جمعه 24 مرداد 1382

بيانيه فعالان سياسي

شماره 3 ـ با امضاهاي جديد (1382/3/3)
درباره راهكارهاي تقويت توان ملي در برابر تهديدات خارجي

به نام خداوند جان و خرد

در آستانه سالروز ميلاد فرخنده پيامبر رحمت، عدالت و آزادي محمدبن عبدالله ـ كه درود خدا بر او باد ـ ما امضاكنندگان زير ضمن تبريك اين روز، با توجه به وضعيت مخاطره آميز منطقه و شرايط حساس كشور، بر آن شديم كه براي تقويت توان ملي در برابر تهديدهاي جدي خارجي و برون رفت از انسدادهاي دروني، نكات زير را از باب نصيحت و هشدار به حاكمان يادآور شويم.

يك) اسلام، به عنوان دين آزادي و كرامت انسان، همچنان مهمترين ركن فرهنگ و هويت ايراني است، اما استفاده ابزاري از باورها و مقدسات ديني، با هدف كسب و حفظ قدرت، ضربات سهمگيني بر اعتقادات مردم وارد كرده و مي كند. از آنجا كه تحقق آزادي و رهايي انسان از موانع رشد و كمال از برجسته ترين اهداف اجتماعي اسلام است، و تجويز خشونت، تنگ نظري و تقديس قدرت هيچ تناسبي با رحمت و مداراي اسلامي ندارد، سلب حقوق و آزادي هاي مشروع مردم هرگز نمي تواند مبنا و توجيه شرعي داشته باشد. برداشت هاي متحجرانه از اسلام ترويج قشري گري و هتك حرمت صاحبان انديشه، منتقدان دلسوز و مخالفان قانوني، به نام دين، آسيب هاي عميقي به ارزش هاي اخلاقي و معنوي مردم وارد ساخته است.

دو) انقلاب اسلامي 57 جنبشي مردمي و متكي بر ارزش هاي اصيل ديني براي تحقق آرمان هاي والاي استقلال، آزادي، عدالت و حاكميت ملت بود و در تداوم مبارزات يكصدساله مردم ايران بر آن بود كه بساط استبداد ريشه دار، به هر شكل و صورت، را برچيند. اما به دنبال برخي كاستي ها، ناكامي ها و انحرافات در راه دستيابي به هدف هاي اصيل انقلاب كه منجر به ايجاد شكاف ميان حكومت و مردم و بروز بحران هاي سياسي، فرهنگي و اقتصادي شد، جنبش اصلاحات، توسعه سياسي و به طور مشخص، مردم سالاري را در دستور كار خود قرار داد، با اين اميد كه نظام جمهوري اسلامي آرمان ها و اهداف نخستين انقلاب را باز پي بگيرد. متأسفانه نهادهاي انتصابي ـ قوه قضاييه، شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام، سازمان صدا و سيما و. . . ـ امروز در برابر اراده ملي صف آرايي كرده و حركت ها و صداهاي دادخواهي قانوني را برنمي تابند، از سوي ديگر، تمركز قدرت به انباشت ثروت، افزايش شكاف طبقاتي و بي عدالتي و تبعيض انجاميده است.
سه) علاوه بر استقلال، آزادي و عدالت، امروزه مردم سالاري در صدر خواست هاي مردم رنجديده و شريف ايران قرار گرفته است. در حوزه عمومي، همه ايرانيان، با هر دين و عقيده و زبان، مالكان مشاع اين سرزمين كهن و دارندگان اختيار و حق هرگونه تصيم گيري براي تعيين سرنوشت مشترك خويش مي باشند. همه مسئولان نظام، در هر مقام و منصب، شأني جز وكالت و نمايندگي از سوي مردم و تأمين خواست هاي آنان ندارند. بر پايه اصول و موازين ديني كه در انديشه انقلاب اسلامي تحقق يافت، هيچ كسي حق ندارد كه تحت هيچ نام و عنواني، بدون رضايت مردم بر آنان حكومت كند و اين حاكمان هستند كه بايد خود را با اراده ملي و جهت گيري اكثريت مردم هماهنگ سازند، نه آنكه مردم موظف باشند كه خود را با اراده رهبران و حاكمان منطبق كنند. جمهوري اسلامي هم معنايي جز اين ندارد.

