یکشنبه 18 آبان 1382

عمادالدين باقي:حقوق مخالفان از شهروندان دريغ مي‌‏شود


تهران-خبرگزاري كار ايران
عمادالدين باقي، محقق و نويسنده در جلسه سخنراني در دفتر جبهه مشاركت حوزه شرق تهران ضمن بررسي شرايط مخالفان در حكومت امام علي (ع) گفت: مهم اين است كه ما كمي پا را فراتر بگذاريم و به طرح بحث حقوق دشمنان و مشركان نيز در حكومت امام علي (ع) بپردازيم.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري كار ايران، ايلنا، عمادالدين باقي در سخنان خود تحت عنوان« امام علي(ع) و حقوق مخالفان» با برشمردن ويژگي‌‏هاي حكومت امام علي (ع) در صحنه‌‏هاي اجتماعي قبل از انقلاب گفت: در سال‌‏هاي پيش از انقلاب بيان الگوي حكومت علوي در تقابل صريح با نظام سياسي بود و خود به انگيزه‌‏اي براي حركت جامعه به سوي نظامي مبتني بر الگوي علوي تبديل شد.


وي در ادامه گفت: آنچه در آن سال‌‏ها از حكومت علوي گفته مي‌‏شد، هم افشاگر وضع موجود بود و هم باغ سبز يا اتوپيايي را نشان مي‌‏داد كه جامعه را به سوي خود مي‌‏كشاند، اما پس انقلاب، در متن اجتماعي ديگري قرار داريم و اين بحث‌‏ها نتايج و آثار ديگري در پي دارد.
باقي با اشاره به بحث الگوي حكومت علوي و تجارب پس از انقلاب، گفت: ابتدا بايستي تكليف خود را با اين پرسش روشن كنيم كه آيا اساساً نظام موجود، نظام اسلامي است تا بعد بتوانيم از آن به عنوان تجربه شكست خورده ياد كنيم يا خير؟
عمادالدين باقي در ادامه با اشاره به اينكه جمهوري اسلامي در دو سطح نظري و عملي قابل بحث است، گفت: در سطح نظري اگر ما فرض كنيم كه در سال‌‏هاي پيش از انقلاب به سر مي‌‏بريم و تجربه جمهوري اسلامي را به تعليق پديدار شناسانه در بياوريم، يك ديدگاه اين است كه جمهوري اسلامي مفهومي است تناقض آلود و نمي‌‏توان ميان دين و دموكراسي ارتباط منسجمي برقرار كرد. ديدگاه ديگر اين است كه دين و دموكراسي قابل جمع هستند، اما حكومت ديني و دموكراسي قابل جمع نيستند، من با ديدگاهي كه مي‌‏گويد مي‌‏توان با تلفيق دموكراسي و اسلام حكومت ديني داشت، فعلاً كاري ندارم و در واقع پرسشم اين جاست كه ما اگر تناقض جمع دين و دموكراسي را بپذيريم با اين فرض نمي‌‏توان تجربه جمهوري اسلامي را به عنوان مصداقي براي اثبات اين فرضيه قرار دهيم.
وي در ادامه گفت: شما نمي‌‏توانيد از دوره 25 ساله جمهوري اسلامي به عنوان يك مصداق براي شكست يا اثبات تناقض آلود بودن نظام اسلامي استفاده كنيد.
وي افزود: صرف اينكه رژيمي نامش اسلامي باشد، دليلي بر اسلامي بودنش نيست، كما اينكه ممكن است رژيمي نامش جمهوري دموكراتيك باشد اما نه جمهوري است و نه دموكراتيك، مثلاً ما جمهوري‌‏هاي دموكراتيك خلقي در عراق و سوريه ديده‌‏ايم كه به سلطنت شباهت داشتند تا جمهوري دموكراتيك.
عمادالدين باقي گفت: من از يك حكومت سكولار به مفهوم جدايي نهاد دين از نهاد حكومت دفاع مي‌‏كنم، اما دفاع از يك نظام سكولار اين نيست كه ما جمهوري اسلامي را كه در حال حاضر با آن مواجه هستيم، يك نظام اسلامي بدانيم. ممكن است برخي افراد بگويند كه مي‌‏توان با يك قرائتي، همين نظام موجود را نظام اسلامي فرض كرد. اما برخي از اصولي كه مي‌‏توان به عنوان شاخص‌‏هاي اسلامي بودن قرار بگيرند و همگان بر آن اجماع دارند در اين حكومت رعايت نمي‌‏شود.
باقي با بيان اينكه حقوق مخالفان نيز از شهروندان دريغ مي‌‏شود، اظهار داشت: مثلاً در روايات آمده است، وقتي شما در جنگ بر دشمن غلبه مي‌‏كنيد، نبايد به فرزندان، كودكان و زنان آنها آسيب برسانيد، حتي نمي‌‏توانيد درختان آن را نيز قطع كنيد، اما همين شاخص‌‏ها در مورد شهروندان عادي و يا مخالفان نيز رعايت نمي‌‏شود.
وي با اشاره به اين موضوع كه رفتار با منتقدان و زندانيان سياسي و عقيدتي هيچ تناسبي با رفتار دشمن يا اسير جنگي در اسلام ندارد، گفت: بارها ديده شده است كه در مورد زندانيان عقيدتي و سياسي به خانواده‌‏هاي آنان فشارهاي گوناگون وارد شده است، مثلاً در مورد آقاي صابر فرزند ايشان را ربودند و يا خواهر ايشان را بازداشت كردند و يا به كررات شاهد تهديد همسران زندانيان سياسي بوده‌‏ايم تا از فعاليت‌‏هاي اعتراضي آنها نسبت به همسرانشان جلوگيري كنند.
وي همچنين در رابطه با مسئله بازرسي منازل افراد متهم با اشاره به آئين نامه دادرسي گفت: بازرسان فقط مي‌‏توانند در مورد آلات و ادوات جرم بازرسي كنند اما شما به وفور شاهد اين پديده بوده‌‏ايد و مثلاً ديده‌‏ايم كه در مورد آقاي رحماني چگونه واردمنزل ايشان شدند و همه وسايل وي را براي تفتيش و اثبات جرم به هم ريختند.
باقي در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينكه انسان نياز به قيم ندارد، گفت : چگونه است كه ما به خود اجازه مي دهيم از ترس اينكه كلامي يا نوشته اي موجب اغواي مردم شود، در نقش قيم مردم عمل كرده و آنها را سركوب كنيم.
اين نويسنده و پژوهشگر گفت: آگاهي دادن به مردم جز ازطريق تضارب آرا و گردش آزاد اطلاعات ممكن نيست و اگركسي مانع گردش آزاد اطلاعات شود، حقوق مردم را تضييع كرده است.
باقي همچنين گفت: مردم از اصلاحات، انتظار پيشرفت و جهش دارند در حاليكه تحولات جامعه نشان مي دهد كه پروژه اصلاحات و دموكراسي پروژه‌‏اي ميليمتري است و ما بايد خود را براي پرداخت هزينه هاي سنگين ترآماده كنيم.
باقي در ادامه سخنراني خود گفت كه روشنفكران دچار عوام زدگي شده اند.

توضيح: به دليل نارسايي هاي متن خبر مخابره شده به زودي متن کامل اين سخنراني از روي نوار پياده شده و روي سايت قرار مي گيرد.


اين مطلب از سايت شخصي عمادالدين باقي چاپ شده است!

Copyright © 2004 emadbaghi.com All rights reserved