چهارشنبه 24 دی 1382

راه هاي مقابله با استبدادخواهي هنوز به بن بست نرسيده است

* تاوان عملكرد تخريبي شوراي نگهبان را ملت ايران مي پردازد

* چرا گروه غير منتخب با استفاده از جايگاهي كه از مردم ندارند, چنين مي كنند

در برابر نمايندگان مردم قلدري مي كنند


* از عجايب اين است كه كساني مثل فلاحيان وزير اسبق اطلاعات همواره تأييد صلاحيت مي شوند و بيش از 80 نماينده مجلس ششم رد صلاحيت كه مفهوم آن اين است كه اگر كسي سابقه و پرونده فلاحيان را داشته باشد صالح و كساني كه افشاگر پرونده قتل هاي زنجيره اي و دشمن استبدادخواهان و خواستار آزادي باشد, صلاحيت ندارند

سايت نقشينه (قم) 24/10/1382

عماد الدين باقي در جمع اجتماع كنندگان اصلاح طلب قم كه به دعوت شوراي هماهنگي جبهه دوم خرداد استان قم در اعتراض به رد صلاحيت ها گرد هم آمده بودند, حاضر نشد و سخنان كوتاه خود را از طريق تلفن همراه بيان كرد. اين در حالي است كه دعوت كنندگان سعي داشتند تقصير را متوجه باقي كنند كه وي آن را نپذيرفت اما گردانندگان مراسم توضيح بيشتري درباره علت عدم حضور اين روزنامه نگار ندادند.

به گزارش خبرنگار سايت نقشينه, عماد الدين باقي گفت: نيروهاي استبدادخواه در بين مردم هيچ گونه جايگاهي ندارند.

اين روزنامه نگار با بيان اينكه از زماني كه نظارت به استصوابي تفسير شد گروه انگشت شماري خود را مرجع تشخيص صلاحيت ها مي داند, گفت: چه كساني صلاحيت اين گروه را احراز كرده و از كجا معلوم كه اين گروه صلاحيت تشخيص صلاحيت ديگران را دارند.

وي با اشاره به بازتاب خارجي اين رد صلاحيت ها, تأكيد كرد: تاوان عملكرد تخريبي شوراي نگهبان را ملت ايران مي پردازد.

اين محقق و پژوهشگر افزود: چرا گروه غير منتخب با استفاده از جايگاهي كه از مردم ندارند و انتصابي است, چنين مي كنند.

وي در بخش ديگري از سخنانش گفت: ممكن است راه اصلاحات به بن بست كشيده شده باشد اما تحصن نمايندگان در مجلس نشان داد كه راه هاي مقابله با استبدادخواهي هنوز به بن بست نرسيده و تيرهاي ديگري در تركش ملت وجود دارد.

باقي تصريح كرد: از عجايب اين است كه كساني مثل فلاحيان وزير اسبق اطلاعات همواره تأييد صلاحيت مي شوند و بيش از 80 نماينده مجلس ششم رد صلاحيت كه مفهوم آن اين است كه اگر كسي سابقه و پرونده فلاحيان را داشته باشد صالح و كساني كه افشاگر پرونده قتل هاي زنجيره اي و دشمن استبدادخواهان و خواستار آزادي باشد, صلاحيت ندارند.

وي افزود: اينها گروهي هستند كه در برابر قدرت بيگانه سر فرود مي آورند و در برابر نمايندگان مردم قلدري مي كنند.

عضو شوراي سردبيري روزنامه خرداد و فتح با بيان اينكه حق انتخاب كردن و انتخاب شدن طبق قانون اساسي از حقوق مردم است و هيچ كس نمي تواند آن را سلب كرده و در خدمت گروهي خاص قرار دهد, اظهار اميدواري كرد كه نمايندگان راه خود را با استقامت ادامه دهند.

رئيس جبهه مشاركت قم نيز با اشاره به رد صلاحيت هاي گسترده هيئت هاي نظارت گفت: از هيئت هاي نظارت و شوراي نگهبان بايد متشكر بود چرا كه چيزي را كه ما در طول 25 سال فرياد مي زديم آقايان خود مشخص كردند.

هادي قابل افزود: چطور مي شود كه كساني در دور قبل صلاحيتشان تأييد شده است و در طول اين چند سال نيز سمت هاي مديريتي داشته اند اكنون كه مجددا براي نمايندگي كانديدا شده اند, ديگر صلاحيت ندارند و صلاحيت خود را از دست داده اند؟

وي افزود: شمايي كه مي گوييد و دم از قانون مي زنيد و امروز از رهبر گرفته تا پايين دم از قانون مي زنند پس كجاست اين قانون؟ چه كسي تنش ايجاد مي كند؟ چرا با آبرو و حيثيت مردم بازي كنيد؟


اين مطلب از سايت شخصي عمادالدين باقي چاپ شده است!

Copyright © 2004 emadbaghi.com All rights reserved