پنجشنبه 14 اسفند 1382

عمادالدين باقي با قرار کفالت آزاد شد


تهران ، ايرنا : ۱۳ اسفند۱۳۸۲ برابر با سوم مارس ۲۰۰۴
"عمادالدين باقي " نويسنده و روزنامه نگار روز چهارشنبه پس از انجام
تحقيقات و تفهيم اتهام ، با صدور قرار کفالت ، از سوى شعبه ششم دادسراى
انقلاب اسلامي تهران ، آزاد شد.


تهران ، ايرنا : ۱۳ اسفند۱۳۸۲ برابر با سوم مارس ۲۰۰۴
"عمادالدين باقي " نويسنده و روزنامه نگار روز چهارشنبه پس از انجام
تحقيقات و تفهيم اتهام ، با صدور قرار کفالت ، از سوى شعبه ششم دادسراى
انقلاب اسلامي تهران ، آزاد شد.
جلسه امروز تفهيم اتهام و بازپرسي از باقي ، تحت عنوان نشر اکاذيب و
تشويش اذهان عمومي از طريق درج سخناني در تاريخ مورخ ۲۴ دى ماه امسال، در
روزنامه ياس نو، برگزار شد.
"صالح نيکبخت " وکيل مدافع باقي روز چهارشنبه در گفت و گو با ايرنا با
اعلام اين خبر، گفت : در زمان حضور آقاى باقي در دادگاه همراه او بودم و
برخورد بازپرس با ايشان خوب بود و پس از انجام تحقيقات ، براى وى قرار
کفالت صادر و خودم به عنوان کفيل معرفي شدم .
وى درباره جزييات اتهام نشراکاذيب گفت که سخنراني موکلش در جلسه جبهه
مشارکت ايران اسلامي درباره رد صلاحيت نمايندگان و چاپ آن در روزنامه ياس
نو، نشر اکاذيب قلمداد شده است .
نيکبخت گفت : بيان جملاتي از سوى موکلم درباره "ماهيت واپسگرايي و خطر
حذف جمهوريت از جمله موضوع هايي بود که درخصوص آن از باقي تحقيق شد.
وى افزود : باقي در پاسخ قاضي که پرسيد، منظور شما از جناح مسلط و
واپسگرا، کيست ؟ پاسخ داد : منظورم به کساني خاصي نبوده و فقط تفکر کساني
که چنين ديدگاهي دارند را مورد نقد قرار داده ام .
به گفته نيکبخت ، باقي در پاسخ به اين سوال همچنين گفته که "طبيعي است
هر کس که چنين ديدگاهي داشته باشد، مي تواند مصداق اظهارات من قرار گيرد."
وکيل مدافع عمادالدين باقي ، يادآور شد : احتمالا براى موکل من ، قرار
مجرميت صادر شده و پرونده به دادگاه خواهد رفت .


اين مطلب از سايت شخصي عمادالدين باقي چاپ شده است!

Copyright © 2004 emadbaghi.com All rights reserved