پنجشنبه 23 بهمن 1382

چشم انداز عدم موفقيت محافظه كاران در انتخابات عليرغم ردصلاحيت اصلاح طلبان

بهمن باستاني (راديو فردا): رد صلاحيت گسترده نامزدهاي اصلاح طلبان در شوراي نگهبان و خودداري گروههاي اصلاح طلبي مانند جبهه مشاركت اسلامي و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي از شركت در انتخابات مجلس هفتم شوراي اسلامي، بر روند فزاينده انصراف نامزدهاي دوم خردادي انتخابات به انتخابات اول اسفند اهميت خاصي داده است. سرنوشت اصلاحات و اصلاح طلبان درون حكومت چه خواهد شد؟ همكارم مهدي خلجي در اين باره با عماد الدين باقي ، فعال سياسي و رئيس انجمن دفاع از زندانيان سياسي در ايران گفتگو كرده است كه در آن نخست عمادالدين باقي مي گويد: عليرغم تصور رايج و حذف گسترده اصلاح طلبان حكومت از دور انتخابات مجلس هفتم باز هم محافظه كاران برنده اين انتخابات نخواهند بود.


مصاحبه با راديو فردا - پنج شنبه 23/11/1382
بهمن باستاني (راديو فردا): رد صلاحيت گسترده نامزدهاي اصلاح طلبان در شوراي نگهبان و خودداري گروههاي اصلاح طلبي مانند جبهه مشاركت اسلامي و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي از شركت در انتخابات مجلس هفتم شوراي اسلامي، بر روند فزاينده انصراف نامزدهاي دوم خردادي انتخابات به انتخابات اول اسفند اهميت خاصي داده است. سرنوشت اصلاحات و اصلاح طلبان درون حكومت چه خواهد شد؟ همكارم مهدي خلجي در اين باره با عماد الدين باقي ، فعال سياسي و رئيس انجمن دفاع از زندانيان سياسي در ايران گفتگو كرده است كه در آن نخست عمادالدين باقي مي گويد: عليرغم تصور رايج و حذف گسترده اصلاح طلبان حكومت از دور انتخابات مجلس هفتم باز هم محافظه كاران برنده اين انتخابات نخواهند بود.
عماد الدين باقي (فعال سياسي و رئيس انجمن دفاع از زندانيان سياسي): تصور من اين نيست كه محافظه كاران در اين انتخابات برنده شوند. برنده شدن آنها يك چيزي شبيه برنده شدنشان در انتخابات شوراها خواهد بود. حتي اگر مردم با مشاركت بسيار پاييني در انتخابات مجلس حضور پيدا كنند، باز هم اين جناح راست برنده نخواهد شد. نمونه اش را در انتخابات شوراها مي بينيم. در انتخابات شوراها اولا آن كساني كه در تهران راي آوردند، پرچم جناح راست نداشتند، يعني به عنوان يك نيرويي آمدند به صحنه كه سعي كردند نشان دهند اينها متفاوتند از جناح راست. نكته دوم هم اينكه در مجموع شما وقتي درشورايعالي شوراهاي كل كشور نگاه كنيد، يك نفر از جناح راست شما نمي بينيد. اين نشان مي دهد كه در كل كشور اكثريت قاطع نمايندگان شوراها با اصلاح طلبان بوده يا اين كه حد اقل مخالف محافظه كاران است. با وجود اينكه مشاركت بسيار پايين است، باز هم جناح راست برنده نخواهد بود.

مهدي خلجي (راديو فردا): درست استكه جناح راست برنده نخواهد بود. اما اين كه مشخص است، اين است كه بسياري از گروههاي اصلاح طلب در انتخابات شركت نمي كنند. حتي نامزد هم ندارند. بسياري از نامزدهاي اصلاح طلب مجلس استعفا كردند. به هر حال آيا به نظر شما اين يك شكستي براي جريان اصلاح طلبي تلقي مي شود يا نه؟

عماد الدين باقي : نه اين شكست نيست. به نظر من اين يك تغيير وضعيت براي جريان اصلاح طبي است. اصلاح طلبان قبلا در چهارچوب حكومت عمل مي كردند، ولي از اين به بعد اين اصلاح طلبان خارج از چهارچوب حكومت عمل مي كنند. به عبارت ديگر مي توان گفت جناح راست دست به يك خطاي استراتژيك بسيار فاحش زد. آن بخشي از اصلاح طلبان كه تا ديروز مصالح كلان حكومت را مورد نظر داشتند و در چهارچوب آن عمل مي كردند، با اين اقداماتي كه جناح راست انجام داد، بند ناف اينها را از حكومت بريد و اين بخش از اصلاح طلبان براي خودشان يك پتانسيل اجتماعي داشتند كه اين را به همراه خودشان از سرمايه حكومت خارج مي كنند. اصلاح طلبان در آينده راديكال تر خواهند شد، كما اينكه مواضعي كه در اين ايام داشتند، خيلي راديكال تر بود نسبت به گذشته، يعني هرچه كه از حكومت فاصله مي گيرند، يك سري اقتضاهاي عمل هم در چهارچوب حكومت منتفي مي شوند و طبعا راديكال مي شوند و اين مشكلات بيشتري را در آينده براي حكومت بوجود خواهد آورد.

م. خ : كانون مدافعان حقوق بشر در ايران اين انتخابات را خلاف موازين حقوق بشر و همينطور قانون اساسي جمهوري اسلامي تلقي كرده. شما يكي از بنيانگزاران انجمن حمايت از زندانيان هستيد. با توجه به اين مسائلي كه ايران دارد و در مذاكراتش با اتحاديه اروپا هم مطرح مي شود، با كشورهاي غربي هم مطرح مي شود و آن تاكيد بر نقض حقوق بشر در ايران هست، آيا فكر مي كنيد اين تغيير موضعي كه اصلاح طلبان در اين شرايط پيدا مي كنند و طبيعتا در اين مدت هم تهديدهايي كه از جانب قوه قضاييه شده، افزوني گرفته، فكر مي كنيد كه وضعيت حقوق بشر در ايران چه صورتي پيدا خواهد كرد؟ آيا ما در ماههاي آينده با افزايش فشارهاي سياسي و اجتماعي مواجه خواهيم بود؟

عماد الدين باقي : من پيش بيني ام اين است كه نقض حقوق بشر در ايران تشديد خواهد شد. چون هر نيرويي كه به صورت غير دموكراتيك قدرت را به دست بگيرد، طبعا نمي تواند به صورت دموكراتيك به حكومت خودش و موقعيتي كه بدست آورده ادامه بدهد. به ناچار در سيكلي از روند نقض حقوق بشر خواهد افتاد. نقض حقوق بشر كه تا كنون بوده را تشديد خواهد كرد، در نتيجه از اين طرف اصلاح طلباني كه از حكومت آمدند بيرون، مواضعشان راديكال مي شود، شكافها، تضادها، برخوردها، فعالتر مي شوند و آنها هم ناچارند براي مهار كردن اوضاع فشار را بيشتر كنند، تصور مي كنم كه در نتيجه فشار بين المللي هم برايران افزايش پيدا خواهد كرد و حتي به موقعيت بسيار خطرناكي هم براي نظام جمهوري اسلامي خواهد رسيد.


اين مطلب از سايت شخصي عمادالدين باقي چاپ شده است!

Copyright © 2004 emadbaghi.com All rights reserved