اراده واقعي جمهور مردم در انتخابات و آرايي كه به صندوق ها مي ريزند متبلور و آشكار مي شود. حاكميت مردم و جمهوريت نظام بدين معنا است كه مقامات اصلي با راي مستقيم يا غيرمستقيم مردم براي دوره هاي موقت و محدود ـ نه مادام العمر و نامحدود ـ برگزيده شوند و زير نظارت نهادينه شده عمومي ايفاي وظيفه كنند و در برابر مردم پاسخگو باشند. رجوع به آراي عمومي در مقاطع حساس، مانند همه پرسي سال ،1358 از لوازم جدايي ناپذير يك نظام مردم سالار و جمهوري است. از اين رو، برگزاري همه پرسي براي حل بسياري از مشكلات ملي و مسائل مورد اختلاف راه حل نهايي مي باشد. ما امضاكنندگان زير با توجه به سه محور فوق، نارضايتي شديد خود را از روند مديريت كلان كشور ابراز مي كنيم و بر اين باوريم كه منافع ملي ايران در شرايط حساس كنوني ايجاب مي كند كه با كاهش تنش هاي سياسي و ايجاد همگرايي و وحدت از طريق تقويت مردم سالاري و گسترش آزادي، امنيت و عدالت، زمينه هاي واقعي افزايش توان ملي در برابر تهديدهاي خارجي، فراهم شود.

ما بار ديگر خواسته هاي خود را به شرح زير اعلام مي كنيم:

1. قوه قضائيه بايد مستقل از قدرت سياسي و اقتصادي، با رعايت بي طرفي كامل و براساس قانون، دادگستري كند. بسياري از مردم ايران، به ويژه حقوقدانان، عملكرد قوه قضائيه را ناعادلانه، جانبدارانه و در راستاي سياست ها و اراده بخش غيرانتخابي حكومت ارزيابي مي كنند، كه از آن دادگستري حاصل نمي شود.
2. نمايندگان مردم در قوه مقننه بايد در ايفاي وظايف نمايندگي آزاد و توانا باشند. خروج مكرر شوراي نگهبان از محدوده اختيارات قانوني آن، مجلس را عملا از حيز انتفاع ساقط كرده و از ايفاي وظايفش باز داشته است. ما خواهان لغو نظارت استصوابي شوراي نگهبان و رفع مانع تصويب لوايح مربوط به اصلاح قانون انتخابات، اصلاح قانون مطبوعات، تعريف جرم سياسي، منع شكنجه، تشكيل هيأت منصفه و تبيين اختيارات رئيس جمهور هستيم.
3. ما خواستار توقف بازداشت ها و احضارهاي غيرقانوني، رفع توقيف بيش از نود روزنامه و مجله و آزادي فعالان سياسي و مطبوعاتي هستيم. تشديد فشارهاي سياسي و اجتماعي، تداوم و گسترش بازداشت ها و احضارها خلاف قانون و منافع ملي است.
4. ما خواهان ايراني آزاد و مستقل هستيم و به همان اندازه كه از بازگشت سلطه بيگانه و تجاوز خارجي بيمناكيم، از استبداد ديني و سركوب آزادي هاي قانوني مردم نيز بيزاريم. ما به آن بخش از نظريه پردازان و حاكمان و مسئولان كه مردم را به اجبار به دوراهي «آزادي يا استقلال» سوق مي دهند هشدار مي دهيم كه در اين مسير مبادا جمعي كم تجربه و جان به لب رسيده، به هواي سراب آزادي و دموكراسي اهدايي آمريكا، استقلال ايران را فدا كنند. اگر خداي ناخواسته چنين شود، آن دسته از بينش ها و مسئولان مقصران اصلي اين فاجعه ملي خواهند بود. ما به شدت نگران آنيم كه تداوم سياست ها و روش هاي كنوني جناح غيرانتخابي حاكميت، كشور را به نقطه و وضعيتي غيرقابل اصلاح برساند.

