یکشنبه 18 آبان 1382

عمادالدين باقي در دادگاه؛ بازداشت و آزادي صالح نيك‌بخت

خبرگزاري دانشجويان -

صالح نيك‌بخت كه صبح امروز براي وكالت در پرونده‌ي اتهامي عماد‌الدين باقي در دادگاه حاضر و بنا به دستور رييس شعبه‌ي 6 دادگاه انقلاب به اتهام برهم زدن نظم دادگاه بازداشت شده بود، با دستور رييس اين شعبه آزاد شد.

وكيل مدافع باقي در اين رابطه به خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: بر اساس احضاريه‌اي كه براي موكلم فرستاده شده بود، مقرر گرديد كه وي براي اداي توضيح به دادگاه برود. اينجانب چون وكيل وي بودم با تنظيم وكالتنامه‌اي جديد و ابطال تمبر و رعايت همه‌ي موازين قانوني همراه باقي به شعبه‌ي 6 دادگاه انقلاب تهران مراجعه كردم؛ قبل از ورود به جلسه يكي از كاركنان دفتر دادگاه اعلام كرد چون شما 24 ساعت قبل مراجعه نكرده‌ايد، ما وكالت شما را نمي‌پذيرم.
نيك‌بخت با تشريح سخنان رد و بدل شده بين خود و كارمند مذكور گفت: آن فرد صداي خود را بلند كرده بود، من گفتم تا 26 آبان‌ماه استراحت مطلق داشتم و با در دست داشتن عصا به وي گفتم كه شما وضعيت مرا مي‌بينيد؛ در ضمن هيچ قانوني هم وجود ندارد كه وكيل را از آمدن در روز جلسه‌ي دادگاه منع كنيد اما به رييس دادگاه گفت كه اين آقا (نيك‌بخت) مي‌خواهد مرا با عصا بزند.
نيك‌بخت ادامه داد:‌ برادر باقي شاهد اين ماجرا بود و به گفته‌هاي كارمند مذكور اعتراض كرد، در همين حين رييس دادگاه بيرون آمد و خطاب به من و برادر باقي اعلام كرد كه اولا وكالت شما را نمي‌پذيريم زيرا بايد مطمئن باشيم ممنوع‌الوكاله نيستيد؛ ثانيا شما به خاطر اخلال در نظم دادگاه كه هنوز دادگاهي تشكيل نشده بود، به مدت 5 روز بازداشت خواهيد شد.
نيك‌بخت گفت:‌ بعد از مدتي باقي را به داخل جلسه‌ي دادگاه فرا خواندند و رييس دادگاه به اعتراض باقي مبني بر اينكه «من بدون تشكيل دادگاه علني و حضور وكيلم پاسخ نمي‌دهم» توجه نكرده و جلسه‌ي دادگاه را برگزار شد.
نيك‌بخت در ادامه اظهار داشت: باقي به علت علني نبودن دادگاه و ممانعت از حضور وكيل، مطلبي بيان نكرد و بعد از مدتي جلسه‌ي دادگاه را پايان يافت.
اين وكيل دادگستري گفت: پس از پايان جلسه، رييس دادگاه متوجه شد كه ما مرتكب خطايي نشده‌ايم بنابراين با بيان اينكه «اين بار اقدامي نمي‌كنم ولي شما اين كارها را انجام ندهيد» به آزادي ما دستور داد و حدود ساعت 13 از دادگاه بيرون آمديم.اين مطلب از سايت شخصي عمادالدين باقي چاپ شده است!

Copyright © 2004 emadbaghi.com All rights reserved