یکشنبه 24 اسفند 1382

موضع روزنامه جمهوري اسلامي


روزنامه جمهوري اسلامي، شماره 7111، سال بيست و پنجم ، پنج شنبه 25 دي 1382

راديو فردا (وابسته به سازمان جاسوسي آمريكا (سيا) بنقل از عماد الدين باقي گفت جناح اصلاح طلب تلاش مي كند تا انتخابات را بگونه اي كه در قانون اساسي دوران مشروطيت (شاهنشاهي) پيش بيني شده بود، به مرحله اجرا درآورد. اين راديو به نقل از باقي مدعي شده است كه بدين ترتيب انتخابات به دست هيئت هاي مردمي سپرده مي شود و از نظارت هاي دولتي رها خواهد شد.


روزنامه جمهوري اسلامي، شماره 7111، سال بيست و پنجم ، پنج شنبه 25 دي 1382

راديو فردا (وابسته به سازمان جاسوسي آمريكا (سيا) بنقل از عماد الدين باقي گفت جناح اصلاح طلب تلاش مي كند تا انتخابات را بگونه اي كه در قانون اساسي دوران مشروطيت (شاهنشاهي) پيش بيني شده بود، به مرحله اجرا درآورد. اين راديو به نقل از باقي مدعي شده است كه بدين ترتيب انتخابات به دست هيئت هاي مردمي سپرده مي شود و از نظارت هاي دولتي رها خواهد شد. اين براي نخستين بار است كه يكي از مدعيان اصلاح طلبي، صراحتا از استناد اصلاح طلبان به قانون اساسي شاهنشاهي سخن به ميان آورده است كه در نوع خود، يك واپسگرائي جنون آميز محسوب مي شود. همين راديو كه تلاش مي كند از تحصن عناصر رد صلاحيت شده در مجلس، بيشترين بهره برداري سياسي ـ تبليغاتي را بعمل آورد، در توجيه علت عدم استقبال مردم از اين تحصن، بي اعتنايي آنها را ناشي از ترديد مردم نسبت به اهداف خاص متحصنين اعلام كرد و خاطر نشان ساخت كه براي مردم واقعا روشن نيست كه اصولا اهداف متحصنين تا چه ميزان با مطالبات عامه مردم تطبيق دارد. اين راديو همچنين افزود يك علت ديگر عدم توجه مردم به متحصنين اين است كه اكثريت قريب به اتفاق داوطلبان، فاقد پايگاه اجتماعي لازم هستند و حذف آنها حساسيتي را ايجاد نكرده است. راديو فردا در مطلب ديگري در همين زمينه افزود: حتي دانشجويان عضو انجمن هاي اسلامي و جواناني كه در انتخابات قبلي جزو طرفداران اصلاحات بوده اند، اكنون از آنها بريده اند.


براي ديدن متن اصلي اظهارات باقي اينجا را كليك كنيد.


اين مطلب از سايت شخصي عمادالدين باقي چاپ شده است!

Copyright © 2004 emadbaghi.com All rights reserved