بايد از سرنوشت طالبان و رژيم صدام عبرت گرفت و مطمئن بود كه استبداد و خودكامگي با هر نيت و به هر شكلي كه باشد سرانجام و سرنوشتي جز سقوط و محصولي جز بر باد رفتن توان كشور ندارد پس براي نجات ايران از گرداب توطئه ها و تهديدات راهي جز تن دادن به اراده ملي ايرانيان در پيش رو نيست، با اعتماد به قدرت و رأي ملت است كه پايه هاي دين رحمت و عدالت و آزادي نيز در اين كشور استوارتر مي شود.

24 ارديبهشت 1382 :

1 آقاجري زهره عضو علي البدل شوراي مركزي جبهه مشاركت ايران اسلامي/ 2 آقاجري هاشم استاد دانشگاه، عضو شوراي سياسي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي/ 3 آملي ناصر پژوهشگر و روزنامه نگار/ 4 ابراهيم باي سلامي غلام حيدر نماينده مجلس/ 5 احمدي علي اكبر استاد دانشگاه/ 6 احمدي نعمت حقوقدان، وكيل دادگستري/ 7 اديب مسعود محقق و پژوهشگر حوزه علميه قم/ 8 اعتمادي حسين استاد دانشگاه/ 9 اكبرين محمدجواد پژوهشگر و روزنامه نگار/ 10 اميني اسماعيلي حميد محقق و پژوهشگر/ 11 انصاري راد حسين مدرس حوزه علميه، رئيس كميسيون اصل 90 مجلس/ 12 ايازي محمدعلي مدرس حوزه علميه، عضو مجمع مدرسين و محققين حوزه علميه قم/ 13 ايزدي مصطفي روزنامه نگار، معاون سياسي سابق استانداري تهران/ 14 بازرگان ابوالفضل معاون نخست وزير در دولت موقت، عضو شوراي مركزي نهضت آزادي ايران/ 15 بازرگان عبدالعلي پژوهشگر و نويسنده، عضو شوراي مركزي نهضت آزادي ايران/ 16 باقي عمادالدين روزنامه نگار و پژوهشگر/ 17 بسته نگار محمد فعال سياسي/ 18 پايا حسين مدير انتشارات طرح نو/ 19 پايا علي استاد دانشگاه/ 20 پيران پرويز پژوهشگر، استاد دانشگاه/ 21 پيمان حبيب الله محقق و فعال سياسي/ 22 تاج زاده مصطفي معاون سياسي سابق وزارت كشور، عضو شوراي سياسي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي/ 23 تهراني رضا عضو انجمن دفاع از آزادي مطبوعات/ 24 توسلي غلامعباس استاد دانشگاه، عضو شوراي مركزي نهضت آزادي ايران/ 25 توسلي محمد اولين شهردار تهران بعد از انقلاب، عضو شوراي مركزي نهضت آزادي ايران/ 26 تولايي مجيد پژوهشگر و نويسنده/ 27 جلالي محمدرضا پژوهشگر/ 28 جلالي زاده جلال نماينده مجلس، عضو شوراي مركزي جبهه مشاركت ايران اسلامي/ 29 جلايي پور حميدرضا استاد دانشگاه، عضو شوراي سياسي جبهه مشاركت ايران اسلامي/ 30 حجاريان سعيد پژوهشگر و عضو شوراي مركزي جبهه مشاركت ايران اسلامي/ 31 حقيقت جو فاطمه نماينده مجلس، عضو سابق دفتر تحكيم وحدت/ 32 حكمت علي روزنامه نگار، عضو انجمن دفاع از آزادي مطبوعات/ 33 حكيمي مجيد