محاکمه و محکوم و مجازات شده است.آقای باقی می گويد دفعه پيش به اتهامات او با عنوان نشر اکاذيب رسيدگی شده و اين بار از بعد امنيتی به اتهامات مزبور رسيدگی می شود.از عمادالدين باقی كتابی نيز با عنوان "تراژدی دمكراسی در ايران" منتشر شده که در آن به موضوع قتلهای زنجيره ‏ای پرداخته شده است.


- من سه تا پرونده مفتوح داشتم و خود انتظار داشتم كه پيش از پايان دوره محكوميت قبلي، يكي از اين پرونده‌ها به جريان افتد كه همان اتفاق هم افتاد. حدود يك هفته پيش از آزاد شدن از زندان، با دو مامور مرا به دادگاه انقلاب بردند و يكي از اين پرونده‌ها گشوده شد و اتهامات تفهيم شد. يك‌ماه پس از آزادي هم مجدداً به دادگاه انقلاب مراجعه كردم. اين احضاريه‌اي كه اخيراً به دست من رسيده مربوط به همين پرونده است. موارد اتهامي كه در اين پرونده مطرح است برخي مربوط به اقدام عليه امنيت كشور است كه در پرونده قبلي منجر به محكوميت و زندان شد و مورد رسيدگي قرار گرفت و براي آنها حكم زندان صادر شده ولي گفته مي‌شود كه قبلاً همان موارد از بعد نشر اكاذيب بررسي شده و حكم محكوميت برايش صادر شده و اين بار مي‌خواهند از بعد امنيتي رسيدگي كنند.

بي‌بي‌سي: منظورتان اين است كه يك اتهام يا يك جرم دوبار مورد محاكمه قرار مي‌گيرد؟
- بله. دوبار با دو عنوان، يكبار با عنوان نشر اكاذيب بررسي شد و حكم صادر شده و يكبار با عنوان امنيتي رسيدگي مي‌شود. ممكن است محاكمه برگزار شود و ممكن است اتهامات جديدي در اين فاصله [تا 18 آبان] مطرح شود و اينها را تفهيم كنند.

بي‌بي‌سي: در مورد اتهاماتي كه به شما تفهيم شده ممكن است قدري توضيح دهيد؟
- اتهامات تفهيم شده عبارتند از اقدام عليه امنيت كشور و اهانت به رهبري، اتهام اقدام عليه امنيت كشور تمام مستنداتش مجموعه مقالات و بحث‌هايي است كه چندسال پيش پيرامون قتل‌هاي زنجيره‌ اي نوشته شده و اتهام اهانت به رهبري غالباً جملاتي است كه در خلال سخنراني يا مقاله‌اي نامي از آيت‌الله منتظري برده شده و يا عبارت مثبتي درباره ايشان به‌كار رفته و اينها را جزو مستندات اهانت به رهبري گذاشته‌اند كه البته نمي‌دانم چه دلالتي وجود دارد كه از تعبير مثبت درباره يك شخص، اهانت به شخص ديگري استنباط شود. به هرحال اين دو اتهام محرز است.

بي‌بي‌سي: شما اشاره كرديد كه ممكن است در فاصله تا آبان‌ماه كه جلسه دادرسي و محاكمه است اتهامات تازه‌اي به شما وارد شود. آيا دليل و شواهدي هم هست كه ممكن است اين اتفاق بيفتد؟
- دليل من رويه‌اي است كه در چند سال اخير وجود داشته است كه يك گروهي يا تيمي هستند كه كارشان اين است كه تمام نوشته‌ها و مطالب افراد را زير ذره‌بين مي‌گذارند و پوشه‌سازي مي‌كنند و تبديل به پرونده مي‌كنند چون رويه تاكنون اين‌گونه بوده، من هم اين را به عنوان يك احتمال مطرح مي‌كنم. ممكن است اين اتفاق نيفتد ولي رويه تابه‌حال اين بوده كه معمولاً از نوشته‌ها و رفتارها اتهامي مي‌تراشيده‌اند.

بي‌بي‌سي: فعاليت فعلي شما بعد از آزادي از زندان آيا چنين زمينه‌ اي براي چنين فرضي فراهم مي‌كند؟
- فعاليت‌هاي من درست مثل قبل از زندان بوده يعني گاهي جلسات سخنراني در دانشگاه‌ها بوده و يا نوشتن مقاله يا كتاب كه فعاليت‌هاي عادي و معمولي بوده كه از گذشته داشته‌ام. همان‌طور كه در گذشته آن فعاليت‌ها منجر شده كه بعضي اتهامات را منتسب كنند ممكن است كه باز هم از اين اتهامات مطرح شود.

[همواره يك اصل بر كردار من حاكم بوده و اعتقاد داشته‌ام كه انسان بايد به‌گونه‌اي سخن بگويد و عمل كند كه اگر هم از لحاظ سياسي براي اربابان قدرت قابل تحمل نيست اما به‌لحاظ حقوقي در هر شرايطي قابل دفاع باشد چه در زندان چه در بيرون زندان. لذا در جلسه خصوصي و عمومي هم اين اصل را رعايت كرده‌ام و مي‌دانم از لحاظ حقوقي نمي‌توانند هيچ اتهامي را وارد كنند كمااينكه در پرونده قبلي كه منجر به زندان شد از نظر حقوقي حتي يكساعت زندان هم نمي‌توانستند بدهند اما از لحاظ سياسي البته طبيعي بود كه برآشفته و يا متوسل به زندان گردند] (1)

1. عبارت داخل كروشه در مصاحبه گفته شد ولي به دليل محدوديت برنامه‌زماني بي‌بي‌سي حذف شده بود.اين مطلب از سايت شخصي عمادالدين باقي چاپ شده است!

Copyright © 2004 emadbaghi.com All rights reserved