پنجشنبه 10 اردیبهشت 1383

كيهان :توهين بزرگ «باقي» به مردم آذربايجان (خبر ويژه)


كيهان سه شنبه 8/2/1383 ص2

در پي تهمت بزرگ و توهين «عمادباقي» نويسنده روزنامه هاي زنجيره اي به مردم غيرتمند آذربايجان، «رحيم شهرتي فر» فرماندار ميانه خواستار عذرخواهي وي از اهالي اين خطه به خاطر تحريف تاريخ شد.
باقي در كتاب «بررسي انقلاب ايران با درآمدي پيرامون تاريخ معاصر»، مردم تبريز را متهم به دعوت از قواي اشغالگر و متجاوز روس كرده است. وي نوشته است: «نارضايتي اهالي منطقه از اولياي امور، سبب شد كه مردم تبريز هم كه به فداكاري مشهور بودند، قواي روس را به تبريز دعوت كردند.»
فرماندار ميانه با رد اين ادعاي باقي، تصريح كرده است: به هيچ وجه در تاريخ مردم آذربايجان و تبريز، سراغ نداريم كه به خاطر نارضايتي از حكومت داخلي، راضي به اشغال كشورشان توسط دشمن شده باشند يا دشمن را به خانه خود دعوت كرده باشند.
گزارش خبرنگار كيهان همچنين حاكي است اين اتهام در ميان مردم آذربايجان بويژه اقشار فرهنگي، دانشجويان و تحصيلكردگان با واكنش منفي مواجه شده است. آنها مي پرسند: باقي با چه استنادي اين تهمت مكتوب را زده است. در هر حال اگر احتمالا اين كتاب به چاپ بعدي برسد حتماً بايد ضمن اصلاح اين توهين بزرگ، از مردم غيرتمند و شجاع آذربايجان، عذرخواهي نيز كند.
مؤلف اين وجيزه بايد جواب بدهد اگر آذربايجاني ها و تبريزي ها، ميزبان و دعوت كننده متجاوزين به كشور بوده اند، چرا 25 سال با سربازان روس جنگيدند؟!

پاسخ اين خبراين مطلب از سايت شخصي عمادالدين باقي چاپ شده است!

Copyright © 2004 emadbaghi.com All rights reserved