دبير آموزش و پرورش، عضو شوراي مركزي نهضت آزادي ايران/ 34 حيدري علي محمد مدرس حوزه علميه قم/ 35 خرم امير نويسنده و روزنامه نگار، عضو شوراي مركزي نهضت آزادي ايران/ 36 درايتي مصطفي مدرس حوزه علميه، عضو شوراي مركزي جبهه مشاركت ايران اسلامي/ 37 دردكشان محمود فعال سياسي/ 38 دروديان محمدحسين عضو سابق شوراي شهر تهران، عضو سابق دفتر تحكيم وحدت/ 39 رئيس طوسي رضا استاد دانشگاه، فعال سياسي/ 40 رجايي عليرضا روزنامه نگار، فعال سياسي/ 41 رضايي عبدالعلي پژوهشگر و روزنامه نگار، عضو انجمن دفاع از آزادي مطبوعات/ 42 رضايي محمد استاد دانشگاه/ 43 رضايي محمدجواد استاد دانشگاه/ 44 رضوي فقيه سعيد روزنامه نگار، عضو دفتر تحكيم وحدت/ 45 رفيعي حسين استاد دانشگاه/ 46 زندي نيا پرويز استاد دانشگاه/ 47 زهدي محمدرضا مديرمسئول روزنامه آريا/ 48 سحابي عزت الله عضو شوراي انقلاب و فعال سياسي/ 49 سحرخيز عيسي روزنامه نگار، عضو هيأت نظارت بر مطبوعات/ 50 سروش عبدالكريم پژوهشگر، استاد دانشگاه/ 51 سعيدي ميثم نماينده مجلس، عضو شوراي مركزي جبهه مشاركت ايران اسلامي/ 52 سعيديانفر جعفر محقق و پژوهشگر حوزه علميه قم/ 53 سمتي هادي استاد دانشگاه، عضو شوراي سياسي جبهه مشاركت ايران اسلامي / 54 سيف زاده سيدمحمد قاضي سابق دادگستري، استاد دانشگاه / 55 سينايي وحيد استاد دانشگاه / 56 شاه حسيني حسين فعال سياسي / 57 شريعتي سعيد روزنامه نگار، عضو شوراي مركزي جبهه مشاركت ايران اسلامي / 58 شمس الواعظين ماشأالله روزنامه نگار، عضو انجمن دفاع از آزادي مطبوعات / 59 صارمي محمد استاد دانشگاه / 60 صباغيان هاشم وزير كشور در دولت موقت، عضو شوراي مركزي نهضت آزادي ايران / 61 صدر حاج سيدجوادي احمد وزير دادگستري و كشور در دولت موقت، عضو شوراي مركزي نهضت آزادي ايران / 62 صفايي فر عباس روزنامه نگار، عضو انجمن دفاع از آزادي مطبوعات / 63 صفدري مصطفي استاد دانشگاه / 64 صلواتي فضل الله استاد دانشگاه، فعال سياسي / 65 صلواتي محمود پژوهشگر حوزه علميه قم / 66 صميمي كيوان روزنامه نگار، فعال سياسي / 67 طالبي باقر پژوهشگر حوزه علميه قم / 68 طالقاني اعظم روزنامه نگار، دبير كل جمعيت زنان انقلاب اسلامي / 69 طالقاني طاهره فعال سياسي / 70 طاهري اكبر پژوهشگر قرآن، عضو نهضت آزادي ايران / 71 عرب سرخي فيض الله روزنامه نگار، عضو شوراي سياسي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي / 72 علوي تبار عليرضا استاد دانشگاه، پژوهشگر و نويسنده / 73 عموزاده خليلي فريدون روزنامه نگار / 74 غروي علي اصغر محقق و نويسنده، عضو