چهارشنبه 19 آذر 1382

نعمت احمدی حقوقدان :اتهام عماد الدين باقي يعني اظهار نظر آزاد


رادیو فردا 14/9/1382 برابر2003 5،Dec
اردوان نيكنام (راديو فردا): در تهران بر اساس راي دادگاه انقلاب اسلامي، عمادالدين باقي، روزنامه نگار منتقد نظام به اتهامي با عنوان در حد تبليغ عليه نظام و فعاليت به نفع گروههاي مخالف، به يك سال حبس تعليقي محكوم شده است. آقاي باقي بهمن ماه سال گذشته پس از سه سال حبس آزاد شد. او امروز در واكنش به راي دادگاه گفت: دادگاه جرايم مطبوعاتي و سياسي بايد علني برگزار شود. دكتر نعمت احمدي، حقوقدان و وكيل دادگستري در تهران، در گفتگويي با همكارم شيرين فاميلي مي گويد: اتهامي را كه به آقاي باقي زده اند، يعني اظهار نظر آزاد، به طور عام به همه مي توان زد.
شيرين فاميلي (راديو فردا): دادگاه انقلاب اسلامي، عمادالدين باقي، روزنامه نگار اصلاح طلب را به دليل نوشتن مقالاتي در انتقاد از جمهوري اسلامي و اظهار نظرها و مصاحبه هاي آزاد، به اقدام عليه امنيت كشور متهم كردند و به عنوان نمونه از سلسله مقالات او تحت عنوان مرز گشايش از جعبه سياه قتلهاي زنجيره اي در روزنامه فتح نام برده است. روزنامه فتح كه گروهي از روزنامه نگاران اصلاح طلب، همچون اكبر گنجي كه هم اينك در زندان به سر مي برد، در آن قلم مي زدند، در سال 78 توقيف شد. در گفتگويي با دكتر نعمت احمدي، حقوقدان و وكيل دادگستري در تهران، او مي گويد: آقاي باقي براي مقالاتي كه در آن زمان نوشتند، دوران محكوميت خود را در زندان گذرانده اند.

دكتر نعمت احمدي: بحثي نيست كه آقاي عمادالدين باقي به زندان محكوم شدند. چون زندان بودند و يك انسان مبارزي هستند، دنبال عقيده شان هستند، قبل از انقلاب هم مبارز بودند، من از نظر حقوقي مي توانم اين قضيه را نگاه كنم كه خيلي متاسفم رايي صادر شده. چون آقاي باقي به هر حال به خاطر مقالاتي كه در روزنامه هاي مختلف نوشته بود، به زندان محكوم شد، حبسش را تحمل كرد و تمام شد. اگر اين مقالات كه مورد نظر دادگاه است، مربوط به مقالاتي است كه اين چند ماهه ايشان بيرون از زندان نوشتند، خوب بايد دادگاه در نظريه اش اعلام مي كرد. اين كه يك موضوعي كه به امر محتوم است يا امر ... را پيدا كرده در قضيه آقاي باقي كه از عزيزان ايران است و مورد علاقه جامعه روشنفكران فرهيخته ايران است. آقاي باقي در زندان و يا بيرون تاثيري را در موضوعيت اجتماعي آن ندارد. دولت بايد به اين فكر باشد كه يك منتقد صالح، سالم، صاحب علم مثل عماد الدين باقي را بايد داشته باشد .

ش . ف : آقاي احمدي فكر مي كنيد كه آقاي باقي به اين راي دادگاه در فرصتي كه در اختيار دارند، اعتراض خواهند كرد؟

دكتر نعمت احمدي: من در اين دو سه روز نتوانستم آقاي باقي را ببينم، اما با توجه به قاونمداري و قانونمندي آقاي باقي مطمئنم كه ايشان به اين راي اعتراض خواهند كرد و توقع كل جامعه از آقاي باقي اين است كه به اين راي اعتراض كنند، ثانيا ما بايد از تمام ظرفيتهاي محفوظ موجود قانوني در تعزيراتي كه براي فعالين سياسي بوجود مي آورد، استفاده كنيم. نتيجه اي كه اين راي گرفت تعليقش شرط نيست. آنچه كه موضوع اتهام است، از نظر حقوقي وجاهت قانوني ندارد و اين رويه خواهد شد اگر آقاي باقي اعتراض نكند، جامعه فعال سياسي ايران آن را وادار خواهد كرد كه به اين راي اعتراض كند. چون اين اتهاماتي كه به آقاي باقي زدند، مي شود به همه كس به صورت عام و كلي وارد كرد.

شيرين فاميلي، مصاحبه با نعمت احمدي تهران)اين مطلب از سايت شخصي عمادالدين باقي چاپ شده است!

Copyright © 2004 emadbaghi.com All rights reserved