چهارشنبه 19 آذر 1382

محكوميت دوباره براي «باقي» به خاطر انتقاد از قتل‌هاي زنجيره‌اي


متن رأي دادگاه انقلاب و توضيحاتي در مورد حكم جديد عليه باقي

سایت رویدلد 14/9/1382
«عمادالدين باقي» روزنامه‌نگار و عضو شوراي مركزي انجمن دفاع از آزادي مطبوعات يك بار ديگر از سوي دستگاه قضايي به زندان محكوم شد.

طبق خبري كه ايسنا مخابره كرده، شعبه 6 دادگاه انقلاب اين روزنامه‌نگار را به اتهام «تبليغ عليه نظام و فعاليت به نفع گروه‌هاي مخالف» به يك سال زندان محكوم كرده است.

طبق متن رأي دادگاه مذكور كه در خبر ايسنا آمده، مقالات باقي طي سال‌هاي 77 تا 79 كه بيشتر مربوط به پرونده‌هاي قتل‌هاي زنجيره‌اي است، موضوع اتهام بوده است.

گفتني است كه باقي پيش از اين با اتهاماتي درباره همين مطالب به هفت سال زندان محكوم شده بود كه پس از تحمل سه سال و نيم، سال گذشته آزاد شد. باقي در اعتراض به غيرقانوني بودن اين دادگاه و پرونده، از دفاع در جلسه دادگاه خودداري كرده بود. گفتني است باقي در هفته‌هاي اخير با درج مقالاتي در روزنامه‌هاي «ياس نو» و «شرق» درباره حقوق بشر، زنداني انفرادي و مسائلي از اين دست بار ديگر فعال شده بود.

«رويداد» با هدف تبيين بيشتر نگاه دستگاه قضايي به فعاليت سياسي و مطبوعاتي مستقل متن كامل رأي دادگاه را به نقل از ايسنا درج مي‌كند:

«


اين مطلب از سايت شخصي عمادالدين باقي چاپ شده است!

Copyright © 2004 emadbaghi.com All rights reserved