شوراي مركزي نهضت آزادي ايران / 75 غفاري مسعود استاد دانشگاه / 76 فاتح نيما پژوهشگر / 77 فاضل ميبدي محمدتقي محقق و پژوهشگر، عضو مجمع مدرسين و محققين حوزه علميه قم / 78 فرزدي غفار استاد دانشگاه، عضو شوراي مركزي نهضت آزادي ايران / 79 فريد اعلم حسن استاد دانشگاه، عضو نهضت آزادي ايران / 80 فلاح مرتضي استاد دانشگاه / 81 قابل احمد محقق و پژوهشگر، مدرس حوزه علميه / 82 قابل هادي محقق و پژوهشگر، مدرس حوزه علميه قم / 83 قادري حاتم استاد دانشگاه / 84 قلي زاده رحمانقلي پژوهشگر / 85 كاظميان مرتضي روزنامه نگار، فعال سياسي / 86 كاوياني سيدابوالفضل محقق و پژوهشگر حوزه علميه قم / 87 كديور جميله نماينده مجلس، رئيس انجمن روزنامه نگاران زن مسلمان / 88 كديور محسن استاد دانشگاه، رئيس انجمن دفاع از آزادي مطبوعات / 89 كديور منوچهر نويسنده و محقق / 90 كمالي احمدسرايي فاطمه روزنامه نگار / 91 كوشا محمدعلي پژوهشگر حوزه علميه قم / 92 كولايي الهه استاد دانشگاه، نماينده مجلس، عضو شوراي مركزي جبهه مشاركت ايران اسلامي / 93 كيانوش راد محمد نماينده مجلس، عضو شوراي مركزي جبهه مشاركت ايران اسلامي / 94 لطفي مجتبي محقق و پژوهشگر حوزه علميه قم / 95 مجردي زهرا عضو شوراي سياسي جبهه مشاركت ايران اسلامي / 96 محمدي اردهالي محمد بازرگان، فعال سياسي / 97 مرادي محمدعلي معاون اسبق وزارت كشاورزي، استاد دانشگاه / 98 مزروعي رجبعلي رئيس انجمن صنفي روزنامه نگاران، نماينده مجلس / 99 مسموعي غلامرضا مهندس مشاور صنعت، عضو شوراي مركزي نهضت آزادي ايران / 100 مظفر محمدجواد مدير انتشارات كوير / 101 منتظري احمد محقق و پژوهشگر حوزه علميه قم / 102 منتظري سعيد فعال سياسي / 103 منصوريان خسرو معاون اجتماعي شهرداري تهران بعد از انقلاب، عضو شوراي مركزي نهضت آزادي ايران / 104 موسويان ابوالفضل محقق و پژوهشگر، مدرس حوزه علميه قم / 105 ميثمي لطف الله پژوهشگر، فعال سياسي / 106 ميرزايي حجت الله استاد دانشگاه / 107 ميرموسوي سيدعلي محقق و پژوهشگر حوزه علميه قم / 108 ميقاتي قاسم پژوهشگر / 109 نادي غلامحسين محقق و پژوهشگر حوزه علميه قم / 110 نريماني سيدعلي محقق و پژوهشگر حوزه علميه قم / 111 هاديان ناصر استاد دانشگاه / 112 هادي زاده هادي استاد فيزيك هسته اي دانشگاه، عضو شوراي مركزي نهضت آزادي ايران / 113 واهب محمود محقق و پژوهشگر حوزه علميه قم / 114 وحيد دستجردي استاد دانشگاه / 115 يزدي ابراهيم وزير امور خارجه در دولت موقت، دبير كل نهضت آزادي ايران / 116 يوسفي اشكوري حسن محقق و پژوهشگر، فعال سياسي

