چهارشنبه 19 آذر 1382

اعتراض عماد الدين باقي به محكوميت خود در در دادگاه غير علني بدون هيات منصفه


رادیو فردا 14/9/1382
عماد الدين باقي، نويسنده و روزنامه نگار در واكنش به حكم جديد يك سال محكوميت تعليقي خود گفت دادگاه جرايم سياسي و مطبوعاتي بايد با حضور هيات منصفه و علني برگزار شود. دادگاه انقلاب روز گذشته وي را به اتهام تبليغ عليه نظام به يك سال حبس با تعليق محكوميت به مدت پنج سال محكوم كرد. به گزارش خبرگزاري ايرنا عماد الدين باقي امروز گفت اظهار نظر سياسي، فكري و عقيدتي حتي اگر مخالف نظر حكومت باشد جرم نيست. وي چند سال پيش در پرونده ديگري به بيش از 7 سال زندان محكوم شده بود كه اين حكم در دادگاه تجديد نظر به سه سال كاهش يافت و بدنبال سپري كردن دوره حبس در بهمن ماه سال گذشته از زندان آزاد شد.
فريدون رزنگار


اين مطلب از سايت شخصي عمادالدين باقي چاپ شده است!

Copyright © 2004 emadbaghi.com All rights reserved