سه شنبه 12 اسفند 1382

روشنفكران جهان اسلام با نگراني تحولات ايران را دنبال مي‌كنند

مكه ـ خبرنگار اعزامي روزنامه «ايران»: كنفرانس بزرگ اسلامي « مكه مكرمه، پايتخت فرهنگي جهان اسلام» به مدت 3 روز در مكه برگزار شد. در اين كنفرانس كه از پنجم ذيحجه آغاز شد، متفكران و صاحبنظران مسلمان، از كاز ايران نيز عمادالدين باقي نويسنده و پژوهشگر، محمدعلي آذرشب استاد ادبيات عرب دانشگاه تهران به عنوان شخصيت ‌هاي غير دولتي و قاضي عسگر به عنوان معاون آموزش و پژوهش بعثه مقام رهبري در اين همايش حضور داشتندشورهاي مختلف از جمله ايران، مصر، الجزاير، عربستان سعودي، سوريه، اردن، عراق، مغرب، تركيه، تونس، موريتاني، نيجريه و همچنين روسيه، هلند، فرانسه و انگليس حضور داشتند.

خبر تركيب شده از: روزنامه ايران، يكشنبه 12 بهمن ماه ، ص 2 و روزنامه شرق 11 بهمن 1382 ، ص 1


مكه ـ خبرنگار اعزامي روزنامه «ايران»: كنفرانس بزرگ اسلامي « مكه مكرمه، پايتخت فرهنگي جهان اسلام» به مدت 3 روز در مكه برگزار شد. در اين كنفرانس كه از پنجم ذيحجه آغاز شد، متفكران و صاحبنظران مسلمان، از كاز ايران نيز عمادالدين باقي نويسنده و پژوهشگر، محمدعلي آذرشب استاد ادبيات عرب دانشگاه تهران به عنوان شخصيت ‌هاي غير دولتي و قاضي عسگر به عنوان معاون آموزش و پژوهش بعثه مقام رهبري در اين همايش حضور داشتندشورهاي مختلف از جمله ايران، مصر، الجزاير، عربستان سعودي، سوريه، اردن، عراق، مغرب، تركيه، تونس، موريتاني، نيجريه و همچنين روسيه، هلند، فرانسه و انگليس حضور داشتند.
. ادبيات حج و كتابهاي نگاشته شده در اين خصوص، نقش حج در انسجام مسلمانان اندونزي در برابر استعمار بريتانيا، مقاله اي درباره كتاب ميعاد با ابراهيم و ديدگاه هاي دكتر علي شريعتي در خصوص حج، فعاليت هاي راش مهندس آلماني مسلمان شده كه نقش ارزنده اي در ساخت و بناهاي مذهبي مكه از جمله مسجدالحرام داشته از جمله موضوعات مطرح شده در اين همايش بود.
محمدعلي آذرشب از اساتيد دانشگاه در يكي از جلسات طي سخناني به تشريح معناي موجود در مناسك حج پرداخت. وي در بخشي از سخنانش به تشريح سعي صفا و مروه پرداخت و گفت: مسلمانان بايددر دنياي امروز، سعي هاجر و عطش هاجررا در توليد و كسب علم و دانش داشته باشند.
عمادالدين باقي نويسنده و پژوهشگر نيز در گفت و گويي درباره همايش مذكور اظهار داشت، برپايي اين نشست گامي براي تفاهم بيشتر امت اسلامي بود كه در شرايط كنوني جهان نياز به انسجام و همدلي بيشتري دارند.
وي افزود: فضاي حاكم بر همايش مذكور كه توسط وزارت حج عربستان برپا شد، فضاي ديني و مذهبي بود و صاحبنظران در اين همايش ديدگاه‌هاي خود را بيان داشتند. يكي از مباحث مطرح شده در اين همايش كه اختلاف نظر افراد را در پي داشت اين بود كه آيا مكه مي تواند پايتخت فرهنگي جهان اسلام باشد؟ باقي افزود: برخي معتقد بودند مكه با توجه به وجود خانه كعبه و ديگر اماكن تاريخي و مذهبي اش و اين مسئله كه اجتماع عظيم مسلمانان به دليل مراسم حج در اين شهر برگزار مي‌شود، مي‌تواند پايتخت فرهنگي جهان اسلام باشد. برخي نيز با اشاره به نقش هايي كه پايتخت فرهنگي جهان اسلام بايد عهده‌دار باشد مي‌گفتند مكه در حال حاضر چنين موقعيتي ندارد.
در اين سمينار مباحث سياسي مطرح نشد ولي در حاشيه همايش گفتگوهاي بين فردي با برخي شركت كنندگان داشتيم. يكي از آنها كه از علماي لبنان بود مي‌گفت ما وقايع ايران را دنبال مي‌كنيم و برخي رفتارها مانند اقدامات محافظه كاران عليه اصلاح طلبان و زنداني كردن افراد مثل چاقويي است كه در چشم ما فرو مي رود، يكي از اساتيد دانشگاه مالزي هم گفت من ايران را دوست دارم ولي اخبار داخلي اين كشور و رفتارهايي كه محافظه كاران انجام مي دهند آدم را منزجر مي كند و به آبروي مسلمانان لطمه مي زند.


اين مطلب از سايت شخصي عمادالدين باقي چاپ شده است!

Copyright © 2004 emadbaghi.com All rights reserved