امضاهاي اضافه شده در تاريخ 1382/2/29 :

117 ـ حسن اربابي، 118 ـ مرتضي اشفاق، 119 ـ مسعود آقايي، 120 ـ اعظم اكبرزاده، 121 ـ علي اكرمي، 122 ـ فرشته بازرگان، 123 ـ محمدنويد بازرگان، 124 ـ پروين بختيارنژاد، 125 ـ علي اكبر بديع زادگان، 126 ـ محمد بهزادي، 127 ـ صفا بيطرف، 128 ـ مسعود پدرام، 129 ـ عباس پوراظهري، 130 ـ محمود پيش بين، 131 ـ مجيد پيمان، 132 ـ مصطفي تنها، 133 ـ مجيد جابري، 134 ـ ابوالفضل حكيمي، 135 ـ محمدرضا حمسي، 136 ـ رسول دادمهر، 137 ـ محمدمهدي دانشيان، 138 ـ حبيب داوران، 139 ـ مصيب دواني، 140 ـ محمدجواد رجاييان، 141 ـ تقي رحماني، 142 ـ بهمن رضاخاني، 143 ـ احد رضايي، 144 ـ جمال زرهساز، 145 ـ عليرضا ساريخاني، 146 ـ نسرين ستوده، 147 ـ فريدون سحابي، 148 ـ علي شاملو، 149 ـ محمد شانه چي، 150 ـ محمد شريف، 151 ـ الله وردي شمبوري، 152 ـ هدي صابر، 153 ـ رضا صدر، 154 ـ مهدي صراف، 155 ـ علي اشرف ضرغامي، 156 ـ فريدون ضرغامي، 157 ـ حسام طالقاني، 158 ـ محمد طاهري، 159 ـ امير طيراني، 160 ـ حسن عرب زاده، 161 ـ رضا عليجاني، 162 ـ علي عليزاده نائيني، 163 ـ رضا عمادي، 164 ـ محمود عمراني، 165 ـ عليرضا غروي، 166 ـ سعيد غفارزاده، 167 ـ علي غفراني، 168 ـ مهدي غني، 169 ـ خسرو قشقايي، 170 ـ ناصر كميليان، 171 ـ بيژن گل افرا، 172 ـ فاطمه گوارايي، 173 ـ حجت الله قياسي، 174 ـ نرگس محمدي، 175 ـ سعيد مدني، 176 ـ ماشأالله مديحي، 177 ـ مصطفي مسكين، 178 ـ علي اكبر معين فر، 179ـ هرمز مميزي، 180 ـ يوسف مولايي، 181 ـ محمد مولوي، 182 ـ علي مومني، 183 ـ محمود مومني، 184 ـ امير ميرخاني، 185 ـ وحيد ميرزاده، 186 ـ الله كرم ميرزايي، 187 ـ ابوالفضل ميرشمس شهشهاني، 188 ـ محمود نعيم پور، 189 ـ محمود نكوروح، 190 ـ سيدحميد نوحي، 191 ـ سيدمجيد نوحي، 192 ـ فخرالسادات نوربخش، 193 ـ اكبر والي، 194 ـ امين هادوي، 195 ـ ناصر هاشمي، 196 ـ علي فريد يحيايي

امضاهاي اضافه شده تا تاريخ 1382/3/3 :

197 ـ عباس ابوذري، 198 ـ بيژن اسماعيل زاده، 199 ـ علي افصحي، 200 ـ اميرحسين برمكي، 201 ـ بهروز برومند، 202 ـ محمدحسين بني اسدي، 203 ـ مهدي پروا، 204 ـ محمود توكلي، 205 ـ سيدحسين جعفري، 206 ـ قاسم چنگي، 207 ـ رضا حاجي، 208 ـ حسين حريري، 209 ـ سيدحسن حسيني، 210 ـ سيدرضا حسيني امين، 211 ـ كاظم حيدري، 212 ـ جعفر خائف، 213 ـ محمد خليل نيا، 214 ـ محمدصادق رسولي، 215 ـ مهدي رهنما، 216 ـ مهناز رئيس زاده، 217 ـ فياض زاهد، 218 ـ احمد زيدآبادي 219 ـ احمد ساعي، 220 ـ علي سلطان زاده، 221 ـ ابراهيم شاكرين، 222 ـ مسعود شجاعي، 223 ـ مهندس شيرازي، 224 ـ رضا صدوقي، 225 ـ نرگس طالقاني، 226 ـ فاطمه فرهنگ خواه، 227 ـ ابوالقاسم فروزان، 228 ـ ماهرو قشقايي، 229 ـ مهوش قلي زاده، 230 ـ محمد قوچاني، 231 ـ رحمان كارگشا، 232 ـ محسن كاكاوند، 233 ـ علي اصغر گواهي، 234 ـ عليرضا محسني تبريزي، 235 ـ ليلا مصطفوي، 236 ـ اميد معماريان، 237 ـ حسين مفيد، 238 ـ مرتضي مقدم، 239 ـ نگار منصوريان، 240 ـ محمدتقي نكوفر، 241 ـ منوچهر نوربخش، 242 ـ احمد هادوي، 243 ـ جمال هاشمي، 244 ـ ميرمحمود يكان لي.


اين مطلب از سايت شخصي عمادالدين باقي چاپ شده است!

Copyright © 2004 emadbaghi.com All rights reserved