شنبه 25 مرداد 1382

يک احضاريه براي باقي


ـ خبرگزاري كار ايران عماد الدين باقي، نويسنده و پژوهشگر بر اساس برگه احضار شعبه 6 دادگاه انقلاب به عنوان متهم بايد در تاريخ 82/8/18 در جلسه دادرسي حاضر شود.يك منبع مطلع در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاري كار ايران، ايلنا، در مورد موضوع اتهامات باقي گفت: ظاهراً اتهامات يك هفته قبل از آزادي باقي از زندان به وي تفهيم شده است.وي اتهامات باقي را« اقدام عليه امنيت كشور» و« اهانت به رهبري» عنوان كرد و گفت: مستندات اتهام اقدام عليه امنيت كشور، مقالاتي است كه باقي پيرامون قتل‌‏هاي زنجيره‌‏اي نوشته شده است.اين منبع مطلع با بيان اينكه به اين اتهامات در گذشته يك بار رسيدگي شده است و حكم آنان نيز صادر شده است، گفت: گويا اين بار مي‌‏خواهند از بعد امنيتي به اين اتهامات رسيدگي كنند.
وي با اشاره به كتاب "تراژدي دموكراسي در ايران" كه توسط عمادالدين باقي نوشته شده است، گفت: موضوع قتل‌‏هاي زنجيره‌‏اي در اين كتاب بيان شده است.گفتني است، رييس شعبه 6 دادگاه انقلاب، قاضي دادگاه بدوي «احمد باطبي» است كه وي را به اعدام محكوم كرد. احمد باطبي از دانشجوياني است كه در تير ماه سال 1378 در جريان حوادث كوي دانشگاه تهران بازداشت شد.


اين مطلب از سايت شخصي عمادالدين باقي چاپ شده است!

Copyright © 2004 emadbaghi.com All rights reserved