شنبه 16 اسفند 1382

در استانه دريافت سومين حكم زندان(دادسراي عمومي و انقلاب تهران عمادالدين باقي را مجرم شناخت )


خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس فقه و حقوق - حقوق سياسي
دادسراي عمومي و انقلاب تهران درباره‌ي اتهام توهين، عمادالدين باقي را مجرم شناخت.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) پس از رسيدگي به شكايت نماينده‌ي دادستان از عمادالدين باقي به عنوان توهين و نشر اكاذيب، شعبه‌ي ششم بازپرسي دادسرا، پرونده‌ي وي را با صدور قرار مجرميت، در آستانه‌ي ارجاع به دادگاه كيفري قرار داد.
موضوع اتهام باقي مربوط به اظهارات مطبوعاتي او درباره‌ي انتخابات و نظارت استصوابي بوده است.
بازپرس حسينيان، عمادالدين باقي را درباره‌ي اتهام توهين، مجرم شناخت و در عين حال براي اتهام نشر اكاذيب، دستور منع تعقيب براي او صادر كرد.


با قرار دادسراي عمومي و انقلاب تهران؛
عمادالدين باقي مجرم شناخته شد


اين مطلب از سايت شخصي عمادالدين باقي چاپ شده است!

Copyright © 2004 emadbaghi.com All rights reserved