شنبه 6 دی 1382

گفتگوي راديو امريكا با عليرضا نوري زاده درباره محكوميت جديد باقي


بهروز عباسي: آقاي دكتر نوري زاده آقاي عمادالدين باقي روزنامه نگار سرشناس و عضو هيئت رئيسه انجمن دفاع از آزادي مطبوعات به يكسال حبس محكوم شد كه از جمله اتهامات وي ترويج سكولاريزم و مطرح كردن افراد مطرود توصيف شده مطلب از چه قرار است؟
نوري زاده: حضورتان عرض كنم كه اولا من بسيار خوشحالم بخاطر فضاي بين المللي و فشارهايي كه بر جمهوري اسلامي وارد مي‌شود و همينطور مطرح شدن قطعنامه محكوميت نظام توسط كانادا در سازمان ملل اينها همه زمينه‌هايي شد كه آقاي باقي محكوميتش در واقع تعزيري نباشد و تعليقي باشد واين به نظر من يك موفقيت هست يعني اينها نقشه داشتند كه آقاي باقي را در آستانه انتخابات به زندان بيندازند

گفتگوي راديو امريكا با عليرضا نوري زاده -16/9/1382

بهروز عباسي: آقاي دكتر نوري زاده آقاي عمادالدين باقي روزنامه نگار سرشناس و عضو هيئت رئيسه انجمن دفاع از آزادي مطبوعات به يكسال حبس محكوم شد كه از جمله اتهامات وي ترويج سكولاريزم و مطرح كردن افراد مطرود توصيف شده مطلب از چه قرار است؟
نوري زاده: حضورتان عرض كنم كه اولا من بسيار خوشحالم بخاطر فضاي بين المللي و فشارهايي كه بر جمهوري اسلامي وارد مي‌شود و همينطور مطرح شدن قطعنامه محكوميت نظام توسط كانادا در سازمان ملل اينها همه زمينه‌هايي شد كه آقاي باقي محكوميتش در واقع تعزيري نباشد و تعليقي باشد واين به نظر من يك موفقيت هست يعني اينها نقشه داشتند كه آقاي باقي را در آستانه انتخابات به زندان بيندازند نظير بسياري ديگر از فعالان سياسي اما فضاي بين‌المللي به اينها اجازه چنين كاري را نمي‌دهد بخصوص در نظر داشته باشيد دو روز ديگر خانم شيرين عبادي كه به هر حال تعلق به همان مجموعه فكري دارد كه آقاي باقي هم از آنجا هست ايشان قرار هست كه جايزه صلح نوبل را دريافت بكنند و طبيعتا در چنين شرايطي نظام نمي‌خواست آقاي باقي به زندان بيفتد ولي در عين حال تلاش مي كنند مفهوم سكولاريزم را با بي ديني و ترويج بي ديني يكي بكنند در حالي كه سكولاريزم جدايي دولت از مسجد است، جدايي دولت از دين مداراني است كه وارد سياست شده ‌اند و اگر اين دين مداران مي خواهند وارد سياست بشوند ديگر نبايد توقع داشته‌باشند قوانين آسماني را معرفي بكنند. به همين دليل آقاي باقي تعلق به نسل فكري دارد كه بر اين باور است كه دولت بايد از دستگاه ديني جدا باشد. اتهام ديگري كه به ايشان زدند ترويج افراد مطرود است. فرد مطرود مورد نظر آقايان آيت الله حسينعلي منتظري است كه ساليان درازي به عنوان ميوه عمر و ثمره حيات آيت الله خميني قائم مقام و جانشين ايشان بود و در يك توطئه در پايان عمر آقاي خميني ايشان را بر كنار كردند بنابراين فرد مطرود كسي است كه همين آقايان، حاكم ساليان دراز در برابر ايشان تكريم و تعظيم مي‌كردند و مطالب ايشان را به عنوان وحي منزل بر گوش جان مي‌نهادند.


اين مطلب از سايت شخصي عمادالدين باقي چاپ شده است!

Copyright © 2004 emadbaghi.com All rights reserved