سه شنبه 7 بهمن 1382

شكايت جديد از عمادالدين باقي


روزنامه ايران، سه شنبه 7 بهمن ماه 1382

پرونده عمادالدين باقي ـ نويسنده و روزنامه نگار ـ با شكايت مدعي العموم جهت رسيدگي در دستور كار قضايي دادسراي كاركنان دولت قرار گرفت .
به گزارش خبرنگار قضايي ما، مدعي العموم طي شكايتي اعلام كرد «باقي» در رابطه با مسائل انتخابات مجلس هفتم و رد صلاحيت شده ها مطالبي خلاف واقع به قصد تشويش اذهان عمومي مطرح كرده است كه اين مطالب در يكي از روزنامه ها نيز به چاپ رسيده است.
اين گزارش حاكي است، مدعي العموم تعقيب قانوني «باقي» را خواستار شد.

روزنامه ايران، سه شنبه 7 بهمن ماه 1382

پرونده عمادالدين باقي ـ نويسنده و روزنامه نگار ـ با شكايت مدعي العموم جهت رسيدگي در دستور كار قضايي دادسراي كاركنان دولت قرار گرفت .
به گزارش خبرنگار قضايي ما، مدعي العموم طي شكايتي اعلام كرد «باقي» در رابطه با مسائل انتخابات مجلس هفتم و رد صلاحيت شده ها مطالبي خلاف واقع به قصد تشويش اذهان عمومي مطرح كرده است كه اين مطالب در يكي از روزنامه ها نيز به چاپ رسيده است.
اين گزارش حاكي است، مدعي العموم تعقيب قانوني «باقي» را خواستار شد.اين مطلب از سايت شخصي عمادالدين باقي چاپ شده است!

Copyright © 2004 emadbaghi.com All rights reserved