یکشنبه 18 آبان 1382

عمادالدين باقي پس از دادگاه امروز: هيچ دفاعي نكردم


خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس فقه و حقوق - حقوق سياسي
عمادالدين باقي اظهار داشت كه به دليل غيرقانوني دانستن دادگاه طبق ماده‌ي 168 قانون اساسي، در جلسه‌ي امروز دادگاه از خود دفاع نكرده است.
باقي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) درباره‌ي اتهامات مطرح شده از سوي دادگاه، تصريح كرد: در برگ احضاريه‌اي كه توسط دادگاه به دست من رسيده بود، احضار جهت اداي توضيحات آمده بود و وكيل مدافع من اين‌گونه تلقي كرده بود كه اين جلسه، جلسه‌ي رسمي دادگاه نيست بلكه جلسه‌اي جهت ادعاي توضيحات است.

وي گفت: امروز با حضور در دادگاه متوجه شديم كه احضار مربوط به جلسه‌ي رسمي دادگاه بوده است و به جهت اينكه آقاي نيك‌بخت وكالتنامه را 24 ساعت قبل به دادگاه تسليم نكرده بود؛ وي را به عنوان وكيل من نپذيرفتند و در ابتداي دادگاه، منشي دادگاه وي را از جلسه‌ بيرون كرد كه جر و بحث آغاز شد و در نتيجه‌ي آن براي نيك‌بخت و برادرم به جرم اخلال در دادگاه پنج روز قرار بازداشت صادر شد اما بعد از برگزاري دادگاه مساله با توافق فيصله يافت.
وي با بيان اينكه «اين جلسه‌ي دادگاه بدون اينكه هيچ دفاعي توسط من صورت گيرد، تشكيل شد» افزود: من به دادگاه اعلام كردم كه چنين دادگاهي به دليل عدم رعايت اصل 168 قانون اساسي غيرقانوني است و به علت عدم حضور وكيلم دفاعي انجام نمي‌دهم و رييس دادگاه هم همين جملات را نوشت و اعلام كرد كه از نظر ما اين، محاكمه تلقي مي‌شود و ما در يك الي دو هفته‌ي آينده راي خود را صادر مي‌كنيم.
باقي درباره‌ي موارد اتهامي خود گفت: قبلا دو جلسه براي تفهيم اتهام به دادگاه رفته بودم ولي اتهامات به صورت كلي تفهيم شده بود و مستندات اين اتهامات كليه‌ي مقالاتي بود كه چند سال قبل نوشته بودم و در دو قسمت بود؛ مقالات مربوط به قتل‌هاي زنجيره‌اي و مقالاتي كه از آنها تحت عنوان اهانت به مقام عظماي ولايت و رهبري ياد شده بود.
وي اتهامات خود را تبليغ عليه نظام و اهانت به مقامات عالي نظام عنوان كرد و ادامه داد: انتظار مي‌رفت كه در اين جلسه‌ي دادگاه حتي اگر محاكمه است، اتهامات به صورت موردي و جزيي مشخص و گفته شود و اينكه بدانم كدام عبارت يا پاراگراف در مقاله‌ي من موضوع شكايت است. در حالي كه هيچكدام از اين موارد مشخص نشد و يك پرونده‌ي قطور از مجموعه‌ي مطالب من در مطبوعات تهيه شده است.اين مطلب از سايت شخصي عمادالدين باقي چاپ شده است!

Copyright © 2004 emadbaghi.com All rights reserved